Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Локацијски услови - 2017. година

 
* нови локацијски услови и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Локацијски услови - инвеститор Жељко Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31039-LOCH-2/2016  
 Датум: 04.01.2017. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Домка Пантелић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-33379-LOCA-1/2016  
 Датум: 04.01.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ГП "Тим Ло градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29670-LOC-3/2016  
 Датум: 13.01.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34109-LOC-1/2016  
 Датум: 13.01.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - ЈП "Водовод и канализација" Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30361-LOCH-2/2016  
 Датум: 19.01.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Мишо Митровић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22475-LOCH-2/2017  
 Датум: 19.01.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Божица Марковић, Козјак .pdf
 Број: ROP-LOZ-34602-LOC-1/2017  
 Датум: 19.01.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34236-LOCH-1/2017  
 Датум: 23.01.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Филиповић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5028-LOCH-3/2017  
 Датум: 27.01.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јанко Горданић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1210-LOH-1/2017  
 Датум: 02.02.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - Драгутин Алимпић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1186-LOC-1/2017  
 Датум: 02.02.2017. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Мила Теовановић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-24418-LOCA-1/2016  
 Датум: 06.02.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Ведран Николић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1048-LOC-1/2017  
 Датум: 07.02.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Живан Пајић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2063-LOC-1/2017  
 Датум: 07.02.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Оливера Вучковић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2444-LOC-1/2017  
 Датум: 10.02.2017. године  
    

– 

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Драгољуб Вучетић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2443-LOC-1/2017  
 Датум: 10.02.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Мишо Митровић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22475-LOCH-3/2017  
 Датум: 20.02.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3199-LOC-1/2017  
 Датум: 23.02.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Горан Марковић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3248-LOC-1/2017  
 Датум: 23.02.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Телеком" ад, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1845-LOC-2/2017  
 Датум: 23.02.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Новитет" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1985-LOC-1/2017  
 Датум: 23.02.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Новитет" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-1987-LOC-1/2017  
 Датум: 24.02.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Лончар, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3617-LOC-1/2017  
 Датум: 24.02.2017. године  
    

Закључак којим се обуставља поступак за издавање локацијских услова - Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3199-GR-3/2017  
 Датум: 06.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Драгољуб Јовановић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3556-LOC-1/2017  
 Датум: 06.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "Миле пром" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3436-LOC-1/2017  
 Датум: 06.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Миодраг Миловановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4371-LOC-1/2017  
 Датум: 06.03.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Слађан Стевановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3343-LOC-1/2017  
 Датум: 06.03.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Живан Пајић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2063-LOC-1/2017  
 Датум: 06.03.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2544-LOC-1/2017  
 Датум: 07.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и због недостатака у садржини достављеног идејног решења за даље поступање по истом - Милојко Томић, Брезјак .pdf
 Број: ROP-LOZ-4621-LOC-1/2017  
 Датум: 10.03.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драгољуб Вучетић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2443-LOCH-2/2017  
 Датум: 10.03.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "VIP mobile" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3609-LOC-1/2017  
 Датум: 10.03.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "Миле пром" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-3436-LOCH-2/2017  
 Датум: 10.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и због недостатака у садржини достављеног идејног решења за даље поступање по истом - ЕП "Елинг" ад, Липнички Шор  .pdf
 Број: ROP-LOZ-5500-LOC-1/2017  
 Датум: 15.03.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Горан Марковић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3248-LOCH-2/2017  
 Датум: 17.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6576-LOC-1/2017  
 Датум: 24.03.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Оливера Вучковић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2444-LOCH-2/2017  
 Датум: 24.03.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Алексеј Гоидин, Русија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4490-LOC-1/2017  
 Датум: 24.03.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драгољуб Јовановић, Лешница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-3556-LOCH-2/2017  
 Датум: 24.03.2017. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Милојко Томић, Брезјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4621-LOCH-2/2017  
 Датум: 24.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Никола Јовановић, Бељина, Владимирци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6903-LOC-1/2017  
 Датум: 27.03.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-4566-LOC-1/2017  
 Датум: 28.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Александар Марковић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-6719-LOC-1/2017  
 Датум: 29.03.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миодраг Миловановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4371-LOCH-2/2017  
 Датум: 30.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34109-LOCA-3/2017  
 Датум: 31.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака и недостатака у садржини достављеног идејног решења за даље поступање по истом - Зоран Стевановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7939-LOC-1/2017  
 Датум: 31.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Миле Спасојевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7391-LOC-1/2017  
 Датум: 31.03.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Владимир Горданић, Ново Село .pdf
 Број: ROP-LOZ-6116-LOC-1/2017  
 Датум: 31.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Оливер Цвијетиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8466-LOC-1/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака и недостатака у садржини достављеног идејног решења за даље поступање по истом - Милан Пејовић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7812-LOC-2/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Дирекцја за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9047-LOC-3/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Дирекцја за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-9049-LOC-3/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-6576-LOCH-2/2017  
 Датум: 18.04.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за производњу, прераду и промет "Nelly" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6514-LOC-1/2017  
 Датум: 18.04.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6878-LOC-1/2017  
 Датум: 18.04.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Митар Кузмановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7089-LOC-1/2017  
 Датум: 18.04.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Златија Лазовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7163-LOC-1/2017  
 Датум: 20.04.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Александар Марковић, Доње Недељице

