Почетна
Укидање печата

Локацијски услови - 2020. година


 
* нови локацијски услови и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).Локацијски услови - инвеститор ДППУ "МН" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31884-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 03.01.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака за даље поступање по истом - Горан Гајић, Београд, Савски венац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39323-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 06.01.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - Милојка Нешић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39626-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 06.01.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Василије Бишевац, Ердеч, Крагујевац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39711-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 08.01.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - ГП "Грамакс ПГП" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40056-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.01.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "УРБАН ГРАДЊА 2019" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-40070-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.01.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - Драгослав Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40066-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.01.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - ГП "ТРИО-ГРАДЊА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36281-LOCH-2/2019  
 Датум пријема: 10.01.2020. године, објаве: 13.01.2020. године   
    

Локацијски услови - инвеститор ОШ "Анта Богићевић", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39732-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 21.01.2020. године  
    

Локацијски услови - негативно - инвеститор Ђорђе Зечевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-610-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 21.01.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака за даље поступање по истом - Жељко Јовић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38293-LOC-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 23.01.2020. године  
    
– Локацијски услови - инвеститор Анђелко Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38698-LOC-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 23.01.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Драган Андрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-905-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - ГП "ТРИО-ГРАДЊА" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-801-LOCA-1/2020  
 Датум пријема: 24.01.2020. године, објаве: 27.01.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - ГП "Грамакс ПГП" д.о.о., Крупањ .pdf
 Број: ROP-LOZ-40056-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Боривоје Стефановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1492-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40028-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јелена Благојевић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16696-LOCA-2/2020  
 Датум пријема: 31.01.2020. године, објаве: 03.02.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Василије Бишевац, Ердеч, Крагујевац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39711-LOCH-2/2020  
 Датум пријема: 31.01.2020. године, објаве: 03.02.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Стојан Ранковић, Момчило Станковић и Мирослав Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1689-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 04.02.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ММА-ЦОО" д.о.о., Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34537-LOC-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 04.02.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака за даље поступање по истом - Српска православна црква, Епархија Шабачка, Шабац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1906-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 04.02.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "УРБАН ГРАДЊА 2019" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40070-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.02.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2034-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.02.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бојан Стјепановић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30789-LOC-5/2020  
 Датум пријема и објаве: 06.02.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Општа болница "Лозница", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2282-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 07.02.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Горан Гајић, Савски Венац, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39323-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 07.02.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Акционарско друштво "Јадар", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-848-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 07.02.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ТИМ ЛО ГРАДЊА", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35369-LOCH-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 07.02.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Боривоје Стефановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1492-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 07.02.2020. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Миломир Миловановић, Плоча, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12456-LOCA-5/2020  
 Датум пријема и објаве: 07.02.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Петар Перановић, Јошева
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-815-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 11.02.2020. године  
    

Закључак који  се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Мирослав Јевтић и Миленко Живковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2593-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.02.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака и недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Драгослав Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40066-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.02.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Данка Симић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-903-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.02.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака за даље поступање по истом - "CEARUS GLOBAL GROUP" д.о.о., Доњи Добрић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3077-LOCH-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 14.02.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - "4М ПИРОСИ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3133-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 14.02.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Жељко Јовић, Клупци, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38293-LOCH-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 14.02.2020. године  
    

Закључак који  се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Миломир Миловановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3277-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 19.02.2020. године, објаве: 20.02.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2470-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 21.02.2020. године  
    

Закључак који  се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Предраг Мишић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29154-LOC-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.02.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1443-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.02.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милка Реџо, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3404-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.02.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Жељко Богићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31656-LOCA-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 25.02.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Андрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-905-LOC-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 25.02.2020. године  
    

Закључак који  се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - ГП "ТРИО-ГРАДЊА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-801-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 25.02.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Матић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-1603-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 25.02.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака за даље поступање по истом - Бојан Ранковић, Постење, Љубовија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3995-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 25.02.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака за даље поступање по истом - "MINTH AUTOMOTIVE GROUP" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12030-LOC-7/2020
  
