Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Локацијски услови - 2022. година


 
* нови локацијски услови и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Локацијски услови - инвеститор Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републиике Србије
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-43338-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 04.01.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Живадин Бојић, Цикоте
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-45696-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.01.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39186-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 06.01.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Интер Инвест" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33848-LOC-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 10.01.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ПЗП "Ваљево" ад., Ваљево
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-42383-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 10.01.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - подносилац "Инфофин" д.о.о., Лозница, и Драган Петрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39453-LOC-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 12.01.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Марко Јокичић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37898-LOCA-7/2021  
 Датум пријема и објаве: 12.01.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Никола Вујић, Доње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-45976-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 12.01.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и због недостатака у достављеном Идејном решења за даље поступање по истом - подносилац ЕП "Елинг" ад., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15549-LOCA-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 12.01.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и због недостатака у достављеном Идејном решења за даље поступање по истом - подносилац Производно предузеће "МЕЛТИНГ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-45963-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.01.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и због недостатака у достављеном Идејном решења за даље поступање по истом - подносилац Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-45942-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.01.2022. године  
    

Решење о исправци локацијских услова број: ROP-LOZ-11924-LOCA-24/2021, заводни број: 353-132/2021-V од 26.12.2021. године
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11924-LOCА-24/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.01.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милутин Гвозденовић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11924-LOCА-24/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.01.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - подносилац "МИС НОВА СТОЛАРИЈА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7486-LOC-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.01.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и због недостатака у достављеном Идејном решења за даље поступање по истом - подносилац Миодраг и Драгорад Миловановић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-577-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.01.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Ђукановић, Костајник
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-45708-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.01.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Жељко Пуљезевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-46768-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.01.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миле Теовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-43437-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.01.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Цветко Драгићевић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-45862-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.01.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милка Марић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-45666-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.01.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-44457-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.01.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - подносилац Жељко Пуљезовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-46768-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.01.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев - подносилац Александра Бабић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40581-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.01.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац "Ракета Аћимовић Бјеличић" д.о.о., Бајина Башта
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-911-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 27.01.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Славица, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1391-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 28.01.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Minth Automotive Europe d.o.o.,Лозница  .pdf
 Број: РОП-ЛОЗ-40402-ЛОЦХ-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.02.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор ЕП ''Елинг'' АД из Лознице  .pdf
 Број: ROP-LOZ-5500-LOC-10/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.02.2022. године 
  
    

Локацијски услови - инвеститор ЕП ''Елинг'' АД из Лознице 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9492-LOCА-10/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.02.2022. године  
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Славица Антић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1710-LOC-1/2022 
  
 Датум пријема и објаве: 09.02.2022. године   
  
    

Локацијски услови - инвеститор Љубинка Крсмановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40554-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.02.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Валерија Гербитз, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-42772-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.02.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЕП "ЕЛИНГ" а.д., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9492-LOCA-10/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.02.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЕП "ЕЛИНГ" а.д., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-5500-LOC-10/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.02.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милован Васић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40193-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.02.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29241-LOCA-3/2021  
 Датум пријема: 17.02.2021. године, објаве: 18.02.2021. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Миладин Стојановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19878-LOCH-3/2021  
 Датум пријема: 17.02.2021. године, објаве: 18.02.2021. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Стефан Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-44380-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 17.02.2021. године, објаве: 18.02.2021. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Раде Трифуновић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-45760-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 17.02.2021. године, објаве: 18.02.2021. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "МИС НОВА СТОЛАРИЈА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-44962-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 17.02.2021. године, објаве: 18.02.2021. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Никола Вујић, Доње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-45976-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 17.02.2021. године, објаве: 18.02.2021. године   
    

