Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Грађевинска дозвола - 2018. година* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Никола Максимовић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28627-CPIH-3/2017   
 Датум: 04.01.2018. године   
     

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Привредно друштво "АЛЕБРА" д.о.о., Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-32865-CPI-2/2017  
 Датум: 04.01.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ГП "ОПЕК" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31968-CPI-4/2017  
 Датум: 05.01.2018. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: 351-532/2015-V од 21.12.2015. године - инвеститор Домка Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40025-CPA-1/2017  
 Датум: 05.01.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Грађевинска радња "Дом новоградња" Милан Стојановић пр., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18474-CPA-6/2018  
 Датум: 19.01.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Божовић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14795-CPI-5/2018  
 Датум пријема: 01.02.2018. године, објаве: 02.02.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Дејан Михаиловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26456-CPI-3/2018  
 Датум пријема: 01.02.2018. године, објаве: 02.02.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "ПЕЈАК - ТИМ ЛО ГРАДЊА" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37872-CPI-2/2018  
 Датум пријема: 01.02.2018. године, објаве: 02.02.2018. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Славко Јефић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36815-CPI-2/2018  
 Датум пријема: 01.02.2018. године, објаве: 02.02.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Никола Максимовић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28627-CPIH-3/2017   
 Датум пријема: 01.02.2018. године, објаве: 02.02.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Љубинковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10213-CPI-2/2018  
 Датум пријема: 20.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33548-CPI-3/2018  
 Датум пријема: 20.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Наташа Јеротић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39955-CPI-3/2018  
 Датум пријема: 20.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марко Јокичић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37898-CPI-2/2018  
 Датум пријема: 20.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Саша Ђукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35312-CPI-3/2018  
 Датум пријема и објаве: 26.02.2018. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Александар Гавриловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37081-CPI-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 27.02.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Слободан Трифуновић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24799-CPIH-3/2018   
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миланка и Живадин Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38502-CPI-3/2018   
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Горан Дишић, Доњи Добрић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29831-CPI-3/2018   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгољуб Вучетић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2443-CPI-3/2018   
 Датум пријема и објаве: 19.03.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ацо Лакић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2506-CPI-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 19.03.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Лука Петровић, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2190-CPI-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 19.03.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Лука Поповић, Врбић, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2190-CPIH-3/2018   
 Датум пријема: 22.03.2018. године, објаве: 23.03.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јанко Радојчић, Мали Зворник
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3221-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 22.03.2018. године, објаве: 23.03.2018. годин  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Гавриловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37081-CPIH-4/2018   
 Датум пријема: 22.03.2018. године, објаве: 23.03.2018. годин  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-602-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 22.03.2018. године, објаве: 23.03.2018. годин  
    

Решење о Измени Решења - инвеститор Грађевинска радња "Дом новоградња" Милан Стојановић пр., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18474-CPA-9/2018   
 Датум пријема: 22.03.2018. године, објаве: 23.03.2018. годин  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор МТЖ "Агропродукт" д.о.о., Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32327-CPI-3/2018   
 Датум пријема и објаве: 28.03.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23968-CPI-3/2018   
 Датум пријема: 02.04.2018. године, објаве: 03.04.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Реља" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3523-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 02.04.2018. године, објаве: 03.04.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Златија Лазовић и Живан Нинковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7163-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 02.04.2018. године, објаве: 04.04.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предшколска установа "Бамби" Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3217-CPА-2/2018   
 Датум пријема: 02.04.2018. године, објаве: 04.04.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "Долмар-траде" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37081-CPА-5/2018   
 Датум пријема: 02.04.2018. године, објаве: 04.04.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - Милутин Гвозденовић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37081-CPА-5/2018   
 Датум пријема и објаве: 13.04.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "MGM HIL GRADNJA" д.о.о., Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-17540-CPI-4/2018   
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Мирослав Јевтић, Стојан Ранковић, Лозница и Момчило Станковић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4573-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Лазић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2082-CPI-4/2018   
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Мирјана Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6777-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 19.04.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милорад Јанковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4002-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 19.04.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ГП "Пејак-Тим Ло градња" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3554-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 19.04.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Стојановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4100-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 19.04.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зорица Кузмановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2962-CPI-3/2018   
 Датум пријема и објаве: 30.04.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-684-CPI-2/2018   
 Датум пријема и објаве: 30.04.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Јована Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-CPA-6/2018   
 Датум пријема и објаве: 30.04.2018. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Петар Митровић, Бијељина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33973-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миланка Пејић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7897-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Дарко Вучетић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8015-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Саша Самарџић, Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-774-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Мирослав Вуловић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12680-CPI-1/2018   
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миланка Терзић, Крајишници,, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13922-CPI-1/2018   
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Петар Митровић, Бијељина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33973-CPIH-3/2018   
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака - Златија Лазовић и Живана Нинковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7163-CPIH-5/2018   
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10862-CPI-1/2018   
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о измени решења Решења број ROP-LOZ-31039-CPI-3/2017 од 08.08.2017. године - инвеститор Жељко Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31039-CPA-8/2018   
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о измени решења Решења број ROP-LOZ-3217-CPI-2/2018 од 29.03.2018. године - инвеститор Предшколска установа "Бамби", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3217-CPA-4/2018   
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о измени решења Решења број ROP-LOZ-28627-CPI-3/2017 од 27.12.2017. године - инвеститор Никола Максимовић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28627-CPA-4/2018   
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "STOBEX" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30470-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Мирослав Јанковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10886-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 25.06.2018. године, објаве: 26.06.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Радомир Мићановић, Јаребице .pdf
 Број: ROP-LOZ-15623-CPI-1/2018   
 Датум пријема: 25.06.2018. године, објаве: 26.06.2018. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - Грађевинско предузеће "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29670-CPА-13/2018   
 Датум пријема: 25.06.2018. године, објаве: 26.06.2018. године  
    

