Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Архива конкурса - 2022. година


*Текст новијих конкурса и јавних позива налази се у дну стране.
**Преглед текста конкурса врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

1.
Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време
  .pdf
 Број: 111-18/2021-III1   
 Датум пријема и објаве: 05.01.2022. године    
     
 2.Решење о избору годишњих програма организација у области спорта са висином новчаних средстава који ће се суфинансирати из буџета града Лознице за 2022. годину   .pdf
 Број: 06-2-2/22-II    
 
Обавештење
  .pdf
 
Ревидирани буџет - Образац 1
  .doc
 
Периодични извештај о реализацији програма - Образац 4
  .docx
 
Завршни извештај о реализацији програма - Образац 5
  .doc
 Датум пријема и објаве: 28.01.2022. године    
     
3.Одлука о расписивању конкурса за доделу градске награде најбољим ученицима и студентима са подручја града Лознице у 2022. години
  .pdf
 Број: 06-2-7/22-II
   
  Пријавни образац
  .doc
 
Решење о додели и висини градске награде најбољим ученицима и студентима у 2022. години
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 04.04.2022. године    
     
4.Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице у 2022. години
  .pdf
 Одлука о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице у 2022. години
  .pdf
 Пријава на Jaвни конкурс за суфинансирање  пројеката у култури  града Лознице за 2022. годину
  .doc
 Датум пријема и објаве: 03.02.2022. године   
 
Бодовна ранг листа  .pdf
 Датум пријема и објаве: 31.03.2022. године   
 
Одлука о прелиминарном одобравању пројеката у области културе који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2022. године
  .pdf
  Број: 06-11-17-1/22-II    
 
Решење о избору пројеката у области културе са износом новчаних средстава који ће се суфинансиратии из буџета града Лознице у 2022. године
  .pdf
  Број: 06-11-17-2/22-II    
 
Обавештење учесницима
  .pdf
  Број:125/2022-IX   
 
Ревидирани буџет корисника - Образац 1а
  .doc
 
Периодичан и коначан финансијски извештај о утрошеним буџетским средствима
  .doc
 
Периодичан и коначан наративни извештај  .doc
 Датум пријема и објаве: 28.04.2022. године   
     
5. Одлукa о расписивању јавног конкурса за суфинансирање програма рада/пројеката удружења грађана у области социјалне заштите из буџета града за 2022.годину   .doc
 Пријава за учешће на конкурс за доделу средстава из буџета града Лознице за 2022. годину у области социјалне заштите
  .doc
 Пријава на јавни конкурс за суфинансирање програма рада / пројекaта удружења грађана из буџета града Лознице за 2022. годину.
  .doc
 Предлог буџета програма рада-пројекта за 2022.годину
  .doc
 Изјава уз пријаву за 2022. годину
  .doc
 Датум пријема и објаве: 03.02.2022. године   
 
Листа вредновања и рангирања
  .pdf
  Датум пријема: 18.04.2022. године, а објаве: 19.04.2022. године   
 
Одлука о суфинансирању програма рада-пројеката удружења грађана из области социјалне заштите из буџета града Лознице за 2022. годину
  .pdf
  Број: 06-11-16/22-II   
 Датум пријема и објаве: 29.04.2022. године   
     
6.Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета града Лознице у 2022. години  .pdf
 Одлука о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији града Лознице у 2022. години  .pdf
 Пријава на Jaвни конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији града Лознице за 2022. годину   .doc
 Датум пријема и објаве: 04.02.2022. године    
 
Бодовна ранг листа  .pdf
 Датум пријема и објаве: 01.04.2022. године   
 
Одлука о прелиминарном одобравању пројеката цркава и верских заједница у области вере који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2022. године  .pdf
  Број: 06-11-18-1/22-II    
 
Решење о избору пројеката цркава и верских заједница у области вере са висином новчаних средстава који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2022. године  .pdf
  Број: 06-11-18-2/22-II    
 
Обавештење учесницима
  .pdf
  Број: 124/2022-IX
   
 
Ревидирани буџет пројекта - Образац 1
  .doc
 
Периодичан и коначни финансијски извештај о утрошеним буџетским средствима
  .doc
 
