Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Локацијски услови - 2021. година


 
* нови локацијски услови и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - Никола Заграђанин, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-38467-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.01.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36314-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 06.01.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Цветко Марић, Горан Марић и Ђокица Миловановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-36339-LOCH-1/2020  
 Датум пријема: 06.01.2021. године, објаве: 08.01.2021. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Славко Јефић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-38611-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 08.01.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор СЗТР "ЛОДИК", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37322-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 14.01.2021. године  
    
– 
Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Град Лозница - Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38238-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 14.01.2021. године, објаве: 15.01.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Томислав Благојевић, Слатина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34784-LOCH-2/2020  
 Датум пријема: 14.01.2021. године, објаве: 15.01.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Град Лозница - Градска управа .pdf
 Број: ROP-LOZ-64-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 15.01.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Миле Перишић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-176-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 15.01.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Друштво за производњу, прераду и промет "Nelly" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36820-LOCH-2/2021  
 Датум пријема: 18.01.2021. године, објаве: 19.01.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37778-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 19.01.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев - Валентина Николић и др., Пожаревац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36690-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 19.01.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-38253-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 19.01.2021. године, објаве: 20.01.2021. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Марко Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31606-LOCA-2/2020  
 Датум пријема: 19.01.2021. године, објаве: 20.01.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница - Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38531-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.01.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Здравко Сладаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-653-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.01.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "Урбан градња 2019" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1091-LOCA-8/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.01.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Град Лозница - Градска управа .pdf
 Број: ROP-LOZ-38238-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.01.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-38008-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 22.01.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-38261-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 22.01.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-38252-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 22.01.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Стана Деспотовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-960-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.01.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19442-LOCA-12/2020  
 Датум пријема и објаве: 25.01.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38258-LOC-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 25.01.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миленко Маџаревић, Слатина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6983-LOC-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.01.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ВИП МОБИЛЕ" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-854-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 26.01.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-47-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 26.01.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница - Градска управа .pdf
 Број: ROP-LOZ-38250-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 26.01.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница - Градска управа .pdf
 Број: ROP-LOZ-1591-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 26.01.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - Милан Ђаковић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-1552-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.01.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Винка Вуловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1632-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.02.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Александар Урошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20392-LOC-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 02.02.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Ивановић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-459-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 02.02.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Minth Automotive Europe doo, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-766-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 02.02.2021. године, објаве: 03.02.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев - "ЕУРОШПЕД КОМЕРЦ" д.о.о. и Милан Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13266-LOCH-12/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.02.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - "ГРАМАКС ПГП" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2031-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 04.02.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Никола Заграђанин, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38467-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.02.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - Милан Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1552-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.02.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Биљана Илић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1552-LOCH-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.02.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - Горан Благојевић, Церова и Јездимир Деспотовић, Брштица
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2603-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 08.02.2021. године, објаве: 09.02.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Александар Урошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20392-LOCH-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.02.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница - Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34324-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 11.02.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Цветко Марић, Горан Марић и Ђокица Миловановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36339-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 12.02.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Радмила Василић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-3235-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 12.02.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19442-LOCH-13/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.02.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "EcoMet Reciklaža" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8132-LOCА-6/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.02.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Давор Гросфелд, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1622-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.02.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Никола Арнаутовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2427-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.02.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-38255-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.02.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Зоран Ковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2791-LOC-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.02.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Валентина Николић, Пожаревац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36690-LOC-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 23.02.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2427-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.02.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за производњу, прераду и промет "Nelly" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2143-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.02.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Никола Видаковић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2517-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.02.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Жељко Арсић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3267-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 26.02.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Стане Деспотовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-960-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 26.02.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Никола Заграђанин и Биљана Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2445-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 26.02.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Иван Гаврилин, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4187-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 26.02.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Томислав Драгићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4073-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 26.02.2021. године  
    

Закључак који се одбацује захтев за издавање локацијских услова - Миле Перишић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-176-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 02.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миломир Ковачевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2800-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 02.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Момчило Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3701-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милица Антонић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3423-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Сања и Јован Глигорић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2643-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.03.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - Горан Виторовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4743-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.03.2021. године  
    

