Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Локацијски услови - 2016. година

 
* нови локацијски услови и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Локацијски услови - негативно - Драган Максимовић, Грнчара  .pdf
 Број: 353-262/2015-V  
 Датум: 04.01.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - Жељко Лаловић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-266/2015-V  
 Датум: 04.01.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења - Ружица Средојевић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-267/2015-V  
 Датум: 04.01.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Иван Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-255/2015-V  
 Датум: 04.01.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења - Владан Радосављевић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-270/2015-V  
 Датум: 15.01.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Бошковић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-255/2015-V  
 Датум: 15.01.2016. године  
    

Локацијски услови - негативно - инвеститор Производно, трговинско предузеће "Велком" д.о.о., Лозница  .pdf
 Број: 353-258/2015-V  
 Датум: 18.01.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милица Стакић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-253/2015-V  
 Датум: 18.01.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења - Дејан и Јулијана Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-268/2015-V  
 Датум: 18.01.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ГП "Опек" д.о.о., Лозница  .pdf
 Број: 353-261/2015-V  
 Датум: 18.01.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - Општа болница Лозница
 .pdf
 Број: 353-249/2015-V  
 Датум: 19.01.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милош Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-259/2015-V  
 Датум: 20.01.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Град", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-2012-LOCH-2/2016  
 Датум: 09.02.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Општа болница Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-124-LOCH-2/2016  
 Датум: 19.02.2016. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Владан Радосављевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-419-LOCH-1/2016  
 Датум: 22.02.2016. године  
    
Локацијски услови - инвеститор ЈП "Град", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-212-LOCH-2/2016  
 Датум: 22.02.2016. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-514-LOC-1/2016  
 Датум: 22.02.2016. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Јулијана и Дејан Јевтић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-405-LOC-1/2016  
 Датум: 22.02.2016. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - Жељко Лаловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-41-LOC-1/2016  
 Датум: 22.02.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака свих прилога уз поднети захтева као и садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - "LEDENA LOZICA" d.o.o., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-213-LOC-1/2016  
 Датум: 22.02.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - "VIP MOBILE" d.o.o., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-184-LOC-1/2016  
 Датум: 22.02.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милисав Тејић, Коренита
 .pdf
 Број: 353-256/2015-V  
 Датум: 23.02.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-810-LOC-1/2016  
 Датум: 23.02.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-811-LOC-1/2016  
 Датум: 23.02.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и недостатака у достављеном идејном решењу - Сања Перино, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1087-LOC-1/2016  
 Датум: 03.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у прилозима уз поднети захтев као и садржини достављеног идејног решења за даље поступање по истом - Марко Ђука, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1229-LOC-1/2016  
 Датум: 03.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - Верица Максимовић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-1440-LOC-1/2016  
 Датум: 03.03.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "VIP MOBILE" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-184-LOCH-2/2016  
 Датум: 07.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и недостатака у достављеном идејном решењу - Јулијана и Дејан Јевтић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-405-LOC-2/2016  
 Датум: 07.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у прилозима уз поднети захтев као и садржини достављеног идејног решења за даље поступање по истом - Неђељко Миловановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1440-LOC-1/2016  
 Датум: 08.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - ЈП "Град" Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-810-LOC-2/2016  
 Датум: 11.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - Жељко Лаловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-66-LOC-1/2016  
 Датум: 14.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и недостатака у достављеном идејном решењу - Марко Максимовић, Козјак .pdf
 Број: ROP-LOZ-1645-LOC-1/2016  
 Датум: 14.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - ЈП "Град", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-810-LOC-2/2016  
 Датум: 17.03.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-811-LOCH-2/2016  
 Датум: 17.03.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Жељко Лаловић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-41-LOCH-2/2016  
 Датум: 17.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - "ЛЕДЕНА ЛОЗИЦА" д.о.о., Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-213-LOCH-2/2016  
 Датум: 17.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2558-LOC-1/2016  
 Датум: 24.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2709-LOC-1/2016  
 Датум: 24.03.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2707-LOCH-2/2016  
 Датум: 24.03.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Горан Гајић, Лешница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-964-LOCH-1/2016  
 Датум: 31.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2694-LOCH-1/2016  
 Датум: 31.03.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и промет ДОО "DOMAX", Штитар .pdf
 Број: ROP-LOZ-1943-LOCH-1/2016  
 Датум: 04.04.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у прилозима уз поднети захтев као и садржини достављеног идејног решења - Милисав Драгићевић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4281-LOC-1/2016  
 Датум: 06.04.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - Драган Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4147-LOC-1/2016  
 Датум: 06.04.2016. године  
    

