Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Грађевинска дозвола - 2019. година


* нова решења и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Даница Стојнић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25692-CPI-2/2018   
 Датум пријема и објаве: 08.01.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Предузеће за производњу и промет "LORENAPROM" д.о.о., Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-28165-CPA-6/2018  
 Датум пријема: 10.01.2019. године, објаве: 14.01.2019. године
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Стеван Павловић, Милина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34548-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 14.01.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Горан Божић, Банатски Деспотовац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33406-CPI-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 17.01.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Никола Тешић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22495-CPIH-5/2019  
 Датум пријема: 28.01.2019. године, објаве: 30.01.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Никола Митровић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14135-CPA-5/2019  
 Датум пријема и објаве: 07.02.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32770-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 07.02.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Никола Младеновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34286-CPI-3/2019  
 Датум пријема: 07.02.2019. године, објаве: 12.02.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Митар Илић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32770-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 12.02.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Митар Илић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-32770-CPI-2/2019  
 Датум пријема: 18.02.2019. године, објаве: 19.02.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор PRIVER PROPERTY INVESTMENT GROUP д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32770-CPI-2/2019  
 Датум пријема: 22.02.2019. године, објаве: 25.02.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зрелка Денковић, Ниш
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32770-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 26.02.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Иван Куртеш, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4248-CPI-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19207-CPI-5/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.03.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Привредно друштво "МАСТЕР ФРИГО" д.о.о., Златибор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3200-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.03.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марија Вукосављевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-128-CPI-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.03.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Трипковић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36357-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.03.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Микаило Глишић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24545-CPI-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.03.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Душан Антић ПР Грађевинска радња Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1679-CPI-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.03.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милорад Филиповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35398-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.03.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Љубиша Лазић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22509-CPI-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.03.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милован Михаиловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36244-CPI-1/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, објаве: 12.03.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Петра Антонић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29331-CPI-2/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, објаве: 12.03.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Страхиња Комарчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2560-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 12.03.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Дарко Милутиновић, Клупци, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12479-CPA-10/2019  
 Датум пријема: 14.03.2019. године, објаве: 15.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Томислав Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13175-CPI-5/2019  
 Датум пријема: 15.03.2019. године, објаве: 18.03.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Трговинско предузеће "АГРОПРОГРЕС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36182-CPI-3/2019  
 Датум пријема: 20.03.2019. године, објаве: 22.03.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30587-CPI-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.03.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за промет "ЕУРОПРОМЕТ" д.о.о., Ваљево, Дивци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7048-CPI-2/2019  
 Датум пријема: 02.04.2019. године, објаве: 04.04.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Томислав Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13175-CPIH-6/2019  
 Датум пријема: 03.04.2019. године, објаве: 04.04.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предшколска установа "Бамби", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3217-CPA-5/2019  
 Датум пријема: 05.04.2019. године, објаве: 08.04.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће за производњу и промет "LORENAPROM" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-28165-CPA-8/2019  
 Датум пријема: 10.04.2019. године, објаве: 11.04.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Мирко Шарчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8292-CPI-1/2019  
 Датум пријема: 11.04.2019. године, објаве: 15.04.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Дејан Тадић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30470-CPA-10/2019  
 Датум пријема: 12.04.2019. године, објаве: 15.04.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35286-CPI-8/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.04.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "ПЕЈАК - ТИМ ЛО ГРАДЊА" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37872-CPI-8/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.04.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "ADIENT AUTOMOTIVE" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2961-CPI-2/2019  
 Датум пријема: 18.04.2019. године, објаве: 19.04.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бранко Василић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-425-CPI-3/2019  
 Датум пријема: 22.04.2019. године, објаве: 23.04.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор "Filipović invest gradnja" d.o.o., Лозница, Брњац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9369-CPA-6/2019  
 Датум пријема: 24.04.2019. године, објаве: 07.05.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију "Бања Ковиљача", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1251-CPI-5/2019  
 Датум пријема и објаве: 07.05.2019. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Драгољуб Зарић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24900-CPIH-7/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2019. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Јована Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-CPА-17/2019
  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2019. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Еурошпед комерц", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1453-CPI-3/2019
  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2019. године
  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Тим Ло-градња, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26097-CPА-7/2019
  
