Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Грађевинска дозвола - 2021. година


* нови решења и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18515-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 06.01.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Алексић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22931-CPI-3/2020  
 Датум пријема: 06.01.2021. године, објаве: 08.01.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Алексић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-31559-CPI-2/2021  
 Датум пријема: 13.01.2021. године, објаве: 14.01.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Душан Антић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-1679-CPA-8/2021  
 Датум пријема: 19.01.2021. године, објаве: 20.01.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "Ђукић" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19143-CPI-5/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.01.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-40070-CPIH-5/2020, заводни број: 351-245/2020-V од 27.03.2020. године - инвеститор Марио Божић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40070-CPA-12/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.01.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Славица Антић пр. "Изградња зграда и завршни радови у грађевинарству Антић новоградња" Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28520-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.01.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "Stobex" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12032-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.01.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Живорад и Нада Марешевић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32250-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.01.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница Градска управа .pdf
 Број: ROP-LOZ-1591-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.01.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-23164-CPI-9/2020-V, заводни број: 351-599/2020-V од 29.07.2020. године - инвеститор Катарина Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23164-CPA-13/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.02.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Раде Ракић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33742-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 02.02.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгомир Станковић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-36452-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.02.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Биљана Јанковић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2460-CPA-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 04.02.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор СЗТР "ЛОДИК" Крсмановић Милан пр. .pdf
 Број: ROP-LOZ-37322-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 04.02.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Привредно друштво "LIN-SOLARIA" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31353-CPI-6/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.02.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "МАРКО ПЕТРОВИЋ ПР ДЕСТИЛЕРИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАКИЈЕ МВП ДЕСТИЛЕРИЈА ЛЕШНИЦА"
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31606-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.02.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18639-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 12.02.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милутин Сремчевић, Горње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18606-CPI-3/2021  
 Датум пријема: 12.02.2021. године, објаве: 17.02.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38250-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.02.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Ивановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-459-CPI-2/2021  
 Датум пријема: 18.02.2021. године, објаве: 19.02.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Раденко Јовановић, Доње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36102-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.02.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Стево Миловановић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32088-CPIH-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 26.02.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38531-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 26.02.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Давор Гросфелд, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1622-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 26.02.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Милица Миловановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3277-CPA-8/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.03.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Никола Арнаутовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2427-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 02.03.2021. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Томислав Петровић, Лозница и Горан Петровић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13175-CPA-23/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.03.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Радмила Василић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3235-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.03.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Никола Видаковић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2517-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.03.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Драган Росић, Доња Бадања
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20784-CPA-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 10.03.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгољуб Обрадовић и Бранкица Обрадовић, Брасина, Мали Зворник
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30683-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 11.03.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-1091-CPI-3/2019, заводни број: 351-281/2019-V од 10.04.2019. године - инвеститор "УРБАН ГРАДЊА 2019" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-1091-CPA-10/2021  
 Датум пријема и објаве: 11.03.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Драган Михаиловић и Љубомир Михаиловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34588-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.03.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-40066-CPI-4/2020, заводни број: 351-468/2020-V од 29.06.2020. године - инвеститори Драгослав Аврамовић, Лозница, и Златко Перчић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40066-CPA-8/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.03.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Жељко Арсић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3267-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.03.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бранко Јевтић, Ступница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18730-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.03.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Жељко Ивановић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35747-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.03.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-12547-CPI-2/2020-V, заводни број: 351-532/2020-V од 10.07.2020. године - инвеститор Дарко Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12547-CPA-6/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.03.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-10213-CPI-2/2018-V, заводни број: 351-46/2018-V од 01.02.2018. године - инвеститор Зоран Љубинковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10213-CPA-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.03.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-32258-CPI-3/2021-V, заводни број: 351-38/2021-V од 28.02.2021. године - инвеститори Живорад Марешевић и Нада Марешевић, Лешница .pdf
 Број: ROP-LOZ-32258-CPA-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.03.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јасмина Обрадовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4583-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 23.03.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Урошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20392-CPI-5/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.03.2021. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Томислав Петровић, Лозница, и Горан Петровић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13175-CPIH-24/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.03.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Сања Глигорић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2643-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.03.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Општа болница Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35251-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.03.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-1679-CPA-8/2021-V, заводни број: 351-16/2021-V од 18.01.2021. године - инвеститор Душан Антић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1679-CPI-12/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.03.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Борисав Старчевић, Ступница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5229-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 02.04.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Мирослав Јевтић, Лозница, Стојан Ранковић, Лозница и Момчило Станковић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1689-CPI-16/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.04.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Миловановић, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21106-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.04.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - "ЕУРОШПЕД-КОМЕРЦ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13266-CPA-16/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.04.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Никола Обрадовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18770-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.04.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19442-CPI-14/2021  
 Датум пријема и објаве: 12.04.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Стана Деспотовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-960-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.04.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Александар Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6640-CPA-7/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.04.2021. године  
    

