Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Локацијси услови - 2019. година 
* нови локацијски услови и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Локацијски услови - инвеститор Александар Дивљановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37224-LOC-1/2018  
 Датум: 11.01.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Момир Мишковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37287-LOC-1/2018  
 Датум: 11.01.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-36641-LOC-1/2018  
 Датум: 11.01.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Јована Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-LOCA-1/2018  
  Датум пријема: 11.01.2019. године, а објаве: 16.01.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - Зрелка Денковић, Ниш
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 11.01.2019. године, а објаве: 16.01.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - Љубов Дражић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38114-LOC-1/2018  
 Датум пријема: 11.01.2019. године, а објаве: 16.01.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "АГРОПРОГРЕС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36182-LOCH-2/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 19.02.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "ЕП БЕЛТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-729-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 19.02.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију "Бања Ковиљача", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-830-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 19.02.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јована Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-LOCH-16/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 19.02.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38175-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 19.02.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Љубов Дражић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38114-LOCH-2/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 19.02.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ЛОРЕНАПРОМ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28165-LOCA-7/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 19.02.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Крсмановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36978-LOC-3/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 19.02.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Момир Мишковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37287-LOCH-2/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 19.02.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Општа болница "Лозница", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8182-LOCA-2/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 19.02.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - Специјална болница за рехабилитацију "Бања Ковиљача", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30544-LOC-2/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 22.02.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - Специјална болница за рехабилитацију "Бања Ковиљача", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-1251-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 22.02.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - "БОФОР КГД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1827-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 22.02.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - Милан Крсмановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36978-LOCH-2/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 22.02.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - Бранко Василић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-425-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 22.02.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-33539-LOC-3/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 28.02.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога за даље поступање по истом - Милица Ђокић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-135-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 28.02.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога за даље поступање по истом - Милош Поповић, Паковац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-102-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 28.02.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35286-LOCX-4/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 28.02.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "Инфофин" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1102-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 28.02.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења - PRIVER PROPERTY INVESTMENT GROUP д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9379-LOCA-3/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 28.02.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Сања Васић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-329-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 28.02.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Угљеша Зечевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1091-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 28.02.2019. године  
    

Решење о обустави поступка због одустанка од захтева - Иван Станојевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18017-GR-13/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 28.02.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Богићевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-814-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 28.02.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за превоз, трговину и услуге "Рашевић такси" д.о.о., Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27972-LOC-4/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 05.03.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зрелка Денковић, Ниш
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32-LOCH-2/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, а објаве: 05.03.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милица Ђокић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-135-LOCH-2/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 12.03.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7968-LOCH-10/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 12.03.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Жика Ђукнић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1207-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 12.03.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бранко Василић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-425-LOCH-2/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 12.03.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Страхиња Комарчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2560-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 12.03.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Мирко Шарчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2561-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 12.03.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2612-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 12.03.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "НАТУРА ТРАДЕ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1197-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 12.03.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ГП "ТИМ ЛО-ГРАДЊА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28296-LOC-10/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 12.03.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "АДИЕНТ АУТОМОТИВЕ" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2961-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 12.03.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "БОФОР КГД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1827-LOCH-2/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 12.03.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију "Бања Ковиљача", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-1251-LOCH-2/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 12.03.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ЛОРЕНАПРОМ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28165-LOCA-7/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 12.03.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Раде Рикановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26242-LOCA-10/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 12.03.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Дејан Тадић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30470-LOCA-9/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 12.03.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23968-LOCA-14/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 12.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Владан Максимовић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1891-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 14.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "Пејак Тим-Ло градња" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37872-LOCA-6/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 14.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Бранко Кнежевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3102-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 14.03.2019. године  
    