 Датум пријема и објаве: 23.05.2019. године
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "ЕУРОШПЕД-КОМЕРЦ", Лозница и Милан Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13266-CPIH-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.05.2019. године  
    

Решење о измени и допуни Решења о грађевинској дозволи, број: ROP-LOZ-10876-CPI-1/2016 од 30.05.2016. године - инвеститор Александар Цветиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10876-CPА-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.05.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Петар Зарић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3953-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Слађан Туфегџић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8261-CPI-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.05.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Миленко Јовичић и Драгица Јовичић, Цикоте
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7843-CPI-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.05.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славиша Савић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6733-CPI-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 30.05.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Грујица Марковић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6148-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 30.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Специјална болница за рехабилитацију "Бања Ковиљача", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-830-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 03.06.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10602-CPI-2/2019  
 Датум пријема: 04.06.2019. године, објаве: 05.06.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Priver property investment group" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9379-CPI-6/2019  
 Датум пријема и објаве: 05.06.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за производњу и промет "ИНТЕР-ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38114-CPI-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 05.06.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Панић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7514-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 05.06.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Нада Медвед, Столберг, Немачка
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8438-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 05.06.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славко Рогановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9862-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 05.06.2019. године  
    
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миломир Миловановић, из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12456-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 14.06.2019. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-4897-CPI-2/2019
  
 Датум пријема и објаве: 14.06.2019. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Друштвo за превоз, трговину и услуге „РашевићТакси” доо
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27972-CPI-5/2019
  
 Датум пријема и објаве: 14.06.2019. године  
    
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Слађана Туфегџић, из Лознице и Биљана Туфегџић, из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8261-CPIH-4/20
  
 Датум пријема и објаве: 21.06.2019. године  
    
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Будимир Ђукановић,из Доње Борине
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10086-CPI-2/2019
  
 Датум пријема и објаве: 21.06.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милосав Јеврић, Јошева
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14257-CPI-2/2019  
 Датум пријема: 24.06.2019. године, објаве: 25.06.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Средња економска школа Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12919-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 25.06.2019. године  
    
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Радe Медић, Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11410-CPI-2/2019
  
 Датум пријема и објаве: 25.06.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због не достављања документације - Бранимир Драгићевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12919-CPI-3/2019  
 Датум пријема: 26.06.2019. године, објаве: 27.06.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за превоз, трговину и услуге "рашевић Такси" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27972-CPIH-6/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.06.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славиша Марковић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10805-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.06.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ЈП "водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6730-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.06.2019. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-18387-CPI-3/2017 од 23.02.2017. године
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34109-CPA-7/2019  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Српска православна црквена општина у Јадранској Лешници
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7087-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 02.07.2019. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-30470-CPI-2/2017 од 15.05.2018. године - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "STOBEX" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30470-CPA-6/2019  
 Датум пријема и објаве: 02.07.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "PRIVER PROPERTY INVESTMENT GROUP" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9379-CPIH-7/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.07.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће за производњу и промет "LORENAPROM" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5243-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.07.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због не достављања документације - инвенститор Горан Пантић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2918-CPA-10/2019
  
 Датум пријема: 10.07.2019. године
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Станка Блажић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8210-CPI-3/2019
  
 Датум пријема: 12.07.2019. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Томислав Петровић и Горан Петровић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13175-CPA-9/2019
  
 Датум пријема: 16.07.2019. године
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Елинг" а.д, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9492-CPI-3/2019
  
 Датум пријема: 17.07.2019. године
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Владимир Горданић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8997-CPI-2/2019
  
 Датум пријема: 24.07.2019. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милена Милића
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17382-CPI-2/2019
  
 Датум пријема: 24.07.2019. године
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11053-CPI-3/2019
  
