Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

План детаљне регулације блока ГимназијаТекстуални део

Текстуални део - План детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићева, Трг Јована Цвијића, Гимназијска и реке Штире у Лозници
   .pdf
      
Документација
    

"ЕЛЕКТРОСРБИЈА" д.о.о., Краљево, ЕД Лозница
   .pdf

Град Лозница - Одлука о приступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићева, Трг Јована Цвијића, Гимназијска и реке Штире у Лозници   .pdf

Град Лозница - Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине
   .pdf

Извештај о извршеној стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићева, Трг Јована Цвијића, Гимназијска и реке Штире у Лозници 2019
   .pdf

Извештај о извршеној стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићева, Трг Јована Цвијића, Гимназијска и реке Штире у Лозници 2015   .pdf

Извештај о извршеној стручној контроли концепта Плана детаљне регулације блока "Гимназија"
   .pdf

Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићева, Трг Јована Цвијића, Гимназијска и реке Штире у Лозници и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићева, Трг Јована Цвијића, Гимназијска и реке Штире у Лозници   .pdf

ЈКП "Топлана-Лозница"
   .pdf

"Лозница-гас" д.о.о., Лозница
   .pdf

ЈП "Водовод и канализација" Лозница
   .pdf

ЈП "Путеви Србије"
   .pdf

Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе"
   .pdf

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (пријем 22.10.2015.)   .pdf

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (пријем 18.12.2015.)   .pdf

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (пријем 08.12.2016.)   .pdf

Телеком Србија
   .pdf

Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу
   .pdf

Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићева, Трг Јована Цвијића, Гимназијска и реке Штире у Лозници   .pdf

Решење о позитивној сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину за Плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићева, Трг Јована Цвијића, Гимназијска и реке Штире у Лозници   .pdf

Завод за заштиту споменика културе "Ваљево" - установа културе од националног значаја - Подаци о постојећем стању и условима за израду Плана детаљне регулације блока "Гимназија" у Лозници
   .pdf

Завод за заштиту природе Србије - Решење о условима заштите природе
   .pdf
      
Графички део
 
Постојеће стање
    
 
Извод из ПГР за насељено место Лозница - План функционалне организације насеља - децембар 2019
   .pdf
 
Извод из ПГР за насељено место Лозница - План функционалне организације насеља - октобар 2019   .pdf
 
Обухват плана - децембар 2019
   .pdf
 
Обухват плана - октобар 2019   .pdf
 
Постојећа намена површина - децембар 2019
   .pdf
 
Постојећа намена површина - октобар 2019   .pdf
 
Планирано стање
    
 
План саобраћаја, регулације и нивелације - децембар 2019   .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације - октобар 2019   .pdf
 
План разграничења површина јавних намена - децембар 2019
   .pdf
 
План разграничења површина јавних намена - октобар 2019   .pdf
 
План намене површина
   .pdf
 
План површина јавне намене - децембар 2019
   .pdf
 
План површина јавне намене - октобар 2019   .pdf
 
План ЕЕ и ТТ инфраструктуре
   .pdf
 
План хидротехничке инфраструктуре - децембар 2019   .pdf
 
План хидротехничке инфраструктуре - октобар 2019   .pdf
 
План гасификације и топлификације - децембар 2019
   .pdf
 
План гасификације и топлификације - октобар 2019   .pdf
 Стратешка процена утицаја
    
 
Извештај о стратешкој процени утицаја
   .pdf
  Мишљења
    
  
Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, Огранак ЕД Лозница
   .pdf
  
ЈП "Водовод и канализација", Лозница
   .pdf
  
КЈП "Наш дом", Лозница
   .pdf
  
"Лозница-гас" д.о.о., Лозница
   .pdf
  
Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница
   .pdf
  
Градска управа Лозница, Одељење за привреду и локални економски развој
   .pdf
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...