Локацијски услови - измена - Душан Антић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1679-LOCA-9/2021  
 Датум пријема: 04.03.2021. године, објаве: 05.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ДППУ "Еурошпед-комерц" д.о.о., Лозница и Милан Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13266-LOC-14/2021  
 Датум пријема: 045.03.2021. године, објаве: 08.03.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - Славиша Максимовић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5009-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА" д.о.о., Брњац бб, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22456-LOC-7/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јасмина Обрадовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4583-LOC-7/2021  
 Датум пријема и објаве: 11.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драгорад Старчевић, Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4796-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 11.03.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев за издавање локацијских услова - Здравко Сладаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-653-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 12.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Дејан Степанић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3433-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 15.03.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев за издавање локацијских услова - Невена Јанковић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-3849-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 15.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Томислав Драгићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4073-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Ловачко друштво "Гучево", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4698-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Саша Којић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6361-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.03.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Зоран Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6156-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1552-LOC-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.03.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - Стево Ристић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1552-LOC-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститори Цветко Марић, Горан Марић и Ђокица Миловановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36339-LOCH-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.03.2021. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Дејан Стефановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21681-LOCA-5/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститори Горан Благојевић, Церова, и Јездимир Деспотовић, Брштица
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2603-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јавно предузеће за управљање, планирањње и пројектовање "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4301-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.03.2021. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Бранимир Дивљановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18147-LOCA-6/2021  
 Датум пријема и објаве: 23.03.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - Никола Мићић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7217-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 23.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ГРАМАКС ПГП" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2031-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 23.03.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - ПП "Ваљево", Ваљево
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7351-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.03.2021. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Дејан Стефановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28520-LOCA-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Борисав Старчевић, Ступница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5229-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5005-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 26.03.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - "МИС НОВА СТОЛАРИЈА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7486-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 26.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Младен Видаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4785-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миле Перишић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-176-LOC-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.03.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Жићо Стефановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7769-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.03.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - "АЛЕБРА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12305-LOC-18/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миливоје Ћоралић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5511-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миленко Јовичић, Цикоте
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7843-LOC-8/2021  
 Датум пријема и објаве: 02.04.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - "МИС НОВА СТОЛАРИЈА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7486-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.04.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Никола Заграђанин, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6435-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.04.2021. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор "МГМ ХИЛ ГРАДЊА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17540-LOCA-23/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.04.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5407-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 06.04.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - "АЛЕБРА" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12305-LOCH-20/2021  
 Датум пријема и објаве: 06.04.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Саша Арсеновић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6741-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 07.04.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Пољопривредно друштво Гучево" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6192-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 07.04.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Наташа Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9160-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.04.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Предузеће за путеве "Ваљево", Ваљево
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7351-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.04.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Новаковић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8573-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.04.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Божо Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6458-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.04.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - Зоран Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10263-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.04.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миланка Максимовић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8241-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.04.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Град Лозница - Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7242-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.04.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев за издавање локацијских услова - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7240-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.04.2021. године  
    

– 

Локацијски услови - инвеститор Зоран Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10036-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.04.2021. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Друштво за производњу, прераду и промет "Nelly" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2143-LOCA-2/2021  
 Датум пријема: 16.03.2021. године, објаве: 19.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Стево Ристић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-361-LOCH-5/2021  
 Датум пријема: 16.03.2021. године, објаве: 19.03.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Драган Петковић, Церова, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10049-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 16.03.2021. године, објаве: 19.03.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "МБ-ГРАДЊА 2018" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4551-LOC-7/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.04.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Горан Томић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10128-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.04.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бранко Марковић, Липница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8277-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.04.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6156-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.04.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Зоран Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10263-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.04.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Горан Виторовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4743-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.04.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Ненад Спремић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8850-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 23.04.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милован Јовановић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9223-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 23.04.2021. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор "Minth Automotive Europe doo", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-766-LOCА-12/2021  
 Датум пријема и објаве: 26.04.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - "Млекара" а.д., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9158-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 27.04.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Јанковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9544-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 27.04.2021. године  
    