Решење којим се одбија захтев као непотпун - Томислав Петровић, Лозница, и Горан Петровић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9762-CPA-1/2021  
 Датум пријема: 14.04.2021. године, објаве: 15.04.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Младен Видаковић, Лозница, и Марија Видаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4785-CPI-2/2021  
 Датум пријема: 15.04.2021. године, објаве: 16.04.2021. године  
    

Решење којим се одбија захтев као непотпун - Славица Антић пр. "Изградња зграда и завршни радови у грађевинарству Антић новоградња" Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21681-CPI-6/2021  
 Датум пријема: 22.04.2021. године, објаве: 23.04.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-13266-CPIH-7/2020, заводни број: 351-1069/2020-V од 16.11.2020. године - инвеститор "ЕУРОШПЕД-КОМЕРЦ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13266-CPAH-17/2021  
 Датум пријема и објаве: 23.04.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститори Друштво за производњу и промет "ИНТЕР-ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница, Миливоје Цветиновић, Београд, Златко Цветиновић, Моерс, Немачка, Стана Дракулић, Лозница, Живка Дракулић, Лозница, Милена Дракулић, Трбушница, Милован Дракулић, Лозница, Гордана Митровић, Београд и Станојка Петковић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32906-CPA-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 27.04.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-13175-CPIH-6/2019, заводни број: 351-240/2019-V од 02.04.2019. године - инвеститор Томислав Петровић, Лозница, и Горан Петровић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9762-CPIH-2/2021  
 Датум пријема: 28.04.2021. године, објаве: 29.04.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-17540-CPI-4/2018, заводни број: 351-195/2018-V од 05.04.2018. године и број: ROP-LOZ-17540-CPIH-15/2020, заводни број: 351-251/2020-V од 03.04.2020. године - инвеститор Предузеће "MGM HIL GRADNJA" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17540-CPA-25/2021  
 Датум пријема: 05.05.2021. године, објаве: 07.05.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славица Антић пр. "Изградња зграда и завршни радови у грађевинарству Антић новоградња" Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28520-CPI-5/2021  
 Датум пријема: 05.05.2021. године, објаве: 07.05.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за производњу, прераду и промет "Nelly" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2143-CPI-3/2021  
 Датум пријема: 05.05.2021. године, објаве: 07.05.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-21309-CPI-4/2020, заводни број: 351-984/2020-V од 27.10.2020. године - инвеститор "Вила Дрина" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-213009-CPA-8/2021  
 Датум пријема и објаве: 07.05.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Јанковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9544-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.05.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Момчило Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3701-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.05.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Ђаковић, Клупци, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1552-CPI-4/2021  
 Датум пријема: 14.05.2021. године, објаве: 17.05.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миленко Илић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22669-CPI-2/2021  
 Датум пријема: 14.05.2021. године, објаве: 17.05.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миланка Максимовић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8241-CPI-2/2021  
 Датум пријема: 14.05.2021. године, објаве: 17.05.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Томислав Драгићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4073-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.05.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Стево Ристић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-361-CPI-6/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.05.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Грађевинско предузеће "GRAMAX PGP" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2031-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.05.2021. године  
    

