Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Грађевинска дозвола - 2017. година* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће за производњу и промет "Лоренапром" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28824-CPIH-4/2016   
 Датум: 04.01.2017. године   
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милутин Николић, Јадранска Лешница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-34813-CPI-1/2016  
 Датум: 04.01.2017. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Томислав Радић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34521-CPI-1/2016  
 Датум: 04.01.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Игор Младеновић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34521-CPI-1/2016  
 Датум: 10.01.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Раде Рикановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26242-CPI-3/2016  
 Датум: 13.01.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Мирослав Јевтић, Душан Антић и Даница Цветиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22645-CPIH-4/2016  
 Датум: 19.01.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29670-CPI-4/2017  
 Датум: 23.01.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14147-CPI-3/2017  
 Датум: 23.01.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миле Теовановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-24418-CPI-2/2017  
 Датум: 25.01.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Новица Лазић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23423-CPI-2/2017  
 Датум: 07.02.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Рада Рикановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26242-CPIH-4/2017  
 Датум: 10.02.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предшколска установа "Бамби", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3217-CPI-1/2017  
 Датум: 17.02.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34109-CPI-2/2017  
 Датум: 17.02.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Божидар Палангетић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28725-CPI-2/2017  
 Датум: 17.02.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Мирослав Јованић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23539-CPI-3/2017  
 Датум: 20.02.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Олгица Васиљевић, Грнчара
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3145-CPI-1/2017  
 Датум: 20.02.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће за производњу и промет "Lorenaprom" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28165-CPI-3/2017  
 Датум: 23.02.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Божица Марковић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34602-CPI-2/2017  
 Датум: 23.02.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јанко Горданић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1210-CPI-2/2017  
 Датум: 06.03.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18387-CPI-3/2017  
 Датум: 06.03.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миле Теовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24418-CPIH-4/2017  
 Датум: 06.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Владимир Латиновић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4251-CPI-1/2017  
 Датум: 07.03.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Олгица Васиљевић, Грнчара
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3145-CPIH-2/2017  
 Датум: 07.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбија захтев као неоснован - Далибор Бојић, Мали Зворник
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11606-CPA-4/2017  
 Датум: 22.03.2017. године  
    

Решење о измени Решења број: 351-42/2012-V од 05.05.2012. године  .pdf
 Број: ROP-LOZ-5842-CPA-1/2017
  
 Датум: 22.03.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Радоје Мигић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21820-CPI-3/2017  
 Датум: 24.03.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ненад Лукић, Бањевац, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25562-CPI-3/2017  
 Датум: 27.03.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Новитет" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6797-CPI-1/2017  
 Датум: 27.03.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће за производњу и промет "Новитет" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6804-CPI-1/2017  
 Датум: 27.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Славиша Миладиновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6696-CPI-1/2017  
 Датум: 27.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Љиљана Богићевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7340-CPI-1/2017  
 Датум: 29.03.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-14147-CPI-5/2017  
 Датум: 31.03.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милован Лазић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7984-CPI-1/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драгољуб Јовановић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3556-CPI-1/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Дејан Тадић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30470-CPI-3/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Горан Марковић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3248-CPI-3/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгољуб Јовановић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3556-CPIH-4/2017  
 Датум: 18.04.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славиша Миладиновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6696-CPIH-2/2017  
 Датум: 20.04.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Филиповић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9369-CPI-1/2017  
 Датум: 20.04.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Дејан Тадић, Лешница .pdf
 Број: ROP-LOZ-30470-CPIH-4/2017  
 Датум: 24.04.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Алексеи Гоидин, Русија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4490-CPI-2/2017  
 Датум: 24.04.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миланка Влајковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1463-CPI-2/2017  
 Датум: 27.04.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ведран Николић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1048-CPI-2/2017  
 Датум: 05.05.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Лончар, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3617-CPI-2/2017  
 Датум: 05.05.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Оливера Вучковић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2444-CPI-3/2017  
 Датум: 05.05.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Љиљана Богићевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7340-CPIH-2/2017  
 Датум: 10.05.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Митар Кузмановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7089-CPI-2/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-7563-CPI-2/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миодраг Миловановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12274-CPI-1/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Стевановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7939-CPI-3/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милутин Гвозденовић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11924-CPA-1/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Решење о измени и допуни - Решења о грађевинској дозволи - инвеститор "Cerus Global Group" доо, Београд 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13012-CPA-1/2017
  
 Датум: 17.05.2017. године
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Гвозденовић Милутин, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11924-CPIH-2/2017 
  
 Датум: 22.05.2017. године 
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Владимир Горданић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6116-CPI-2/2017  
 Датум: 25.05.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Гордана Лукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5995-CPI-3/2017  
 Датум: 25.05.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Гордана Лукић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-5995-CPIH-4/2017
  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Стевановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7939-CPIH-4/2017
  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Владимир Горданић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6116-CPI-2/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    
 Решење о грађевинској дозволи - инвеститор лектротехничком предузећу „ELING“ A.D. Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-5500-CPIH-4/2017
  
 Датум: 05.06.2017.године
  
    
 Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Антонић, Воћњак .pdf
 Број: ROP-LOZ-13794-CPA-3/2017
  
 Датум: 09.06.2016.године
  
    
 Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марковић Александар, Доње Недељице .pdf
 Број: ROP-LOZ-6719-CPI-3/2017
  
 Датум : 07.06.2017.године
  
    
 Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Антонић из Воћњака .pdf
 Број: ROP-LOZ-13794-CPA-3/2017
  