Локацијски услови - инвеститор "МИС НОВА СТОЛАРИЈА" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-44962-LOCH-2/2021  
 Датум пријема: 17.02.2021. године, објаве: 18.02.2021. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Стојан Ранковић, Момчило Станковић и Мирослав Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1689-LOCA-25/2021  
 Датум пријема: 17.02.2021. године, објаве: 18.02.2021. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и недостатака у Идејном решењу - подносилац "МИС НОВА СТОЛАРИЈА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7486-LOC-4/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.02.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Раде Трифуновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-45760-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.02.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "ТИМ ЛО ГРАДЊА", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35369-LOCA-11/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.02.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Славица Антић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1391-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.02.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Љубинка Крсмановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3568-LOC-21/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.02.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миодраг и Драгорад Миловановић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-577-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 22.02.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Славољуб Лукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3706-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 22.02.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ЂУКИЋ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-45283-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 22.02.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-839-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 23.02.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Туристичка организација града Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-45066-LOC-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 23.02.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Златомир Опачић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26707-LOC-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 28.02.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Ангелина Петровић и Милисав Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3184-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 28.02.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милинко Симић, Јошева
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1999-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 02.03.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Инфофин" д.о.о., Лозница, и Драган Петрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2593-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 02.03.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Жељко Арсенић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3196-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 02.03.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Славица Антић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1710-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 02.03.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Небојша Јанковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3810-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 02.03.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Александар Лукић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4034-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 02.03.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Друштво за производњу, промет и сулуге "МН" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4409-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 02.03.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Младен Вучићевић из Лознице .pdf
 Број:ROP-LOZ-2793-LOC-1/2022    
 Датум пријема и објаве: 04.03.2022. године
  
    

Локацијски услови - инвеститор "Електродистрибуција Србије" д.о.о., Београд, Огранак Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3241-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 10.03.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Златомир Опачић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26707-LOC-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 10.03.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Милош Лечић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2742-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 10.03.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Слободан Стефановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4417-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 10.03.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Горан Зебић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5198-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 10.03.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Александра Бабић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40581-LOC-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 10.03.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Славица Которач, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-804-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 10.03.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев за издавање локацијских услова - подносилац Катарина Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23164-LOCH-19/2022  
 Датум пријема и објаве: 10.03.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за производњу, прераду и промет "Nelly" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17316-LOCA-17/2022  
 Датум пријема и објаве: 10.03.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Новак Максимовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5882-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 11.03.2021. године, објаве: 14.03.2021. године   
    

Локацијски услови - инвеститор "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3830-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.03.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Јелена Мигић и Бошко Мигић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3405-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.03.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Јован Томић, Брезјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4058-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.03.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - подносилац Катарина Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4505-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.03.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "ТИМ ЛО ГРАДЊА", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35369-LOCA-12/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.03.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ОШ "Вукова Спомен Школа", Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4612-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.03.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Биљана и Предраг Лукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5796-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.03.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ГП "ОПЕК" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5320-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.03.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1929-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.03.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због неусаглашености у Идејном решењу - подносилац "Пејак-Тим Ло градња" доо, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25210-LOCA-9/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.03.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Саша Арсеновић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37100-LOC-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.03.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Љубинка Крсмановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3568-LOCH-2/2022  
 Датум пријема: 17.03.2021. године, објаве: 19.03.2021. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Владимир Бесеровац, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4554-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.03.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор "Ракета Аћимовић Бјеличић" д.о.о., Бајина Башта
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-911-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.03.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Милена Блажић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5292-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 22.03.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Маријана Комарчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7869-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 23.03.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Министарство трговине, туризма и телекомуникација РС
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3764-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 23.03.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор "МИС НОВА СТОЛАРИЈА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7486-LOC-5/2022  
 Датум пријема и објаве: 23.03.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије .pdf
 Број: ROP-LOZ-839-LOCA-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 24.03.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Друштво за прераду, промет и услуге "КАТКОП СИСТЕМ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5649-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 24.03.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Ранковић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7798-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 24.03.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Ивана Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7527-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 25.03.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор "МИС НОВА СТОЛАРИЈА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7486-LOC-5/2022  
 Датум пријема и објаве: 25.03.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Славољуб Лукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3706-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 28.03.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Слађан Јосић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8826-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.03.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Биљана Пешут, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8591-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.03.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац "Мобид" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8521-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.03.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Милисав Старчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-43522-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 31.03.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Катарина Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4505-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 31.03.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - подносилац "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6625-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 31.03.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - подносилац ТП "ЛУНЕКС", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7841-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 31.03.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - подносилац "Грамакс ПГП" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8322-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 31.03.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због ненадлежности - подносилац "Електродистрибуција Србије" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8610-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 31.03.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Драгиша Терзић, Доњи Добрић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6496-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 01.04.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Младен Матић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9544-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 05.04.2022. године, објаве: 06.04.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Марко Јовановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6483-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 05.04.2022. године, објаве: 06.04.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев због ненадлежности - Град Ниш
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9825-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 06.04.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Мирко Чотрић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9538-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 06.04.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Слађана и Љубомир Вучетић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9104-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 06.04.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Александар Тадић, Зајача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8782-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 08.04.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Вукица Шупић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9823-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 08.04.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор "Пејак-ТИМ ЛО градња" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25210-LOCAH-10/2022  
 Датум пријема и објаве: 08.04.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Мирјана Крстић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9944-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 08.04.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за прераду, промет и сулуге "КАТКОП СИСТЕМ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5649-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 11.04.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Новак Максимовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5882-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 11.04.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Слађана Јосић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8826-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 11.04.2022. године   
    