 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6719-LOCH-2/2017  
 Датум: 20.04.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7563-LOC-1/2017  
 Датум: 20.04.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Стевановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7939-LOCH-2/2017  
 Датум: 24.04.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Лончар, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-3617-LOC-3/2016  
 Датум: 26.04.2017. године  
    

Локацијски услови - негативно - Перо Вишњић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10305-LOC-1/2017  
 Датум: 27.04.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34109-LOCH-4/2017  
 Датум: 27.04.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миодраг Ћосић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9341-LOC-1/2017  
 Датум: 04.05.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драгица Петровић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9296-LOC-1/2017  
 Датум: 05.05.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЕП "Елинг" ад, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5500-LOCH-2/2017  
 Датум: 05.05.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Пејовић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7812-LOCH-3/2017  
 Датум: 05.05.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Борко Краљевић, Трново
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12160-LOC-1/2017  
 Датум: 10.05.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Миле Спасојевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7391-LOCH-2/2017  
 Датум: 10.05.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Град", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6143-LOCH-1/2016  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Љубинковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10213-LOC-1/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Оливера Цвијетиновић, Малешић (БиХ)
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8466-LOCH-2/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
  
  

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Душан Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12693-LOC-1/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    
Закључак којим се обуставља поступак - Градска управа града Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11831-LOC-1/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака и недостатака у садржини достављеног идејног решења за даље поступање по истом - Раде Илић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12321-LOC-1/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Иван Исаиловић, Зајача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12295-LOC-1/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Пејак Хандел" доо, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-5827-LOCА-3/2017  
 Датум: 17.05.2017. године  
    

Локацијски услови - негативно - инвеститор Миленко Живковић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12569-LOC-2/2017  
 Датум: 19.05.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака за даље поступање по истом - Миливоје Цветиновић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13600-LOC-1/2017  
 Датум: 25.05.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - "Orwa-mp" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33738-LOC-2/2017  
 Датум: 25.05.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - ГП "ТИМ ЛО-ГРАДЊА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-LOC-1/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Зоран Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13994-LOC-1/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења за даље поступање по истом - Добрила Топаловић Грбић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13781-LOC-1/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

– 

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Милан Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12569-LOCH-3/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миленко Живковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12569-LOCH-3/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Жељко Марковић, Брњац .pdf
 Број: ROP-LOZ-12245-LOC-1/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Жељко Марковић, Брњац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11553-LOC-1/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Момчило Милутиновић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11707-LOC-1/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    
 – Локацијски услови - инвеститор Борко Краљевић, Трнова
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-12160-LOCН-2/2017
  
 Датум: 30.05.2017.године
  
    
 –Локацијски услови - инвеститор Ивана Исаиловић, Зајача
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-12295-LOСН-2/2017
  
 Датум: 31.05.2017.године
  
    
 –Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења за даље поступање по истом - Александар Божовић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14795-LOC-1/2017
  
 Датум: 01. 06. 2017. године
  
    
 –Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења за даље поступање по истом -Предузеће за производњу, промет и услуге ''ЕП БЕЛТ'' ДОО, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-15953-LOC-1/2017
  
 Датум: 07.06.2017. године
  
    
 –Закључак којим се одбацује захтев због због формалних недостатака и недостатка и у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Илић Раде, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14795-LOC-1/2017
  
 Датум: 29. 05. 2017. године
  
    
 –Закључак којим се одбацује захтев из формалних недостатака и због недостатака у достављеном идејном решењу (ИДР). - Андрија Ровчанин, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15039-LOC-1/2017
  