Решење којим се обуставља поступак по захтеву странке - Милан Поповић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1498-GR-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.05.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Пољопривредно добро "Гучево" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6192-CPI-2/2021  
 Датум пријема: 18.05.2021. године, објаве: 19.05.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славица Антић пр. "Изградња зграда и завршни радови у грађевинарству Антић новоградња" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-21681-CPIH-7/2021  
 Датум пријема: 19.05.2021. године, објаве: 20.05.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-24540-CPI-2/2017, заводни број: 351-736/2017-V од 25.10.2017. године - инвеститор Милош Савић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24540-CPA-6/2021  
 Датум пријема: 23.04.2021. године, објаве: 24.05.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Горан Благојевић, Церова, Крупањ, и Јездимир Деспотовић, Брштица, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2603-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.05.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Саша Арсеновић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13869-CPI-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.05.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "PARMENION" д.о.о., Љубовија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36339-CPI-15/2021  
 Датум пријема: 24.04.2021. године, објаве: 25.05.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зорица Марић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10576-CPI-12/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.05.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-17316-CPI-3/2020, заводни број: 351-746/2020-V од 02.09.2020. године - инвеститор Друштво за производњу, прераду и промет "Nelly" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17316-CPA-8/2021  
 Датум пријема и објаве: 27.05.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-31238-CPIH-3/2018, заводни број: 351-4/2019-V од 11.01.2019. године - инвеститор Јован Петровић, Брњац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31238-CPA-6/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.05.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Степанић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8424-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.05.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Пољопривредно добро "Гучево" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6192-CPIH-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 31.05.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ГП "GRAMAX PGP" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2031-CPIH-4/2021  
 Датум пријема: 31.05.2021. године, објаве: 03.06.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Горан Благојевић, Церова, Крупањ, и Јездимир Деспотовић, Брштица, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2603-CPIH-4/2021  
 Датум пријема: 01.06.2021. године, објаве: 03.06.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за производњу и промет "ИНТЕР-ИНВЕСТ" доо, Лозница, Миле Перишић, Чукарица, Београд, Станојка Петковић, Нови Београд, Дејан Петковић, Нови Београд, и Срђан Петковић, Нови Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-176-CPI-4/2021  
 Датум пријема: 02.06.2021. године, објаве: 03.06.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-21778-CPI-2/2020, заводни број: 351-388/2020 од 05.06.2020. године - инвеститор "STOBEX" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21778-CPA-4/2021  
 Датум пријема: 02.06.2021. године, објаве: 03.06.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Божо Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6458-CPI-2/2021
  