Решење којим се обуставља поступак због одустанка од захтева - "ГП ОПЕК" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5320-PCA-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 11.04.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Грађевинско предузеће "Опек" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10397-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 12.04.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Драган Симић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10335-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 13.04.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац "ГРАМАКС ПГП" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2031-LOCФ-9/2022  
 Датум пријема и објаве: 13.04.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Марија и Александар Лукић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4034-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.04.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Раденко Бојић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3300-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.04.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - подносилац "Инфофин" д.о.о., Лозница и Драган Петрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6904-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.04.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Ђоко Остојић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7806-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.04.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Немања Станимировић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7957-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.04.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže" д.о.о, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10138-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.04.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Предузеће за производњу, промцет и услуге "СТОБЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8128-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.04.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор "ТИМ ЛО ГРАДЊА", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35369-LOCAH-13/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.04.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Александар Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9720-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.04.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Љубомир Јовичић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21309-LOCA-11/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.04.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ДППУ "МН" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4409-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.04.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Грамакс ПГП" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8322-LOCH-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.04.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Електродистрибуција Србије" д.о.о., Београд, Огранак Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10448-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.04.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Милан Трбовић, Лозница и Драган Филиповић, Брњац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10312-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.04.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Грађевинско предузеће "Опек" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10397-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 19.04.2022. године, објаве: 20.04.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Немања Станимировић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7957-LOCH-2/2022  
 Датум пријема: 19.04.2022. године, објаве: 20.04.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Мирко Чотрић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9538-LOC-2/2022  
 Датум пријема: 19.04.2022. године, објаве: 20.04.2022. године   
    

Решење којим се обуставља поступак због одустанка од захтева - подносилац Зоран Мијатовић, Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10805-PCA-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.04.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Младен Матић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9544-LOCР-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 26.04.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Михаило Ђуричић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8876-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 27.04.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Милосав Капетановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9495-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 06.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Драгољуб Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6766-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 06.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Маријана Комарчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7869-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 06.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Биљана Пешут, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8591-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 06.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Бранислав Тошић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-43488-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 06.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор ОШ "Анта Богићевић", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10309-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 09.05.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Никола Ђурић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10902-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 09.05.2022. године, објаве: 10.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Дејан Стефановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1710-LOCH-4/2022  
 Датум пријема: 09.05.2022. године, објаве: 10.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Дејан Стефановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1391-LOCH-4/2022  
 Датум пријема: 09.05.2022. године, објаве: 10.05.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Светлана Симеонакис, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6423-LOCH-2/2022  
 Датум пријема: 09.05.2022. године, објаве: 10.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Сузана Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12282-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 11.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Миленко Мијић Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10568-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 11.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Ана Чотрић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11758-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 12.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Александар Тадић, Зајача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8782-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 13.05.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац СЗТР "ЛОДИК", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37322-LOCA-7/2022  
 Датум пријема и објаве: 13.05.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Драгица Ковачевић и Славица Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13461-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 16.05.2022. године, објаве: 17.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Јелена Николић и Марко Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12576-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 16.05.2022. године, објаве: 17.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14801-LOCA-7/2022  
 Датум пријема: 19.05.2022. године, објаве: 20.05.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује ѕахтев због недостатака у садржини Идејног решења - Грађевинско предузеће "ОПЕК" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10397-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Илић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15134-LOC-9/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Слађана Вучетић и Љубомир Вучетић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9104-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6625-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Биљана и Предраг Лукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5796-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2022. године   
    

