Почетна
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Локацијски услови - 2015. година


* нови локацијски услови и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - „Клас“ д.о.о. Лозница .pdf
 Број: 353-24/2015-V  
 Датум: 05.03.2015. године  
    

Локацијки услови - "ОПЕК" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 353-15/2015-V  
 Датум: 12.03.2015. године  
    

Локацијцки услови - инвеститор Марковић Александар
 .pdf
 Број: 353-18/2015-V  
 Датум: 17.03.2015. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈКП „Топлана“, Лозница .pdf
 Број: 353-34/2015-V  
 Датум: 18.03.2015. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈКП „Топлана“, Лозница .pdf
 Број: 353-35/2015-V  
 Датум: 18.03.2015. године  
    

Локацијки услови - инвеститор Никодиновић Драган
 .pdf
 Број: 353-22/2015-V  
 Датум: 19.03.2015. године
  
    

Локацијски услови - ОШ „Кадињача“, Лозница
 .pdf
 Број: 353-17/2015-V  
 Датум: 20.03.2015. године
  
    
Локацијски услови - инвеститор Петровић Милоје
 .pdf
 Број: 353-20/2015-V  
 Датум: 20.03.2015. године   
    

Локацијски услови - Српска православна црквена општина Лозница
 .pdf
 Број: 353-36/2015-V  
 Датум: 20.03.2015. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Мартин Криловић, Лозница .pdf
 Број: 353-16/2015-V  
 Датум: 23.03.2015. године  
    

Локацијски услови - Влада Републике Србије, Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја
 .pdf
 Број: 353-29/2015-V  
 Датум: 25.03.2015. године  
    

Локацијски услови - Влада Републике Србије, Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја .pdf
 Број: 353-30/2015-V  
 Датум: 25.03.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милисав Ћелић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-31/2015-V  
 Датум: 26.03.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драгојло Арнаутовић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-19/2015-V  
 Датум: 27.03.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бранко Проданић, Ново Село
 .pdf
 Број: 353-31/2015-V  
 Датум: 01.04.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Дејан Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-33/2015-V  
 Датум: 08.04.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Мирослав Живановић, Лозница .pdf
 Број: 353-40/2015-V  
 Датум: 09.04.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "МИЛЕПРОМ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 353-159/2015-V  
 Датум: 20.04.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Милојко Томић, Брезјак
 .pdf
 Број: 353-42/2015-V  
 Датум: 21.04.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Мартин Криловић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-43/2015-V  
 Датум: 21.04.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈКП "Топлана", Лозница
 .pdf
 Број: 353-39/2015-V  
 Датум: 21.04.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈКП "Топлана", Лозница .pdf
 Број: 353-38/2015-V  
 Датум: 27.04.2015. године  
    

Закључак којим се захтев одбацује као да није поднесен - као непотпун - Град Лозница  .pdf
 Број: 353-49/2015-V  
 Датум: 29.04.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Милош Стевановић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-48/2015-V  
 Датум: 29.04.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Игњат Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-44/2015-V  
 Датум: 05.05.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Миленко Матић, Слатина
 .pdf
 Број: 353-53/2015-V  
 Датум: 05.05.2015. године  
    

Закључак којим се захтев одбацује као да није поднесен - као непотпун - "Планекс промет", д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 353-55/2015-V  
 Датум: 05.05.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Милош Поповић, Пасковац
 .pdf
 Број: 353-51/2015-V  
 Датум: 06.05.2015. године  
    

Закључак о одбацивању захтева због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом - Никола Јосиповић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-54/2015-V  
 Датум: 06.05.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Предраг Панић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-52/2015-V  
 Датум: 07.05.2015. године  
    
Локацијски услови - Милисав Јевтић из Лознице
 .pdf
 Број: 353-45/2015-V
  
 Датум: 08.05.2015. године
  
    

Локацијски услови - "Планекс Промет" д.о.о. Лозница  .pdf
 Број: 353-56/2015-V   
 Датум: 12.05.2015. године   
    

