Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

ПДР блока између улица Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници


Текстуални део

Текстуални део - ПДР блока између улица Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници   .pdf
      
Документација
    

Извештај о извршеној стручној контроли нацрта ПДР блока између улица Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници   .pdf

Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт ПДР блока између улица Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници   .pdf

Извештај о обављеном раном јавном увиду у ПДР блока између улица Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници   .pdf

Локацијски услови за КП 8800
   .pdf

Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине
   .pdf

Одлука о доношењу ПДР блока између улица Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници    .pdf

Одлука о изради ПДР блока између улица Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници   .pdf

Одлука о неприступању изради Извештаја о статешкој процени утицаја на животну средину ПДР блока између улица Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници   .pdf

Оглас о јавном увиду
   .pdf

Примедба 1 и 2
   .pdf

Примедба 3
   .pdf

Записник са 37. седнице Комисије за планове града Лознице
   .pdf
 Услови
    

ОДС "ЕПС Дистрибуција" Београд, Огранак Лозница
   .pdf

"Лозница-гас" доо, Лозница
   .pdf

ЈП "Водовод и канализација", Лозница
   .pdf

Министарство унутрашњих послова
   .pdf

КЈП "Наш дом", Лозница
   .pdf

Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем "Град"
   .pdf

Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д.
   .pdf

Завод за заштиту природе Србије
   .pdf
      
Графички део
 Постојеће стање
    
 
Извод из ПГР за насељено место Лозница    .pdf
 
Обухват плана   .dwg.pdf
 
Постојеће стање    .pdf
 
Власнички статус земљишта - постојеће стање     .pdf
 
Планско стање  
 
 
 
План намене површина са локацијама за јавне површине, садржаје и објекте
    .pdf
 
Композициони план
    .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације
    .pdf
 
Попречни профили саобраћајница
    .pdf
 
Попречни профили саобраћајница    .pdf
 
План хидротехничке инфраструктуре    .pdf
 План ЕЕ и ТТ инфраструктуре
    .pdf
 План гасификације и топлификације    .pdf
 Синхрон план    .pdf
 Попречни профили са инфраструктуром
    .pdf
 
Попречни профили са инфраструктуром    .pdf
 План грађевинских парцела са смерницама за спровођење
    .pdf

Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...