Решење којим се обуставља поступак због одустанка од захтева - Милица Ђокић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-135-LOCH-3/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 14.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Славиша Савић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3497-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 14.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Милан Јаковљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3102-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 14.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Благоје Максимовић, Лозница
 .pdf
  Број: ROP-LOZ-3881-LOC-2/2019  
 Датум пријема: 29.03.2019. године, а објаве: 02.04.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Милан Јаковљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4181-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 29.03.2019. године, а објаве: 02.04.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Славиша Савић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6733-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 29.03.2019. године, а објаве: 02.04.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Славиша Савић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3497-LOCH-2/2019  
 Датум пријема: 29.03.2019. године, а објаве: 02.04.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних за даље поступање по истом - Миленко Кондић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31243-LOC-2/2019  
 Датум пријема: 29.03.2019. године, а објаве: 02.04.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Жика Ђукнић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1207-LOCА-2/2019  
 Датум пријема: 29.03.2019. године, а објаве: 15.04.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Марјановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3396-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 29.03.2019. године, а објаве: 15.04.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35286-LOC-5/2019  
 Датум пријема: 29.03.2019. године, а објаве: 15.04.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23968-LOCА-14/2019  
 Датум пријема: 29.03.2019. године, а објаве: 15.04.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1453-LOCH-2/2019  
 Датум пријема: 29.03.2019. године, а објаве: 15.04.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милош Поповић, Пасковац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-102-LOCH-2/2019  
 Датум пријема: 29.03.2019. године, а објаве: 15.04.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7048-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 29.03.2019. године, а објаве: 15.04.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4897-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 29.03.2019. године, а објаве: 15.04.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Петар Зарић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3953-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 29.03.2019. године, а објаве: 15.04.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Сања Васић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-329-LOCH-2/2019  
 Датум пријема: 29.03.2019. године, а објаве: 15.04.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију "Бања Ковиљача", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-1251-LOCH-3/2019  
 Датум пријема: 29.03.2019. године, а објаве: 15.04.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Угљеша Зечевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1091-LOCH-2/2019  
 Датум пријема: 29.03.2019. године, а објаве: 15.04.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију "Бања Ковиљача", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-1251-LOCH-2/2019  
 Датум пријема: 29.03.2019. године, а објаве: 15.04.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних за даље поступање по истом - Стојан Ранковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6109-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 29.03.2019. године, а објаве: 15.04.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милорад Арнаутовић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5339-LOC-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Гордана Лукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5995-LOCA-11/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бранко Кнежевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3102-LOCH-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Владимир Горданић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8997-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Грујица Марковић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6148-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ЛОРЕНАПРОМ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5243-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ЛОЗНИЦА ГАС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8293-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Ј. Панић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7514-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миленко Јовичић, Цикоте
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7843-LOCH-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миленко Кондић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31243-LOCH-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Нада Медвед, Столберг
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8438-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Бојан Стјепановић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8288-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Дејан Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8622-LOCA-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Радиша Ђурђевић, Брњац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7307-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Електротехничко предузеће "ЕЛИНГ" а.д., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9492-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Бранко Ђурђевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6730-LOC-11/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Станка Блажић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8210-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Светлана Бојић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7836-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Живана Марковић, Милорад Марковић и ГП "ЕУРОИМПЕКС" д.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6573-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10602-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 16.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Бранимир Драгићевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11239-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 16.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - "Gramax PGP" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11267-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 16.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Милорад Бурмазовић, Цикоте
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8080-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Ђорђе Јеремић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10988-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Љиљана Мандић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9429-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Миленко Јовичић, Цикоте
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7843-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Милорад Бурмазовић, Цикоте
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8080-LOCH-2/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - "ORWA-mp" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10603-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Слађана Туфегџић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8261-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Владета Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8394-LOC-2/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Срђан и Драгољуб Вукосављевић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10384-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних за даље поступање по истом - Милан Јаковљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4181-LOCH-2/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних за даље поступање по истом - "RADALJAC COMPANY" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9793-LOCA-1/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних за даље поступање по истом - Маријана Ђукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6465-LOC-2/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Решење којим се обуставља поступак због одустанка од захтева - захтев Предузеће за производњу, промет и услуге "Stobex" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29534-LOCA-4/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ГП "Пејак-Тим-Ло градња" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37872-LOCH-7/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ППД "Вуковић-Тим", Радаљ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8149-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Славиша Савић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6733-LOCH-2/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Славко Кнежевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6452-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Славко Рогановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9862-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Српска православна црквена општина Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7087-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Слађана Туфегџић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8261-LOCH-2/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ВИП МОБИЛЕ" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5195-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Владан Максимовић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1891-LOCH-2/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6730-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију "Бања Ковиљача", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10155-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 15.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    
 Локацијски услови - инвеститор Радован Радић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10304-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 17.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Мирко Керкез, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12458-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 22.05.2019. године, а објаве: 27.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Владета Живановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8394-LOCH-3/2019  
 Датум пријема: 22.05.2019. године, а објаве: 27.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Будимир Ђукановић, Доња Борина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10086-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 22.05.2019. године, а објаве: 27.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Верица Аврамовић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-13280-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Славиша Марковић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10805-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститори Живан Марковић, Милорада Марковић и ГП "Euroimpex" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11069-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.05.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11053-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 31.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - "Пејак-Тим-Ло градња" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3554-LOCA-5/2019  
 Датум пријема и објаве: 03.06.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Ненад Јовановић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12494-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 03.06.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Дарко Гајић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11570-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 03.06.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12030-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 04.06.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милорад Бурмазовић, Цикоте
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8080-LOC-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 04.06.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Томашевић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12952-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 04.06.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - "GREEN IDEA" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12307-LOCH-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 04.06.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних за даље поступање по истом - Маријана Ђукић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12307-LOCH-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 05.06.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Љиљана Мандић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9429-LOCH-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 05.06.2019. године  
    