 Датум пријема и објаве: 25.02.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Биљана Јанковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2460-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 26.02.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Маријана Максимовић, Грнчара
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4096-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 26.02.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Стојан Ранковић, Момчило Станковић и Мирослав Јевтић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-1689-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 27.02.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака - Милован Миловановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3277-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 28.02.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - ГП "Грамакс ПГП" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40056-LOC-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 28.02.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "МБ-ГРАДЊА 2018", д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4551-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 02.03.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - Бранка Обрадовић, Брштица, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4914-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 04.03.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Свето Веселиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29078-LOC-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 04.03.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Урбан градња 2019", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40070-LOC-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 04.03.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака - "Пејак-Тим-Ло градња" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37872-LOC-17/2020  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Александар Ерић, Доња Трешњица, Мали Зворник
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3261-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Горан Томић, Брезјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5244-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.03.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Друштво за производњу, промет и услуге "СТРУГАРА РАДАНОВИЋ" д.о.о., Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5519-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.03.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Производно-трговинско предузеће "НАТУРА ТРАДЕ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5609-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 11.03.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Раде Јањић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5582-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 11.03.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Бојан Ранковић, Љубовија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3995-LOCH-2/2020  
 Датум пријема: 16.03.2020. године, објаве: 18.03.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12030-LOCH-8/2020  
 Датум пријема: 16.03.2020. године, објаве: 18.03.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Стефан Гајић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5782-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 16.03.2020. године, објаве: 18.03.2020. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19207-LOCA-10/2020  
 Датум пријема: 17.03.2020. године, објаве: 18.03.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Жићо Стефановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2960-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 18.03.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - Зоран Митрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34469-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 18.03.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Пољоприведно добро "Гучево" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25307-LOC-8/2020  
 Датум пријема и објаве: 19.03.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4416-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 19.03.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Стефан Гајић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5782-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.03.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7038-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.03.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Предузеће за производњу, промет и услуге "STOBEX" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6778-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.03.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Маријана Максимовић, Грнчара
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6844-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.03.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7043-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 23.03.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Стојан Ранковић, Момчило Станковић и Мирослав Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1689-LOC-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 23.03.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миломир Миловановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3277-LOCH-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.03.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Olga Shnayderov-Detin, Израел
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5357-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.03.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - ДППУ "ЕУРОШПЕД-КОМЕРЦ" д.о.о., Лозница и Милан Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1453-LOCA-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 25.03.2020. године  
    

