Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Грађевинска дозвола - 2020. година


 
* нови решења и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће за производњу и промет "ЛОРЕНАПРОМ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5243-CPA-9/2019  
 Датум пријема и објаве: 08.01.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Привредно друштво "LIN-SOLARIA" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31353-CPIH-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 08.01.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Пољопривредно добро "Гучево" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-25307-CPIH-5/2020  
 Датум пријема и објаве: 14.01.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марко Грбић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-20118-CPI-2/2020  
  Датум пријема: 14.01.2020. године, објаве: 15.01.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор "Radaljac company" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1239-CPА-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Дарко Спасојевић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35623-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неусклађености техничке документације - Жељко Ђурић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28451-CPIH-6/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Стојаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38994-CPI-2/2020  
 Датум пријема: 31.01.2020. године, објаве: 03.02.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака - Катарина Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23164-CPI-7/2020  
 Датум пријема: 03.02.2020. године, објаве: 04.02.2020. године  
    

Решење о измени Решења број: ROP-LOZ-30587-CPI-2/2019 од 11.02.2019. године - Митар Илић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30587-CPA-12/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.02.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Драгићевић, Тршић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25105-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.02.2020. године  
    

Решење о измени Решења број: ROP-LOZ-425-CPI-3/2019 од 19.04.2019. године - инвеститор Бранко Василић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-425-CPA-72020  
 Датум пријема и објаве: 11.02.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев због ненадлежности - Срећко Ђурић, Шљивова
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33644-CPIH-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.02.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Стојаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38994-CPIH-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.02.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев због недостављања сагласности хипотекарног повериоца - Предузеће за производњу, промет и услуге "Stobex" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4107-CPI-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 26.02.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Василије и Ранка Бишевац, Крагујевац, Ердеч
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39711-CPI-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 02.03.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "Stobex" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4107-CPIH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Жељко Богићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31656-CPI-1/2020  
 Датум пријема: 11.03.2020. године, објаве: 12.03.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Боривоје Стефановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1492-CPI-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.03.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Предузеће "MGM HIL GRADNJA" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17540-CPI-14/2020  
 Датум пријема и објаве: 23.03.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19442-CPIH-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 27.03.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Предузеће за производњу и промет "LORENAPROM" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28165-CPA-14/2020  
 Датум пријема и објаве: 27.03.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Марио Божић, Лозница и Угљеша Зечевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40070-CPIH-5/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.03.2020. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-19575-CPI-2/2019, заводни број 351-800/2019-V од 29.08.2019. године - инвеститор Томислав Спремић, Ступница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19575-CPA-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.03.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Миленко Живковић, Лозница и Мирослав Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2593-CPI-3/2020  
 Датум пријема: 01.04.2020. године, објаве: 02.04.2020. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-9379-CPIH-7/2019 од 10.07.2019. године - инвеститор "PRIVER PROPERTY INVESTMENT" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9379-CPA-8/2020  
 Датум пријема: 02.04.2020. године, објаве: 03.04.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Акционираско друштво "Јадар", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-848-CPI-2/2020  
 Датум пријема: 06.04.2020. године, објаве: 07.04.2020. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-17540-CPIH-4/2018 од 05.04.2018. године - инвеститор Предузеће "MGM HIL GRADNJA" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-17540-CPIH-15/2020  
 Датум пријема и објаве: 07.04.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милка Реџо, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3404-CP-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.04.2020. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-20118-CPI-2/2020 од 14.01.2020. године - инвеститор Марко Грбић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20118-CPA-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 22.04.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - "LIN-SOLARIA" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31353-CPI-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 22.04.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Биљана Јанковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2460-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.04.2020. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: 351-26/2013-V од 15.07.2016. године - Друштво за производњу, промет и услуге "MN" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9618-CPA-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 06.05.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6640-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 07.05.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бранко Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6851-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.05.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Матић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1603-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.05.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Средоје Цветиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19148-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 14.05.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Производно трговинско предузеће "NATURA TRADE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-56098-CPI-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Владан Теодоровић и Сања Теодоровић, Цикоте
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5879-CPI-2/2020  
 Датум пријема: 15.05.2020. године, објаве: 16.05.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Ерић, Доња Трешњица
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3261-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Производно трговинско предузеће "NATURA TRADE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5609-CPIH-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2020. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-9429-CPI-3/2019, заводни број: 351-810/2019-V од 02.09.2019. године - Љиљана Мандић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9429-CPA-6/2020  
 Датум пријема: 21.05.2020. године, објаве: 22.05.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бранка Обрадовић, Брштица, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4914-CPI-3/2020  
 Датум пријема: 22.05.2020. године, објаве: 23.05.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Дејан Јокић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7794-CPI-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 26.05.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за производњу и промет "ИНТЕР-ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28436-CPI-6/2020  
 Датум пријема и објаве: 27.05.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Предузеће  "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-35286-CPA-13/2020  
 Датум пријема: 29.05.2020. године, објаве: 30.05.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Мирослав Јевтић, Лозница, Стојан Ранковић, Лозница и Момчило Станковић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1689-CPI-5/2020  
 Датум пријема: 02.06.2020. године, објаве: 04.06.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "STOBEX" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-21778-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Слађан Туфегџић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8261-CPI-9/2020  
 Датум пријема: 10.06.2020. године, објаве: 11.06.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Привредно друштво "АЛЕБРА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12305-CPI-12/2020  
 Датум пријема: 11.06.2020. године, објаве: 12.06.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бојан Ранковић, Постење, Љубовија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3995-CPI-4/2020  
 Датум пријема: 12.06.2020. године, објаве: 17.06.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев за измену грађевинске дозволе - инвеститор Олгица Васиљевић, Грнчара, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3145-CPA-3/2020  
 Датум пријема: 16.06.2020. године, објаве: 17.06.2020. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи ROP-LOZ-8261-CPIH-4/2019, заводни број:351-494/2019-V од 17.06.2019. године - инвеститори Слађана Туфегџић, Лозница, и Биљана Туфегџић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8261-CPA-10/2020  
 Датум пријема: 16.06.2020. године, објаве: 17.06.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Раде Јањић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5582-CPI-3/2020  
 Датум пријема: 23.06.2020. године, објаве: 24.06.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Предузеће "Домис градња" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8261-CPA-11/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2020. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-3145-CPIH-2/2017, заводни број: 351-87/2017-V од 03.03.2017. године - Олгица Васиљевић, Грнчара
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3145-CPIH-4/2020  
 Датум пријема: 24.06.2020. године, објаве: 25.06.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "МБ-ГРАДЊА 2018" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4551-CPI-3/2020  
 Датум пријема: 25.06.2020. године, објаве: 26.06.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Дарко Кокановић, Плоча
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7867-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 26.06.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Драгослав Аврамовић, Лозница, и Златко Перчић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40066-CPI-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 29.06.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Olga Shnayderov-Detin, Израел
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5357-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.06.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Синиша Веселиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10353-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Миломир Миловановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3277-CPI-4/2020  
 Датум пријема: 01.07.2020. године, објаве: 02.07.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Интер Инвест, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10228-CPI-23/2020
  
