Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Локацијски услови - 2018. година


 
* нови локацијски услови и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Локацијски услови - инвеститор Александар Гавриловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37081-LOC-1/2017  
 Датум: 04.01.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37809-LOC-1/2017  
 Датум: 04.01.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Грађевинско предузеће "Пејак - Тим-Ло градња" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37872-LOC-1/2017  
 Датум: 04.01.2018. године  
    

Решење о обустави поступка због одустанка од захтева - "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11646-GR-1/2016  
 Датум: 04.01.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Миливоје Цветиновић, Београд, Савски Венац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38028-LOC-1/2017  
 Датум: 05.01.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38243-LOC-1/2017  
 Датум: 05.01.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница - Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38417-LOC-1/2017  
 Датум: 05.01.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-38506-LOC-1/2017  
 Датум: 05.01.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница - Градска управа .pdf
 Број: ROP-LOZ-38621-LOC-1/2017  
 Датум: 05.01.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница - Градска управа .pdf
 Број: ROP-LOZ-38642-LOC-1/2017  
 Датум: 05.01.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-38753-LOC-1/2017  
 Датум: 05.01.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Наташа Јеротић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39955-LOC-1/2017  
 Датум: 08.01.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Млинко пекарска индустрија "КЛАС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38207-LOC-1/2017  
 Датум: 08.01.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - Александер Пантић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40505-LOC-1/2017  
 Датум: 12.01.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Александар Божовић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14795-LOC-4/2017  
 Датум: 12.01.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Стругара Радановић" д.о.о., Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39666-LOC-1/2017  
 Датум: 12.01.2018. године  
    

Локацијски услови - негативни - захтев Аца Лакић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-130-LOC-1/2018  
 Датум: 12.01.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11646-LOC-10/2017  
 Датум: 17.01.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор МТЖ "Агропродукт" д.о.о., Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32327-LOC-1/2017  
 Датум: 17.01.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - ООСР "ДРИНА", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-376-LOC-1/2018  
 Датум: 25.01.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Саша Самарџић, Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-774-LOC-1/2018  
 Датум: 25.01.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Аца Лакић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-130-LOC-2/2018  
 Датум пријема: 01.02.2018. године, објаве: 02.02.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-555-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 01.02.2018. године, објаве: 02.02.2018. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1486-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 01.02.2018. године, објаве: 02.02.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Наташа Јеротић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39955-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 01.02.2018. године, објаве: 02.02.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака за даље поступање по истом - Миладин Стојановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18474-LOCA-7/2018  
 Датум пријема: 01.02.2018. године, објаве: 02.02.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака за даље поступање по истом - Горан Пантић, Клупци .pdf
 Број: ROP-LOZ-2918-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 19.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Иванка Симеуновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2856-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 19.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Општа болница "Лозница", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2658-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 19.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - PRIVER PROPERTY INVESTMENT GROUP д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2313-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 19.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Александар Лазић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2082-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 19.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Душан Антић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1679-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 19.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака и недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - ЈП "Лозница развој", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-581-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 19.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-600-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 19.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака - Мирослав Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2809-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 19.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Телеком Србија" а.д., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1806-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 19.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Вељко Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1526-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 19.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-602-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 19.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Путеви Србије", Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-684-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 19.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-1259-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 19.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Радомир Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1446-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 19.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Предузеће за производњу, процмет и услуге "Stobex" д.о.о., Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-23967-LOCA-1/2018  
 Датум пријема: 19.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Аца Лакић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2506-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 27.02.2018. године   
    

Локацијски услови - инвеститор Лука Поповић, Врбић, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2190-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 27.02.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18967-LOC-10/2018  
 Датум пријема и објаве: 27.02.2018. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Милутин Гвозденовић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17833-LOCA-3/2018  
 Датум пријема и објаве: 28.02.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Горан Пантић, Клупци, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2918-LOCH-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неоснованости - "Унимонт" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3089-LOC-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јанко Радојчић, Радаљ, Мали Зворник
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3221-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7563-LOC-10/2018  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Јовановић, Цикоте
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4544-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миле Спасојевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4554-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Душан Антић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-1679-LOCH-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зорица Кузмановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2962-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Рељић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3523-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године  
    