 –Локацијски услови - инвеститор "GRAMAX PGP" DOO из Крупња .pdf
 Број: ROP-LOZ-11267-LOCH-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2019. године  
    
 –Локацијски услови - инвеститор Милосав Јеврић, Јошевa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14257-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2019. године  
    
 –Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака и недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом. Маријане Ђукић, Лозницa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15162-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2019. године  
    
 –Локацијски услови - инвеститор ЕП ''Елинг'' АД из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9492-LOCН-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2019. године  
    
 –Локацијски услови - инвеститор Станкa Блажић из Лознице
 .pdf
 Број:ROP-LOZ-8210-LOCН-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2019. године  
    
 –Локацијски услови - инвеститор СРЕДЊA ЕКОНОМСКA ШКОЛA ЛОЗНИЦА, Лозницa .pdf
 Број:ROP-LOZ-12919-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2019. године  
    
 –Локацијски услови - инвеститор Бранкo Ђурђевић, Лозница
 .pdf
 Број:ROP-LOZ-6730-LOCН-12/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2019. године  
    
 –Локацијски услови - инвеститор ГРАД ЛОЗНИЦA .pdf
 Број:ROP-LOZ-11053-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2019. године  
    
Локацијски услови - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" ДОО, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-10602-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2019. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Град Лозница, Лозница
 .pdf
 Број:ROP-LOZ-13603-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 12.06.2019. године  
    
 –Локацијски услови - инвеститор Град Лозница, Лозница .pdf
 Број:ROP-LOZ-13605-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 12.06.2019. године  
    
 –Локацијски услови - инвеститор Бранимир Драгићевић из Лознице .pdf
 Број:ROP-LOZ-11239-LOCH-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 12.06.2019. године  
    
 –Локацијски услови - инвеститор Предузећe за производњу, промет и услуге ’’Stobex’’ doo Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-30470-LOC-5/2019  
 Датум пријема и објаве: 12.06.2019. године  
  
  
 –Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у идејном решењу (ИДР) Славомира Бојића из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-14442-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 13.06.2019. године  
    
 –Локацијски услови - инвеститор Јовицa Петровић и Сузанa Бојић из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-13456-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 19.06.2019. године  
    
 –Локацијски услови - инвеститор Дејан Аврамовић из Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8622-LOCН-2/2019
  