 Датум: 01.06.2017. године
  
    
 –Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Добрила Топаловић Грбић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-13781-LOCH-2/2017
  
 Датум: 01. 06. 2017. године
  
    
 –Локацијски услови - инвеститор Душан Митровић из Лознице .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-12693-LOСН-2/2017
  
 Датум: 09.06.2017.године
  
    
 –Локацијски услови - инвеститор Предраг Антонић из Лознице .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-14118-LOС-1/2017
  
 Датум: 12.06.2017.године
  
    
 –Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - Милан Ђаковић из Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13667-LOCН-2/2017
  
 Датум: 12.06.2017. године
  
    
 Локацијски услови - инвеститор Никола Јовановић из Владимираца .pdf
 –Број: ROP-LOZ-15181-LOC-1/2017
  
 Датум: 14. 06. 2017. године
  
    
 –Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу (ИДР) - Предузећe за производњу, промет и услуге ''ЕП БЕЛТ'' ДОО из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15953-LOC-1/2017
  
 Датум: 19.06.2017. године
  
    
 –Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Жељкo Рељић из Лешнице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13387-LOC-3/2017
  
 Датум: 12. 06. 2017. године
  
    
-
Локацијски услови - инвеститор Грађевинско предузећe ''ТИМ ЛО ГРАДЊА'' ДОО из Лознице .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-14082-LOСН-2/2017
  
 Датум: 16.06.2017. године
  
    
-
Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом -Миливоје Цветиновић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13600-LOCH-2/2017
  
 Датум: 26.06.2017. године
  
    
-
Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака за даље поступање по истом - Град Лозница -Градска Управа  .pdf
 Број: ROP-LOZ-17303-LOC-1/2017
  
 Датум: 23. 06. 2017. године
  
    
-
Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака за даље поступање по истом - Манастирски посед-Манастир Троноша Коренита  .pdf
 Број: ROP-LOZ-18146-LOC-1/2017
  
 Датум: 26. 06. 2017. године
  
    
-
Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Добрила Топаловић Грбић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17540-LOC-1/2017
  
 Датум: 22.06.2017.године
  
    
-
Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака за даље поступање по истом - Милутин Гвозденовић из Великог Села
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17833-LOCА-1/2017
  
 Датум: 27. 06. 2017. године
  
    
-
Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Жељкo Рaдић из Крупња .pdf
 Број: ROP-LOZ-18351-LOC-1/2017
  
 Датум: 28. 06. 2017. године
  
    
-
Закључак којим се одбацује захтев као неоснован -Андријa Ровчанин из Београда .pdf
 Број: ROP-LOZ-15039-LOCН-2/2017
  
 Датум: 20.06.2017. године
  
    
-
Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога - ''Реља''доо из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17985-LOC-1/2017
  