Решење којим се обуставља поступак због одустанка од захтева - ГП "ОПЕК" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5320-PCA-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-10448-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Грамакс ПГП" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8322-LOCH-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Александар Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9720-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор "Вила Дрина" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21309-LOCAH-12/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор "ОПЕК" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5320-LOCH-4/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Марија Осећански, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13491-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због нерешеног статуса предметног објекта у СКН Лозница - подносилац "ЛОРЕНАПРОМ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12766-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Винка Вуловић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-13015-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор ОШ "Анта Богићевић", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-14967-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 23.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Драгослав Искић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12534-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 24.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, огранак Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-12802-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 26.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор "Мобид" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8521-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Слободан Ранковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14992-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Немања Тимотић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12461-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Александра Стефановић Вујић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12520-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Јован и Јелена Вучинић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12769-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.05.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Миладин Рашевић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-13087-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Слободан Стефановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-4417-LOC-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.05.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Никола Ђурић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-10902-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.05.2022. године   
    

Решење којим се обуставља поступак због одустанка од захтева - подносилац Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10652-LOCA-7/2022  
 Датум пријема: 30.05.2022. године, објаве: 31.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор ОШ "Мика Митровић", Брезајк
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14107-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 31.05.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Миливоје Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15429-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Снежана Пантелић, Брњац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17006-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 09.06.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Милисав Николић, Пасковац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17150-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.06.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор "ЛОЗНИЦА ГАС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11655-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 15.06.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Невена Јанковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4103-LOCA-7/2022  
 Датум пријема и објаве: 15.06.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Катарина Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16026-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 16.06.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Марина Јовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17006-LOC-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 16.06.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Симић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10335-LOC-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.06.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститори Драгица Ковачевић и Славица Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13461-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 24.06.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев за издавање локацијских услова - подносилац Никола Лукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13939-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 27.06.2022. године   
    
 Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - подносилац Борисав Пајкић, Нови Сад
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14417-LOC-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 27.06.2022. године   
    
 Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - подносилац Драгослав Стефановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15827-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 27.06.2022. године   
    
 Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - подносилац Радисав Максимовић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17688-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 27.06.2022. године   
    
 Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-15403-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 27.06.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Славка Драгићевић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17008-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 27.06.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Драгослав Стефановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15827-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 27.06.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - подносилац Далибор Павић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17688-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 27.06.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Добривоје Јанковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19088-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.06.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац "ПЕЈАК-ТИМ ЛО градња" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17354-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.06.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Милан Рисојевич, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19241-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 04.07.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака за даље поступање по истом - Друштво за производњу и промет "ИНТЕР ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28436-LOCА-10/2022  
 Датум пријема и објаве: 04.07.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака за даље поступање по истом - Владимир Бесеровац, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-4554-LOCА-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 07.07.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Милисав Николић, Пасковац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17150-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 11.07.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Драгица Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19501-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.07.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Момчило Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18876-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.07.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Душан Томић
 .pdf
 Број: РОП-ЛОЗ-18250-ЛОЦ-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 20.07.2022. године 
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац „Домис градња“ д.о.о. Београд
 .pdf
 Број: РОП-ЛОЗ-32164-ЛОЦА-8/2022
  
 Датум пријема и објаве: 20.07.2022. године  
  
    

Локацијски услови - инвеститор Снежана Пантелић из Лознице
 .pdf
 Број: РОП-ЛОЗ-17006-ЛОЦХ-3/2022
  
 Датум пријема и објаве: 20.07.2022. године   
  
    

Локацијски услови - инвеститор Далибор Павић из Лознице  .pdf
 Број: ROP-LOZ-17688-LOCH-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 20.07.2022. године    
  
    

Локацијски услови - инвеститор Никола Лукић из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19083-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.07.2022. године     
  
    
Локацијски услови - инвеститор  Борисав Пајкић из Новог Сада
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14417-LOCH-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 20.07.2022. године      
  
    

Локацијски услови - инвеститор Радисав Максимовић из Бање Ковиљаче
 .pdf
 Број: РОП-ЛОЗ-17241-ЛОЦХ-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 20.07.2022. године       
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Томислав Петровић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9762-LOC-14/2022
  
 Датум пријема и објаве: 20.07.2022. године        
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац Милоша
Савића из Козјака
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19756-LOC-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 21.07.2022. године         
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац „Пејак-ТИМ ЛО градња“ д.о.о. Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: РОП-ЛОЗ-17354-ЛОЦХ-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 22.07.2022. године          
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака - подносилац Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19559-LOC-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 26.07.2022. године           
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац Драгица
Глишић из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21958-LOC-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 27.07.2022. године            
  