Периодичан и коначни наративни извештај  .doc
 Датум пријема и објаве: 28.04.2022. године   
     
7.Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Лознице у 2022. години
  .pdf
 Одлука о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Лознице у 2022. години  .pdf
  Образац 1-пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
  .pdf
 Образац 1- буџет пројекта
  .pdf
 
Закључак о давању сагласности за доношење Решења о иеновању Стручне комисије за оцену пројеката и израду предлога о расподели средстава
  .pdf
  Број: 06-9-2/2022-II   
 
Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката и израду предлога о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања из буџета града Лознице у 2022. години
  .pdf
  Број: 186/2022-I   
 Датум пријема и објаве: 15.03.2022. године    
 
Предлог Решења о избору пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2022. године
  .pdf
 
Закључак Градског већа о давању сагласности на Решење
  .pdf
  Број: 06-15-5/22-II   
 
Решење о избору пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2022. године  .pdf
  Број: 06-15-5-1/22-II   
 
Обавештење учесницима јавног конкурса
  .pdf
  Број: 151/22-IX   
 
Ревидирани буџет пројекта
  .xlsx
 
Наративни и финансијски извештај - Образац 2
  .docx
 
Финансијски извештај о реализацији пројекта
  .xlsx
 Датум пријема и објаве: 23.05.2022. године    
     
8.Јавни оглас за доделу локација ради постављања монтажних објеката - тезги
  .pdf
 
Графички приказ
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 24.02.2022. године    
     
9.Одлука о покретању поступка за суфинансирање посебних програма организација у области спорта на територији града Лознице у 2022. години
  .pdf
 Број: 06-3-8-1/22-II
   
 
Одлука о расписивању јавног позива за посебне програме организација у области спорта у граду Лозница који се суфансира из буџета града Лознице у 2022. години
  .pdf
  Број: 06-3-8-2/22-II   
 
Апликациони формулар
  .docx
 Датум пријема и објаве: 25.02.2022. године    
 
Бодовна ранг листа
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 25.02.2022. године    
 
Одлука о прелиминарном одобравању предлога посебних програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2022. годину
  .pdf
  Број: 06-10-7-1/22-II   
 
Решење о одобравању висине средстава за реализацију посебних програма спортских организација за 2022. годину
  .pdf
  Број: 06-10-7-2/22-II   
 
Обавештење за доставу обрасца ревидираног буџета
  .pdf
  Број: 100/2022-IX   
 
Ревидирани буџет
  .doc
 
Обрасци за правдање средстава
  .doc
 Датум пријема: 05.04.2022. године, а објаве:06.04.2022. године
   
     
10.Одлука о расписивању јавног позива за доделу накнаде трошкова за вантелесну оплодњу из буџета града Лознице за 2022. годину
  .pdf
 Број: 06-6-6/22-II   
 Датум пријема и објаве: 17.03.2022. године    
     
11.Јавни позив за достављање предлога за доделу јавних признања
  .pdf
 Број: 277/2022-I   
 Датум пријема и објаве: 11.04.2022. године    
     
12.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 12.04.2022. године    
     
13.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице  .pdf
 Датум пријема и објаве: 13.04.2022. године    
     
14.Јавни позив за учешће у Програму подршке самозапошљавању
  .pdf
-
Формулар за пријаву за заинтересоване за учешће у програму подршке самозапошљавању
  .doc
-
Евалуациони критеријуми
  .pdf
     
15.Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време
 .docx.pdf
 Број: 111-4/2022-III1    
 Датум пријема и објаве: 18.05.2022. године   
     
16.Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Лознице
  .pdf
 Број: 06-15/22-II
   
 
Правилник о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22
  .pdf
  Број: 06-11-13/22-II   
 Датум пријема и објаве: 23.05.2022. године   
-
Прелиминарна ранг листа
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 15.06.2022. године   
     
17.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 26.05.2022. године   
     
18.Конкурс за доделу подстицајних средстава - регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)
  .pdf
 Број: 709/2022-III1    
 Датум пријема и објаве: 06.06.2022. године   
     