 Датум пријема: 02.06.2021. године, објаве: 03.06.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Жићо Стефановић, Дејан Стефановић и Драган Стефановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-779-CPI-3/2021  
 Датум пријема: 02.06.2021. године, објаве: 03.06.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-16429-CPI-2/2019, заводни број: 351-846/2019-V од 09.09.2019. године - инвеститор Предраг Перић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16429-CPA-9/2021  
  Датум пријема и објаве: 03.06.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Саша Арсеновић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13869-CPIH-2/2021  
  Датум пријема и објаве: 03.06.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миливоје Ћоралић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5511-CPI-2/2021  
  Датум пријема и објаве: 04.06.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Стево Ристић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-361-CPIH-27/2021  
  Датум пријема и објаве: 07.06.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Зоран Петровић, Лешница, и Павле Јаковљевић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6156-CPI-3/2021  
  Датум пријема и објаве: 10.06.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-766-CPI-3/2021  
  Датум пријема и објаве: 14.06.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Предузеће за путеве "Ваљево" а.д., Ваљево
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7351-TCPI-3/2021  
 Датум пријема: 14.06.2021. године, објаве: 15.06.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-31606-CPI-3/2021, заводни број: 351-81/2021-V од 09.02.2021. године - инвеститор "МАРКО ПЕТРОВИЋ ПР ДЕСТИЛЕРИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАКИЈЕ МВП ДЕСТИЛЕРИЈА ЛЕШНИЦА", Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31606-CPA-8/2021  
  Датум пријема и објаве: 17.06.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Горан Виторовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4743-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.06.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Илић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15134-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.06.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Василије Мајсторовић, Лозница, и Горан Мајсторовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11557-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.06.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-1091-CPA-10/2021, заводни број: 351-184/2021-V од 10.03.2021. године - инвеститор "УРБАН ГРАДЊА 2019" д.о.о, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18328-CPA-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.06.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7038-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.06.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Стево Миловановић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32088-CPA-7/2021  
 Датум пријема и објаве: 23.06.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Даница Ранковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23562-CPI-2/2021  
 Датум пријема: 23.06.2021. године, објаве: 24.06.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марко Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11714-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.06.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Милутин Јовановић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9223-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.06.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Вера Гачић, Клупци, Лозница, и Владимир Гачић, Клупци, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13013-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.06.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "DWELLD SNK" д.о.о., Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15507-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.06.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Електротехничко предузеће "ELING" a.д., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15549-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.06.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Небојша Максимовић, Грнчара
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15566-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.06.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-11410-CPI-2/2019, заводни број: 351-532/2019-V од 24.06.2019. године - инвеститор Раде Медић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11410-CPA-8/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ивана Пантелић, Лозница и Милан Пантелић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14695-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Друштво за производњу, прераду и промет "Nelly" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17316-CPA-13/2021  
 Датум пријема и објаве: 02.07.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-27094-CPA-16/2020, заводни број: 351-996/2020-V од 27.10.2020. године - инвеститор Предузеће "Домир градња" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27094-CPA-19/2021  
 Датум пријема и објаве: 02.07.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-4073-CPI-3/2021, заводни број: 351-477/2021-V од 17.05.2021. године - инвеститор Томислав Драгићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4073-CPA-5/2021  
 Датум пријема: 06.07.2021. године, објаве: 07.07.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37778-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 07.07.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Филип Максимовић, Клупци, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12859-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.07.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Интер-Инвест доо Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36447-CPI-4/2021
  
 Датум пријема и објаве: 12.07.2021. године
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милутин Јовановић, Руњани  .pdf
 Број: ROP-LOZ-9223-CPIН-3/2021   
 Датум пријема: 19.07.2021. године, објаве: 20.07.2021. године  
    
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Горан Ђуричић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10579-CPI-2/202   
 Датум пријема и објаве: 20.07.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бранко Марковић, Липница
 pdf
 Број: ROP-LOZ-8277-CPI-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 20.07.2021. године  
    
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ненад Спремић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8850-CPI-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 26.07.2021. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Данијела Костадиновић, Крупањ
 .pdf
 Бројпредмета: ROP-LOZ-16825-CPI-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 27.07.2021. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зорица Васић, Брњац
 .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-15335-CPI-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 03.08.2021. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Никола Мићић, Лозница
 .pdf
 Број:ROP-LOZ-7217-CPI-3/2021   
 Датум пријема и објаве: 04.08.2021. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Тамарa (Драган) Брадоњић, Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-17539-CPI-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 09.08.2021. године  
    
-
Решење о привременој грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће за путеве Ваљево А.Д., Ваљево .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-7351-TCPI-5/2021   
 Датум пријема и објаве: 13.08.2021. године  
    
-
Решење којим се обуставља поступак по усаглашеном захтеву - инвестирор Предузеће за путеве Ваљево А.Д., Ваљево .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-7351-TCPIH-4/2021   
 Датум пријема и објаве: 13.08.2021. године  
    
 Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Олгица Главоњић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-25166-CPI-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 13.08.2021. године  
    
-
Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Горан Томић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10128-CPI-3/2021   
 Датум пријема и објаве: 16.08.2021. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгојла Радојковић, Београд
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-13805-CPI-6/2021   
 Датум пријема и објаве: 17.08.2021. године  
    
 Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марија Осећански, Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-20993-CPI-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 19.08.2021. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бојана Видаковић, Клупци .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-16865-CPI-4/2021   
 Датум пријема и објаве: 19.08.2021. године  
    
 Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милица Ђукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16120-CPI-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 19.08.2021. године  
    
-
Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Зоран Тешић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17494-CPI-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 19.08.2021. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ј.К.П. за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана-Лозница“ Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-32599-CPI-3/2021   
 Датум пријема и објаве: 20.08.2021. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Маријa Рајевић, Лозницa .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-13919-CPI-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 25.08.2021. године  
    
-
Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Драган Марковић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26008-CPI-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 25.08.2021. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Слободан Гајић, Јаребице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-17337-CPI-3/2021   
 Датум пријема и објаве: 25.08.2021. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милорад Пејић, Јошева
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-21971-CPI-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 27.08.2021. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бахрa Митровић, MUNCHEN .pdf
 Број: ROP-LOZ-19222-CPI-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 27.08.2021. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Никола Милићевић, Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-24755-CPI-4/2021   
 Датум пријема и објаве: 02.09.2021. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Интер-инвест, Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-176-CPI-6/2021 
  