Локацијски услови - Драган Бандић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4445-LOC-1/2016  
 Датум: 13.04.2016. године  
    

Локацијски услови - Драган Бандић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-4796-LOC-1/2016  
 Датум: 13.04.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Марко Ђука, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1229-LOCH-1/2016  
 Датум: 13.04.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јулијана и Дејан Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-405-LOCH-1/2016  
 Датум: 13.04.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ЛЕДЕНА ЛОЗИЦА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2916-LOC-1/2016  
 Датум: 13.04.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Верица Максимовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1440-LOCH-1/2016  
 Датум: 13.04.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Сања Прино, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1087-LOCH-2/2016  
 Датум: 13.04.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Војин Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1087-LOCH-1/2016  
 Датум: 14.04.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и недостатака у достављеном идејном решењу - Драган Филиповић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1087-LOC-1/2016  
 Датум: 14.04.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-5857-LOC-1/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и недостатака у достављеном идејном решењу - Гордана Лукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5995-LOC-1/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Локацијски услови - негативно - "Стобекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5389-LOC-1/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    
    

Локацијски услови - негативно - Михаило Вишњић, Руњани 
.pdf
 Број: ROP-LOZ-5997-LOC-1/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2694-LOCH-1/2016  
 Датум: 25.04.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Хришћанско хуманитарно удружење "Хлеб живота", Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4243-LOC-1/2016  
 Датум: 28.04.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милутин Николић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6787-LOC-1/2016  
 Датум: 28.04.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милорад Гајић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5533-LOC-1/2016  
 Датум: 09.05.2016. године  
    

Локацијски услови - негативно - Михаило Вишњић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7499-LOC-1/2016  
 Датум: 09.05.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Горан Јеремић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5402-LOCH-1/2016  
 Датум: 09.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и недостатака у достављеном идејном решењу - "Боро Скорић" ад, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7180-LOC-1/2016  
 Датум: 11.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Производно трговинско предузеће "Велком", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-8301-LOC-1/2016  
 Датум: 11.05.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-6143-LOCH-1/2016  
 Датум: 11.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драган Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4147-LOCH-2/2016  
 Датум: 12.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - Горан Гајић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8039-LOC-1/2016  
 Датум: 12.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Марио Бојић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8127-LOC-2/2016  
 Датум: 13.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драган Филиповић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5028-LOC-2/2016  
 Датум: 20.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Томислав Радић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9062-LOC-1/2016  
 Датум: 20.05.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ЛЕДЕНА ЛОЗИЦА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9340-LOC-1/2016  
 Датум: 20.05.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милисав Драгићевић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7989-LOC-1/2016  
 Датум: 20.05.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Бантић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-4445-LOCH-2/2016  
 Датум: 24.05.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Бантић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4796-LOCH-2/2016  
 Датум: 24.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ХК "Боро Скорић" ад, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7180-LOCH-2/2016  
 Датум: 24.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача  .pdf
 Број: ROP-LOZ-9047-LOC-1/2016  
 Датум: 24.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача  .pdf
 Број: ROP-LOZ-9049-LOC-1/2016  
 Датум: 24.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9713-LOC-1/2016  
 Датум: 24.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9665-LOC-1/2016  
 Датум: 26.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у прилозима уз поднети захтев за даље поступање по истом - Неђељко Миловановић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-10774-LOC-1/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - Радосав Лазић, Брадић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10774-LOC-1/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Мариа Бојић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10774-LOCH-3/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Производно, трговинско предузеће "Велком" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10774-LOCH-2/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Гордана Лукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10774-LOCH-2/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога и недостатака у садржини достављеног идејног решења - Зоран Симић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-10893-LOC-1/2016  
 Датум: 01.06.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Горан Гајић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8039-LOCH-2/2016  
 Датум: 06.06.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога - ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9002-LOC-1/2016  
 Датум: 07.06.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9004-LOCH-1/2016  
 Датум: 07.06.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9003-LOCH-1/2016  
 Датум: 07.06.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога и недостатака у садржини достављеног идејног решења - "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-11661-LOC-1/2016  
 Датум: 13.06.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Неђељко Миловановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10774-LOC-2/2016  
 Датум: 13.06.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев Здравље АД Лесковац из Лесковца за издавање локацијских услова – градња подстанице азота на КП 13891/2 КО Лесковац, као НЕОСНОВАН.
 .pdf
 Број : 353-98/2016-V
  