19.Конкурс за доделу субвенција - подстицајних средстава за инвестиције осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
  .pdf
 Број: 710/2022-III1    
 Датум пријема и објаве: 06.06.2022. године   
     
20.Конкурс за доделу субвенција - подстицајна средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
  .pdf
 Број: 711/2022-III1    
 Датум пријема и објаве: 06.06.2022. године   
     
21.Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварује општи интерес у области спорта на територији града Лознице
  .pdf
 Број: 06-13/18-19-10/3   
 
Одлука о расписивању Јавног позива ради прикупљања предлога за суфинансирање годишњих програма организација на територији града Лознице у 2023. години
  .pdf
  Број: 06-17-15/22-II    
 
Апликациони формулар - Образац 1
  .doc
 Датум пријема и објаве: 10.06.2022. године   
 
Бодовна ранг листа  .pdf
 Датум пријема и објаве: 26.10.2022. године   
 
Одлука о прелиминарном одобравању годишњих програма реализације општег интереса у области спорта који ће се финансирати из буџета града Лознице у 2023. години
  .pdf
  Број: 06-34-10/22-II   
 Датум пријема и објаве: 12.12.2022. године   
     
22.Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2023. годину
 .doc 
 Број: 01/2022   
 
Јавни позив за доказивање права коришћења без накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2023. годину .doc 
 Број: 01/2022   
 
Захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији града Лознице за 2023. годину
 .doc 
 
Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства, на теритирији града Лознице за 2023. годину
 .docx 
 
Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром, на теритирији града Лознице за 2023. годину .docx 
 
Изјава - Образац 1а - сточари
 .docx 
 
Изјава - Образац 1б - правна лица
 .docx 
 
Изјава - Образац 2а - сточари .docx 
 
Изјава - Образац 2б - правна лица .docx 
 
Изјава - власник објекта
 .docx 
 Датум пријема и објаве: 10.06.2022. године   
     
23.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 24.06.2022. године   
     
24.Јавни позив, бр. К6/2021 - отворени поступак, за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету "Ц" линија на теритодији града Лознице
 .doc 
 Public call for bids, number K6/2021 - open procedure, collecting bidding for concession - awarding the performance of the city-suburban transportation of passengers activities on the Package "C" Line on the territory of the City of Loznica
 .doc 
     
25.Одлука о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације
  .pdf
 Број: 06-21-4/22-II    
 Одлука о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санацију, породичних кућа и станова на територији града Лознице за 2022. годину
  .pdf
 Број: 06-21-5/22-II    
 
Пријавни формулар за породичне куће/станове - Прилог 1  .pdf
 
Листа привредних субјеката/извођача радова изабраних на основу Јавног позива управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, ЈП1/22 за привредне субјекте града Лозница - Прилог 2  .pdf
 
Изјава
  .pdf
 
Критеријуми за избор пројеката - Прилог 4
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 12.07.2022. године   
 
Прелиминарна ранг листа крајњих корисника
  .pdf
  Број: 06-25/22-II    
 Датум пријема и објаве: 23.08.2022. године   
 
Ревидирана прелиминарна ранг листа крајњих корисника
  .pdf
  Број: 06-25/22-II    
 Датум пријема и објаве: 12.09.2022. године   
 
Коначна листа крајњих корисника  .pdf
  
Број: 06-27/22-II   
 Датум пријема и објаве: 23.09.2022. године   
 
Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске ефикасности
  .pdf
  Број: 06-30-15/22-II   
 Датум пријема и објаве: 14.10.2022. године   
     
26.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Лознице ради постављања монтажних објеката
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 15.07.2022. године   
     
27.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ    .docx
 Датум пријема и објаве: 22.07.2022. године
   
     
28.Одлука о расписивању јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметра, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији града Лознице за 2022. годину
  .pdf
 Број: 06-24-2/22-II
   
 Датум пријема и објаве: 01.08.2022. године    
-
Конкурсна документација
  .docx
 
Прелиминарна листа директних корисника
  .pdf
  Број: 06-25/22-II   
  Датум пријема и објаве: 29.08.2022. године    
     
29.Одлука о расписивању јавног огласа ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
  .pdf
 Број: 01-549    
 Датум пријема и објаве: 11.08.2022. године    
     
30.Јавни позив - додела бесповратних новчаних средстава младим породицама за куповину, изградњу и реконструкцију куће са окућницом на сеоском подручју на територији града Лознице за 2022. годину
  .pdf
 Број: 06-25-1-1/22-II    
 Датум пријема и објаве: 19.08.2022. године    
     
31.