Решење о исправци грешке .pdf
 Број: ROP-LOZ-1486-LOCA-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милорад Јанковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4002-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2882-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ГР "Дом Новоградња" Миладин Стојановић пр., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18474-LOCH-8/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Стојановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4100-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1486-LOCH-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Слађан Стевановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3200-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 14.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-4741-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 14.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Српска Православна Црквена Општина Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4582-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 14.03.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - PRIVER PROPERTY INVESTMENT GROUP д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2313-LOCH-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 19.03.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Сретен Перић, Клупци, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-5667-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 19.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ГП "Пејак-Тим-Ло градња" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3554-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 19.03.2018. године, објаве: 21.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Иванка Симеуновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2856-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 19.03.2018. године, објаве: 21.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ЕНЕРГОТРАНС МРД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21925-LOC-7/2018  
 Датум пријема: 19.03.2018. године, објаве: 21.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миле Теовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4203-LOC-2/2018  
 Датум пријема: 19.03.2018. године, објаве: 21.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Горан Радосављевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4240-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 19.03.2018. године, објаве: 21.03.2018. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Александар Гавриловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37081-LOCA-3/2018  
 Датум пријема: 19.03.2018. године, објаве: 21.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Марио Божић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36131-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 22.03.2018. године, објаве: 23.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститори Мирослав Јевтић, Стојан Ранковић и Момчило Станковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4573-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 28.03.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-4738-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 28.03.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Горан Пантић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2918-LOC-3/2018  
 Датум пријема: 02.04.2018. године, објаве: 03.04.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Градска управа Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4963-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 02.04.2018. године, објаве: 03.04.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Бранко Ђурђевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6730-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 02.04.2018. године, објаве: 03.04.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Милован Михаиловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7679-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 17.04.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Димитријевић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6841-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 17.04.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Мирјана Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6777-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 17.04.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-6469-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 17.04.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јанко Каитовић, Горње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8426-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 17.04.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6534-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Бранко Ђурђевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6730-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења - Златија Лазовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7163-LOCA-3/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења - PRIVER PROPERTY INVESTMENT GROUP д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9379-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7229-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Сретен Перић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5667-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бранко Василић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8969-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миланка Пејић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-78976-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Горан Пантић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2918-LOCH-4/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8117-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Лозница развој", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-9723-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Радомир Мићановић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9687-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7968-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Дарко Вучетић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8015-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23968-LOC-4/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиздавања услова имаоца јавног овлашћења - Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7708-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 03.05.2018. године, објаве: 04.05.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Општа болница "Лозница", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8182-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 03.05.2018. године, објаве: 04.05.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8126-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-6534-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    
Локацијски услови - инвеститор РRIVER PROPERTY INVESTMENT GROUP д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-9379-LOCН-2/2018
  
 Датум: 31.05.2018.године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у ИДР - Сунчица Белић, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-10885-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака - Милован Михаиловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7679-LOCH-1/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Гордана Петровић, Лешница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9168-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Ивана Костадиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9951-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Грађевинско предузеће "Gramax pgp" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9991-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Мирослав Јанковић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10886-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Горан Марић, Цветко Марић и Ђокица Миловановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12672-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Светлана Пензел Недељковић, Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13551-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33548-LOCA-1/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Бранко Ђурђевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6730-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Никола Митровић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14135-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Томислав Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13175-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - "STOBEX" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13901-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-14183-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Гордана Ланг, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13977-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Марија Вукосављевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15546-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 25.06.2018. године, објаве: 26.06.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - "НАТУРА ТРЕЈД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15860-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 25.06.2018. године, објаве: 26.06.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Томислав Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13175-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 25.06.2018. године, објаве: 26.06.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Ивица Пуљезевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12246-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 25.06.2018. године, објаве: 26.06.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Дарко Милутиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12479-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 25.06.2018. године, објаве: 26.06.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Здравко Перић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13319-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 25.06.2018. године, објаве: 26.06.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драгана Милутиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13867-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 25.06.2018. године, објаве: 26.06.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Игор Мишић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13882-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 25.06.2018. године, објаве: 26.06.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Добросав Баштовановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14578-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 25.06.2018. године, објаве: 26.06.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Генади Темников, Русија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15738-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 25.06.2018. године, објаве: 26.06.2018. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Сретен Перић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5667-LOCA-3/2018  
 Датум пријема: 25.06.2018. године, објаве: 26.06.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17018-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 03.07.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миленко Божић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14871-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 03.07.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Прокопић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15226-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 03.07.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због ненадлежности - ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-17389-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 09.07.2018. године, објаве: 11.07.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Иван Станојевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18017-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 09.07.2018. године, објаве: 11.07.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака - Милан Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17886-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 09.07.2018. године, објаве: 11.07.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Никола Митровић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14135-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 09.07.2018. године, објаве: 11.07.2018. године  
    
– Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-15299-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 09.07.2018. године, објаве: 11.07.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18316-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 09.07.2018. године, објаве: 11.07.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака - Душан Антић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18071-LOCH-1/2018  
 Датум пријема: 16.07.2018. године, објаве: 18.07.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-16329-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 16.07.2018. године, објаве: 18.07.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Милан Ђаковић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27794-LOC-8/2018  
 Датум пријема: 16.07.2018. године, објаве: 18.07.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16147-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 16.07.2018. године, објаве: 18.07.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15621-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 16.07.2018. године, објаве: 18.07.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јована Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-LOC-10/2018  
 Датум пријема: 16.07.2018. године, објаве: 18.07.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1626-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 16.07.2018. године, објаве: 18.07.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-16332-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 16.07.2018. године, објаве: 18.07.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-19024-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 16.07.2018. године, објаве: 18.07.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бранко Ђурђевић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-6730-LOC-5/2018  
 Датум пријема: 25.07.2018. године, објаве: 31.07.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ДГПУ "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19207-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 25.07.2018. године, објаве: 31.07.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19015-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 07.08.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18728-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 07.08.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Иван Куртеш, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19777-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 07.08.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18734-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 07.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-19222-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 07.08.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Општа болница "Лозница"
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19592-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 07.08.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24970-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 07.08.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Пејак-Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16147-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 08.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21876-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 03.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Миленко Живковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22773-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 03.09.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ORWA-mp", д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33738-LOC-5/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 03.09.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Владо Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19158-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 03.09.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21378-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 03.09.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Светлана Пензел Недељковић, Шабац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19857-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 03.09.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију "Бања Ковиљача", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19752-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 03.09.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Општа болница Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21519-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 03.09.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Општа болница Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22035-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 03.09.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Будимир Живановић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22018-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 03.09.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "НАТУРА ТРАДЕ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15860-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 03.09.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милован Михаиловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7679-LOC-3/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 03.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака и недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Никола Тешић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22495-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Бранка Ђорђић и Јелисавета Ђорђић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24161-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Микаило Глишић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24545-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16206-LOCA-2/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Ђаковић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-27794-LOCH-9/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЛИДЛ СРБИЈА кд, Нова Пазова
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22388-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 03.09.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Верољуб Марковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23289-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 21.09.2018. године, објаве: 25.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21876-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 21.09.2018. године, објаве: 25.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - "ГРАДЕКС", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-224927-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 21.09.2018. године, објаве: 25.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Бранка и Јелисавета Ђорђић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24161-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 21.09.2018. године, објаве: 25.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неусаглашености Идејног решења и услова имаоца јавног овлашћења - Зорица Кузмановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2962-LOCA-5/2018  
 Датум пријема: 21.09.2018. године, објаве: 25.09.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Иван Станојевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18017-LOC-2/2018  
 Датум пријема: 21.09.2018. године, објаве: 27.09.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Љубиша Лазић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22509-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 21.09.2018. године, објаве: 27.09.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Микаило Глишић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24545-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 21.09.2018. године, објаве: 27.09.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миленко Живановић, Лозничко Поље
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23910-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 21.09.2018. године, објаве: 27.09.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миленко Живковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22773-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 21.09.2018. године, објаве: 27.09.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Општа болница "Лозница", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24592-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 21.09.2018. године, објаве: 27.09.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Општа болница "Лозница", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-24595-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 21.09.2018. године, објаве: 27.09.2018. године  
    