Локацијски услови - није могућа изградња помоћног објекта - Мирко Чотрић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11794-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.04.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Степанић, Липнички Шор .pdf
 Број: ROP-LOZ-8424-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.04.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Нешковић, Лешница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9776-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.04.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зорица Марић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10576-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 28.04.2021. године, објаве: 29.04.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Горан Мајсторовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11557-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.04.2021. године  
    

Локацијски услови - негативно - инвеститор Милутин Гвозденовић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11924-LOCA-24/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.04.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11333-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.04.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Златија Лазовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-768-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 05.05.2021. године, објаве: 07.05.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - Душан Јеврић, Јошева
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11907-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 05.05.2021. године, објаве: 07.05.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Небојша Јанковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10498-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 05.05.2021. године, објаве: 07.05.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Град Лозница - Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34915-LOC-5/2021  
 Датум пријема: 06.05.2021. године, објаве: 07.05.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9421-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 06.05.2021. године, објаве: 07.05.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Живана Благојевић, Доњи Добрић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12142-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 07.05.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Верица Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28350-LOC-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 10.05.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Жићо Стефановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7769-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 10.05.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Горан Ђуричић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-10579-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 11.05.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Наташа Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9160-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 12.05.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Филип Максимовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12859-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 12.05.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Горан Мајсторовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11557-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.05.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Наташа Ракић Марцацци, Лозничко Поље, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10836-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.05.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Раде Радумило, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11370-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.05.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "АЛЕБРА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12305-LOC-21/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.05.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Никола Мићић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7217-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.05.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација" Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11226-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 14.05.2021. године, објаве: 17.05.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Марко Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11714-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.05.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Eternal Glory" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11106-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.05.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Гордана Лукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5995-LOC-14/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.05.2021. године  
    

Решење о обустави поступка због одустанка од захтева - Фабрика кондиторских производа "Nelli" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17316-GR-7/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.05.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев због ненадлежности - Стефан Васиљевић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9642-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.05.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Душан Јеврић, Јошева
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11907-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.05.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев због ненадлежности - Драган Дрезгић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13922-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.05.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Драгојле Радојковић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13805-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 19.05.2021. године, објаве: 20.05.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Електродистрибуција Србије" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12037-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 19.05.2021. године, објаве: 20.05.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Петковић, Церова, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10049-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.05.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Наташа Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9160-LOC-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.05.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миле Перишић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36447-LOCH-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 27.05.2021. године  
    

Локацијски услови - није могуће одобрити изградњу према поднетом захтеву - Зоран Вукосављевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14788-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 27.05.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12299-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 27.05.2021. године  
    

