Почетна
Укидање печата

Одлуке Скупштине града Лознице из 2015. годинеНазив
Датум  објаве Сл. лист
Фајл
Одлука о престанку мандата одборника Скупштуне града Лознице
27.02.2015.
|
1-15
.doc
|
.pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
27.02.2015.|1-15.docx|.pdf
Декларација о употреби ћирилице 27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину града Лознице
27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о преносу права јавне својине27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Нова улица" у Бањи Ковиљачи
27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације експлоатације доломита као ТГК из лежишта Воћњак
27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о изменама Одлуке о одржавању чистоће јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о функционисању режима саобраћаја у пешачкој зони у улици Јована Цвијића
27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о безбедности саобраћаја на путевима на територији града Лознице
27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града Лознице
27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о давању сагласности на привремени Уговор о поверавању обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Лознице за Пакет "Ц"27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о кредитном задуживању
27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2015. годину
27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница
30.04.2015.|
3-15.doc|
.pdf
Одлука о ребалансу буџета за 2015. годину
30.04.2015.|
3-15
.doc|.pdf
Одлука о градском водоводу и канализацији30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о допуни Одлуке о Градској управи града Лознице
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о отуђењу, размени и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Лознице
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о усвајању Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у индустријској зони "Шепак" под условима повољнијим од тржишних
30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у индустријској зони Шепак под условима повољнијим од тржишних
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
30.04.2015.|3-15 |.pdf
Одлука о прибављању непокретности означена као катастарска парцела број 655/4 К.О. Лозница у јавну својину града Лознице, непосредном погодбом 30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Лознице за 2015. годину
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о одређивању органа надлежног за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на пакету "Ц" линија на територији града Лознице
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница за 2015. годину
30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања Фонда за развој града Лознице за 2015. годину
30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за период јануар-децембар 2014. године
30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем "Град" Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Јавног предузећа за изградњу стамбеног и пословног простора "Лозница" Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Јавног предузећа "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче" Бања Ковиљача за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Јавног предузећа Дирекција за развој и урбанистичко планирање "Урбоплан" Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Комуналног јавног предузећа "Наш Дом" Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Фонда за развој града Лознице за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Предшколске установе "Бамби" Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Центра за културу "Вук Караџић" - установа културе од националног значаја - Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Центра за социјални рад Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Туристичке организације града Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Црвеног крста Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Дома здравља "Др. Миленко Марин" Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Здравствене установе "Апотека Лозница" Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Гробље" у Лешници
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блока између улица Пашићева, Вере Благојевић и реке Штире у Лозници
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о изради Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лешница (КП 4283 К.О. Лешница)
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Учитељске, Вука Караџића, Саве Ковачевића и реке Штире у Лозници30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Пословање и вишепородично становање на локацији тржни центар" у Лозници
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуацицје града Лознице за 2014. годину
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2014. годину
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2015. годину
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о допуни Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о престанку функције заменика градоначелника града Лознице
20.06.2015.
|5-15.doc|.pdf
Одлука о избору заменика градоначелника града Лознице
20.06.2015.
|5-15.doc|.pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице
20.06.2015.|5-15.docx|.pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице
20.06.2015.|5-15.docx|.pdf
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2014. годину
20.06.2015.|5-15.doc|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2015. годину
20.06.2015.|5-15.doc|.pdf
Одлука о утврђивању ерозионих подручја и прописивању противерозивних мера на територији града Лознице 20.06.2015.|5-15.doc|.pdf
Табела - Регистар бујичних сливова и падина на подручју града Лознице
20.06.2015.|5-15.doc|.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену у угоститељству, занатству и трговини
20.06.2015.|5-15 .doc|.pdf
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градске управе и Јавног правобраниоца
20.06.2015.|5-15
.doc|.pdf
Одлука о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину града Лознице
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о давању сагласности на Програм обнове објеката јавне намене у надлежности града Лознице
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Програм обнове објеката јавне намене у надлежности града Лознице
11.09.2015.|7-15.docx|.pdf
   –  Објекти јавне намене - збирна табела
11.09.2015.|7-15.xls
|.pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница о расподели добити за 2014. годину
11.09.2015.|7-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница о расподели добити за 2014. годину11.09.2015.|7-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа "Водовод и канализација" о расподели добити за 2014. годину11.09.2015.|7-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција за развој и урбанистичко планирање "Урбоплан" Лозница о расподели добити за 2014. годину11.09.2015.|7-15.docx|.pdf
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Лознице за период од 01. јануара до 30. јуна 2015. године
