Почетна
Укидање печата

Одлуке Скупштине града Лознице из 2017. године


*Текст нових одлука налази се у дну стране.
**Преглед текста одлука врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

Назив
Датум  објаве Сл. лист
Фајл
Одлука о давању претходне сагласности Јавном предузећу за управљање грађевинским земљиштем "Град" на статусну промену припајања13.02.2017.
 
1-17.docx 
.pdf
Одлука о давању претходне сагласности Јавном предузећу за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора "Лозница" на статусну промену припајања13.02.2017. 
1-17.docx 
.pdf
Одлука о давању претходне сагласности Јавном предузећу Дирекција за развој и урбанистичко планирање "Урбоплан", Лозницана статусну промену припајања13.02.2017. 
1-17.docx 
.pdf
Одлука о давању претходне сагласности Јавном предузећу "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача на статусну промену припајања13.02.2017. 
1-17.docx 
.pdf
Одлука о давању сагласности на Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на Пакету "А" и Пакету "Б" линија
13.02.2017. 
1-17.doc
 
.pdf
Одлука о ангажовању другог лица за обављање послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Лознице за 2016. годину
13.02.2017. 
1-17.doc .pdf
Одлука о подизању спомен-обележја војничког гробља из Првог светског рата на локацији школског дворишта у Горњој Бадањи13.02.2017. 
1-17.doc 
.pdf
Одлука о престанку функције члана Градског већа града Лознице
03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о избору члана Градског већа града Лознице03.03.2017.
 2-17.doc .pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице
03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса на територији града Лознице
03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о одобравању уговора о статусној промени припајања
03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем "Град", Лозница
03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2017. годину
03.03.2017. 2-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем "Град" Лозница за 2017. годину
03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора  "Лозница" Лозница за 2017. годину03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа Дирекција за развој и урбанистичко планирање "Урбоплан" Лозница за 2017. годину03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче" Бања Ковиљача за 2017. годину03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за 2017. годину03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за 2017. годину03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за 2017. годину03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2017. годину03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за 2017. годину03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичке организације града Лозница за 2017. годину03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Дома здравља "Др. Миленко Марин" Лозница за 2017. годину03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на кандидовање Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за учешће у програму "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - фаза V"
03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о изменама одредаба одлука којима су прописане новчане казне за прекршаје
03.03.2017. 2-17