Локацијски услови - ЈП "Водовод и канализација" Лозница .pdf
 Број: 353-41/2015-V  
 Датум: 12.05.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Љиљана Стојковић, Бања Ковиљача .pdf
 Број: 353-46/2015-V  
 Датум: 14.05.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Мирко Ђурђевић, Руњани
 .pdf
 Број: 353-50/2015-V  
 Датум: 15.05.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - Зоран Стакић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: 353-59/2015-V  
 Датум: 19.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Живана Васиљевић, Клупци
 .pdf
 Број: 353-62/2015-V  
 Датум: 19.05.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев ЈП "Град", Лозница
 .pdf
 Број: 353-47/2015-V  
 Датум: 21.05.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Никола Јосиповић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-58/2015-V  
 Датум: 21.05.2015. године  
    

Закључак који се одбацује захтев као да није поднесен - као непотпун - Милан Антонић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-63/2015-V  
 Датум: 21.05.2015. године  
    

Закључак о одбацивању захтева због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом - Предзеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "МИЛЕ ПРОМ" д.о.о. Лозница  .pdf
 Број: 353-68/2015-V  
 Датум: 25.05.2015. године  
    

Закључак о одбацивању захтева због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом - Милан Терзић, Цикоте
 .pdf
 Број: 353-64/2015-V  
 Датум: 25.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом - Милан Митровић, Слатина
 .pdf
 Број: 353-65/2015-V  
 Датум: 25.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом - Ђорђе Равњак .pdf
 Број: 353-70/2015-V  
 Датум: 25.05.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Бранислав Шотра, Лозница
 .pdf
 Број: 353-67/2015-V  
 Датум: 27.05.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Град Лозница
 .pdf
 Број: 353-57/2015-V  
 Датум: 27.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Миленко Матић, Слатина
 .pdf
 

Број: 353-71/2015-V

  
 Датум: 27.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Привредно друштво за производњу и промет пољопривредних производа "БИБО-БПУ" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 353-73/2015-V   
 Датум: 27.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Зоран Стакић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: 353-72/2015-V  
 Датум: 28.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Радмила Вуковић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-76/2015-V  
 Датум: 28.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Илија Марковић, Лозница .pdf
 Број: 353-74/2015-V  
 Датум: 28.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Милисав Станковић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: 353-77/2015-V  
 Датум: 01.06.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Радмила Вуковић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-84/2015-V  
 Датум: 08.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Ђорђе Равњак, Лозница
 .pdf
 Број: 353-85/2015-V  
 Датум: 08.06.2015. године  
    

Локацијски услови - Предзеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "МИЛЕ ПРОМ" д.о.о. Лозница  .pdf
 Број: 353-82/2015-V  
 Датум: 09.06.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Милан Митровић, Слатина
 .pdf
 Број: 353-86/2015-V  
 Датум: 09.06.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев "Греен идеа" д.о.о. Лозница .pdf
 Број: 353-83/2015-V  
 Датум: 11.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Илија Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-90/2015-V  
 Датум: 11.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Друштво за производњу, промет и услуге "МН" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 353-91/2015-V  
 Датум: 15.06.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Миленко Матић, Слатина
 .pdf
 Број: 353-78/2015-V  
 Датум: 18.06.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Милош Поповић, Пасковац  .pdf
 Број: 353-69/2015-V  
 Датум: 18.06.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Милисав Станковић, Јадранска Лешница  .pdf
 Број: 353-89/2015-V  
 Датум: 18.06.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Милан Терзић, Цикоте
 .pdf
 Број: 353-87/2015-V  
 Датум: 18.06.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Живана Васиљевић, Клупци
 .pdf
 Број: 353-75/2015-V  
 Датум: 18.06.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев "BIBO-BPU" доо, Лозница
 .pdf
 Број: 353-80/2015-V  
 Датум: 24.06.2015. године  
    