 Датум пријема: 26.07.2019. године
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славко Поповић, Толисавац, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14282-CPI-2/2019  
 Датум пријема: 23.07.2019. године, објаве: 29.07.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Стојан Ранковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6109-CPI-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.07.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7698-CPI-12/2019  
 Датум пријема и објаве: 01.08.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Татиана Логинова, Русија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15109-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 01.08.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12030-CPI-2/2019  
 Датум пријема: 07.08.2019. године, објаве: 08.08.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18255-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 08.08.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миленко Милић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17382-CPIH-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 13.08.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Татиана Логинова, Русија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15109-CPIH-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.08.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Владан Максимовић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1891-CPI-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.08.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Немања Стефановић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18002-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.08.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Нинко Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16864-CPI-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.08.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев зато што није извршена конверзија земљишта - Даница Језеркић, Лозница

 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19376-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 23.08.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Добросав Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17493-CPI-2/2019  
 Датум пријема: 23.08.2019. године, објаве: 26.08.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милорад Бурмазовић, Цикоте
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21607-CPIH-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 26.08.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев зато што није достављена техничка документација - Слађан и Биљана Туфегџић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8261-CPA-7/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.08.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Томислав Спремић, Ступница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19575-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 30.08.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бранимир Дивљановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18147-CPI-2/2019  
 Датум пријема: 30.08.2019. године, објаве: 02.09.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Немања Стефановић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18002-CPIH-3/2019  
 Датум пријема: 02.09.2019. године, објаве: 03.09.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Љиљана Мандић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9429-CPI-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 03.09.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "ORWA-mp" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10603-CPI-4/2019  
 Датум пријема: 04.09.2019. године, објаве: 05.09.2019. године  
    

Решење о измени Решења број: ROP-LOZ-13994-CPI-4/2019 од 15.09.2017. године - инвеститор Ненад Петровић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13994-CPA-6/2019  
 Датум пријема и објаве: 05.09.2019. године  
    

Решење о измени Решења број: ROP-LOZ-8261-CPIH-4/2019 од 17.06.2019. године - инвеститор Слађана Туфегџић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8261-CPIH-8/2019  
 Датум пријема и објаве: 09.09.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев јер није извршена конверзија земљишта - Живан Марковић, Милорад Марковић и ГП "EUROIMPEX" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28249-CPI-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.09.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Гина и Радослав Ђукић, Грабовица, БиХ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17855-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.09.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предраг Перић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17855-CPI-2/2019  
 Датум пријема: 10.09.2019. године, објаве: 11.09.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славомир Бојић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14442-CPI-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 17.09.2019. године  
    

Решење о измени и допуни Решења о грађевинској дозволи број ROP-LOZ-23793-CPIH-3/2018 од 12.10.2018. године
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23793-CPA-5/2019  
 Датум пријема: 18.09.2019. године, објаве: 19.09.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Иван Гаврилин, Белорусија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26299-CPI-2/2019  
 Датум пријема: 20.09.2019. године, објаве: 23.09.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Живана и Милорад Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26249-CPIH-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 25.09.2019. године  
    

Решење о измени и допуни Решења о грађевинској дозволи број ROP-LOZ-13175-CPIH-6/2019 од 02.04.2019. године - инвеститори Томислав Петровић, Лозница и Горан Петровић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13175-CPA-15/2019  
 Датум пријема и објаве: 26.09.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "СТАТУС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15165-CPI-2/2019  
 Датум пријема: 04.10.2019. године, објаве: 07.10.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миодраг Перић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29889-CPI-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 07.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостављања документације - "GRAMAX" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29731-CPI-1/2019  
 Датум пријема: 07.10.2019. године, објаве: 08.10.2019. године  
    

Решење о измени и допуни Решења о грађевинској дозволи број ROP-LOZ-24545-CPI-3/2018 од 24.12.2018. године - инвеститор Микаило Глишић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24545-CPA-6/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.10.2019. године  
    

Решење о измени и допуни Решења о грађевинској дозволи број ROP-LOZ-6730-CPI-6/2018 од 12.09.2018. године - инвеститор Бранко Ђурђевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6730-CPA-13/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.10.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зејнебе Радишић, Градишка, Република Српска
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17614-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 17.10.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ЕП "ЕЛИНГ" ад, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9492-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 21.10.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Милован Јовановић, Лозница и Раде Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26549-CPI-3/2019  
 Датум пријема: 24.10.2019. године, објаве: 25.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због некомплетности документације - Жељко Крстић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22493-CPI-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.10.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "GRAMAX PGP" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29731-CPIH-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.10.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор О.Ш. "Краљ Петра I Карађорђевић", Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17999-CPI-2/2019  
 Датум пријема: 30.10.2019. године, објаве: 31.10.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Република Србија, Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4897-CPIH-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 31.10.2019. године  
    