    

Локацијски услови - инвеститор Мирослав Видаковић из Воћњака
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19298-LOC-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 27.07.2022. године             
  
    

Локацијски услови - инвеститор "ЕП-БЕЛТ" д.о.о. , Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18878-LOC-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 27.07.2022. године              
  
    

Локацијски услови - инвеститор Милана Рисојевић из Лешнице
 .pdf
 Број: РОП-ЛОЗ-19241-ЛОЦХ-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 27.07.2022. године               
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац Милоша Савића из Козјака
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19756-LOCH-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 28.07.2022. године                
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - ЈП „Водовод и
канализација“ , Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22247-LOC-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 28.07.2022. године                 
  
    

Локацијски услови - инвеститор Милисав Николић, Пасковац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17150-LOC-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 03.08.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Eternal Glory" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11106-LOCA-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 03.08.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Слађана и Љубомир Вучетић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9104-LOCA-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 03.08.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Винка Вуловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22835-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 03.08.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6625-LOCA-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 03.08.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац Бошко Марковић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22209-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 03.08.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20367-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 04.08.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац Дејан Божић, Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22619-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 04.08.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Пејак - ТИМ ЛО градња", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17354-LOC-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 10.08.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Горан Пантић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24272-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 12.08.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Електродистрибуција Србије" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20037-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 15.08.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Саша Миловановић, Лозничко Поље
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20576-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 15.08.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Момчило Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18876-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 16.08.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ГП "Еуроимпекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22542-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 16.08.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Домис градња" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32164-LOCAH-9/2022  
 Датум пријема и објаве: 17.08.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних недостатака за даље поступање по истом - подносилац Војислав Петровић, Шабац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25030-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 22.08.2022. године  
    

cccc "Крстић новоградња" д.о.о., Трбушница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23919-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 23.08.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Живко Секулић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25339-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 23.08.2022. године, објаве: 24.08.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Предраг Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25253-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 23.08.2022. године, објаве: 24.08.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Златко Стефановић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25258-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 24.08.2022. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев из формалних недостатака за даље поступање по истом - подносилац Специјална болница за рехабилитацију "Бања Ковиљача", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25948-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 29.08.2022. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Специјалнa болницa за рехабилитацију "Бања Ковиљача" из Бање Ковиљаче .pdf
 Број: ROP-LOZ-24591-LOC-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 31.08.2022. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Никола Ђурић из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-22928-LOC-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 01.09.2022. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Зоран Мијатовић из Чокешине .pdf
 Број: ROP-LOZ-22142-LOC-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 01.09.2022. године  
    
Локацијски услови - инвеститор ГП "ГРАМАКС ПГП" д.о.о. Крупањ .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-40056-LOCA-12/2022
  
 Датум пријема и објаве: 01.09.2022. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Снежана Вучинић из Лознице
 .pdf
 Број предмета:  ROP-LOZ-15176-LOCН-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 01.09.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Наташа Јовановић из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-9160-LOCA-21/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.09.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Наташа Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9160-LOCA-21/2022  
 Датум пријема: 02.09.2022. године, објаве: 06.09.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Снежана Вучинић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15176-LOCH-2/2022  
 Датум пријема: 02.09.2022. године, објаве: 06.09.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев за издавање измењених локацијских услова - подносилац Зоран Митрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34469-LOCA-14/2022  
 Датум пријема: 02.09.2022. године, објаве: 06.09.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Душан Томић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18250-LOCH-2/2022  
 Датум пријема: 02.09.2022. године, објаве: 06.09.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних недостатака за даље поступање по истом - Српска православна црква епархија Шабачка
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26690-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 05.09.2022. године, објаве: 07.09.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Јездић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25689-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 05.09.2022. године, објаве: 07.09.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Миливој Бојичић, Ступница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26786-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 07.09.2022. године, објаве: 08.09.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Живко Секулић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25339-LOCH-2/2022  
 Датум пријема: 07.09.2022. године, објаве: 09.09.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Јелена Илић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27208-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 09.09.2022. године, објаве: 12.09.2022. године   
    

