Почетна
Укидање печата

Одлуке Скупштине града Лознице из 2020. године


*Текст нових одлука налази се у дну стране.
**Преглед текста одлука врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

 Назив
Датум  објаве Сл. лист
Фајл
Одлука о доношењу Стратегије безбедности саобраћаја на путевима на територији града Лознице за период од 2020. до 2025. године и годишњих планова безбедности саобраћаја за спровођење предметне Стратегије
24.02.2020. 3-20
.doc .pdf

Израда Стратегије безбедности саобраћаја на путевима на територији града Лознице за период од 2020. до 2025. године и годишњих планова безбедности саобраћаја за спровођење предметне Стратегије - I фаза
24.02.2020. 3-20
  .rar

Израда Стратегије безбедности саобраћаја на путевима на територији града Лознице за период од 2020. до 2025. године и годишњих планова безбедности саобраћаја за спровођење предметне Стратегије - II фаза24.02.2020. 3-20
  .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ реда број 26 на административној територији града Лознице
24.02.2020.  
4-20 .doc
 
.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу заштитног водног објекта-насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених места Липнички Шор и Јелав у Лозници
24.02.2020.  
4-20.doc 
.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације нове деонице дела државног пута IБ реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације зоне III Лагатор у Лозници
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Одлука о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу на територији града Лознице
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Одлука о измени Одлуке о финансијској подршци брачним паровима и породици са децом на територији града Лознице
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Закључак о прихватању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године са Анализом пословања јавних предузећа
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач Град Лозница за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године са анализом пословања јавних предузећа
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за 2020. годину
24.02.2020. 4-20.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања о изменама и допунама Програма пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за 2020. годину24.02.2020. 4-20.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2020. годину24.02.2020. 4-20.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница за 2020. годину24.02.2020. 4-20.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за 2020. годину24.02.2020. 4-20.docx .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улица и тргова у насељеном месту Лозница
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Одлука о измени Одлуке о утврђивању назива улица, тргова и заселака у насељеном месту Лешница
24.02.2020. 4-20.docx .pdf
Одлука о измени Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту Јелав
24.02.2020. 4-20.docx .pdf
Одлука о измени Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту Пасковац
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Одлука о измени Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту Руњани
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Одлука о измени Одлуке о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Доње Недељице
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Одлука о измени Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту Цикоте24.02.2020. 4-20.docx .pdf
Одлука о измени Одлуке о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Милина
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о преузимању оснивачких права над Апотекарском установом "Др. Лаза Лазаревић" у Лозници
24.02.2020. 4-20.docx .pdf
Одлука о усвајању Плана јавног здравља града Лознице за период 2020.-2025.24.02.2020. 5-20
.docx .pdf
План јавног здравља града Лознице 2020.-2025.24.02.2020. 5-20
.doc .pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице
20.08.2020. 19-20
.doc .pdf
Одлука о избору председника Скупштине града Лознице
20.08.2020. 19-20
.doc .pdf
Одлука о избору заменика председника Скупштине града Лознице
20.08.2020. 19-20.doc .pdf
Одлука о постављању секретара Скупштине града Лознице
20.08.2020. 19-20
.doc .pdf
Одлука о постављању заменика секретара Скупштине града Лознице
20.08.2020. 19-20
.doc .pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице - Јелена Мирковић
20.08.2020. 19-20
.doc .pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице - Весна Плавшић
20.08.2020. 19-20
.docx .pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице  20-20
.doc .pdf
Одлука о избору градоначелника града Лознице
  20-20
.doc .pdf
Одлука о избору заменика градоначелника града Лознице
  20-20
.doc .pdf
Одлука о избору члана Градског већа града Лознице
  20-20
.doc .pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице
  21-20
.doc .pdf
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2019. годину
  21-20.doc .pdf
Одлука о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници
  21-20.doc .pdf
Измене и допуне Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници  21-20.docx .pdf
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације блока између Трга Вука караџића и улица Светог Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници
  21-20.doc .pdf
Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда
  21-20.docx .pdf
Одлука о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Лознице за 2020. године
14.09.2020. 22-20
.doc .pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2020. године
21.09.2020. 23-20
.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производу Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница за 2020. годину
21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за 2020. годину
21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2020. годину21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за 2020. годину21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичке организације града Лознице за 2020. годину21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2020. годину21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Предшколске установе "Бамби" Лозница за 2020. годину21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за социјални рад Лозница за 2020. годину21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница за 2020. годину21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Црвеног крста Лозница за 2020. годину21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница у 2020. години
21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању претходне сагласности на јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на "Пакету Ц" линија
21.09.2020. 23-20.doc  
Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на "Пакету Ц" линија21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница
21.09.2020. 23-20.doc  
Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница
21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Лознице
21.09.2020. 23-20
.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за период јануар-децембар 2019. године
21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc
  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Туристичке организације града Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Предшколске установе "Бамби" Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Центра за социјални рад Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc
  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Здравствене установе "Апотека Лозница" Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Црвеног крста Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градске управе града Лозница за 2019. годину
21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског правобранилаштва у Лозници за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године
21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2019. годину
21.09.2020. 23-20
.doc  
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице - Ивана Остојић
21.09.2020. 23-20
.doc  
       
Вести
30.Октобар 2020.
Лозница, увек у врху
Нове стадионе у Србији први ће добити ...
29.Октобар 2020.
Отворен сајт-блог у циљу ...
Град Лозница у оквиру мера популационе ...
29.Октобар 2020.
Појачана инспекцијска ...
Настављајући активности везане за ...
27.Октобар 2020.
Већа подршка Града особама са ...
Градоначелник Видоје Петровић организовао је ...
26.Октобар 2020.
Издата дозвола за изградњу ...
Одељење за планирање Градске управе Лозница ...
22.Октобар 2020.
Наставак успешне сарадње Града ...
      Градоначелник Лознице Видоје ...