 Датум: 23.06.2017. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Дарко Вучетић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19399-LOC-1/2017  
 Датум: 10.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога - "ПИН ГГ ПРО" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18779-LOC-1/2017  
 Датум: 10.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога - Вељко Перић, Хртковци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18679-LOC-1/2017  
 Датум: 10.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога - Слободан Трифуновић, Нови Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18236-LOC-1/2017  
 Датум: 10.07.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Радивоје Проданић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15593-LOC-1/2017  
 Датум: 10.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Александар Божовић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14795-LOCH-2/2017  
 Датум: 11.07.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17222-LOC-1/2017  
 Датум: 11.07.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Жељко Рељић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13387-LOCH-4/2017  
 Датум: 11.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном пројекту за грађевинску дозволу - Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "Миле пром" д.о.о., Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-30289-LOC-4/2017  
 Датум: 13.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога - ГП "Алфа пројект" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16109-LOC-2/2017  
 Датум: 13.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Миливоје Цветиновић, Савски Венац, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19598-LOC-1/2017  
 Датум: 13.07.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Владимир Петровић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16867-LOC-1/2017  
 Датум: 13.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога - Марко Јокичић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19960-LOC-1/2017  
 Датум: 14.07.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ORWA-mp" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33738-LOCH-3/2017  
 Датум: 20.07.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Новитет" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18526-LOC-1/2017  
 Датум: 20.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога - Жарко Томић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20452-LOC-1/2017  
 Датум: 24.07.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Жељко Радић, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18351-LOCH-2/2017  
 Датум: 24.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога - "STOBEX" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21025-LOC-1/2017  
 Датум: 27.07.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "МИЛЕ ПРОМ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30289-LOC-5/2017  
 Датум: 27.07.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Гордана Ракић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18474-LOC-1/2017  
 Датум: 27.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога - Живојин Глишић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-21603-LOC-1/2017  
 Датум: 01.08.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога - "STOBEX" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-21025-LOC-1/2017  
 Датум: 01.08.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Обрадовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20497-LOC-1/2017  
 Датум: 01.08.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Радмила Чотрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19369-LOC-1/2017  
 Датум: 01.08.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13994-LOCH-3/2017  
 Датум: 01.08.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милунка Терзић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19019-LOC-1/2017  
 Датум: 01.08.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "МИЛЕ ПРОМ" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-30289-LOC-5/2017  
 Датум: 01.08.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Раде Илић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12321-LOC-5/2017  
 Датум: 04.08.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Добрила Грбић Топаловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17540-LOC-5/2017  
 Датум: 04.08.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Бранко Антонић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22242-LOC-1/2017  
 Датум: 08.08.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Андрија Ровчанин, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20338-LOC-1/2017  
 Датум: 08.08.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Манастир Троноша, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21595-LOC-1/2017  
 Датум: 08.08.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Бранко Василић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22626-LOC-1/2017  
 Датум: 10.08.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22578-LOC-1/2017  
 Датум: 10.08.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Вељко Перић, Хртковци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18679-LOCH-2/2017  
 Датум: 10.08.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "ЕП-БЕЛТ", д.о.о., Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-20942-LOC-1/2017  
 Датум: 21.08.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Јоветић, Стража
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21043-LOC-1/2017  
 Датум: 21.08.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Раде Чугуровић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21063-LOCH-2/2017  
 Датум: 21.08.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "EXTOL" d.o.o, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23244-LOC-1/2017  
 Датум: 21.08.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Скопљак, Требиње
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18779-LOCH-12/2017  
 Датум: 21.08.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Манастирски посед - Манастир Троноша, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23752-LOC-1/2017  
 Датум: 21.08.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Драган Тодоровић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24366-LOC-1/2017  
 Датум: 21.08.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеном Идејном решењу - Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23968-LOC-1/2017  
 Датум: 21.08.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бранко Антонић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22242-LOC-2/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеном Идејном решењу - ОШ "Вук Караџић", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23508-LOC-1/2017  
 Датум: 28.08.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23450-LOC-1/2017  
 Датум: 28.08.2017. године  
    

Локацијски услови - негативно - инвеститор Милка Добросављевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22131-LOC-1/2017  
 Датум: 28.08.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "Стобекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23967-LOC-1/2017  
 Датум: 06.09.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Гојко Грбић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23793-LOC-1/2017  
 Датум: 07.09.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22578-LOCH-2/2017  
 Датум: 07.09.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драгољуб Зарић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24900-LOC-1/2017  
 Датум: 07.09.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Дејан Михаиловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26456-LOC-1/2017  
 Датум: 08.09.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милош Савић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24540-LOC-1/2017  
 Датум: 08.09.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Слободан Трифуновић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24799-LOC-1/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Локацијски услови - негативно - инвеститор Миладин Мартиновић, Богатић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26348-LOC-1/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Закључак који се одбацује захтев из формалних разлога - Милан Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27794-LOC-1/2017  
 Датум: 27.09.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОШ "Вук Караџић", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23508-LOCH-2/2017  
 Датум: 27.09.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Андрија Ровчанин, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25818-LOC-1/2017  
 Датум: 27.09.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Раде Илић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12321-LOC-4/2017  
 Датум: 03.10.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12917-LOC-1/2017  
 Датум: 03.10.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Предраг Лазић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26143-LOC-1/2017  
 Датум: 03.10.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Предузеће за трговину и услуге "ОПУТА" д.о.о., Лешница .pdf
 Број: ROP-LOZ-25913-LOCH-2/2017  
 Датум: 03.10.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бранка Василић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22626-LOC-2/2017  
 Датум: 03.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - ГП "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28206-LOC-1/2017  
 Датум: 03.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због месне ненадлежности за поступање по захтеву - Зоран Ћурчијевски, Ниш
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31336-LOC-1/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Александар Маринковић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28476-LOC-1/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Лука Поповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28617-LOC-1/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Никола Максимовић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28627-LOC-1/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Милан Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24970-LOC-2/2017  
 Датум: 18.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу за даље поступање по истом - Милош Томић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31674-LOC-1/2017  
 Датум: 18.10.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Дејан Михаиловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26456-LOCH-2/2017  
 Датум: 18.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Иван Митровић, Јаребице  .pdf
 Број: ROP-LOZ-31833-LOC-1/2017  
 Датум: 25.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - ГП "ОПЕК" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31968-LOC-1/2017  
 Датум: 25.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Миливоје Цветиновић, Београд, Савски Венац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19598-LOC-3/2017  
 Датум: 25.10.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милош Томић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-31674-LOCH-2/2017  
 Датум: 27.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - МТЖ "Агропродукт" д.о.о., Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32327-LOC-1/2017  
 Датум: 01.11.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Дрвна индустрија "CHABROS" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29999-LOC-2/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-31555-LOC-1/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Горан Дишић, Доњи Добрић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29831-LOCH-2/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "АЛЕБРА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32865-LOC-1/2017  
 Датум: 20.11.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32792-LOC-1/2017  
 Датум: 20.11.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32929-LOC-1/2017  
 Датум: 20.11.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23968-LOCH-2/2017  
 Датум: 20.11.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24970-LOCH-3/2017  
 Датум: 20.11.2017. године  
    