– 

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Горан Пантић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24272-LOCH-2/2022  
 Датум пријема: 09.09.2022. године, објаве: 12.09.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Ирена Деспотовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26653-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 09.09.2022. године, објаве: 12.09.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Миленко Бернасек, Јошева
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22475-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 09.09.2022. године, објаве: 12.09.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23337-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 09.09.2022. године, објаве: 12.09.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Милка и Раденко Стефановић, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26057-LOCA-2/2022  
 Датум пријема: 09.09.2022. године, објаве: 12.09.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Чедо Петровић, Доње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23278-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 09.09.2022. године, објаве: 12.09.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Радица Савић, Лозничко Поље
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13317-LOCH-2/2022  
 Датум пријема: 09.09.2022. године, објаве: 12.09.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Бошко Марковић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22209-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.09.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Митрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10263-LOC-8/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.09.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Оливера Марјановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-27716-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.09.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Владимир Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27864-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 16.09.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милош Савић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19756-LOC-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 19.09.2022. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев Арнаутовић Милорада из Јадранске Лешнице, због недостатака у Идејном решењу (ИДР). .pdf
 Број: РОП-ЛОЗ-28406-ЛОЦ-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.09.2022. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Јавно водопривредно предузећee ''Србијаводе'' из Београда .pdf
 Број: ROP-LOZ-17863-LOC-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 20.09.2022. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Електродистрибуција Србије ДОО из Београда, Огранак Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-20362-LOC-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 20.09.2022. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Бранка Караклић из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-21895-LOC-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 20.09.2022. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Електродистрибуција Србије ДОО из Београда, Огранак Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-22129-LOC-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 20.09.2022. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Марко Митровић из Клубаца .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-22500-LOC-1/2022
  
 

Датум пријема и објаве: 20.09.2022. године

  
    
Локацијски услови - инвеститор Марија Стефановић и Раде Стефановић из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-23310-LOC-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 20.09.2022. године  
    
Локацијски услови - инвеститор ЈП ''Водовод и канализација'' из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-21434-LOC-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 20.09.2022. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Слађена Вучетић и Љубомир Вучетић из Трбушнице .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-9104-LOCА-3/2022
  
 Датум пријема и објаве: 20.09.2022. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Марина Чолић из Лознице .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-22770-LOCA-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.09.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев Зорана Цвејића из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24992-LOC-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 21.09.2022. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев Боре Сукаре из Јаребица .pdf
 Број: ROP-LOZ-25257-LOC-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 21.09.2022. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев Момчила Станковића из Липничког Шора
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28319-LOC-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 21.09.2022. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Сара Радовановић из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-23802-LOC-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 21.09.2022. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију "Бања Ковиљача" из Бање Ковиљаче
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24591-LOC-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 21.09.2022. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Дејан Божић из Л.Шора .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-25491-LOC-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 21.09.2022. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Александар Панић из Лознице .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-25886-LOC-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 21.09.2022. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Снежана Вучинић из Лознице .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-15176-LOCН-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.09.2022. године  
    
Локацијски услови - инвеститор 'Пејак Хандел'' ДОО из Бање Ковиљаче .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-6625-LOCАН-4/2022
  
 Датум пријема и објаве: 21.09.2022. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Друштвo за прераду, промет и услуге КАТКОП СИСТЕМ ДОО из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-42182-LOCА-7/2022
  
 Датум пријема и објаве: 21.09.2022. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Златко Стефановић из Јаребица
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-25258-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.09.2022. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Боро Сукара из Јаребица
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-25257-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.09.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Чедо Петровић, Доње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23278-LOCH-2/2022  
 Датум пријема: 22.09.2022. године, објаве: 26.09.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Ђорђе Костадиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27686-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 22.09.2022. године, објаве: 26.09.2022. године   
    