 Датум пријема и објаве: 24.06.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Славко Поповић из Толисавца
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14282-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 24.06.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Даница Ранковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15922-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 26.05.2019. године, а објаве: 27.06.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Иван Станојевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18017-LOCA-14/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.06.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Владета Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8394-LOC-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.06.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ПД "Азбука 015" д.о.о., Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15575-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.06.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-15573-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.06.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Татиана Логинова, Русија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15109-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.06.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15165-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Ненад Јовановић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12794-LOCH-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Нинко Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16864-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23968-LOCA-2/2019  
 Датум пријема: 09.07.2019. године, а објаве: 10.07.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11053-LOCA-2/2019  
 Датум пријема: 09.07.2019. године, а објаве: 10.07.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Ненад Јовановић. Бања Ковиљача
  .pdf
 Број: ROP-LOZ-12494-LOCH-2/2019
  
 Датум пријема: 27.06.2019. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев за измену локацијских услова, инвеститор "Пејак-Тим-Ло градња" 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3554-LOCH-6/2019
  
 Датум пријема: 27.06.2019. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев - инвеститор ДИПУ "МН" доо, Лозница
  .pdf
 Број: ROP-LOZ-11369-LOCH-2/2019
  
 Датум пријема: 28.06.2019. године
  
    

Решење о измени локацијских услова - "МБМ РАД", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23968-LOCА-20/2019
  
 Датум пријема: 02.07.2019. године
  
    

Локацијски услови - инвеститор Предраг Перић, Лешница 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16924-LOC-1/2019
  
 Датум пријема: 12.07.2019. године
  
    

Локацијски услови - инвеститор Славомир Бојић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14442-LOCH-2/2019
  
 Датум пријема: 12.07.2019. године
  
    
Локацијски услови - инвеститор Стојан Ранковић из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-6109-LOC-3/2019
  
 Датум пријема: 22.07.2019. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Средојe Цветиновић из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19148-LOС-1/2019
  
 Датум пријема: 22.07.2019. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Добросав Павловић из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-17493-LOC-1/2019
  
 Датум пријема: 22.07.2019. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Миленкo Милић из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17382-LOC-1/2019
  
 Датум пријема: 22.07.2019. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Гинa Ђукић и Радослав Ћукића из Грабовице (Добој) .pdf
 Број: ROP-LOZ-17855-LOC-1/2019
  
 Датум пријема: 23.07.2019. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Бранимир Дивљановић из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18147-LOC-1/2018
  
 Датум пријема: 25.07.2019. године  
    
Локацијски услови - инвеститор ’’ORWA-mp’’doo из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10603-LOC-3/2019  
 Датум пријема: 25.07.2019. године  
    
Локацијски услови - инвеститор - ОШ ''Краљ Александар I Карађорђевић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17999-LOС-1/2019  
 Датум пријема: 26.07.2019. године  
    
Локацијски услови - инвеститор - ГРАД ЛОЗНИЦA .pdf
 Број: ROP-LOZ-19037-LOC-1/2019
  
 Датум пријема: 29.07.2019. године  
    
-
Закључак којим се одбацује захтев - инвеститор Милкa Реџо
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18888-LOC-1/2019
  
 Датум пријема: 30.07.2019. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев - инвеститор Друштвo за грађевинарство, производњу и услуге ''МБМ РАД'' ДОО из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-19442-LOC-1/2019
  
 Датум пријема: 30.07.2019. године  
    
Локацијски услови - инвеститор - Општa болницa ''Лозница'' из Лознице .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-18307-LOC-1/2019
  
 Датум пријема: 30.07.2019. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев - инвеститор Занe Шаулић из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-19169-LOC-1/2019
  
 Датум пријема: 30.07.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "LIDL SRBIJA KD", Нова Пазова
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16864-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 31.07.2019. године  
    
Локацијски услови - инвеститор ГП ''Пејак-Тим-Ло градња'' ДОО из Бање Ковиљаче
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-3554-LOC-7/2019
  