 Датум пријема: 09.07.2020. године, објаве: 09.07.2020. године
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миломир Миловановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3277-CPIH-5/2020
  
 Датум пријема: 10.07.2020. године, објаве: 13.07.2020. године
  
    

Решење о обустављању поступка за издавање грађевинске дозволе - инвеститор Катарина Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23164-CPI-5/2020
  
 Датум пријема: 10.07.2020. године, објаве: 13.07.2020. године
  
    
– 
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор  Дарко Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12457-CPI-2/2020 
  
 Датум пријема: 14.07.2020. године, објаве: 14.07.2020. године 
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Боривоје Стефановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1492-CPIH-4/2020  
  
 Датум пријема: 16.07.2020. године, објаве: 16.07.2020. године  
  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-20118-CPI-2/2020, заводни број: 351-3/2020-V од 14.01.2020. године и Решења о Измени грађевинске дозволе бр. ROP-LOZ-20118-CPA-4/2020,заводни број : 351-272/2020-V,од 15.04.2020.године - Mарко Грбић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20118-CPА-8/2020   
  
 Датум пријема: 20.07.2020. године, објаве: 20.07.2020. године   
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Видоје Глишић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11589-CPI-3/2020   
  
 Датум пријема: 24.07.2020. године, објаве: 24.07.2020. године   
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Владан Јањић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8282-CPI-2/2020    
  
 Датум пријема: 24.07.2020. године, објаве: 24.07.2020. године    
  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-6851-CPI-2/2020 , зав.бр.351-298/2020-V , од 12.05.2020.године - Бранко Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6851-CPА-6/2020     
  
 Датум пријема: 27.07.2020. године, објаве: 27.07.2020. године     
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - ГИП "Зидар", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10612-CPI-3/2020     
  
 Датум пријема: 28.07.2020. године, објаве: 28.07.2020. године      
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Маријана Максимовић и Милана Максимовић, Грнчара
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11512-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 28.07.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12694-CPI-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 29.07.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Катарина Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23164-CPI-9/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.07.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - Саша Самарџић, Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-774-CPА-4/2020
  
