Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

ПДР блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници


Текстуални део

Текстуални део - План детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници
   .pdf
      
Документација
    

Захтев - Иницијатива за измену просторног/урбанистичког плана
   .pdf

Извештај о обављеном раном јавном увиду у План детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници    .pdf

Извештај о стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници    .pdf

Копија плана
   .pdf

Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине
   .pdf

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници    .pdf

Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници    .pdf

Решење о одобравању изградње
   .pdf

Решење о позитивној сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја
   .pdf

Извештај о стратешкој процени утицаја   .pdf
 Услови
    

ОДС "ЕПС Дистрибуција" Београд
   .pdf

"Лозница-гас" доо, Лозница
   .pdf

"Лозница-гас" доо, Лозница   .pdf

"Електросрбија" доо, Краљево, ЕД Лозница
   .pdf

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
   .pdf

ЈП "Водовод и канализација", Лозница
   .pdf

ЈП "Водовод и канализација", Лозница   .pdf

Министарство унутрашњих послова
   .pdf

КЈП "Наш дом", Лозница
   .pdf

ЈП Путеви Србије
   .pdf

ЈП Путеви Србије
   .pdf

Телеком Србија
   .pdf

Телеком Србија
   .pdf

Завод за заштиту природе Србије
   .pdf

Завод за заштиту споменика културе
   .pdf
      
Графички део
 Постојеће стање
    
 
Извод из ПГР за насељено место Лозница    .pdf
 
Обухват плана   .dwg.pdf
 
Постојеће стање    .pdf
 
Власнички статус земљишта
    .pdf
 
Планско стање  
 
 
 
План намене површина са локацијама за јавне површине, садржаје и објекте
    .pdf
 
Композициони план
    .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације
    .pdf
 
Попречни профили саобраћајница
    .pdf
 
План хидротехничке инфраструктуре    .pdf
 План ЕЕ и ТТ инфраструктуре
    .pdf
 План гасификације и топлификације    .pdf
 Синхрон план    .pdf
 Попречни профили саобраћајница са инфраструктуром
    .pdf
 План грађевинских парцела са смерницама за спровођење
    .pdf

Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...