 Датум пријема и објаве: 03.09.2021. године
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Унковић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-24337-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 06.09.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Драган Марковић, Трбушница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26008-CPI-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 06.09.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Марковић, Трбушница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-26008-CPIH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 06.09.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Душко Сладаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20837-CPI-2/2021  
 Датум пријема: 07.09.2021. године, објаве: 08.09.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10036-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.09.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Зане Шаулић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23153-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.09.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Богданка Милинковић Мајнеке, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20464-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 10.09.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Даница Језеркић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-19376-CPIH-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.09.2021. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Обрадовић Тања, Градилиште
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-25484-CPI-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 14.09.2021. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Митровић, Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-10263-CPI-6/2021   
 Датум пријема и објаве: 14.09.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-2517-CPI-2/2021-V, заводни број: 351-164/2021-V од 08.03.2021. године - инвеститор Никола Видаковић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2517-CPA-6/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.09.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Тешић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17494-CPIH-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.09.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи, заводни број: 351-77/2015-V од 21.04.2015. године - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "ТРИО-ГРАДЊА" доо, Лозница, Звонко Мишић, Лозница и Божидар Павлица, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20509-CPI-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 20.09.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Душан Митрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20079-CPI-5/2021  
 Датум пријема и објаве: 20.09.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - Милош Недељковић, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17074-CPI-2/2021  
 Датум пријема: 20.09.2021. године, објаве: 21.09.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгиша Радоичић, Лозница, Славица Радоичић, Лозница, Станојка Радоичић, Лозница, Вукосава Радоичић, Лозница и Гордана Радоичић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15008-CPI-2/2021  
 Датум пријема: 20.09.2021. године, објаве: 21.09.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Биљана Веригић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24434-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.09.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Дејан и Весна Петковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16416-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.09.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Драган Петковић, Церова, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10049-CPI-5/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.09.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи, број: ROP-LOZ-15134-CPI-2/2021, заводни број: 351-679/2021-V од 17.06.2021. године - инвеститор Милан Илић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15134-CPA-5/2021  
 Датум пријема: 27.09.2021. године, објаве: 29.09.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Мирјана Миловановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21584-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.09.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ацо Лакић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2506-CPI-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.09.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Игор Цвејић, Липница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26754-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.10.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Горан Томић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10128-CPI-5/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.10.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јована Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23044-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 04.10.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јована Гвозденовић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-20056-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 04.10.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за производњу и промет "ИНТЕР-ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница, Миле Перишић, Шабац, Станојка Петковић, Нови Београд, Дејан Петковић, Нови Београд и Срђан Петковић, Нови Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33848-CPI-1/2021  
 Датум пријема: 06.10.2021. године, објаве: 07.10.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Радомир Филиповић, Горње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28802-CPI-2/2021  
 Датум пријема: 06.10.2021. године, објаве: 07.10.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Nadeshda Zyrianova и Ksenia Zyryanova, Руска Федерација
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29225-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.10.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Дарко Васић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28414-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 11.10.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев због неусаглашености са локацијским условима - подносилац Друштво за производњу, прераду и промет "Nelly" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17316-CPA-16/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.10.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Никола Јаковљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26508-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.10.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Грађевинско предузеће "ПЕЈАК - ТИМ ЛО ГРАДЊА" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25210-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 20.10.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-2269-CPI-2/2021 - инвеститор Миленко Илић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22669-CPA-9/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.10.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Горан Николић, Лешница, и Раде Николић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31226-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милосав Игњатовић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17623-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.11.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зане Шаулић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23153-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.11.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Вукосављевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14788-CPI-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.11.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Александар Јовановић, Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15726-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 04.11.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број ROP-LOZ-1689-CPA-9/2020, заводни број:351-804/2020-V од 17.09.2020. године и Решења о грађевинској дозволи број ROP-LOZ-1689-CPI-16/2021, заводни број 351-301-2021-V од 01.04.2021. године - инвеститори Мирослав, Јевтић, Лозница, Стојан Ранковић, Лозница и Момчило Станковић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1689-CPA-20/2021  
 Датум пријема: 09.10.2021. године, објаве: 12.10.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Производно трговинско предузеће "NATURA TRADE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29441-CPI-3/2021  
 Датум пријема: 12.10.2021. године, објаве: 15.10.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милош Савић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14299-CPI-2/2021  
 Датум пријема: 16.10.2021. године, објаве: 17.10.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "ПЕЈАК - ТИМ ЛО ГРАДЊА" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-2510-CPIH-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.11.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марко Марковић предузетник Производња текстилних производа "MARTEX" Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23057-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 26.11.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Радован Добриловић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30884-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.11.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "PEJAK HANDEL" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23498-CPI-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.12.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Стефан Конић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29420-CPI-2/2021  
 Датум пријема: 07.12.2021. године, објаве: 08.12.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Зоран Гавриловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31281-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.12.2021. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи, заводни број: 351-1-422/87-05 од 09.09.1987. године - инвеститор Драгутин Вучићевић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-35341-CPA-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.12.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милинко Томић, Грнчара
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31506-CPI-2/2021  
 Датум пријема: 14.12.2021. године, објаве: 15.12.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Јован Томић, Слатина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35522-CPI-3/2021  
 Датум пријема: 14.12.2021. године, објаве: 15.12.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Здравко Сладаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-653-CPI-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 15.12.2021. године  
    

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Филип Максимовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12859-CPA-8/2021  
 Датум пријема: 15.12.2021. године, објаве: 16.12.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Милан Милошевић, Лозница, и Татјана Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36214-CPI-2/2021  
 Датум пријема: 15.12.2021. године, објаве: 16.12.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Гавриловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31281-CPIH-4/2021  
 Датум пријема: 15.12.2021. године, објаве: 16.12.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Костић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-41006-CPI-2/2021  
 Датум пријема: 20.12.2021. године, објаве: 21.12.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Гавриловић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-36537-CPI-3/2021  
 Датум пријема: 24.12.2021. године, објаве: 27.12.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бранимир Ђукановић, Клупци, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-42847-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.12.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Јовановић, Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15726-CPI-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.12.2021. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38803-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.12.2021. године  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...