Локацијски услови -  захтев Милош Миловановић, Воћњак
 .pdf
 Број: 353-88/2015-V  
 Датум: 24.06.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Зоран Стакић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: 353-81/2015-V  
 Датум: 24.06.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Катарина Деспотовић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: 353-92/2015-V  
 Датум: 24.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Милош Лазић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-94/2015-V  
 Датум: 24.06.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Љупка Ивановић, Лозница  .pdf
 Број: 353-95/2015-V  
 Датум: 24.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Радмила Вуковић, Лозница .pdf
 Број: 353-93/2015-V  
 Датум: 25.06.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Милан Антонић, Воћњак
 .pdf
 Број: 353-79/2015-V  
 Датум: 25.06.2015. године  
    

Закључак којим се обуставља поступак - захтев Драгојла Арнаутовић, Лозница  .pdf
 Број: 353-98/2015-V  
 Датум: 25.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Милан Митровић, Слатина
 .pdf
 Број: 353-96/2015-V  
 Датум: 25.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Ранко Ђукић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-97/2015-V  
 Датум: 29.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Друштво за промет и услуге "ЕТУАЛ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 353-105/2015-V  
 Датум: 06.07.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Илија Мирковић, Лозница .pdf
 Број: 353-100/2015-V  
 Датум: 08.07.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Друштво за производњу, промет и услуге "МН" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: 353-99/2015-V  
 Датум: 10.07.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Јован Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-109/2015-V  
 Датум: 13.07.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Радмила Вуковић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-103/2015-V  
 Датум: 14.07.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Славко Јефић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-114/2015-V  
 Датум: 17.07.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Катарина Деспотовић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: 353-101/2015-V  
 Датум: 21.07.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Љупка Ивановић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-104/2015-V  
 Датум: 23.07.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Петар Новаковић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-102/2015-V  
 Датум: 23.07.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Гордана Тупајић, Лешница
 .pdf
 Број: 353-115/2015-V  
 Датум: 24.07.2015. године  
    