Локацијски услови - није могуће одобрити изградњу омоћног објекта - билборда према поднетом захтеву - Драгиша Милићевић, Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27881-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 22.09.2022. године, објаве: 26.09.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Зоран Митрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34469-LOCAH-15/2022  
 Датум пријема: 23.09.2021. године, објаве: 26.09.2021. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - подносилац Милан Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1552-LOCA-8/2022  
 Датум пријема и објаве: 26.09.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења - подносилац Владимир Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27208-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 28.09.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милоје Бурмазовић, Цикоте
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27172-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 29.09.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ГП "ГРАМАКС" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28956-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 29.09.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Споменка Вуксановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29636-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.09.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Живко Секулић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25339-LOCH-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.09.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Гора Пантић, Брезјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29151-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.09.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Дарко Гајић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11570-LOC-7/2022  
 Датум пријема: 05.10.2022. године, објаве: 06.10.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Предраг Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25253-LOCH-2/2022  
 Датум пријема: 05.10.2022. године, објаве: 06.10.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Друштво за роизводњу и промет "ИНТЕР ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34973-LOCA-5/2022  
 Датум пријема: 10.10.2022. године, објаве: 11.10.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Војислав Петровић, Шабац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25030-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 11.10.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "ДОМИС ГРАДЊА", Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30038-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 13.10.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Марко Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31141-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 13.10.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних недостатака за даље поступање по истом - подносилац Жељко Милошевић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31039-LOCA-16/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14801-LOCA-9/2022  
 Датум пријема: 17.10.2022. године, објаве: 18.10.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Драгица Глишић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27682-LOC1-1/2022  
 Датум пријема: 17.10.2022. године, објаве: 18.10.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Ђорђе Јеремић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23382-LOC-5/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.10.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Небојша Митровић, Клупци, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30340-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.10.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бранко Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29853-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 20.10.2022. године, објаве: 21.10.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Бранка Перуновић Павловић, Доњи Добрић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32159-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 20.10.2022. године, објаве: 21.10.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Оливера Марјановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27716-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.10.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Бранко Ђурђевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32401-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.10.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милорад Арнаутовић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28406-LOCH-2/2022  
 Датум пријема: 24.10.2022. године, објаве: 25.10.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "ДОМИС ГРАДЊА", Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30038-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 26.10.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Зоран Митрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34469-LOCA-16/2022  
 Датум пријема и објаве: 26.10.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Жељко Милошевић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31039-LOCAH-17/2022  
 Датум пријема и објаве: 26.10.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Милан Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1552-LOCAH-9/2022  
 Датум пријема и објаве: 31.10.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака - подносилац Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32867-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 31.10.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Раденко Вујиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33183-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 31.10.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Марко Рогановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34159-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 03.11.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-16046-LOC-4/2022  
 Датум пријема и објаве: 07.11.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јавно предузеће "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32732-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 07.11.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Трипковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32707-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 07.11.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Љубинка Крсмановић и Јелена Симоновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40554-LOC-7/2022  
 Датум пријема: 08.11.2022. године, објаве: 09.11.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Друштво а производњу и промет "ИНТЕР ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34973-LOCA-5/2022  
 Датум пријема: 08.11.2022. године, објаве: 09.11.2022. године   
    

Решење којим се обуставља поступак због одустанка од захтева - "ИНТЕР ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34973-LOCAH-6/2022  
 Датум пријема: 08.11.2022. године, објаве: 09.11.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев за издавање локацијских услова - подносилац ГП "ГРАМАКС ПГП", Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32376-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 09.11.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јелена Илић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27208-LOCH-3/2022  
 Датум пријема: 10.11.2022. године, објаве: 14.11.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор "НОВОПЛАН ПЛУС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32904-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 12.11.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Гавриловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36537-LOC-8/2022  
 Датум пријема и објаве: 17.11.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Радован Тадић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34605-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.11.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35900-LOC-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.11.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "ДОМИС ГРАДЊА", Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30038-LOC-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.11.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Ненад Јовановић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12494-LOCA-5/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.11.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бранка Перуновић Павловић, Доњи Добрић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32159-LOCH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.11.2022. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Гавриловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31281-LOC-10/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.11.2022. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36415-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 29.11.2022. године, објаве: 30.11.2022. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Милан Рисојевић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36939-LOC-1/2022  
 Датум пријема: 29.11.2022. године, објаве: 30.11.2022. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Слободан Божић из Београда
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34973-LOCАH-8/2022
  
 Датум пријема: 02.12.2022. године, објаве: 02.12.2022. године
  
    

Локацијски услови - инвеститор "ГРАДЕКС" доо из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14801-LOCAH-10/2022
  
 Датум пријема: 02.12.2022. године, објаве: 02.12.2022. године 
  
    
– 
Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27864-LOC-3/2022
  
 Датум пријема: 02.12.2022. године, објаве: 02.12.2022. године  
  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...