Решење о исправци Локацијских услова број ROP-LOZ-36447-LOCH-3/2021, заводни број: 353-139/2021 од 25.05.2021. године
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36447-LOCH-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 27.05.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Мирослав Ђурић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9158-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.05.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Драгиша Радоичић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15008-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.05.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Горан Томић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10128-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 31.05.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Драгојле Радојковић, Београд .pdf
 Број: ROP-LOZ-13805-LOCH-2/2021  
 Датум пријема: 01.06.2021. године, објаве: 03.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Александар Јовановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15726-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Наташа Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9160-LOC-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Наташа Јовановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9160-LOC-5/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Душан Антић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13367-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 04.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Филип Максимовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12859-LOC-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 04.06.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неусаглашености у Идејном решењу - Ren (Baofu) Sihan, НР Кина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15866-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 04.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Марија Рајевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13919-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10263-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13521-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Електродистрибуција Србије" д.о.о., Београд, Огранак Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13827-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Дејан и Весна Петковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16416-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.06.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неусаглашености у Идејном решењу - Душан Митрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16167-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЕП "ЕЛИНГ" ад, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15549-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.06.2021. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Марко Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31606-LOCA-7/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Илић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15134-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13529-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 10.06.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Друштво за производњу, прераду и промет "Nelly" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17316-LOC-9/2021  
 Датум пријема и објаве: 10.06.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - "Инфофин" д.о.о., Лозница и Драган Петрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15638-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Вера Гачић и Владимир Гачић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13013-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2021. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Томислав Драгићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4073-LOCA-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.06.2021. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Стево Миловановић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32088-LOCA-6/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бојана Видаковић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16865-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милена Ранковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14774-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ГП "АЛФАПРОЈЕКТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14470-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 15.06.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака за даље поступање по истом - Градска управа град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17257-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 15.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Небојша Максимовић, Грнчара
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15566-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 15.06.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Слободан Гајић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17337-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 15.06.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Иван Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14695-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 15.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "DWELLD SNK" д.о.о., Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15507-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милица Ђукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16120-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 17.06.2021. године, објаве: 18.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Данијела Констадиновић, Бела Црква
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16825-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница - Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15349-LOC-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зорица Васић, Брњац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15335-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Марковић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15517-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.06.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Верица Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28350-LOCH-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.06.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Душан Митрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16167-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.06.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неусаглашености у Идејном решењу - Бојана Видаковић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16865-LOC-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.06.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Привредно друштво за дистрибуцију граса "ЛОЗНИЦА-ГАС" д.о.о., у мешовитој својини Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15324-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 22.06.2021. године, објаве: 23.06.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "ТИМ ЛО ГРАДЊА", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18148-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 23.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Тешић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17494-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16150-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12299-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Иван Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14695-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.06.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неусаглашености у Идејном решењу - Душан Митрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16167-LOC-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за производњу, прераду и промет "Nelly" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17316-LOCH-11/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Никола Заграђанин и Биљана Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2445-LOC-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Никола Заграђанин, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38647-LOC-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.06.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18975-LOC-31/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница - Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7242-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Тамара Брадоњић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17539-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.06.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Весна и Дејан Петковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16416-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2021. године  
    

– 

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-19457-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница - Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17290-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.07.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17258-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.07.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-17218-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 06.07.2021. године, објаве: 07.07.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Здравко Сладаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-653-LOC-3/2021  
 Датум пријема: 06.07.2021. године, објаве: 07.07.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бојан Митровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18248-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 06.07.2021. године, објаве: 07.07.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7240-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 07.07.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Миладин Стојановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19878-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 07.07.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Миладин Рашевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20244-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 07.07.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-17258-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 07.07.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милосав Игњатовић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17623-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.07.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Ren (Baofu) Sihan, НР Кина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15866-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.07.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "ЂУКИЋ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19291-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.07.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Наташа Јовановић из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9160-LOCH-6/2021
  
 Датум пријема и објаве: 12.07.2021. године
  
    

Локацијски услови - инвеститор Милош Савић из Козјака
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14299-LOC-1/2021 
  
 Датум пријема и објаве: 12.07.2021. године 
  
    
Локацијски услови - инвеститор Бојанa Видаковић из Клубаца  .pdf
 Број: ROP-LOZ-16865-LOCH-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.07.2021. године    
    

Локацијски услови - инвеститор Бахра Митровић, Минхен
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19222-LOC-1/2021
  
 Датум пријема и објаве: 13.07.2021. године  
  
    
Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Матић Зоран, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-20328-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.07.2021. године    
    
-

Локацијски услови - инвеститор Драгиша Радоичић из Лознице

 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15008-LOCH-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 14.07.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд .pdf
 Број: ROP-LOZ-17876-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 14.07.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18081-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 19.07.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор Олгица Главоњић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21370-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 20.07.2021. године    
    
 Локацијски услови - инвеститор Ана Гајић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28427-LOCА-3/2021
  
 Датум пријема и објаве: 20.07.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор Душан Митрић, Лозница
 .pdf
 Број: РОП-ЛОЗ-20079-ЛОЦХ-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 26.07.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор Јован Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: РОП-ЛОЗ-20056-ЛОЦ-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 26.07.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор Богданка Милинковић Мајнека, Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-20464-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 27.07.2021. године    
    
-
Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ЂУКИЋ ДОО ЛОЗНИЦА .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-19291-LOCH-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 27.07.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор Богданка Милинковић Мајнека, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-34761-LOC-3/2021   
 Датум пријема и објаве: 27.07.2021. године    
    
 Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-21914-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 27.07.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор Душко Сладаковић, Лозница
 .pdf
 Број предмета: РОП-ЛОЗ-20837-ЛОЦ-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 28.07.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор Недић Немања, Сремска Митровица .pdf
 Број предмета: РОП-ЛОЗ-20335-ЛОЦ-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 29.07.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор Марија Осећански, Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-20993-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 30.07.2021. године    
    
-
Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Саво Ристић, Шор
 .pdf
  Број: ROP-LOZ-21563-LOC-1/2021
  
 Датум пријема и објаве: 30.07.2021. године    
    
-
Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - „Pejak Handel“ d.o.o. Бања Ковиљача .pdf
 Број: РОП-ЛОЗ-23498-ЛОЦ-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 2.08.2021. године    
    
-
Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Даница Петровић, Горњи Добрић
 .pdf
 Број:ROP-LOZ-23608-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 2.08.2021. године    
    
-
Решење о измени локацијских услова - МБ ГРАДЊА 2018 д.о.о. Бања Ковиљача
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-4551-LOСA-10/21   
 Датум пријема и објаве: 2.08.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор Драгојла Радојковић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13805-LOCH-5/2021   
 Датум пријема и објаве: 03.08.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор Слободан Гајић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17337-LOCH-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 04.08.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор Мирко Аметовић, Јошева
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-21865-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 04.08.2021. године    
    
-
Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Биљана Веригић из Лознице .pdf
 Број:ROP-LOZ-24434-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 09.08.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор Миломир Ковачевић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2800-LOCA-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 10.08.2021. године    
    
-
Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - „Филиповић Инвест Градња“ д.о.о. из Лознице .pdf
 Број: РОП-ЛОЗ-24078-ЛОЦ-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 10.08.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор Јована Гвозденовић, Лозница .pdf
 Број: РОП-ЛОЗ-23044-ЛОЦ-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 13.08.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-35251-LOCA-3/2021   
 Датум пријема и објаве: 13.08.2021. године    
    
-
Закључак којим се одбацује захтев због неусаглашености у Идејном решењу (ИДР) - „Пејак-ТИМЛО градња“ д.о.о. Бања Ковиљача .pdf
 Број: РОП-ЛОЗ-25210-ЛОЦ-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 13.08.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор Марко Марковић, Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-23057-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 18.08.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Лозница .pdf
 Број предмета: РОП-ЛОЗ-21808-ЛОЦ-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 19.08.2021. године    
    
 Локацијски услови - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА- ГАС“ д.о.о. у мешовитој својини Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-15324-LOCH-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 20.08.2021. године    
    
 Локацијски услови - инвеститор Мирјанa Миловановић, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-21584-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 23.08.2021. године    
    
 Локацијски услови - инвеститор Јавно предузећe „Водовод и канализација“, Лозница .pdf
 Број: РОП-ЛОЗ-21396-ЛОЦ-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 24.08.2021. године    
    
 Локацијски услови - инвеститор Никола Милићевић, Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-24434-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 27.08.2021. године    
    
 Закључак којим се одбацује захтев због неусаглашености у Идејном решењу (ИДР) -Никола Јаковљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26508-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 27.08.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор Биљана Веригић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30683-LOC-1/2020   
 Датум пријема и објаве: 31.08.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор град Лозница, Лозница .pdf
 Број: РОП-ЛОЗ-24030-ЛОЦА-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 31.08.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор Јавно предузећe „Водовод и канализација“, Лозница .pdf
 Број: РОП-ЛОЗ-21917-ЛОЦ-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 31.08.2021. године    
    
 Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23190-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 31.08.2021. године    
    
 Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - - инвеститор Зоран Вукосављевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14788-LOC-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 31.08.2021. године    
    
 Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - - инвеститор Даница Петровић, Горњи Добрић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23608-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 31.08.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор град Лозница, Лозница .pdf
 Број: РОП-ЛОЗ-34325-ЛОЦА-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 31.08.2021. године    
    
-
Локацијски услови - инвеститор Тања Обрадовић, Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-25484-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 01.09.2021. године    
    
 -Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - - инвеститор вПД "ЕУРОГРИЛ"ДОО Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-28132-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 03.09.2021. године    
    