.doc

 .pdf
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Лозница
03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блока између улица Кнеза Милоша, Владислава Броњевског, Др. Марина, Болничке и Трга Вука Караџића
23.03.2017. 3-17.doc .pdf
Локални акциони план за унапређење положаја миграната на територији града Лознице за период од 2017 - 2021. године
23.03.2017. 3-17.doc .pdf
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја миграната на територији града Лознице за период од 2017 - 2021. године23.03.2017.
 3-17.docx .pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника18.05.2017.
 7-17  .pdf
Одлука о престанку функције члана Градског већа
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Комуналног јавног предузећа ''Наш дом'' Лозница за период јануар - децембар 2016. године
18.05.2017.  7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Јавног предузећа ''Водовод и канализација'' Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије ''Топлана - Лозница'' Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа ''Паркинг сервис'' Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Јавног предузећа за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора ''Лозница'' Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Јавног предузећа ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' Бања Ковиљача за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Јавног предузећа Дирекција за развој и урбанистичко планирање ''Урбоплан'' Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем ''Град'' Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Центра за културу ''Вук Караџић'' Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Туристичке организације града Лознице за период јануар - децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Предшолске установе ''Бамби'' Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Центра за социјални рад Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17
  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Здравствене установе ''Апотека Лозница'' Лозница за период јануар децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Дома здравља ''Др Миленко Марин'' Лозница за период јануар-децембар  2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Установе за физичку културу ''Лагатор'' Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Црвеног крста Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Фонда за развој града Лознице за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о извештају о раду Градске управе и Јавног правобранилаштва
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2016. годину
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о правима и услугама социјалне заштите града Лознице
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о именовању директора Установе за физичку културу „Лагатор“ Лозница
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2016. годину
15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2017. годину
15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлукa о изменама и допунама Одлуке о ЛКТ на територији града Лознице
15.06.2017.  8-17  .pdf
Тарифа измена и допуна Тарифе локалних комуналних такси
15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлукa о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима15.06.2017.  8-17  .pdf
Oдлукa о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП ''Паркинг сервис''
15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа ''Паркинг сервис'' Лозница за 2017. годину
15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије ''Топлана – Лозница'' Лозница за 2017. годину15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање ''Лозница развој'' Лозница
15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу ''Вук Караџић'' Лозница за 2017. годину
15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлукa о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2017. годину
15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлукa о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичке организације града Лознице за 2017. годину
15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији
15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у организационим облицима у систему јавног сектора
15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица, тргова и рејона на подручју Бање Ковиљаче15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета града Лознице за период од 01. јануара до 30. јуна 2017. године
07.09.2017.
 13-17.docx .pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2017. годину
07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница за 2017. годину
07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма буџетске помоћи Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница за 2017. годину07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу "Вук Караџић", Лозница за 2017. годину07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја, Лозница за 2017. годину07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичке организације града Лозница за 2017. годину07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Предшколске установе "Бамби", Лозница за 2017. годину07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за социјални рад, Лозница за 2017. годину07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Установе за физичку културу "Лагатор", Лозница за 2017. годину07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Црвеног крста, Лозница за 2017. годину07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Решење о давању сагласности на Одлуку о промени седишта Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница
07.09.2017. 13-17.docx .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница
07.09.2017. 13-17.docx .pdf
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница
07.09.2017. 13-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на расподелу добити за 2016. годину Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница
07.09.2017. 13-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на расподелу добити за 2016. годину Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница07.09.2017. 13-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на расподелу добити за 2016. годину Јавног предузећа "Водовод и канализација, Лозница07.09.2017. 13-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница на расподелу добити, односно покриће губитка правних претходника за 2016. годину
07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Лозница
07.09.2017. 13-17.docx .pdf
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у организационим облицима у систему јавног сектора града Лознице за 2017. годину
07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о допуни Одлуке о локалним административним таксама07.09.2017. 13-17.docx .pdf
Одлука о давању накнадне сагласности на јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на Пакету "А" и Пакету "Б" линија
07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица и тргова на територији града Лознице
07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о измени Одлуке о додели  бесповратних новчаних средстава младим брачним паровима за куповину куће са окућницом на селу
07.09.2017. 13-17.docx .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице
07.09.2017. 13-17.docx .pdf
Решење о именовању заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице
07.09.2017. 13-17
.docx .pdf
Одлука о изменама Одлуке о оспособљеним правним лицима од значаја за заштиту и спасавање на територији града Лознице
07.09.2017. 13-17.docx .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета града Лознице за период од 01. јануара до 30. септембра 2017. године
16.11.2017.
 15-17
.doc .pdf
Одлука о усвајању Концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету "А" и Пакету "Б" линија на територији града Лознице
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Концесиони акт за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету "А" и Пакету "Б" линија на територији града Лознице16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету "А" и Пакету "Б" линија на територији града Лознице16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Јелав
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Јошева
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Каменица
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Милина
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Трбосиље
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Помијача
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица и тргова на територији Лешнице
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту Ново Село
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту Доњи Добрић
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту Јадранска Лешница
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту Текериш
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Јаребице
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Симино Брдо
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Рибарице
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Југовићи16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Горња Бадања
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Доња Сипуља
