Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

План детаљне регулације блока између улица Саве Ковачевић, Учитељске, Вука Караџића и реке Штире у ЛознициТекстуални део

Текстуални део - План детаљне регулације блока између улица Саве Ковачевић, Учитељске, Вука Караџића и реке Штире у Лозници
   .pdf
      
Документација
    

ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, Регионални центар "Елетросрбија", Огранак Лозница
   .pdf

Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Саве Ковачевић, Учитељске, Вука Караџића и реке Штире у Лозници   .pdf

Извештај о обављеном раном јавном увиду у Плана детаљне регулације блока између улица Саве Ковачевић, Учитељске, Вука Караџића и реке Штире у Лозници   .pdf

Извештај о извршеној стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације блока између улица Саве Ковачевић, Учитељске, Вука Караџића и реке Штире у Лозници   .pdf

Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем "Град", Лозница
   .pdf

Комунално јавно предузеће "Наш дом"
   .pdf

ЈКП "Топлана-Лозница"
   .pdf

ЈП "Водовод и канализација" Лозница
   .pdf

Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад
   .pdf

Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу
   .pdf

Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Саве Ковачевић, Учитељске, Вука Караџића и реке Штире у Лозници   .pdf

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блока између улица Саве Ковачевић, Учитељске, Вука Караџића и реке Штире у Лозници   .pdf

ЈП "Путеви Србије" - допуна предмета
   .pdf

ЈП "Путеви Србије" - услови
   .pdf

Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине
   .pdf

Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе", Водопривредни центар "Сава-Дунав"
   .pdf

"Лозница-гас" д.о.о., Лозница
   .pdf

Завод за заштиту природе Србије - решење
   .pdf
      
Графички део
 
Постојеће стање
    
 
Извод из ПГР за насељено место Лозница   .pdf
 
Обухват плана   .pdf
 
Постојеће стање
   .pdf
 
Власнички статус
   .pdf
 
Планско решење
    
 
План саобраћаја, регулације и нивелације   .pdf
 
План грађевинских парцела са смерницама за спровођење
   .pdf
 
План намене површина са локацијама за јавне површине, садржаје и објекте
   .pdf
 
План ЕЕ и ТТ инфраструктуре
   .pdf
 
План хидротехничке инфраструктуре   .pdf
 
Попречни профили саобраћајница   .pdf
 
Попречни профили са инфраструктуром
   .pdf
 
План гасификације и топлификације
   .pdf
 
Композициони план са карактеристичним зонама
   .pdf
 
Синхрон план
   .pdf
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...