 Датум пријема и објаве: 03.08.2020. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: 351-1-776/83-05 од 28.09.1983. године - инвеститор Иван Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19171-CPА-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.08.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Светлана Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11154-CPI-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.08.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Раденко Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12771-CPI-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.08.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милован Максимовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16265-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 07.08.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милена Ђукић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8684-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 07.08.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев због непотпуне документације - Јелена Благојевић, Клупци, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20320-CPI-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.08.2020. године  
    

Решење којим се захтев одбацује као непотпун - Стефан Маринковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16354-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 14.08.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Раде Радић, Лозница и Љубица Радић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16023-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 19.08.2020. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи ROP-LOZ-1177/2019-V, заводни број: 351-1177/2019-V од 09.12.2019. године - инвеститор "GRADEKS" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28814-CPА-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 19.08.2020. године  
    

Решење којим се захтев одбацује као непотпун - ГП "EUROIMPEX" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28814-CPА-5/2020  
 Датум пријема и објаве: 21.08.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Горан Поповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28814-CPА-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 21.08.2020. године  
    

Решење којим се захтев одбацује као непотпун - Грађевинско предузеће "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-353693-CPI-5/2020  
 Датум пријема: 24.08.2020. године, објаве: 25.08.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-35369-CPIH-6/2020  
 Датум пријема и објаве: 25.08.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миодраг Миловановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6968-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 31.08.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Велимир Ђокић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15272-CPI-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.09.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "ЈАГОДЊА" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17054-CPI-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.09.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Стефан Маринковић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16354-CPIH-3/2020  
 Датум пријема: 01.08.2020. године, објаве: 02.08.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Момчило Бркић и Весна Бркић, Липница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23136-CPI-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 02.09.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за производњу, прераду и промет "Nelly" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17316-CPI-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 03.09.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милена Грк, Трбушница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19141-CPI-2/2020  
 Датум пријема: 10.09.2020. године, објаве: 11.09.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захев због непотпуне документације - Предузеће за произдоњу, промет и услуге "Stobex" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12032-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 11.09.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14801-CPI-2/2020  
 Датум пријема: 14.09.2020. године, објаве: 15.09.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Антонић, Врбић, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15292-CPI-3/2020  
 Датум пријема: 14.09.2020. године, објаве: 15.09.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15159-CPI-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 16.09.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-15160-CPI-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 16.09.2020. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи ROP-LOZ-26249-CPIH-2/2019, заводни број: 351-910/2019-V од 23.09.2019. године - инвеститор ГП "EUROIMPEX" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-26249-CPA-6/2020  
 Датум пријема и објаве: 16.09.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - Мирослав Јевтић, Лозница, Стојан Ранковић, Лозница и Момчило Станковић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1689-CPA-9/2020  
 Датум пријема и објаве: 17.09.2020. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи ROP-LOZ-21925-CPI-2/2016, заводни број: 351-559/2016-V од 22.11.2016. године - инвеститор "ENERGOTRANS" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-21925-CPA-19/2020  
 Датум пријема: 18.09.2020. године, објаве: 19.09.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгољуб Васић, Стража
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16290-CPI-2/2020  
 Датум пријема: 18.09.2020. године, објаве: 19.09.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јелена Благојевић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20320-CPI-12/2020  
 Датум пријема и објаве: 18.09.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE"  д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20243-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 21.09.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славен Куновац, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19262-CPI-2/2020  
 Датум пријема: 21.09.2020. године, објаве: 22.09.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10652-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 22.09.2020. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи ROP-LOZ-35286-CPI-8/2019, заводни број: 351-294/2019-V од 12.04.2019. године - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-35286-CPA-19/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.09.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Љиљана Борковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9313-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.09.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Момчило Бркић и Весна Бркић, Липница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23136-CPA-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 25.09.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Жељко Бошњак, Мали Зворник и Мирјана Требињац Бошњак, Мали Зворник
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19043-CPI-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 28.09.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Смиљана Јовичић, Бања Ковиљача и Љубомир Јовичић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-213093-CPI-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.10.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Радован Јоветић, Стража
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19847-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.10.2020. године  
    

Решење којим се захтев одбацује као непотпун - Зоран Митрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34469-CPI-6/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.10.2020. године  
    