Локацијски услови - измена - ГП "Пејак-Тим-Ло градња" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37872-LOCH-7/2020  
 Датум пријема: 26.03.2020. године, објаве: 27.03.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Предраг Мишић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29154-LOCH-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.03.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-6128-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 30.03.2020. године, објаве: 01.04.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Владан Теодоровић, Цикоте
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5879-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.04.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака за даље поступање по истом - Дејан Јокић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7794-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 01.04.2020. године, објаве: 02.04.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Владан Цветковић, Обреновац, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6369-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 01.04.2020. године, објаве: 02.04.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бранка Обрадовић, Крупањ, Брштица бб
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4914-LOCH-2/2020  
 Датум пријема: 01.04.2020. године, објаве: 02.04.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Раде Јањић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5582-LOCH-2/2020  
 Датум пријема: 06.04.2020. године, објаве: 07.04.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - ГП "Грамакс ПГП" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40056-LOCH-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 08.04.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "EcoMet Reciklaža" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8132-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 08.04.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Маријана Максимовић, Грнчара
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6844-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 08.04.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бранко Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6851-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 08.04.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Производно-трговинско предузеће "НАТУРА ТРАДЕ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5609-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 08.04.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Александар Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6640-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 09.04.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миодраг Миловановић, Градилиште, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6968-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 09.04.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - Зоран Митрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34469-LOCH-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.04.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака и недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12030-LOC-11/2020  
 Датум пријема и објаве: 21.04.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "МБ-ГРАДЊА 2018" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4551-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 22.04.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститори Стојан Ранковић, Момчило Станковић и Мирослав Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1689-LOCH-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 22.04.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Предраг Станковић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8887-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 22.04.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - Мирослав Петровић, Зајача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8925-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 23.04.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "БОФОР КГД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8929-LOCA-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 23.04.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7038-LOC-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.04.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Дарко Кокановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7867-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.04.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7043-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.04.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "СТРУГАРА РАДАНОВИЋ" д.о.о., Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5519-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 27.04.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Дејан Јокић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7794-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 27.04.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бојан Ранковић, Љубовија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3995-LOC-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 29.04.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Ђорђе Зечевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7128-LOC-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 29.04.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "Домис ентеријери" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27094-LOC-107/2020  
 Датум пријема и објаве: 04.05.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милена Ђукић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8684-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 04.05.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Владан Јањић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8282-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 04.05.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Предузеће за производњу, промет и услуге "STOBEX" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6776-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.05.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Мирослав Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22645-LOC-12/2020  
 Датум пријема и објаве: 07.05.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - ДППУ "МН" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9961-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 11.05.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12030-LOCH-13/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.05.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-6128-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.05.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - ДППУ "ЕУРОШПЕД-КОМЕРЦ" д.о.о., Лозница и Милан Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1453-LOCH-5/2020  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Милош Виторовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10554-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "Бофор КГД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8929-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - ГИП "Зидар" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10612-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака и недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Мирослав Јевтић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-22645-LOCA-13/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-10727-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 22.05.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Љиљана Борковић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9313-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 22.05.2020. године, објаве: 23.05.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Светлана Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11154-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 26.05.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - "ИГТ Сигнализација" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11319-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 26.05.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Остоја Горданић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10243-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 28.05.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Видоје Глишић, Лозничко Поље
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11589-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 29.05.2020. године, објаве: 30.05.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Небојша Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10646-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 29.05.2020. године, објаве: 30.05.2020. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор "ЕНЕРГОТРАНС МРД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21925-LOCA-18/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.06.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Горан Поповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11661-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.06.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1443-LOCA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.06.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - ДПУ "ИНТЕР-ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10228-LOC-21/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.06.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ГП "Еуроимпекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10673-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.06.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Синиша Веселиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10353-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 02.06.2020. године, објаве: 04.06.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Општинска управа - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10188-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 03.06.2020. године, објаве: 04.06.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "EcoMet Reciklaža" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8132-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.06.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ГП "ГРАМАКС ПГП" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40056-LOC-5/2020  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "STOBEX" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12032-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2020. године  
    

Закључак који  се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Раденко Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12711-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 09.06.2020. године, објаве: 11.06.2020. године  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Милан Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12694-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 10.06.2020. године, објаве: 12.06.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ДППУ "Еурошпед-комерц" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1453-LOC-6/2020  
 Датум пријема: 10.06.2020. године, објаве: 12.06.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10652-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.06.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за производњу и промет "Интер-инвест" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10228-LOCH-22/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.06.2020. године  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Милан Ђукановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-13116-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.06.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Општа болница "Лозница"
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11772-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 12.06.2020. године, објаве: 17.06.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ГИП "Зидар" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10612-LOCH-2/2020  
 Датум пријема: 16.06.2020. године, објаве: 17.06.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "STOBEX" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12747-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 16.06.2020. године, објаве: 17.06.2020. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Мирослав Јевтић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-22645-LOCH-14/2020  
 Датум пријема: 16.06.2020. године, објаве: 17.06.2020. године  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Марко Деспић, Лозничко Поље
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13765-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 18.06.2020. године, објаве: 21.06.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зорица Станковић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2115-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 18.06.2020. године, објаве: 21.06.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Маријана Максимовић, Грнчара
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11512-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 22.06.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11717-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.06.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12201-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 25.06.2020. године, објаве: 26.06.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милена Новаковић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11732-LOC-2/2020  
 Датум пријема: 25.06.2020. године, објаве: 26.06.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ДППУ "МН" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9961-LOCH-2/2020  
 Датум пријема: 25.06.2020. године, објаве: 26.06.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28814-LOCA-9/2020  
 Датум пријема: 25.06.2020. године, објаве: 26.06.2020. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Небојша Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10646-LOCA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 29.06.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога за даље поступање по истом - Иван Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15288-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.06.2020. године  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Иван Васиљевић, Зрењанин
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15004-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 30.06.2020. године, објаве: 01.07.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Дарко Николић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12547-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12713-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Велимир Ђокић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15272-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 02.07.2020. године, објаве: 03.07.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15349-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 03.07.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Марко Деспић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13765-LOCH-2/2020
  