-
Решење о измени и допуни Решења о грађевинској дозволи број ROP-LOZ-1087-CPIH-4/2016 од 22.06.2016.године - инвеститор Перино Сањa из Бање Ковињаче .pdf
 Број: ROP-LOZ-1087-CPА-10/2019
  
 

Датум: 04.11.2019.године

  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зорка Радишић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29141-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 13.11.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Младен Ђурић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30655-CPI-2/2019  
 Датум пријема: 13.11.2019. године, објаве: 14.11.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19442-CPI-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 14.11.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Иван Тејић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27559-CPI-2/2019  
 Датум пријема: 14.11.2019. године, објаве: 15.11.2019. године  
    

Решење о измени и допуни Решења о грађевинској дозволи број ROP-LOZ-22495-CPIH-5/2019 од 23.01.2019. године - инвеститор Никола Тешић и "МБ-ГРАДЊА 2018" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22495-CPA-7/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.11.2019. године  
    

Решење о измени и допуни Решења о грађевинској дозволи број ROP-LOZ-29731-CPIH-1/2019 од 28.10.2019. године - инвеститор "GRAMAX PGP" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29731-CPA-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 18.11.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Пејак - ТИМ ЛО Градња" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3554-CPI-10/2019  
 Датум пријема и објаве: 20.11.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Катарина Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23164-CPI-5/2019  
 Датум пријема и објаве: 20.11.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Петар Мишчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27094-CPI-5/2019  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Српска православна црква - Епархија Шабачка
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30784-CPI-2/2019  
 Датум пријема: 06.12.2019. године, објаве: 09.12.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-38814-CPI-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.12.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Горан Ђокић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21909-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 12.12.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Сања Васић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21909-CPI-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 13.12.2019. године  
    

Решење о измени решења о грађевинској дозволи број 351-323/2015-V од 27.08.2015. године - инвеститор Дејан Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37505-CPA-1/2019  
 Датум пријема: 13.12.2019. године, објаве: 16.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Друштво за производњу и промет "ИНТЕР-ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница, Бранка Лолић, Лозница, Стане-Милена Дражић, Лозница, Љубов Дражић, Вождовац и Здравко Дражић, Нови Сад
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38114-CPI-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.12.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ИНТЕР-ИНВЕСТ ДОО, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38114-CPI-4/2019
  
 Датум пријема и објаве: 18.12.2019. године
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Весна Давидовић, Козјак
 
.pdf
 Број: ROP-LOZ-31811-CPI-3/2019   
 Датум пријема и објаве: 18.12.2019. године 
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Витомир Поповић, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21909-CPI-2/2019  
 Датум пријема: 18.12.2019. године, објаве: 23.12.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "Домис градња" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27094-CPI-6/2019  
 Датум пријема и објаве: 23.12.2019. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Привредно друштво "LIN-SOLARIA" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31353-CPI-2/2019  
 Датум пријема: 23.12.2019. године, објаве: 24.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостављања пројекта припремних радова - Жељко Ђурић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28451-CPI-5/2019  
 Датум пријема и објаве: 24.12.2019. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број ROP-LOZ-37872-CPI-8/2019 од 14.04.2019. године - инвеститор Грађевинско предузеће "ПЕЈАК-ТИМ ЛО ГРАДЊА" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37872-CPA-12/2019  
 Датум пријема: 24.12.2019. године, објаве: 25.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Пољопривредно добро "Гучево" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25307-CPI-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 26.12.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за производњу и промет "ИНТЕР-ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28436-CPI-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.12.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Рајко Нинић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30478-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.12.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Тадић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33630-CPI-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.12.2019. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21362-CPI-2/2019  
 Датум пријема: 31.12.2019. године, објаве: 03.01.2020. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Радован Радић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10304-CPI-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2022. године  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...