Решење којим се захтев одбацује као непотпун - Милош Виторовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10554-CPI-5/2020  
 Датум пријема: 06.10.2020. године, објаве: 07.10.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Маријана Стојановић, Миладин Стојановић и Софија Стојановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16060-CPI-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 08.10.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Манастир Чокешина, СПМ Рођење Пресвете Богородице и Лазар Младеновић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24801-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.10.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Митрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34469-CPIH-7/2020  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Анђелко Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38698-CPI-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Грађевинско предузеће "GRAMAX PGP" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40056-CPI-6/2020  
 Датум пријема: 14.10.2020. године, објаве: 15.10.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Тања Тадић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16416-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 16.10.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "GRAMAX PGP" д.о.о., Крупањ .pdf
 Број: ROP-LOZ-40056-CPIH-7/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.10.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Саша Самарџић, Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22140-CPI-2/2020  
 Датум пријема: 22.10.2020. године, објаве: 23.10.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предраг Ненадовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15466-CPI-2/2020  
 Датум пријема: 22.10.2020. године, објаве: 23.10.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бојан Стјепановић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27858-CPIH-2/2020  
 Датум пријема: 22.10.2020. године, објаве: 23.10.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница-Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19037-CPI-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 23.10.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Гроздана Софронић, Бијељина, БиХ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19966-CPIH-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 23.10.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26523-CPI-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 23.10.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милош Виторовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10554-CPIH-6/2020  
 Датум пријема и објаве: 23.10.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Предузеће "Домис градња" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27094-CPA-16/2020  
 Датум пријема: 29.10.2020. године, објаве: 30.10.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-20056-CPI-2/2020  
 Датум пријема: 03.11.2020. године, објаве: 04.11.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Смиљана и Љубомир Јовичић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21309-CPI-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.11.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31852-CPI-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.11.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев због ненадлежности - Мирослав Петровић, Зајача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31856-CPIH-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 06.11.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Стефан Гајић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5782-CPI-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 06.11.2020. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи, број: ROP-LOZ-18255-CPI-2/2019, заводни број: 351-724/2019-V од 07.08.2019. године и Решења о измени Решења о грађевинској дозволи, броj: ROP-LOZ-18255-CPA-3/2020, заводни број: 351-658/2020-V од 10.08.2020. године - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18255-CPA-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.11.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће за производњу и промет "ЛОРЕНАПРОМ" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-28165-CPIH-15/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.11.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Андрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-905-CPI-3/2020  
 Датум пријема: 12.11.2020. године, објаве: 13.11.2020. године  
    

Решење којим се захтев одбацује као непотпун - Марко Ђокић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27498-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.11.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор "ЕУРОШПЕД-КОМЕРЦ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13266-CPIH-7/2020  
 Датум пријема и објаве: 16.11.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-17157-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 17.11.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Росић, Доња Бадања
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20784-CPI-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 19.11.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Милан Крсмановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36978-CPA-13/2020  
 Датум пријема и објаве: 23.11.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор "ПИН ГГ ПРО" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: CROP-LOZ-23793-CPA-10/2020  
 Датум пријема: 23.11.2020. године, објаве: 24.11.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Добривоје Савић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29593-CPI-3/2020  
 Датум пријема: 23.11.2020. године, објаве: 24.11.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Бранко Николић, Лозница
 .pdf
 Број: CROP-LOZ-6851-CPA-16/2020  
 Датум пријема и објаве: 25.11.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Рамбо Радосављевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23627-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 27.11.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Владимир Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28710-CPI-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.11.2020. године  
    

Решење којим се захтев одбацује као непотпун - "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: CROP-LOZ-12201-CPA-5/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.12.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20534-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Привредно друштво "LIN-SOLARIA" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-31353-CPIH-5/2020  
 Датум пријема и објаве: 04.12.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Станковић, Цикоте
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14940-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 07.12.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Рашевић, Клупци, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28850-CPI-5/2020  
 Датум пријема: 08.12.2020. године, објаве: 09.12.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марко Ђокић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31353-CPIH-5/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.12.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милутин Глишић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34707-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 15.12.2020. године  
    

Решење којим се захтев одбацује као непотпун - Стево Миловановић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32088-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 16.12.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милојка Нешић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39626-CPI-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 16.12.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА" д.о.о., Брњац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22456-CPI-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 17.12.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36859-CPI-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 21.12.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Мирослав Јевтић, Лозница и Даница Цветиновић, Клупци
 .pdf
 Број: CROP-LOZ-22645-CPA-15/2020  
 Датум пријема: 21.12.2020. године, објаве: 22.12.2020. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-25307-CPIH-5/2020, заводни број: 351-5/2020-V, од 13.01.2020. године - инвеститор Пољопривредно добро" Гучево" д.о.о., Лозница
 .pdf
 

Број: CROP-LOZ-25307-CPA-12/2020

  
 Датум пријема и објаве: 23.12.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Алексић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22931-CPI-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 23.12.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор РС и Општа болница "Лозница"
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11772-CPI-3/2020  
 Датум пријема: 25.12.2020. године, објаве: 29.12.2020. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-12201-CPI-2/2020, заводни број: 351-803/2019-V, од 16.09.2019. године - инвеститор .pdf
 Број: ROP-LOZ-12201-CPIH-7/2020  
 Датум пријема и објаве: 29.12.2020. године  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...