 Датум пријема и објаве: 14.07.2020. године
  
    
– 
Локацијски услови - инвеститор ЈП Водовод и канализација, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11716-LOCH-2/2020 
  
 Датум пријема и објаве: 14.07.2020. године 
  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Домис градња, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27094-LOCА-12/2020  
  
 Датум пријема и објаве: 14.07.2020. године  
  
    

Локацијски услови - инвеститор Драгољуб Васић, Стража
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16290-LOC-1/2020   
  
 Датум пријема и објаве: 15.07.2020. године   
  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Мирјана Стојановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16060-LOC-1/2020    
  
 Датум пријема и објаве: 15.07.2020. године    
  
    

Локацијски услови - инвеститор - Дом Новоградња, Миладин Стојановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18474-LOC-1/2020     
  
 Датум пријема и објаве: 15.07.2020. године     
  
    
 –Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Зоран Антонић, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15292-LOC-1/2020     
  
 Датум пријема и објаве: 15.07.2020. године     
  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу -  Љубомир Јовичић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16645-LOC-1/2020      
  
 Датум пријема и објаве: 15.07.2020. године      
  
    

Закључак о одбацивању - Зоран Ранковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16768-LOC-1/2020       
  
 Датум пријема и објаве: 16.07.2020. године       
  
    

Локацијски услови - инвеститор - Раденко Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12711-LOCH-2/2020          
 Датум пријема и објаве: 16.07.2020. године        
  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Миодраг Љубинковић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17163-LOC-1/2020        
  
 Датум пријема и објаве: 17.07.2020. године         
  
    

Локацијски услови - инвеститор - Александар Станковић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14940-LOC-1/2020         
  
 Датум пријема и објаве: 17.07.2020. године          
  
    

Локацијски услови - инвеститор - "ИТГ Сигнализација" доо, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11319-LOC-2/2020          
  
 Датум пријема и објаве: 20.07.2020. године           
  
    
Локацијски услови - инвеститор - Аврамовић Дејан, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14801-LOC-1/2020           
  
 Датум пријема и објаве: 20.07.2020. године            
  
    

Локацијски услови - инвеститор - Предраг Ненадовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15466-LOC-1/2020            
  
 Датум пријема и објаве: 20.07.2020. године             
  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Филиповић Инвест Градња, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9369-LOC-13/2020             
  
 Датум пријема и објаве: 20.07.2020. године              
  
    

Локацијски услови - инвеститор - Раде и Љубица Радић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16023-LOC-1/2020              
  
 Датум пријема и објаве: 21.07.2020. године               
  
    

Локацијски услови - инвеститор -  Горан Поповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11661-LOCН-2/2020               
  
 Датум пријема и објаве: 21.07.2020. године                
  
    

Локацијски услови - инвеститор - "Лозница - Гас", Лозница 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14873-LOC-1/2020                
  
 Датум пријема и објаве: 21.07.2020. године                 
  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу -  Нелли, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17316-LOC-1/2020                 
  
 Датум пријема и објаве: 22.07.2020. године                  
  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "Домис Градња", Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27094-LOCH-13/2020                  
  