-
Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - инвеститор Драган Ђермановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28148-LOC-1/2021 
  
 Датум пријема и објаве: 03.09.2021. године  
  
    
-
Решење којим се обуставља поступак због одустанка од поступка - инвеститор Саво Ристић, Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21563-PCA-3/2021  
  
 Датум пријема и објаве: 03.09.2021. године   
  
    
-
Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - инвеститор Друштвo за производњу и промет "Интер Инвест" ДОО Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-28190-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 06.09.2021. године      
    
-
Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - инвеститор „Pejak Handel“ d.o.o. Бања Ковиљача .pdf
 Број: РОП-ЛОЗ-23498-ЛОЦХ-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 06.09.2021. године      
    
-
Локацијски услови - инвеститор Ацo Лакић, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-2506-LOC-3/2021   
 Датум пријема и објаве: 07.09.2021. године      
    
-
Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - инвеститор "INTERINVEST"ДОО Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-38114-LOCА-11/2021   
 Датум пријема и објаве: 07.09.2021. године      
    
-
Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - инвеститор ПД "ЕУРОГРИЛ"ДОО Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-28132-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 07.09.2021. године      
    
-
Локацијски услови - инвеститор Игор Цвејића из Липницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-26754-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 08.09.2021. године      
    
-
Локацијски услови - инвеститор Милка Стефановић, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26057-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 08.09.2021. године      
    

Локацијски услови - инвеститор Марко Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23057-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.09.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Александар Јовановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15726-LOC-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.09.2021. године  
    
-
Локацијски услови - инвеститор Драган Унковић, Лозница .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-24337-LOCН-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 09.09.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Владан Митровић, Лозница, Филиповић Инвест Градња доо, Брњац, "Жарковићи" д.о.о., Мали Зворник
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24078-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.09.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - CAERUS GLOBAL GROUP doo, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28657-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.09.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Nadezhda Zyrianova и Ksenia Zyrynova, Руска Федерација
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29225-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.09.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26491-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.09.2021. године  
    
-
Локацијски услови - инвеститор Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије .pdf
 Број: ROP-LOZ-26717-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 16.09.2021. године  
    
-
Локацијски услови - инвеститор Даринка Гајић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27494-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 16.09.2021. године  
    
-
Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Василијe Радивојевић, Ступницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-29499-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 16.09.2021. године  
    
-
Локацијски услови - инвеститор Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије .pdf
 Број: ROP-LOZ-27189-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 16.09.2021. године  
    
-
Локацијски услови - инвеститор Удружењe самохраних родитеља и деце са инвалидитетом "Плава шкољка" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-27075-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 21.09.2021. године  
    
-
Локацијски услови - инвеститор Александар Тишић, Воћњак .pdf
 Број: ROP-LOZ-28628-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 21.09.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Алексеи Гоидин, Москва
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30916-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.09.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Маринко Марић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12142-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.09.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "NATURA TRADE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29441-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.09.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Горан Томић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10128-LOCA-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.09.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Pejak Handel" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23498-LOC-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.09.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бранко Гајић, Воћњак
 .pdf
 
Број: ROP-LOZ-28636-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.09.2021. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - инвеститор Радован Добриловић, Тршић .pdf
 Број: ROP-LOZ-30884-LOC-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 23.09.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Стефан Конић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29420-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 23.09.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Радомир Филиповић, Горње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28802-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 27.09.2021. године, објаве: 28.097.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "МИС НОВА СТОЛАРИЈА" д.о.о., Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30719-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 27.09.2021. године, објаве: 28.097.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - "АС ГРАДЊА СМЈ" д.о.о., Ваљево
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29464-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 27.09.2021. године, објаве: 28.09.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - Зоран Гавриловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31281-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 28.09.2021. године, објаве: 29.09.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - Горан Ликодрић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32367-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.10.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Друштво за производњу и промет "Интер Инвест" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28190-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.10.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Никола Јаковљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26508-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.10.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Горан Николић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31226-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.10.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Славољуб Савић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30420-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.10.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - инвеститор Александар Тадић, Зајачa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-32192-LOC-1/2021
  