Закључак који се одбацује захтев као да није поднесен - као непотпун - Загорка и Горан Кангрг, Ступница
 .pdf
 Број: 353-118/2015-V  
 Датум: 29.07.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Милош Лазић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-106/2015-V  
 Датум: 29.07.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Ранко Ђукић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-108/2015-V  
 Датум: 29.07.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Друштво за промет и услуге "Етуал" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 353-110/2015-V  
 Датум: 04.08.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Миломир Крстић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-122/2015-V  
 Датум: 05.08.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Загорка и Горан Кангрг, Ступница
 .pdf
 Број: 353-126/2015-V  
 Датум: 05.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Милутин Гвозденовић, Велико Село  .pdf
 Број: 353-124/2015-V  
 Датум: 05.08.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Милан Митровић, Слатина
 .pdf
 Број: 353-112/2015-V  
 Датум: 05.08.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Слађана Петровић, Бања Ковиљача .pdf
 Број: 353-123/2015-V  
 Датум: 06.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - Милисав Тејић, Коренита
 .pdf
 Број: 353-113/2015-V  
 Датум: 06.08.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Марио Божић, Лозница  .pdf
 Број: 353-127/2015-V  
 Датум: 07.08.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев "Алебра" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 353-128/2015-V  
 Датум: 07.08.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Владан Искић, Београд
 .pdf
 Број: 353-129/2015-V  
 Датум: 10.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Славко Јефић, Лозница .pdf
 Број: 353-130/2015-V  
 Датум: 11.08.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Марко Гајић, Мали Зворник
 .pdf
 Број: 353-111/2015-V  
 Датум: 12.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - Драган Тодоровић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: 353-132/2015-V  
 Датум: 12.08.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Радован Васић, Церова - Крупањ .pdf
 Број: 353-116/2015-V  
 Датум: 14.08.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Миодраг Трифуновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-135/2015-V  
 Датум: 14.08.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Јелена Малешевић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-134/2015-V  
 Датум: 17.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Биљана Матић, Бања Ковиљача .pdf
 Број: 353-138/2015-V  
 Датум: 18.08.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Милевка Кривошић, Лозница  .pdf
 Број: 353-136/2015-V  
 Датум: 19.08.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Бранко Василић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-131/2015-V  
 Датум: 19.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - Јован Живановић, Лозница  .pdf
 Број: 353-140/2015-V  
 Датум: 19.08.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Гордана Тупајић, Лешница
 .pdf
 Број: 353-121/2015-V  
 Датум: 24.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Добривоје Степановић, Клупци  .pdf
 Број: 353-144/2015-V  
 Датум: 24.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-119/2015-V  
 Датум: 24.08.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Славица Петровић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-125/2015-V  
 Датум: 26.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - ЈП "Град" Лозница
 .pdf
 Број: 353-146/2015-V  
 Датум: 27.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Комунално јавно предузеће "Наш дом" Лозница .pdf
 Број: 353-141/2015-V  
 Датум: 31.08.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев "Kopernikus Technology" d.o.o. Нови Београд
 .pdf
 Број: 353-147/2015-V  
 Датум: 31.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - СЗТР "Драгићевић Драган пр" Лозница
 .pdf
 Број: 353-148/2015-V  
 Датум: 01.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Радић, Воћњак
 .pdf
 Број: 353-133/2015-V  
 Датум: 01.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - Љиљана Будимир и Звонимир Јовичић, Бања Ковиљача .pdf
 Број: 353-152/2015-V  
 Датум: 01.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Миодраг Трифуновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-149/2015-V  
 Датум: 01.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бојан Петровић, Крупањ
 .pdf
 Број: 353-139/2015-V  
 Датум: 02.09.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Милорад Ћирковић, Стража
 .pdf
 Број: 353-151/2015-V  
 Датум: 03.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Слађана Петровић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-123/2015-V  
 Датум: 03.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - КЈП "Наш дом" Лозница
 .pdf
 Број: 353-153/2015-V  
 Датум: 04.09.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Верица Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-156/2015-V  
 Датум: 07.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Бранислав Шотра, Лозница
 .pdf
 Број: 353-155/2015-V  
 Датум: 07.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Тодоровић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: 353-142/2015-V  
 Датум: 07.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Љубомир Ковачевић, Доњи Добрић
 .pdf
 Број: 353-143/2015-V  
 Датум: 07.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јово Мирић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-117/2015-V  
 Датум: 08.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Биљана Матић, Бања Ковиљача  .pdf
 Број: 353-161/2015-V  
 Датум: 10.09.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Драгица Гаврић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-164/2015-V  
 Датум: 15.09.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Дарко Марковић, Костајник
 .pdf
 Број: 353-166/2015-V  
 Датум: 15.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милутин Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-137/2015-V  
 Датум: 15.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: 353-165/2015-V  
 Датум: 16.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - Драгана Ђунић, Бања Ковиљача .pdf
 Број: 353-167/2015-V  
 Датум: 18.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Домка Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-169/2015-V  
 Датум: 18.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Љиљана Будимир и Звонимир Јовичић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-159/2015-V  
 Датум: 21.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миодраг Трифуновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-162/2015-V  
 Датум: 21.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Марио Божић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-157/2015-V  
 Датум: 21.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Владан Искић, Београд
 .pdf
 Број: 353-158/2015-V  
 Датум: 21.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - ЈП "Електродистрибуција" Лозница
 .pdf
 Број: 353-176/2015-V  
 Датум: 22.09.2015. године  
  
  

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - СЗТР "Драгићевић Драган пр" Лозница
 .pdf
 Број: 353-172/2015-V  
 Датум: 22.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Бранислав Шотра, Лозница .pdf
 Број: 353-174/2015-V  
 Датум: 28.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у захтеву и садржини достављеног идејног решења - "Градекс" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 353-180/2015-V  
 Датум: 29.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - "Градекс" д.о.о. Лозница .pdf
 Број: 353-179/2015-V  
 Датум: 30.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Саша Драгићевић, Тршић
 .pdf
 Број: 353-177/2015-V  
 Датум: 01.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Драгутин Перић, Тршић  .pdf
 Број: 353-182/2015-V  
 Датум: 02.10.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Добривоје Степановић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-160/2015-V  
 Датум: 06.10.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Славко Јефић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-168/2015-V  
 Датум: 07.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Биљана Илић, Београд
 .pdf
 Број: 353-187/2015-V  
 Датум: 09.10.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-154/2015-V  
 Датум: 09.10.2015. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Макевија Бајић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-188/2015-V  
 Датум: 12.10.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јован Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-163/2015-V  
 Датум: 15.10.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Слободан Обадовић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-190/2015-V  
 Датум: 16.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 353-191/2015-V  
 Датум: 16.10.2015. године  
    