 Датум: 17.06.2016. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев ЈП "Град" Лозница о могућности реконструкције друмског моста преко реке Корените на КП број 4798 КО Коренита, због недостатака у достављеном ИДР за даље поступање по истом .pdf
 Број: 353-94/2016-V
  
 Датум: 17.06.2016. године  
    

Локацијски услови за катастарску парцелу 3856/6 КО Лозница, за изградњу стамбеног објекта
 .pdf
 Број: 353-85/2016-V
  
 Датум: 15.06.2016.године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу за даље поступање по истом - Војислав Арсеновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13044-LOC-1/2016  
 Датум: 23.06.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9665-LOC-2/2016  
 Датум: 23.06.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13252-LOCH-1/2016  
 Датум: 23.06.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13034-LOC-1/2016  
 Датум: 27.06.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Горан Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12175-LOC-1/2016  
 Датум: 27.06.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Град", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9002-LOCH-1/2016  
 Датум: 27.06.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "МБМ Рад" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11646-LOCA-1/2016  
 Датум: 27.06.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу за даље поступање по истом - ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-13938-LOC-1/2016  
 Датум: 30.06.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-9047-LOC-2/2016  
 Датум: 30.06.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9049-LOC-2/2016  
 Датум: 30.06.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Радовојевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12931-LOC-1/2016  
 Датум: 30.06.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Ивана Томић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-601-LOC-4/2016  
 Датум: 30.06.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Алебра" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12035-LOCH-1/2016  
 Датум: 30.06.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога - Светлана Митровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14847-LOC-1/2016  
 Датум: 04.07.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога - Петар Ђурић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14609-LOC-1/2016  
 Датум: 04.07.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Томислав Радић, Воћњак .pdf
 Број: ROP-LOZ-9062-LOCH-2/2016  
 Датум: 04.07.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4147-LOC-3/2016  
 Датум: 26.07.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Михаило Вишњић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13711-LOC-1/2016  
 Датум: 26.07.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Михаило Глишић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15115-LOC-1/2016  
 Датум: 26.07.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14147-LOC-1/2016  
 Датум: 26.07.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - ЈП "Град", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14717-LOC-1/2016  
 Датум: 26.07.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу за даље поступање по истом - Славиша Миладиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16539-LOC-1/2016  
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога и недостатака у садржини достављеног идејног решења - Марко Максимовић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15411-LOC-1/2016  
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога - Петар Ђурић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14609-LOC-2/2016  
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога - Дејан Сремчевић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15814-LOC-1/2016  
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Војислав Арсеновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13044-LOCH-2/2016  
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Владан Радосављевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-419-LOC-2/2016  
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Љубинка Wenisch, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-14711-LOC-1/2016  
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Радосав Лазић, Брадић .pdf
 Број: ROP-LOZ-10228-LOCH-2/2016  
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Друштво за производњу, промет и транспорт "Интертранс" д.о.о., Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-17110-LOC-1/2016  
 Датум: 28.07.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Град", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12882-LOCH-2/2016  
 Датум: 28.07.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Михаило Глишић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15115-LOCH-2/2016  
 Датум: 28.07.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милија Антонић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15272-LOC-1/2016  
 Датум: 28.07.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18433-LOC-1/2016  
 Датум: 04.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - Зоран Мишковић, Церова, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19392-LOC-1/2016  
 Датум: 10.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога - "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18967-LOC-1/2016  
 Датум: 10.08.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Дејан Сремчевић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15814-LOC-2/2016  
 Датум: 10.08.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Васиљевић, Грнчара
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16835-LOC-1/2016  
 Датум: 10.08.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор КЈП "Наш Дом", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-16314-LOCH-1/2016  
 Датум: 10.08.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор КЈП "Наш Дом", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15686-LOCH-2/2016  
 Датум: 10.08.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Град", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14717-LOCH-2/2016  
 Датум: 10.08.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Предшколска установа "Бамби", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15686-LOC-1/2016  
 Датум: 10.08.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-14717-LOCH-1/2016  
 Датум: 12.08.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-14717-LOCH-2/2016  
 Датум: 12.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога - "ЕНЕРГОТРАНС МРД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20041-LOC-1/2016  
 Датум: 19.08.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Славиша Миладиновић, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-16539-LOC-2/2016  
 Датум: 19.08.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17548-LOC-1/2016  
 Датум: 19.08.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17533-LOC-1/2016  
 Датум: 19.08.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-15835-LOC-1/2016  
 Датум: 19.08.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-13938-LOCH-2/2016  
 Датум: 19.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Средња економска школа Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20516-LOC-1/2016  
 Датум: 24.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Небојша Ракић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20532-LOC-1/2016  
 Датум: 24.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога - Комесаријат за избеглице и миграције, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20788-LOC-1/2016  
 Датум: 29.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - ППТТУ "Миле Пром" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21062-LOC-1/2016  
 Датум: 29.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу за даље поступање по истом - ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-21122-LOC-1/2016  
 Датум: 29.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога - "ЕНЕРГОТРАНС МРД" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-20041-LOC-1/2016  
 Датум: 29.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Осман Акаратовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21291-LOC-1/2016  
 Датум: 31.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења за даље поступање по истом - Стеван Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21805-LOC-1/2016  
 Датум: 05.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - ГП "Трим-Ло градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22076-LOC-1/2016  
 Датум: 07.09.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18697-LOCH-2/2016  
 Датум: 07.09.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор О.Д.С "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18433-LOCH-2/2016  
 Датум: 07.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - ГП "Опек" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22694-LOC-1/2016  
 Датум: 12.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у приложеним документима као и садржини достављеног идејног решења за даље поступање по истом - О.Д.С "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-22670-LOC-1/2016  
 Датум: 12.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења за даље поступање по истом - Мирослав Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22645-LOC-1/2016  
 Датум: 12.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Мишо Митровић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22475-LOC-1/2016  
 Датум: 12.09.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Небојша Ракић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20532-LOCH-2/2016  
 Датум: 12.09.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Петар Ђурић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14609-LOC-3/2016  
 Датум: 15.09.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор О.Д.С "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-21122-LOCH-2/2016  
 Датум: 15.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-23294-LOC-1/2016  
 Датум: 19.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Давид Мирић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23536-LOC-1/2016  
 Датум: 22.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења за даље поступање по истом - Ведран Николић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23753-LOC-1/2016  
 Датум: 22.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења за даље поступање по истом - Мирослав Јованић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23753-LOC-1/2016  
 Датум: 22.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у приложеним документима као и садржини достављеног идејног решења за даље поступање по истом - Сњежана Станковић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2603-LOC-1/2016  
 Датум: 22.09.2016. године  
    
 Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у приложеним документима као и садржини достављеног идејног решења за даље поступање по истом - Новица Лазић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23423-LOC-1/2016  
 Датум: 22.09.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Радоје Мигић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21820-LOC-1/2016  
 Датум: 22.09.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "Миле пром" д.о.о., Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-21062-LOC-2/2016  
 Датум: 22.09.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Стим импорт" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22346-LOC-1/2016  
 Датум: 22.09.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Град", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21234-LOC-1/2016  
 Датум: 22.09.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Небојша Ракић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20532-LOC-1/2016  
 Датум: 23.09.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Војислав Радишић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21921-LOC-1/2016  
 Датум: 26.09.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ГП "Тим-Ло градња", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-22076-LOCH-2/2016  
 Датум: 26.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-22670-LOCH-2/2016  
 Датум: 29.09.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Стеван Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21805-LOCH-2/2016  
 Датум: 29.09.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Енерготранс МРД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21925-LOC-1/2016  
 Датум: 29.09.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Мирослав Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-226455-LOCH-2/2016  
 Датум: 03.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - Владимир Латиновић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25504-LOC-1/2016  
 Датум: 05.10.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Лончар, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25718-LOC-1/2016  
 Датум: 06.10.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ГП "Опек" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22684-LOCH-2/2016  
 Датум: 06.10.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Тања Поповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23916-LOC-1/2016  
 Датум: 06.10.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милован Лазић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23718-LOCH-1/2016  
 Датум: 10.10.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Радомир Вујић, Горње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23838-LOC-1/2016  
 Датум: 10.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу - Слободан Каитовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25526-LOC-1/2016  
 Датум: 10.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења за даље поступање по истом - Ненад Лукић, Крупањ .pdf
 Број: ROP-LOZ-25562-LOC-1/2016  
 Датум: 10.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини захтева и достављеног идејног решења за даље поступање по истом - Раде Рикановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26242-LOC-1/2016  
 Датум: 13.10.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Мирослав Јованић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23539-LOCH-2/2016  
 Датум: 13.10.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Игор Младеновић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24328-LOC-1/2016  
 Датум: 13.10.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Мила Теовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24418-LOC-1/2016  
 Датум: 13.10.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Сњежана Станковић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24418-LOC-1/2016  
 Датум: 17.10.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Ведран Николић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23539-LOCH-2/2016  
 Датум: 19.10.2016. године  
    