 Датум пријема и објаве: 29.09.2021. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - инвеститор "ЕУРОГРИЛ" ДОО ЛОЗНИЦА  .pdf
 Број: ROP-LOZ-28132-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.09.2021. године 
  
    
 Локацијски услови - инвеститор Зоран Вукосављевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14788-LOCH-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.10.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30808-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.10.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев за издавање локацијских услова - подносилац Петар Новаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24064-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.10.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац "ЂУКИЋ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19291-LOCH-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.10.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29224-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 06.10.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Саша Драгићевић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30623-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 06.10.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Драгана Симић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20784-LOC-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 07.10.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - Миливоје Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33551-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 07.10.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Биљана Веригић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-27663-LOC-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.10.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миланка Томић и Слободан Томић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31508-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.10.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Adient Automotive" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2961-LOC-21/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.10.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор СГР "РАДИНГ" Радишић Војислав ПР Лозничко Поље, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31531-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.10.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Александар Рашевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30914-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.10.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милинко Томић, Грнчара
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31506-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.10.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац АС ГРАДЊА СМЈ доо, Ваљево
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29464-LOC-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.10.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - подносилац Момир Мишковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37287-LOC-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.10.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Томислав Јастревски, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32749-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.10.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Драган Костић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34279-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Ђермановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28148-LOC-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "NATURA TRADE" д.о.о., Лозница
 
.pdf
 Број: ROP-LOZ-29441-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Minth Automotive Europe" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29224-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 15.10.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Гордана Јеротић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30890-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.10.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Друштво за производњу и промет "ИНТЕР ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-38114-LOCAH-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.10.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Маринко Марић, Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30058-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 20.10.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27871-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 20.10.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "ДОМИС ГРАДЊА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27094-LOC-24/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.10.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-35571-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.10.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Александар Тадић, Зајача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32192-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.10.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Јован Томић, Брезјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35522-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.10.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Министарство трговине, туризма и телекомуникација РС
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30808-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.10.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Инфофин" д.о.о., Лозница и Драган Петрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33784-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.10.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Гавриловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31281-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 26.10.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Петар Новаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33205-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Саво Ристић, Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21563-LOC-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Министарство трговине, туризма и телекомуникација РС .pdf
 Број: ROP-LOZ-32183-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Ана Вићић и Александар Вићић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33002-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.10.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Зоран Гавриловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36537-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.10.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миливој Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33551-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Вера Станимировић Лазић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35202-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.11.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Драгица Васић Мрђен, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37596-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 04.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Невена Јанковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32367-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 04.11.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Јован Лечић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38346-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.11.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Драган Степановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38555-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.11.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Гоидин Алексеи, Москва
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30916-LOCH-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.11.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Александар Рашевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37967-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.11.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неусаглашености у Идејном решењу - подносилац Милисав Обрадовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38718-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Министарство трговине, туризма и телекомуникација РС
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34375-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 10.11.2021. године, објаве: 12.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Томислав Јастревски, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32749-LOCH-2/2021  
 Датум пријема: 10.11.2021. године, објаве: 12.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Александар Вићић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33002-LOCH-2/2021  
 Датум пријема: 10.11.2021. године, објаве: 12.11.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Миладин Стојановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36956-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 10.11.2021. године, објаве: 12.11.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Милорад Тодоровић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38613-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 10.11.2021. године, објаве: 12.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милутин Сремчевић, Горње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18606-LOCA-6/2021  
 Датум пријема: 12.11.2021. године, објаве: 15.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драгица Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35390-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 12.11.2021. године, објаве: 15.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Министарство унутрашњих послова, Београд (Савски венац)
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38803-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 12.11.2021. године, објаве: 15.11.2021. године  
    