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Лозница

  .pdf
 Датум пријема и објаве: 31.08.2022. године    
     
32.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 1.9.2022. године    
     
33.

Јавни позив за подношење захтева за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта

 .docx
 
 Датум пријема и објаве: 1.9.2022. године    
     
34.Одлука о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе града Лознице
  .pdf
 Број: 06-27-6/22-II
   
 
Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе града Лознице  .pdf
  Број: 06-26-6/22-II   
 Датум пријема и објаве: 28.09.2022. године    
     
35.Одлука о расписивању јавног конкурса за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграде - кровови
  .pdf
 Број: 06-27-9-1/22-II   
 
Пријавни образац
 .docx 
 Датум пријема и објаве: 28.09.2022. године    
     
36.Одлука о расписивању јавног конкурса за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграде - уређаји и опрема
  .pdf
 Број: 06-27-9-2/22-II   
 
Пријавни образац .docx 
 Датум пријема и објаве: 28.09.2022. године    
     
37.Одлука о расписивању јавног конкурса за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграде - инсталације
  .pdf
 Број: 06-27-9-3/22-II   
 
Пријавни образац .docx 
 Датум пријема и објаве: 28.09.2022. године    
     
38.

Оглас о давању у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини града Лозница

  .pdf
 Број: 1202/2020-III1   
 Датум пријема и објаве: 13.10.2022. године    
     
39.Јавни позив за остваривање права социјалног становања у заштићеним условима у обухвату Плана детаљне регулације зоне III на Лагатору
  .pdf
 Број: 1261/2022-III1   
 Датум пријема и објаве: 17.10.2022. године    
 
Прелиминарна листа реда првенства за коришћење услуге социјалног становања у заштићеним условима у вишепородичном објекту за социјално становање, спратности П+3 у Лозници у улици Железничка бб, катастарска парцела број 15656
  .pdf
  
Број: 1570/22-III1   
 Датум пријема и објаве: 21.12.2022. године    
 
Коначна листа реда првенства за коришћење услуге социјалног становања у заштићеним условима у вишепородичном објекту за социјално становање, спратности П+3 у Лозници у улици Железничка бб, катастарска парцела број 15656  .pdf
  Број: 20/23-III1   
 Датум пријема и објаве: 05.01.2023. године    
     
40.
Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 20.10.2022. године    
     
41.Предлог рангирања пројеката за јавни конкурс за избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда - уређаји и опрема, кровови и инсталације
  .pdf
 Број: сл/2022   
 Датум пријема и објаве: 17.11.2022. године    
 Коначна ранг листа за јавни конкурс за избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда - уређаји и опрема, кровови и инсталације
  .pdf
 Број: сл/2022
   
 Датум пријема и објаве: 22.11.2022. године 
   
     
42.Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време .docx
.pdf
 Број: 111-11/2022-III1    
 Датум пријема и објаве: 22.12.2022. године     
     
Вести
12.Јануар 2023.
Семафори на Владића брду
Семафорску сигнализацију на градском ...
04.Јануар 2023.
Поклон прворођеној беби у ...
И ове године, 1. јануара, из буџета града Лознице, ...
29.Децембар 2022.
Претпразнични пријем за ...
Као што је то  прошле године у ...
29.Децембар 2022.
Провера исправности сирена
Провера исправности Система за јавно ...
22.Децембар 2022.
Жељко Марјановић нови начелник ...
На Седници Владе Републике Србије ...
20.Децембар 2022.
Цвет за савршену туристичку ...
Цвет за савршену туристичку понуду града
Поводом стицања престижног признања за ...