 Датум пријема и објаве: 23.07.2020. године                   
  
    

Локацијски услови - инвеститор - Taња Савић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16416-LOC-1/2020                   
  
 Датум пријема и објаве: 27.07.2020. године                    
  
    

Локацијски услови - инвеститор - "Градекс" доо , Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28814-LOCН-1/2020                    
  
 Датум пријема и објаве: 27.07.2020. године                     
  
    

Локацијски услови - инвеститор - "Градекс" доо , Лозница 
 .pdf
 

Број: ROP-LOZ-1443-LOCН-3/2020                     

  
 Датум пријема и објаве: 27.07.2020. године                      
  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Миленко Јовић, Лопаре
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18256-LOC-1/2020                      
  
 Датум пријема и објаве: 27.07.2020. године                       
  
    

Закључак који се одбацује захтев због формалних разлога - Зоран Ивановић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18315-LOC-1/2020                       
  
 Датум пријема и објаве: 27.07.2020. године                        
  
    

Локацијски услови - инвеститор -  Стефан Маринковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16354-LOC-1/2020                        
  
 Датум пријема и објаве: 27.07.2020. године                         
  
    

Локацијски услови - инвеститор -  ОДС "ЕПС Дистрибуција" , Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16046-LOC-1/2020                         
  
 Датум пријема и објаве: 27.07.2020. године                          
  
    

Закључак који се одбацује захтев због забране и ограничења садржини у планском документу, Зоран Ранковић, Раковица
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18149-LOC-1/2020                          
  