 Датум пријема и објаве: 31.07.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Даница Језеркић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19376-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 01.08.2019. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев - инвеститор Горан Пантић из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-2918-LOCА-11/2019
  
 Датум пријема и објаве: 02.08.2019. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев - инвеститор Томислав Петровића из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-13175-LOCА-11/2019
  
 Датум пријема и објаве: 02.08.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Томислав Спремић, Ступница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19575-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 02.08.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Нинко Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16864-LOCH-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 06.08.2019. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев - инвеститор Домкa Пантелић из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-40025-LOC-9/2019
  
 Датум пријема и објаве: 12.08.2019. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Валентина Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22649-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 13.08.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јована Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-LOC-25/2019  
 Датум пријема: 14.08.2019. године, а објаве: 15.08.2019. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Јованa Гвозденовић из Лознице .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-29157-LOC-25/19
  
 Датум пријема: 15.08.2019. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев - инвеститор Катаринa Ђаковић из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-23164-LOC-1/2019
  
 Датум пријема: 19.08.2019. године
  
    
Локацијски услови - инвеститор Предузећe за производњу, промет и услуге ''Stobex'' из Лознице .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-21778-LOC-1/2019
  
 Датум пријема: 19.08.2019.године
  
    
Закључак којим се одбацује захтев - инвеститор Томислава Петровића из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-13175-LOCН-12/2019
  
 Датум пријема: 20.08.2019.године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-19037-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 23.08.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога и недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Горан Јевтић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22521-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.08.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога за даље поступање по истом - Жељко Крстић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22493-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.08.2019. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев - инвеститор Друштвo за производњу, промет и услуге ''МН'' ДОО из
Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21956-LOC-1/2019
  
 Датум пријема и објаве: 28.08.2019. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге ''МБМ РАД'' ДОО из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-19442-LOCН-2/2019
  
 Датум пријема и објаве: 28.08.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Милка Реџо, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18888-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.08.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЕП "ЕЛИНГ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9492-LOCA-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.08.2019. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Даницa Ранковић из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-23562-LOC-1/2019
  
 Датум пријема и објаве: 29.08.2019. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев - инвеститор ЈП ''Водовод и канализација'' из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-22682-LOC-1/2019
  
 Датум пријема и објаве: 29.08.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних разлога за даље поступање по истом - "ВИП МОБИЛЕ" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24771-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 29.08.2019. године, а објаве: 30.08.2019. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев - инвеститор Катаринa Ђаковић из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-23164-LOCН-2/2019
  
 Датум пријема и објаве: 02.09.2019. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев - инвеститор Томислав Петровић из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13175-LOC-13/2019
  
 Датум пријема и објаве: 02.09.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Ивана Гаврилина, Белорусија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26299-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 06.09.2019. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев - инвеститор ''ТИМ ЛО ГРАДЊА'' из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-25307-LOC-1/2019
  
 Датум пријема и објаве: 06.09.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор МЗ Горња Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26299-LOCH-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 12.09.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Срђан и Драгољуб Вукосављевић, Трбушница
 .pdf
 