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Горња Сипуља 16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Цикоте
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Шурице
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Чокешина
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Руњани
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Грнчара
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Горње Недељице
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Доње Недељице
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Горња Борина
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Брезјак
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Коренита
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Ступница
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Слатина
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Брадић
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Брњац
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Велико Село
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Доња Бадања
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Воћњак
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Пасковац
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту Липнички Шор
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту Козјак
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту Горњи Добрић
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту Тршић
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту Зајача
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Башчелуци
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Крајишници
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Плоча
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Драгинац
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Горња Ковиљача
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Лозничко Поље
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица, тргова и реона на подручју Бање Ковиљаче
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица на територији Трбушнице
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица и тргова у насељеном месту Клупци
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица и тргова на подручју града Лознице 16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о усвајању нацрта уговора о оснивању привредног друштва "Спомен комплекс за очување културно-историјских вредности и одрживи развој Цера" д.о.о., Шабац 16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Кадровски план органа Града Лознице за 2018. годину
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању члана Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Туристичке организације града Лознице
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе "Бамби", Лозница
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Центра за социјални рад "Лозница", Лозница 16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању Школског одбора ОШ "Јован Цвијић", Лозница
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ "Краљ Александар I Карађорђевић", Јадранска Лешница
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Лозници 16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње економске школе у Лозници
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Одлука о отварању наменског (хуманитарног) жиро-рачуна16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Правилник о условима и начину коришћења новчаних средстава у хуманитарне сврхе
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Правилник о пружању и остваривању услуге лични пратилац детета
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о стављању ван снаге Правилника о условима и начину остваривања права из социјалне заштите
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о буџету града Лознице за 2018. годину
18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница у периоду од 2017. године до 2026. године 18.12.2017.
 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Средњерочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница у периоду од 2017. године до 2021. године 18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница за 2018. годину 18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница у периоду од 2017. године до 2026. године 18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Средњерочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница у периоду од 2017. године до 2021. године 18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница за 2018. годину18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница у периоду од 2017. године до 2026. године 18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Средњерочни план пословне стратегије и развоја Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница у периоду од 2017. године до 2021. године 18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница у периоду за 2018. годину 18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница у 2018. години
18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница у периоду од 2017. године до 2026. године18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Графика 1
18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Графика 2
18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Средњерочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница у периоду од 2017. године до 2021. године 18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница у периоду за 2018. годину18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница у 2018. години18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница у периоду од 2017. године до 2026. године18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Средњерочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница у периоду од 2017. године до 2021. године 18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница у периоду за 2018. годину18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница у 2018. години18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Центра за културу "Вук Караџић", Лозница за 2018. године18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2018. године18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Туристичке организације Лозница за 2018. године18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Предшколске установе "Бамби", Лозница за 2018. године18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Центра за социјали рад Лозница за 2018. године18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Здравствене установе "Апотека Лозница", Лозница за 2018. године18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Дома здравља "Др. Миленко Марин", Лозница за 2018. године18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Установе за физичку културу "Лагатор", Лозница за 2018. године18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Црвеног крста Лозница, Лозница за 2018. године18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница за 2017. године18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница за 2017. године18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница за 2017. године18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница за 2017. године18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница за 2017. године18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о усвајању Локалног антикорупцијског плана града Лознице
18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Локални антикорупцијски план града Лознице
18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице за 2018. годину
18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне "Шепак" у Лозници
18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне "Шепак" у Лозници
18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Измене и допуне Плана детаљне регулације индустријске зоне "Шепак" у Лозници 18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о главном урбанисти града Лознице
18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Решење о именовању главног урбанисте града Лознице
18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за планове града Лознице 18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Решење о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница
18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница 18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ "Јован Цвијић", Лозница 18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава града Лознице на рачун извршења буџета града Лознице
18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Вести
16.Септембар 2019.
Завршен 86. Вуков сабор – српско ...
На завршној свечаности 86. Вуковог сабора након ...
13.Септембар 2019.
БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ НА ВУКОВ САБОР
Град Лозница као покровитељ Вуковог сабора ...
09.Септембар 2019.
105. годишњица Гучевске битке – ...
Пригодним програмом у организацији Центра за ...
04.Септембар 2019.
Хелиодром – интерес целог ...
На седници Савета Мачванског управног округа, ...
04.Септембар 2019.
Одлука о месним заједницама уз ...
Завршна јавна расправа о Нацрту одлуке о месним ...
02.Септембар 2019.
Бамби отворио врата деци
Бамби отворио врата деци
Помоћник градоначелника Лознице Љубинко Ђокић ...