Решење о измени решења Решења број ROP-LOZ-33548-CPI-3/2018 од 05.02.2018. године - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33548-CPA-9/2018   
 Датум пријема: 25.06.2018. године, објаве: 26.06.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Јанко Савић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16447-CPA-1/2018   
 Датум пријема: 25.06.2018. године, објаве: 26.06.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Сретен Перић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5667-CPI-4/2018   
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 04.07.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7968-CPI-3/2018   
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 04.07.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Игор Мишић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13882-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 04.07.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Дарко Милутиновић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12479-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 04.07.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Грађевинско предузеће "GRAMAX PGP" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9991-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 04.07.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Дарко Милутиновић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12479-CPIH-3/2018   
 Датум пријема: 09.07.2018. године, објаве: 11.07.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ивица Пуљизевић, Мали Зворник
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12246-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 09.07.2018. године, објаве: 11.07.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Привредно друштво за дистрибуцију гаса "Лозница гас" д.о.о.
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18272-CPI-1/2018   
 Датум пријема: 09.07.2018. године, објаве: 11.07.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Раде Илић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18846-CPI-1/2018   
 Датум пријема: 16.07.2018. године, објаве: 18.07.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Добросав Баштовановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14578-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 16.07.2018. године, објаве: 18.07.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миленко Божић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14871-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 25.07.2018. године, објаве: 31.07.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Никола Митровић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14135-CPI-3/2018   
 Датум пријема: 25.07.2018. године, објаве: 31.07.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Добросав Баштовановић, Липнички Шор .pdf
 Број: ROP-LOZ-14578-CPIH-3/2018   
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 13.08.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Gennady Tomnikov, Доња Борина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15738-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 13.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20830-CPA-1/2018   
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 13.08.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ивана Костадиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9951-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 28.08.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију граса "Лозница-гас" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18272-CPIH-2/2018   
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 28.08.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Република Србија и Општа болница Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19592-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 28.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Г.П. "Трио градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21639-CPA-1/2018   
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 28.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбија захтев као неоснован -  Грађевинско предузеће "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-CPA-10/2018   
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 28.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Мирослав Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4573-CPA-6/2018   
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 28.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Горан Пантић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23044-CPIH-1/2018   
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 28.08.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Владо Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23712-CPI-1/2018   
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Г.П. "трио градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23942-CPIH-1/2018   
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Мирослав Јевтић, Лозница, Стојан Ранковић, Лозница и Момчило Станковић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4573-CPIH-7/2018   
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор "VALY" д.о.о., Белошевац, Ваљево
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28329-CPA-8/2018   
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "NATURA TRADE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15860-CPI-3/2018   
 Датум пријема: 03.08.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16206-CPI-3/2018   
 Датум пријема: 26.09.2018. године, објаве: 01.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - Предшколска установа "НАША РАДОСТ", Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18672-CPI-3/2018   
 Датум пријема: 26.09.2018. године, објаве: 01.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-684-CPI-3/2018   
 Датум пријема: 26.09.2018. године, објаве: 01.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Гојко Грбић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23793-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 26.09.2018. године, објаве: 01.10.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бранко Ђурђевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6730-CPI-6/2018   
 Датум пријема: 15.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "АЗБУКА 2015" д.о.о., Тршић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25818-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 15.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "GRAMAX PGP" д.о.о., Крупањ .pdf
 Број: ROP-LOZ-9991-CPIH-3/2018   
 Датум пријема: 15.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Грађевинско предузеће "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-CPA-10/2018   
 Датум пријема: 15.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Грађевинско предузеће "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-29670-CPA-14/2018   
 Датум пријема: 15.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Будимир Живановић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22018-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 15.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Грађевинско предузеће "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-29670-CPIH-15/2018   
 Датум пријема: 15.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године  
    