Решење о исправци Локацијских услова број: ROP-LOZ-38803-LOC-1/2021, заводни број: 353-394/2021-V од 12.11.2021. године
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38803-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 12.11.2021. године, објаве: 15.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Симић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20784-LOCH-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "ИНТЕР ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38114-LOCA-13/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Милошевић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36214-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.11.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога и недостатака у садржини достављеног Идејног решења - подносилац Драгослав Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38551-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Саша Арсеновић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37100-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.11.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац "Домис градња" д.о.о., Београд, Палилула
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32164-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јован Томић, Брезјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35522-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миладин Стојановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29986-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38205-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.11.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Миладин Стојановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19878-LOC-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.11.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Милован Васић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40193-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.11.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Јасмина Алексић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40598-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 23.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-36372-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за производњу и промет "ИНТЕР ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28190-LOC-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.11.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Гоидин Алексеи, Москва
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30916-LOCH-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.11.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Александра Бабић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40581-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Гавриловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31281-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39048-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Биљана Веригић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27663-LOCH-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.11.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Александра Бабић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40581-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.11.2021. године  
    

Решење о исправци Локацијских услова број: ROP-LOZ-4301-LOC-1/2021, заводни број: 353-57/2021-V од 19.03.2021. године - инвеститор Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4301-TECCORA-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29241-LOCH-2/2021  
 Датум пријема: 01.11.2021. године, објаве: 02.11.2021. године  
    

Решење којим се обуставља поступак због одустанка од захтева - Електротехничко предузеће "ЕЛИНГ" ад, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9492-PCA-9/2021  
 Датум пријема: 01.11.2021. године, објаве: 02.11.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Електротехничко предузеће "ЕЛИНГ" ад, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-5500-LOCA-9/2021  
 Датум пријема: 01.11.2021. године, објаве: 02.11.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Љубинка Крсмановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40554-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 01.11.2021. године, објаве: 02.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јасмина Алексић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40598-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Млекара" а.д., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39350-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.12.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - "Домис градња" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32164-LOC-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.12.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ПЗП "Ваљево" а.д. .pdf
 Број: ROP-LOZ-42383-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 06.12.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Александар Рашевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37967-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 06.12.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Инфофин" д.о.о., Лозница и Драган Петрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39153-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 07.11.2021. године, објаве: 08.11.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29241-LOCH-2/2021  
 Датум пријема: 07.11.2021. године, објаве: 08.11.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-40402-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.12.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ЕУРОГРИЛ" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-40393-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.12.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Данијела Бајић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40730-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.12.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-35571-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 10.12.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-35571-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.12.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Домис градња" д.о.о., Београд .pdf
 Број: ROP-LOZ-27094-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.12.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милорад Лукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-42182-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.12.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Милисав Старчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-43522-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.12.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Предузеће за пројектовање, извођење, инжењеринг, трговину и услуге "BAUPROJEKT" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40388-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.12.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бранимир Ђукановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-42847-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.12.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Миле Теовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-43437-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.12.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - подносилац Драган Степановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38555-LOCH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.12.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Домис градња" д.о.о., Београд, Палилула
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32164-LOCH-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.12.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бранка Пантелић, Клупци, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-44123-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 20.12.2021. године, објаве: 21.12.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милорад Тодоровић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38613-LOCH-2/2021  
 Датум пријема: 20.12.2021. године, објаве: 21.12.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38613-LOCH-2/2021  
 Датум пријема: 20.12.2021. године, објаве: 21.12.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миладин Стојановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36959-LOCH-2/2021  
 Датум пријема: 20.12.2021. године, објаве: 21.12.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Катарина Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23164-LOC-18/2021  
 Датум пријема: 20.12.2021. године, објаве: 21.12.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драгица Васић Мрђен, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37596-LOCH-2/2021  
 Датум пријема: 20.12.2021. године, објаве: 21.12.2021. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Ружица Јоцковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-44541-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.12.2021. године  
    

Локацијски услови - није могуће одобрити изградњу помоћног објекта - кућице за хидрофор - подносилац Радисав Максимовић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-44379-LOC-1/2021  
 Датум пријема: 23.12.2021. године, објаве: 24.12.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милисав Обрадовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38718-LOCH-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.12.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Алексеи Гоидин, Москва
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30916-LOC-5/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.12.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Саша Драгићевић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-42969-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.12.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драгослав Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38551-LOC-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 31.12.2021. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "Ђукић" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-42221-LOC-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 31.12.2021. године  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...