Решење о исправци локацијских услова број: ROP-LOZ-24592-LOC-1/2018  .pdf
 Број: ROP-LOZ-24592-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 21.09.2018. године, објаве: 28.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25265-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 21.09.2018. године, објаве: 28.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Специјална болница за рехабилитацију "Бања Ковиљача", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23645-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 21.09.2018. године, објаве: 28.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Бранко Вујиновић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27119-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 01.10.2018. године, објаве: 05.10.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Даница Стојнић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25692-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 01.10.2018. године, објаве: 05.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Драгослав Аврамовић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26050-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 01.10.2018. године, објаве: 05.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19207-LOC-2/2018  
 Датум пријема: 01.10.2018. године, објаве: 05.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Никола Тешић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22495-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 01.10.2018. године, објаве: 05.10.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Предраг Трифуновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26001-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 01.10.2018. године, објаве: 05.10.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Горан Гајић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24819-LOC-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 05.10.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Маја Маринковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-270981-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 05.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Специјална болница за рехабилитацију "Бања Ковиљача", Бања Ковиљача  .pdf
 Број: ROP-LOZ-30544-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 29.10.2018. године, објаве: 27.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Средња економска школа, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30546-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 29.10.2018. године, објаве: 27.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака за даље поступање по истом - Станисав Марковић, Брњац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11553-LOCА-8/2018  
 Датум пријема: 29.10.2018. године, објаве: 27.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Митар Илић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30587-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 29.10.2018. године, објаве: 27.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - "Рашевић такси" д.о.о., Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27972-LOCX-2/2018  
 Датум пријема: 29.10.2018. године, објаве: 27.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - "Рашевић такси" д.о.о., Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27972-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 29.10.2018. године, објаве: 27.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Милан Рисојевић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29758-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 29.10.2018. године, објаве: 27.11.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драгослав Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26050-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 29.10.2018. године, објаве: 27.11.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за производњу и промет "ИНТЕР-ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-10228-LOCA-8/2018  
 Датум пријема: 29.10.2018. године, објаве: 27.11.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Мирослав Јевтић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-22645-LOCA-7/2018  
 Датум пријема: 29.10.2018. године, објаве: 27.11.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Оливера Вучковић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2444-LOCA-9/2018  
 Датум пријема: 29.10.2018. године, објаве: 27.11.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Петра Антонић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29331-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 29.10.2018. године, објаве: 27.11.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију "Бања Ковиљача", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23645-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 29.10.2018. године, објаве: 27.11.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28097-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 29.10.2018. године, објаве: 27.11.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бранко Вујиновић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27119-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 29.10.2018. године, објаве: 27.11.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зорица Кузмановић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-2962-LOCH-6/2018  
 Датум пријема: 29.10.2018. године, објаве: 27.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Бранко Поповић, Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32834-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 27.11.2018. године, објаве: 28.11.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Ђоко Ђокић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29460-LOC-2/2018  
 Датум пријема: 27.11.2018. године, објаве: 28.11.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститори Бранка и Јелисавета Ђорђић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24161-LOC-3/2018  
 Датум пријема: 27.11.2018. године, објаве: 28.11.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31833-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 27.11.2018. године, објаве: 28.11.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ЕУРОПРОМ" д.о.о., Лукавац-Ваљево .pdf
 Број: ROP-LOZ-30587-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 27.11.2018. године, објаве: 28.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Горан Божић, Зрењанин
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33406-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 27.11.2018. године, објаве: 28.11.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31030-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 27.11.2018. године, објаве: 28.11.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24927-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 27.11.2018. године, објаве: 28.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - "ИНФОФИН" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31699-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 27.11.2018. године, објаве: 28.11.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јован Петровић, Брњац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31238-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 27.11.2018. године, објаве: 28.11.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Иван Куртеш, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3540-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 27.11.2018. године, објаве: 28.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Милан Трипковић, Јадранска Лешница .pdf
 Број: ROP-LOZ-32844-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 27.11.2018. године, објаве: 28.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Милан Трипковић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32844-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 27.11.2018. године, објаве: 28.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Миле Љубинковић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32881-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 27.11.2018. године, објаве: 28.11.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Никола Тешић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22495-LOC-3/2018  
 Датум пријема: 27.11.2018. године, објаве: 28.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - "Рашевић такси" д.о.о., Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27972-LOC-3/2018  
 Датум пријема: 27.11.2018. године, објаве: 28.11.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32770-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 27.11.2018. године, објаве: 28.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Сепарату измена пројекта за грађевинску дозволу - ГП "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-LOCА-14/2018  
 Датум пријема: 27.11.2018. године, објаве: 28.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-16329-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 27.11.2018. године, објаве: 29.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Жика Ђукнић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30954-LOC-2/2018  
 Датум пријема: 27.11.2018. године, објаве: 29.11.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бранко Поповић, Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32834-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 03.12.2018. године, објаве: 04.12.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Митар Илић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30587-LOCX-2/2018  
 Датум пријема: 03.12.2018. године, објаве: 04.12.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Никола Младеновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34286-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 03.12.2018. године, објаве: 04.12.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-33539-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 03.12.2018. године, објаве: 04.12.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - "ЛОРЕНАПРОМ", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28165-LOCA-5/2018  
 Датум пријема: 03.12.2018. године, објаве: 04.12.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака за даље поступање по истом - "Градекс" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-35286-LOCH-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.12.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35286-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.12.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "Инфофин" д.о.о., Лозница и Драган Петрић Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31699-LOCH-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.12.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35166-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.12.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недобијања услова имаоца јавног овлашћења - "PRIVER PROPERTY INVESTMENT GROUP" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33991-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.12.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "МГМ ХИЛ ГРАДЊА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17540-LOC-8/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.12.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милутин Глишић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34707-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.12.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Никола Младеновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34286-LOCH-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.12.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОШ "Петар Тасић", Лешница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-34777-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.12.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "PRIVER PROPERTY INVESTMENT GROUP" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-33824-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.12.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Стеван Павловић, Милина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34548-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.12.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев ѕбог недостатака у достављеном Сепарату измена пројекта за грађевинску дозволу - "ГП ТИМ ЛО-ГРАДЊА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-LOCA-15/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.12.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Томислав Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13175-LOC-3/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.12.2018. године  
    