Број: ROP-LOZ-10384-LOC-2/2019

  
 Датум пријема и објаве: 12.09.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Милован Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26549-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 13.09.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Домка Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40025-LOCH-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 13.09.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зане Шаулић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19169-LOCH-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 13.09.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Драгићевић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25105-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 17.09.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Томислав Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13175-LOCH-14/2019  
 Датум пријема и објаве: 19.09.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ЕП БЕЛТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24440-LOC-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 19.09.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ЛОРЕНАПРОМ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28165-LOCA-13/2019  
 Датум пријема и објаве: 19.09.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Миодраг Перишић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27152-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 19.09.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ЛОРЕНАПРОМ" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-5243-LOCA-8/2019  
 Датум пријема и објаве: 19.09.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Жељко Крстић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22493-LOCH-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 26.09.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у Идејном решењу - Петар Мишчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27094-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.09.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Иван Гаврилин, Белорусија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26299-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.09.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака за даље поступање по истом - Драган Милићевић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28506-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 30.09.2019. године, а објаве: 01.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у Идејном решењу - Катарина Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23164-LOC-3/2019  
 Датум пријема: 30.09.2019. године, а објаве: 01.10.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Иван Митровић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27319-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 30.09.2019. године, а објаве: 01.10.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Ђорђе Јеремић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23382-LOCH-4/2019  
 Датум пријема: 30.09.2019. године, а објаве: 01.10.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миодраг Перић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-271522-LOCH-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 01.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака за даље поступање по истом - Ђорђе Равњак, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28904-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 01.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - "АЛЕБРА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12305-LOC-10/2019  
 Датум пријема: 03.10.2019. године, а објаве: 04.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Татјана Павловић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28436-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 03.10.2019. године, а објаве: 04.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Жељко Ђурић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28451-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 04.10.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Иван Тејић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27559-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 04.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Александар Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29696-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 07.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решења за даље поступање по истом - Дејан Степанић, Звездара
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29410-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 07.10.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ORWA-mp" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10603-LOCA-5/2019  
 Датум пријема и објаве: 07.10.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Дарко Васић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28414-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 08.10.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Горан Јевтић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22521-LOCH-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 08.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28814-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 09.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Зоран Рашевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28850-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Срђан и Драгољуб Вукосављевић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10384-LOCH-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.10.2019. године  
    

Решење о измени локацијских услова - инвеститор Сања Перино, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1087-LOCH-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - "ТИМ ЛО ГРАДЊА", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25307-LOCH-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Драган Марјановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29650-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Драган Милићевић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29705-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Жељко Ђурић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28451-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 14.10.2019. године, а објаве: 15.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Петар Мишчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27094-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.10.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милован Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26549-LOCH-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.10.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миодраг Деспотовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28368-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 17.10.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зорка Радишић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29141-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 18.10.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Зоран и Милена Пантић, Слатина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28357-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 18.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу - Општа болница "Лозница"
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8182-LOCA-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 21.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Жељко Богићевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31656-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 22.10.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Младен Ђурић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30655-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 25.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - Жељко Ђурић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-28451-LOC-3/2019  
 Датум пријема: 30.10.2019. године, а објаве: 31.10.2019. године  
    
 Локацијски услови - инвеститор Српскa православнa црквa-Епархија Шабачка
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30784-LOC-1/2019
  
 Датум пријема и објаве: 31.10.2019. године  
    
-
Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу -''Градекс'' ДОО из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28814-LOCН-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 31.10.2019. године  
    
-
Локацијски услови - инвеститор Катаринa Ђаковић из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23164-LOCH-4/2019
  
 Датум пријема и објаве: 01.11.2019. године  
    
-
Закључак којим се одбацује захтев због ненадлежности - Срећко Ђурић из Шљивове .pdf
 Број: ROP-LOZ-33540-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 01.11.2019. године  
    
-
Локацијски услови - инвеститор ''Пејак-Тим-Ло градња'' ДОО из Бање Ковиљаче
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-3554-LOCА-9/2019
  
 Датум: 04.11.2019.године
  
    

Локацијски услови - инвеститор Весна Давидовић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31811-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 04.11.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Витомир Поповић, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30963-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 04.11.2019. године  
    
-
Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у достављеном Идејном решењу (ИДР). - Бојан Стјепановић из Бање Ковиљаче
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30789-LOCН-2/2019
  