Решење о исправци локацијских услова број: 353-17/2015-V од 09.09.2017. године
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17833-LOCA-3/2017  
 Датум: 20.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32809-LOC-1/2017  
 Датум: 20.11.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миладин Мартиновић, Богатић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26348-LOCA-2/2017  
 Датум: 20.11.2017. године  
    

Решење о обустављању поступка издавања локацијских услова - Славко Јефић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-29890-GR-3/2017  
 Датум: 24.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-33045-LOC-1/2017  
 Датум: 24.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења - Саша Ђукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35312-LOC-1/2017  
 Датум: 24.11.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Петар Митровић, Попово, Бијељина, БиХ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33973-LOC-1/2017  
 Датум: 24.11.2017. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Јована Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-LOCA-2/2017  
 Датум: 28.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Дарко Вучетић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36064-LOC-1/2017  
 Датум: 28.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења - "Граделс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33548-LOC-1/2017  
 Датум: 28.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења - "ЛОЗНИЦА-ГАС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33880-LOC-1/2017  
 Датум: 28.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења - Миодраг Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36024-LOC-1/2017  
 Датум: 28.11.2017. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Петар Митровић, Попови, Бијељина, БиХ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33973-LOC-1/2017  
 Датум: 28.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења - ГП "ОПЕК" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31968-LOCH-2/2017  
 Датум: 05.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења - "Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35270-LOC-1/2017  
 Датум: 05.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења - МТЖ "Агропродукт" д.о.о., Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32327-LOCX-2/2017  
 Датум: 05.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења - Миливоје Цветиновић, Београд, Савски Венац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31968-LOCH-4/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења - Град Лозница - Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34915-LOC-1/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења - Предраг Цветиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36507-LOC-1/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "YANITA BORD DOO LOZNICA", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34572-LOC-1/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Симеуновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35272-LOC-1/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Ђурић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18710-LOC-5/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милорад Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36024-LOCH-2/2017  
 Датум: 07.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - ОШ "Вера Благојевић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37038-LOC-1/2017  
 Датум: 07.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35454-LOC-1/2017  
 Датум: 07.12.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Славко Јефић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36815-LOC-1/2017  
 Датум: 15.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Миланка Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38052-LOC-1/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-33045-LOCH-2/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Тихомир Вуковић, Радаљ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37680-LOC-1/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Саша Ђукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35312-LOCH-2/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33548-LOCH-2/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Предраг Цветиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36507-LOCH-2/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Александар Гавриловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37081-LOC-1/2017  
 Датум: 28.12.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница - Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34915-LOCH-2/2017  
 Датум: 28.12.2017. године  
    

Локацијски услови - негативни - инвеститор "Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39195-LOC-1/2017  
 Датум: 28.12.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Марко Јокичић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37898-LOC-1/2017  
 Датум: 28.12.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ГП "ОПЕК" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31968-LOCH-3/2017  
 Датум: 28.12.2017. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Лозница-гас" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33880-LOCH-2/2017  
 Датум: 28.12.2017. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Жељко Лаловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-41-LOCA-9/2017  
 Датум: 28.12.2017. године  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...