Решење о обустави поступка због одустанка од захтева - Иван Станојевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18017-GR-7/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.12.2018. године  
    

Решење о обустави поступка због одустанка од захтева - Иван Станојевић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18017-GR-9/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.12.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - "АГРОПРОГРЕС" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-36182-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 31.12.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Дарко Милутиновић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-12479-LOCA-9/2018  
 Датум пријема и објаве: 31.12.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Деса Благојевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37004-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 31.12.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милорад Филиповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35398-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 31.12.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Горан Божић, Зрењанин
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33406-LOCH-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 31.12.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Трипковић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36357-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 31.12.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милутин Глишић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34707-LOC-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 31.12.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35144-LOCH-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 31.12.2018. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Сунчица Белић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10885-LOC-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 31.12.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-33539-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 31.12.2018. године, објаве: 03.01.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35286-LOCH-2/2018  
 Датум пријема: 31.12.2018. године, објаве: 03.01.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "Градекс" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-35286-LOC-3/2018  
 Датум пријема: 31.12.2018. године, објаве: 03.01.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - "Градекс" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7968-LOCA-8/2018  
 Датум пријема: 31.12.2018. године, објаве: 03.01.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Милан Крсмановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36978-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 31.12.2018. године, објаве: 03.01.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19207-LOCH-3/201  
 Датум пријема и објаве: 11.03.2019. године  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...