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања јавних предузећа за 2015. годину
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања установа за 2015. годину
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за  2015. годину
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о измени и допуни Одлуке о новчаној помоћи брачним паровима приликом склапања брака
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о изменама Одлуке о новчаној помоћи незапосленој породиљи до навршене прве године живота детета
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о допуни Одлуке о локалним административним таксама
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о избору најповољније понуде у отвореном поступку број К4/2015
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о давању сагласности на прибављање средстава Јавном комуналном предузећу за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница
11.09.2015.|7-15.docx|.pdf
Одлука о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини града Лознице
11.09.2015.|7-15.docx|.pdf
Одлука о подизању споменика Момчилу Гаврићу најмлађем војнику града Лознице
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулацицје блока између улица Болничка, др Марина, Војводе Путника, Вере Благојевић, реке Штире и Трга Вука Караџића у Лозници
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулацицје блока између улица Јована Цвијића, Саве Ковачевића, реке Штире, М. Борисављевића, Трга Јована Цвијића и Војводе Мишића у Лозници
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулацицје блока између улица Италијанских добровољаца, Трга Анте Богићевића и улице Мајор Јаше Ђурђевића у Лозници
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о прибављању непокретности у јавну својину града Лознице, непосредном погодбом
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о овлашћеним и оспособљеним правним лицима од значаја за заштиту и спасавање на територији града Лознице
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Производна зона" у Бањи Ковиљачи
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Комплекс спорта, рекреације и туризма" у Бањи Ковиљачи11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Производно-пословна зона" у Лешници11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о приступању града Лознице "Националној асоцијацији локалних канцеларија за младе", основане од стџране 56 локалних самоуправа у Републици Србији и Одлука о именовању координатора Канцеларије за младе који ће заступати интецресе града Лознице
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице 20.11.2015.|11-15.doc|.pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2015. годину 20.11.2015.|11-15.doc|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" за 2015. годину 20.11.2015.|11-15.doc|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" у 2015. години 20.11.2015.|11-15.doc|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем "Град" за 2015. годину 20.11.2015.|11-15.doc|.pdf
Одлука о давању сагласности на Закључак Градског већа за припрему предлога пројекта за финансирање санације јавне расвете на подручју града Лознице 20.11.2015.|11-15.doc|.pdf
Одлука о Изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем "Град" Лозница 20.11.2015.|11-15.doc|.pdf
Одлуке о престанку функције члана Градског већа града Лознице 20.11.2015.|11-15.doc|.pdf
Одлуке о избору члана Градског већа града Лознице 20.11.2015.|11-15.doc|.pdf
Одлука о буџету града Лознице за 2016. годину
18.12.2015.|12-15
.doc|.pdf
Одлуке о давању сагласности на Програме пословања јавних предузећа и установа
18.12.2015.|12-15.docx|.pdf
Одлука о утврђивању ценовника услуга Градске управе града Лознице
18.12.2015.|12-15.doc|.pdf
Одлука о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града Лознице
18.12.2015.|12-15.doc|.pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блока између Трга Вука Караџића и улица Светог Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници
18.12.2015.|12-15.doc|.pdf
План детаљне регулације блока између Трга Вука Караџића и улица Светог Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници18.12.2015.|12-15.doc|.pdf
Одлука о подизању спомен обележја (камени белег) академику проф. др. Јовану Цвијићу
18.12.2015.|12-15.doc|.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом18.12.2015.|12-15.docx|.pdf
Одлука о изменама и допунама тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце
18.12.2015.|12-15.docx|.pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2015. годину30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Одлука о утврђивању максималног броја запослених у организационим облицима у систему јавног сектора града Лознице за 2015. годину
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем "Град" Лозница за 2015. годину
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2016. годину у граду Лозници 30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Локални акциони план запошљавања за 2016. годину у граду Лозница
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Одлука о формирању Радног тима за припрему прдлога аката за прибављање кућа са окућницом на сеоском подручју, за младе брачне парове
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Одлука о преносу права јавне својине
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Одлука о дозвољеној спратности (по зонама) за објекте кои се налазе у поступку озакоњења
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Бања Ковиљача
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Дринских дивизија, Ратарске, Ђачке и Митра Бакића на локацији "Касарна-Клупци" у Лозници30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блока "Воћар" између улица Јована Цвијића, Гимназијске и Војводе Мишића у Лозници
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
План детаљне регулације блока "Воћар" између улица Јована Цвијића, Гимназијске и Војводе Мишића у Лозници
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Одлука о доношењу Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лешница (К.П. 4283 КО Лешница)30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лешница
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Одлука о усвајању Програма развоја спорта града Лознице за период 2016.-2018. година
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Програм развоја спорта града Лознице за период 2016.-2018. године
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Вести
16.Септембар 2019.
Завршен 86. Вуков сабор – српско ...
На завршној свечаности 86. Вуковог сабора након ...
13.Септембар 2019.
БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ НА ВУКОВ САБОР
Град Лозница као покровитељ Вуковог сабора ...
09.Септембар 2019.
105. годишњица Гучевске битке – ...
Пригодним програмом у организацији Центра за ...
04.Септембар 2019.
Хелиодром – интерес целог ...
На седници Савета Мачванског управног округа, ...
04.Септембар 2019.
Одлука о месним заједницама уз ...
Завршна јавна расправа о Нацрту одлуке о месним ...
02.Септембар 2019.
Бамби отворио врата деци
Бамби отворио врата деци
Помоћник градоначелника Лознице Љубинко Ђокић ...