Локацијски услови -  инвеститор О.Д.С. ЕПС "Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак ЕД Лозница
 .pdf
 Број: 353-186/2015-V  
 Датум: 16.10.2015. године  
    

Локацијски услови -  инвеститор Биљана Матић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-170/2015-V  
 Датум: 16.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - Саша Драгићевић, Тршић
 .pdf
 Број: 353-193/2015-V  
 Датум: 16.10.2015. године  
    

 Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - Натура Траде доо, Лозница
 .pdf
 Број: 353-198/2015-V
  
 Датум: 20.10.2015. године
  
    
Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - "Нели" доо, Лозница
 .pdf
 Број: 353-195/2015-V
  
 Датум: 22.10.2015. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - "Градекс" доо, Лозница 
 .pdf
 Број: 353-201/2015-V 
  
 Датум: 28.10.2015. године   
    

Локацијски услови -  Ђунић Драгана, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-184/2015-V  
  
 Датум: 28.10.2015. године 
  
    

Локацијски услови - Ћираковић Милорада, Стража
 .pdf
 Број: 353-151/2015-V 
  
 Датум: 29.10.2015. године 
  
    

Локацијски услови - Бајић Макевија, Лозница
 .pdf
 Број: 353-199/2015-V  
  
 Датум: 02.11.2015. године  
  
    

Локацијски услови - ЈП "Водовод и канализација". Лозница 
 .pdf
 Број: 353-203/2015-V
  
 Датум: 02.11.2015. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - "Натура Траде" доо, Лозница
 .pdf
 Број: 353-200/2015-V
  
 Датум: 03.11.2015. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - Десимира Грбића, Лозница
 .pdf
 Број: 353-206/2015-V 
  
 Датум: 04.11.2015. године 
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - Томић Иване, Лозница
 .pdf
 Број: 353-202/2015-V  
  
 Датум: 04.11.2015. године  
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - Јон Драгана, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-208/2015-V   
  
 Датум: 04.11.2015. године   
  
    

Локацијски услови - Перић Драгутин, Тршић
 .pdf
 Број: 353-189/2015-V    
  
 Датум: 04.11.2015. године
  
    

Локацијску услови за које није могуће одобрити изградњу - Младеновић Игора, Лешница
 .pdf
 Број: 353-213/2015-V     
  
 Датум: 09.11.2015. године
  
    

Локацијски услови - Живановић Јована, Лозница
 .pdf
 Број: 353-212/2015-V      
  
 Датум: 09.11.2015. године 
  
    

Локацијски услови -  О.Д.С. ЕПС "Дистрибуција" доо, Београд
 .pdf
 Број: 353-207/2015-V 
  
 Датум: 09.11.2015. године  
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - Десимира Грбића, Лозница
 .pdf
 Број: 353-206/2015-V  
  
 Датум: 10.11.2015. године   
  
    

Локацијски услови - Домке Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-197/2015-V   
  
 Датум: 10.11.2015. године    
  
    

Локацијски услови -  О.Д.С. ЕПС "Дистрибуција" доо, Београд
 .pdf
 Број: 353-210/2015-V  
  
 Датум: 10.11.2015. године     
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - Дражић Слободана, Горњи Добрић
 .pdf
 Број: 353-218/2015-V   
  
 Датум: 10.11.2015. године    
  
    

Локацијски услови - Градекс доо, Лозница
 .pdf
 Број: 353-192/2015-V    
  
 Датум: 16.11.2015. године     
  
    

Локацијски услови - Илић Биљана, Београд
 .pdf
 Број: 353-194/2015-V     
  
 Датум: 16.11.2015. године      
  
    