 Датум пријема и објаве: 27.07.2020. године                       
  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Ђукановић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-13116-LOCH-3/2020  
 Датум пријема: 06.07.2020. године, објаве: 28.07.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12694-LOCH-2/2020  
 Датум пријема: 09.07.2020. године, објаве: 28.07.2020. године  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Иван Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15288-LOCH-1/2020  
 Датум пријема: 09.07.2020. године, објаве: 28.07.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-16216-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 10.07.2020. године, објаве: 28.07.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ВИП мобиле" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15375-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 13.07.2020. године, објаве: 28.07.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милован Максимовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10652-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 28.07.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-16819-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 28.07.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститори Андреј и Саша Лазаревић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13717-LOC-2/2020  
 Датум пријема: 29.07.2020. године, објаве: 30.07.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Љубомир Јовичић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16645-LOCH-2/2020  
 Датум пријема: 30.07.2020. године, објаве: 31.07.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА" д.о.о., Брњац, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-15159-LOCH-2/2020  
 Датум пријема: 30.07.2020. године, објаве: 31.07.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА" д.о.о., Брњац, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15160-LOCH-2/2020  
 Датум пријема: 30.07.2020. године, објаве: 31.07.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Иван Васиљевић, Зрењанин
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15004-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 03.08.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миодраг Љубинковић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17163-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 03.08.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Жељко и Мирјана Бошњак, Мали Зворник
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19043-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 04.08.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17157-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 05.08.2020. године, објаве: 06.08.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Борислав Марковић, Мали Зворник .pdf
 Број: ROP-LOZ-19342-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 05.08.2020. године, објаве: 06.08.2020. године  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Град Лозница-Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15349-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 06.08.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ЈАГОДЊА" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15349-LOCH-2/2020  
 Датум пријема: 06.08.2020. године, објаве: 07.08.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Друштво за производњу, промет и услуге "Ђукић", д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19143-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.08.2020. године  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Милан Цвијановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19664-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.08.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Антонић, Крупањ .pdf
 Број: ROP-LOZ-15292-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.08.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Друштво за пројектовање и инжењеринг "ПИН ГГ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23793-LOCА-8/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.08.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милутин Сремчевић, Горње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18606-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 11.08.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Милош Симчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20053-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.08.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за производњу, прераду и промет "NELLI" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17316-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.08.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница - Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17294-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.08.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Маријана Стојановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16060-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.08.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Ивана Тодоровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20230-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.08.2020. године  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Драган Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20446-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.08.2020. године  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Александар Урошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20392-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.08.2020. године  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "Градекс" д.о.о, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35286-LOCА-14/2020  
 Датум пријема и објаве: 14.08.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака и недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Драган Росић, Текериш
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20784-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 14.08.2020. године, објаве: 17.08.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Велимир Ђокић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15272-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 17.08.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бранко Јевтић, Ступница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18730-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 18.08.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница - Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18515-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 18.08.2020. године  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Милош Виторовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10554-LOCA-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.08.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Владимир Грујић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13575-LOC-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 21.08.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Никола Обрадовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18770-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 24.08.2020. године, објаве: 25.08.2020. године  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Зоран Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21526-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 24.08.2020. године, објаве: 25.08.2020. године  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Александар Урошевић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-20392-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 25.08.2020. године  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Дејан Стефановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-21681-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 25.08.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - Слободан Божић, Рипањ, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34973-LOC-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 25.08.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милена Грк, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19141-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 25.08.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Славен Куновац, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19262-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 25.08.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - "ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9369-LOC-14/2020  
 Датум пријема и објаве: 26.08.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница - Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18639-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 26.08.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОШ "Александар I Карађорђевић", Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20056-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 26.08.2020. године  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20955-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 26.08.2020. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "ИНЕТР-ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38028-LOCA-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 31.08.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "Домис градња" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27094-LOCH-14/2020  
 Датум пријема и објаве: 31.08.2020. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститори Друштво за производњу, промет и услуге "ТРИО-ГРАДЊА" д.о.о., Лозница и Звонко Мишић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19530-LOCA-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.09.2020. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24927-LOCA-8/2020  
 Датум пријема и објаве: 02.09.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститори Мирјана Требињац-Бошњак и Жељко Бошњак, Мали Зворник
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19043-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 02.09.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - "ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-22456-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 02.09.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Радован Јоветић, Стража
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19847-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 02.09.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Росић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20784-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 02.09.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-20534-LOC-1/2020  
 Датум пријема: 02.09.2020. године, објаве: 03.09.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор АД "Железнице Србије", Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21476-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 03.09.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница - Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19097-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 04.09.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Гроздана Софренић, Бијељина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19966-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 04.09.2020. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Маријана Стојановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16060-LOCA-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 04.09.2020. године  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Љубомир Јовичић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21309-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 08.09.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - "GRAMAX PGP" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29731-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 08.09.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јелена Орашанин и Милош Симчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20053-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 09.09.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Валентина Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23888-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.09.2020. године  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Дејан Стефановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21681-LOCH-2/2020  
 Датум пријема: 10.09.2020. године, објаве: 11.09.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за пројектовање и инжењеринг "ПИН ГГ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23793-LOCH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 15.09.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - Зоран Митрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34469-LOC-4/2020  
 Датум пријема: 16.09.2020. године, објаве: 17.09.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Саша Самарџић, Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22140-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 17.09.2020. године  
    

Закључак који се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Гаврило Илић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24667-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 17.09.2020. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милорад Пејић, Јошева
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21971-LOC-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 18.09.2020. године  
    
Вести
18.Септембар 2020.
Усвојен први ребаланс буџета
Усвојен први ребаланс буџета
Лозничка Скупштина донела је одлуку о првом ...
14.Септембар 2020.
Обележена 106. годишњица ...
Полагањем венаца на спомен-костурницу на ...
10.Септембар 2020.
Скупштина града – ликвидан и ...
На трећој седници Скупштине града Лознице ...
08.Септембар 2020.
Подршка првом ребалансу буџета
Подршка првом ребалансу буџета
Током дводневног заседања Градског већа у ...
02.Септембар 2020.
О буџету и завршном рачуну
О буџету и завршном рачуну
После конституисања нове градске  ...
02.Септембар 2020.
Ђокић пожелео ђацима срећан ...
Поводом почетка нове школске године  Љубинко ...