 Датум пријема и објаве: 05.11.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - ЈП "Лозница развој", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31132-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 05.11.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Жељко Богићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31656-LOCН-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 06.11.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "АЛЕБРА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-123050-LOCН-11/2019  
 Датум пријема и објаве: 08.11.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ТИМ ЛО ГРАДЊА", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25307-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 08.11.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-33265-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 08.11.2019. године, а објаве: 12.11.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ЛИН СОЛАРИЈА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31353-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 08.11.2019. године, а објаве: 12.11.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - Зоран Рашевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28850-LOCН-2/2019  
 Датум пријема: 08.11.2019. године, а објаве: 12.11.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "Stobex" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31272-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 08.11.2019. године, а објаве: 12.11.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Општа болница "Лозница", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8182-LOCА-5/2019  
 Датум пријема: 08.11.2019. године, а објаве: 12.11.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Милан Тадић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33630-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 08.11.2019. године, а објаве: 12.11.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у Идејног решења за даље поступање по истом - "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33779-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 08.11.2019. године, а објаве: 12.11.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Татјана Павловић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28436-LOCН-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 12.11.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Драган Милићевић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29705-LOCН-2/2019  
 Датум пријема: 13.11.2019. године, а објаве: 14.11.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев ради прибављања услова приступа објекту - Петар Мишчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27094-LOC-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.11.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у достављеном Идејном решењу - ММА-ЦОО д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34537-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.11.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у достављеном Идејном решењу - Марко Чоњић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34537-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 18.11.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и због недостатка у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Зоран Митрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34469-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 21.11.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и због недостатка у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Слободан Божић, Београд, Рипањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34973-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 21.11.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у Идејном решењу - "ТИМ ЛО ГРАДЊА", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35369-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 25.11.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у Идејном решењу - Свето Веселиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29078-LOC-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 26.11.2019. године  
    

Локацијски услови - измена - инвеститор Дејан Степанић, Београд, Звездара
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29410-LOCA-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 26.11.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - Градска управа града Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-35517-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 26.11.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28814-LOC-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.11.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом - Миленко Јовичић, Цикоте
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34057-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.11.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Жељко Ђурић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28451-LOCН-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.11.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у Идејном решењу - ГП "ТРИО-ГРАДЊА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36281-LOCA-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 03.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у достављеном Идејном решењу - Милан Ђукановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36585-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 05.12.2019. године  
 
   

Локацијски услови - инвеститор Милан Тадић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33630-LOCН-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 05.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у Идејном решењу - "ТИМ ЛО ГРАДЊА", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35369-LOCН-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 06.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у Идејном решењу - "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33779-LOCН-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 09.12.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Петар Мишчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27094-LOCН-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 09.12.2019. године  
    

Локацијски услови о забрани изградње - Ђорђе Зечевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37746-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 13.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у Идејном решењу - Слободанка Божић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34973-LOCH-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.12.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Милићевић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29705-LOC-3/2019
  
 Датум пријема и објаве: 16.12.2019. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у Идејном решењу - инвеститор Зоран Матић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-37962-CPI-4/2019   
 Датум пријема и објаве: 17.12.2019. године
  
    

Локацијски услови - инвеститор ВИП Мобиле, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33161-LOCH-2/2019
  
 Датум пријема и објаве: 16.12.2019. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у Идејном решењу - инвеститор Бојан Стјепановић, Бања Ковиљача 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30789-LOCH-4/2019
  
 Датум пријема и објаве: 16.12.2019. године
  
    

Локацијски услови - инвеститор "МГМ ХИЛ ГРАДЊА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17540-LOCA-12/2019  
 Датум пријема и објаве: 23.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака за даље поступање по истом - Милисав Крстић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38590-LOC-1/2019  
 Датум пријема: 24.12.2019. године, а објаве: 25.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у Идејном решењу - Анђелко Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38590-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 26.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у Идејном решењу - Град Лозница - Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36507-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у достављеном Идејном решењу - "ММА-ЦОО" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34537-LOCH-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.12.2019. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милан Стојаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38994-LOC-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.12.2019. године  
    

Решење о обустави поступка због одустанка од захтева - "CAERUS GLOBAL GROUP" д.о.о. .pdf
 Број: ROP-LOZ-39004-LOCA-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у Идејном решењу - Зоран Матић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37962-LOCH-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 30.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у Идејном решењу - "ТИМ ЛО ГРАДЊА", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-35369-LOC-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 31.12.2019. године  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...