Локацијски услови - инвеститор Градекс доо, Лозница .pdf
 Број: 353-209/2015-V      
  
 Датум: 16.11.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драгољуб Радаљац, Лозница
 .pdf
 Број: 353-204/2015-V  
 Датум: 17.11.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница
 .pdf
 Број: 353-222/2015-V  
 Датум: 17.11.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - ЈП "Град" Лозница
 .pdf
 Број: 353-227/2015-V  
 Датум: 19.11.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор О.Д.С. ЕПС "Дистрибуција" доо, Београд .pdf
 Број: 353-223/2015-V  
 Датум: 23.11.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - Јово Мумовић, Клупци
 .pdf
 Број: 353-221/2015-V  
 Датум: 23.11.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев - Дејан Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-225/2015-V  
 Датум: 23.11.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јелена Малешевић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-196/2015-V  
 Датум: 23.11.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - Дарко Крстић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-231/2015-V  
 Датум: 23.11.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: 353-215/2015-V  
 Датум: 24.11.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Град", Лозница
 .pdf
 Број: 353-173/2015-V  
 Датум: 24.11.2015. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Лука Стевановић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-205/2015-V  
 Датум: 25.11.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ГП "Алфапројект" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: 353-226/2015-V  
 Датум: 27.11.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - "Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача", Бања Ковиљача .pdf
 Број: 353-233/2015-V  
 Датум: 27.11.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - Десимир Грбић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-214/2015-V  
 Датум: 30.11.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган јон, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-216/2015-V  
 Датум: 01.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: 353-217/2015-V  
 Датум: 01.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини захтева и достављеног идејног решења - "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 353-241/2015-V  
 Датум: 03.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - Производно, трговинско предузеће "Велком" д.о.о., Лозница  .pdf
 Број: 353-245/2015-V  
 Датум: 07.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Оператер дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: 353-242/2015-V  
 Датум: 09.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - Иван Мирковић, Лешница
 .pdf
 Број: 353-248/2015-V  
 Датум: 09.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - ГП "Опек" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 353-247/2015-V  
 Датум: 10.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Слободан Дражић, Горњи Добрић
 .pdf
 Број: 353-234/2015-V  
 Датум: 10.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Иван Томић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-224/2015-V  
 Датум: 10.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Десимир Грбић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-220/2015-V  
 Датум: 11.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: 353-244/2015-V  
 Датум: 14.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: 353-239/2015-V  
 Датум: 15.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Гордана Лукић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-251/2015-V  
 Датум: 15.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: 353-254/2015-V  
 Датум: 15.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Саша Драгићевић, Тршић .pdf
 Број: 353-211/2015-V  
 Датум: 16.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: 353-246/2015-V  
 Датум: 18.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче" Бања Ковиљача .pdf
 Број: 353-246/2015-V  
 Датум: 22.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Дарко Крстић, Лозница .pdf
 Број: 353-237/2015-V  
 Датум: 24.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: 353-232/2015-V  
 Датум: 24.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Биљана Поповић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-243/2015-V  
 Датум: 24.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: 353-263/2015-V  
 Датум: 28.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 353-250/2015-V  
 Датум: 28.12.2015. године  
  
  

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: 353-260/2015-V  
 Датум: 28.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јово Мумовић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-238/2015-V  
 Датум: 29.12.2015. године  
Вести
05.Октобар 2022.
Градско веће о новонасталим ...
На заседању Градског већа у Лозници којим је ...
04.Октобар 2022.
Асфалтиране још две улице
Нов асфалтни застор јуче су добиле још две ...
04.Октобар 2022.
Уручене награде Вукове ...
Традиционалне награде "Вукове ...
04.Октобар 2022.
С љубављу за најмлађе у Лозници ...
Не постоји лепши повод и мотив да се окупимо, а ...
03.Октобар 2022.
ОДРЖАН САЈАМ РОДИТЕЉСТВА У ...
У Лозници је, у суботу 1. октобра, ...
28.Септембар 2022.
Отворена могућност ...
Лозничанима је од данас отворена ...