Локацијски услови - негативно - Предраг Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26968-LOC-1/2016  
 Датум: 24.10.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Ненад Лукић, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25562-LOCH-2/2016  
 Датум: 28.10.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Новица Лазић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23423-LOCH-2/2016  
 Датум: 28.10.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Давид Мирић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23536-LOCH-2/2016  
 Датум: 28.10.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Славко Филиповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26387-LOC-1/2016  
 Датум: 28.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-28294-LOC-1/2016  
 Датум: 31.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - Драган Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28683-LOC-1/2016  
 Датум: 31.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења за даље поступање по истом - "Лоренапром" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28165-LOC-1/2016  
 Датум: 31.10.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-27903-LOC-1/2016  
 Датум: 31.10.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Дејан Војновић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26201-LOC-1/2016  
 Датум: 31.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - "Лоренапром" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-28824-LOC-1/2016  
 Датум: 03.11.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Јовица Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28421-LOC-1/2016  
 Датум: 03.11.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Ненад Мићановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26402-LOC-1/2016  
 Датум: 03.11.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном идејном решењу за даље поступање по истом - ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-28597-LOC-1/2016  
 Датум: 07.11.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Владимир Латиновић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25504-LOC-2/2016  
 Датум: 07.11.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Раде Рикановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26242-LOCH-2/2016  
 Датум: 10.11.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - ГП "Тим-Ло градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28597-LOC-1/2016  
 Датум: 14.11.2016. године  
    
 –Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Жељко Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30135-LOC-1/2016  
 Датум: 23.11.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Лоренапром" д.о.о, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28824-LOC-2/2016  
 Датум: 23.11.2016. године  
    

Локацијски услови - негативно - Зоран Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30175-LOC-1/2016  
 Датум: 23.11.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Борисав Јанковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27947-LOC-1/2016  
 Датум: 23.11.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Слободан Каитовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25526-LOCH-2/2016  
 Датум: 24.11.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Дејан Тадић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30470-LOC-1/2016  
 Датум: 24.11.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28294-LOCH-2/2016  
 Датум: 28.11.2016. године  
    
 Локацијски услови - инвеститор О.Д.С "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-29183-LOC-1/2016  
 Датум: 28.11.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Божидар Палангетић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-28725-LOC-1/2016  
 Датум: 28.11.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - Јовица Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28421-LOCH-2/2016  
 Датум: 28.11.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - Жељко Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31039-LOC-1/2016  
 Датум: 30.11.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Лоренапром" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-28165-LOCH-2/2016  
 Датум: 30.11.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - ГП "Тим Ло градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29670-LOC-2/2016  
 Датум: 06.12.2016. године  
    

Локацијски услови - негативно - Драган Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31855-LOC-1/2016  
 Датум: 06.12.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор О.Д.С "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-28597-LOCH-3/2016  
 Датум: 06.12.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор КЈП "Наш Дом", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16314-LOCH-2/2016  
 Датум: 06.12.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - ЈП "Водовод и канализација", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-30361-LOC-1/2016  
 Датум: 09.12.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Дејан Тадић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30470-LOCH-2/2016  
 Датум: 16.12.2016. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Стобекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29534-LOC-2/2016  
 Датум: 16.12.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - Никола Тешић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33432-LOC-1/2016  
 Датум: 21.12.2016. године  
    

Локацијски услови - негативно - Жељко Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31855-LOCH-2/2016  
 Датум: 21.12.2016. године  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...