Решење о измени Решења број: ROP-LOZ-20973-CPIH-2/2016 - инвеститор Владимир Андрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20973-CPA-2/2018   
 Датум пријема: 22.10.2018. године, објаве: 25.10.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Будимир Живановић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22018-CPIH-3/2018   
 Датум пријема: 29.10.2018. године, објаве: 30.10.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница - Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2882-CPI-2/2018   
 Датум пријема и објаве: 30.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Будимир Живановић, Јадранска Лешница .pdf
 Број: ROP-LOZ-22018-CPI-2/2018   
 Датум пријема и објаве: 02.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Душан Антић ПР Грађевинска радња Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-1679-CPI-3/2018   
 Датум пријема и објаве: 02.11.2018. године  
    

Решење о измени и допуни Решења о грађевинској дозволи број ROP-LOZ-11924-CPIH-2/2017
 .pdf
 ROP-LOZ-11924-CPA-9/2017  
 Датум пријема и објаве: 08.11.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за производњу и промет "ИНТЕР-ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32906-CPI-1/2018   
 Датум пријема: 14.11.2018. године, објаве: 15.11.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Прокопић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15226-CPI-2/2018   
 Датум пријема и објаве: 20.11.2018. године  
    

Решење о измени и допуни Решења о грађевинској дозволи број ROP-LOZ-12245-CPIH-3/2017 - инвеститор Станисав Марковић, Брњац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12245-CPA-8/2018   
 Датум пријема и објаве: 20.11.2018. године  
    

Решење о измени и допуни Решења о грађевинској дозволи број ROP-LOZ-11553-CPIH-3/2017 - инвеститор Станисав Марковић, Брњац .pdf
 Број: ROP-LOZ-11553-CPA-9/2018   
 Датум пријема и објаве: 20.11.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Гојко Грбић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23793-CPIH-3/2018   
 Датум пријема и објаве: 22.11.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-684-CPIH-4/2018   
 Датум пријема и објаве: 22.11.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Гордана Ланг, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13977-CPI-2/2018   
 Датум пријема и објаве: 22.11.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгослав Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33015-CPI-1/2018   
 Датум пријема и објаве: 22.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Грађевинско предузеће "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-CPA-10/2018   
 Датум пријема и објаве: 22.11.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Општа болница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-24592-CPA-2/2018   
 Датум пријема и објаве: 22.11.2018. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број ROP-LOZ-10228-CPI-3/2016 - инвеститори Радосав Лазић, Брадић, Радомир Коцић, Београд и Друштво за производњу и промет "ИНТЕР-ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-10228-CPA-10/2018   
 Датум пријема и објаве: 23.11.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Маја Маринковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27098-CPI-2/2018   
 Датум пријема и објаве: 29.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Јована Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-CPA-14/2018   
 Датум пријема: 03.12.2018. године, објаве: 04.12.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27098-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 05.12.2018. године, објаве: 07.12.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "LIDL SRBIJA KD", Нова Пазова
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22388-CPI-2/2018   
 Датум пријема и објаве: 11.12.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бранко Поповић, Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32834-CPI-3/2018   
 Датум пријема и објаве: 13.12.2018. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миленко Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23910-CPI-2/2018   
 Датум пријема: 31.12.2018. године, објаве: 04.01.2019. године  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...