Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

План детаљне регулације Гробље у Бања КовиљачиТекстуални део

Текстуални део - План детаљне регулације "Гробље" у Бањи Ковиљачи
  .pdf
     
Документација
   

"Електросрбија" д.о.о., Краљево, ЕД Лозница
  .pdf

Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Гробље" у Бањи Ковиљачи  .pdf

Извештај о извршеној стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације "Гробље" у Бањи Ковиљачи  .pdf

Градска управа града Лознице - мишљење
  .pdf

Комунално јавно предузеће "Наш дом"
  .pdf

ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче"
  .pdf

ЈП "Водовод и канализација" Лозница
  .pdf

Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад
  .pdf

Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу
  .pdf

Одлука о изради Плана детаљне регулације "Гробље" у Бањи Ковиљачи  .pdf

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Гробље" у Бањи Ковиљачи  .pdf

Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине
  .pdf

Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе", Водопривредни центар "Сава-Дунав" Београд
  .pdf

"Лозница-гас" д.о.о., Лозница
  .pdf

Министарство здравља, Сектор за инспекцијске послове, Одељење за санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор - Санитарни услови
  .pdf
     
Графички део
 
Извод из ПГР за насељено место Бања Ковиљача, План намене површина
  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације  .pdf
 
Постојећа намена површина са ситуацијом
  .pdf
 
Попречни профили саобраћајница  .pdf
 
Попречни профили саобраћајница 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 и 6-6
  .pdf
 
План препарцелације јавног земљишта
  .pdf
 
План ЕЕ и ТТ инфраструктуре
  .pdf
 
План хидротехничке инфраструктуре  .pdf
 
План намене површина
  .pdf
 
Геомеханички елаборат
   
 
Елаборат о инжењерскогеолошким условима утицаја Плана детаљне регулације "Гробље" у Бањи Ковиљачи, град Лозница
(***због величине документа исти је запакован и подељен у више фајлова. Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно)
  .pdf/.rar1
.pdf/.rar2
  
Графички прилози
   
  

Инжењерскогеолошка карта
  .pdf
  Инжењерскогеолошка карта рејона
  .pdf
  Инжењерскогеолошки пресек терена 1-1' - прилог бр.: 3.1  .pdf
  Инжењерскогеолошки пресек терена 1-1' - прилог бр.: 3.2  .pdf
  Инжењерскогеолошки пресек терена 1-1' - прилог бр.: 3.3  .pdf
  Инжењерскогеолошки пресек терена 1-1' - прилог бр.: 3.4  .pdf
  Инжењерскогеолошки пресек терена 5-5' - прилог бр.: 3.5  .pdf
  Инжењерскогеолошки пресек терена 6-6' - прилог бр.: 3.6  .pdf
 Стратегија процене утицаја на животну средину
   
 
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације "Гробље" у Бањи Ковиљачи  .pdf
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...