 Датум: 09.06.2016. године
  
    
 Закључак којим се одбацује захтев као непотпун  - Жељко Марковић, Брњац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11553-CPI-2/2017
  
 Датум: 12.06.2017.године
  
    
 Закључак којим се одбацује захтев као непотпун  - Жељко Марковић, Брњац .pdf
 Број: ROP-LOZ-12245-CPI-2/2017
  
 Датум: 12.06.2017.године  
    
 Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Грбић Десимир, из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-4094-CPA-3/2017
  
 Датум : 14.06.2017.године
  
    
 Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Боркo Краљевић, из Трнова .pdf
 Број: ROP-LOZ-16697-CPI-1/2017
  
 Датум : 15.06.2017.године
  
    
 Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миодраг Ћосић, из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-9341-CPI-2/2017
  
 Датум : 16.06.2017.године
  
    
 Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузећe за произ. , трговину, транспорт и услуге „МИЛЕ ПРОМ“ д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3436-CPI-3/2017
  
 Датум: 19.06.2017.године
  
    
-

Решење о обустављању поступка - инвеститор "PEJAK-HANDEL″ д.о.о, из Бање Ковиљаче

 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6878-CPI-2/2017
  
 Датум: 22.06.2017.године
  
    
-
Закључак којим се одбацује захтев као непотпун  - Душан Митровић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18141-CPI-1/2017
  
 Датум: 28.06.2017.године
  
    
-
Закључак којим се одбацује захтев као непотпун  - Никола Јовановић, Владимирци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15181-CPI-2/2017
  
 Датум: 29.06.2017.године
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ивана Исаиловић, Зајача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12295-CPI-3/2017  
 Датум: 04.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "Миле Пром" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30289-CPI-3/2017  
 Датум: 04.07.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Борко Краљевић, Трново, БиХ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16697-CPA-2/2017  
 Датум: 04.07.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Дишан Митровић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18141-CPIH-2/2017  
 Датум: 10.07.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ЈКП "Наш дом", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19247-CPI-1/2017  
 Датум: 10.07.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "Тим Ло-градња", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-CPI-3/2017  
 Датум: 10.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Момчило Милутиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11707-CPI-2/2017  
 Датум: 10.07.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Зоран Ђурић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18710-CPA-1/2017  
 Датум: 10.07.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Жељко Марковић, Брњац .pdf
 Број: ROP-LOZ-12245-CPIH-3/2017  
 Датум: 11.07.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Жељко Марковић, Брњац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11553-CPIH-3/2017  
 Датум: 11.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-34109-CPI-2/2017  
 Датум: 11.07.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предраг Антонић, Цикоте
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14118-CPI-2/2017  
 Датум: 13.07.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34109-CPIH-6/2017  
 Датум: 20.07.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Момчило Милутиновић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11707-CPIH-3/2017  
 Датум: 20.07.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Никола Јовановић, Бељин, Владимирци  .pdf
 Број: ROP-LOZ-15181-CPIH-3/2017  
 Датум: 24.07.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Владимир Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21403-CPI-1/2017  
 Датум: 27.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - ЈП "Водовод и канализација" Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29998-CPI-3/2017  
 Датум: 08.08.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Радивоје Проданић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15593-CPI-2/2017  
 Датум: 10.08.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Жељко Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31039-CPI-3/2017  
 Датум: 21.08.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Жељко Радић, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23448-CPI-1/2017  
 Датум: 21.08.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Драган и Милан Обрадовић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-20497-CPI-2/2017  
 Датум: 21.08.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће за производњу и промет "Новитет" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18526-CPI-2/2017  
 Датум: 21.08.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "Миле Пром" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-30289-CPA-6/2017  
 Датум: 22.08.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Владимир Латиновић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25504-CPI-3/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-7563-CPI-2/2017, зав. бр. 351-255/2017-V од 11.05.2017. године - "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7563-CPA-5/2017  
 Датум: 28.08.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Вељко Перић, Хртковци  .pdf
 Број: ROP-LOZ-25656-CPI-1/2017  
 Датум: 01.09.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бранко Антонић, Лозничко Поље
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22242-CPI-3/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Петровић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-13994-CPI-4/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Раде Чугуровић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21063-CPI-2/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Грађевинска радња "Дом Новоградња", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-18474-CPI-2/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17222-CPI-2/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Скопљак, Требиње
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18779-CPI-3/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Предузеће за производњу, промет и услуге "ЕП БЕЛТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20942-CPI-2/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Оливера Цвијетиновић, Малешић, БиХ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8466-CPI-3/2017  
 Датум: 27.09.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Драган и Милан Обрадовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20497-CPA-3/2017  
 Датум: 03.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "VALY" д.о.о., Белошевац, Ваљево
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28329-CPA-1/2017  
 Датум: 03.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Filipović invest gradnja" д.о.о., Брњац, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9369-CPA-3/2017  
 Датум: 03.10.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "STOBEX" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30470-CPI-1/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгољуб Зарић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24900-CPI-2/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12917-CPI-3/2017  
 Датум: 18.10.2017. године  
    

Решење о измени и допуни Решења - "Filipović invest gradnja" д.о.о., Брњац, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9369-CPIH-4/2017  
 Датум: 18.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Бранко Василић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22626-CPI-3/2017  
 Датум: 20.10.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Јоветић, Стража
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21043-CPI-2/2017  
 Датум: 25.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Слободан Трифуновић, Београд .pdf
 Број: ROP-LOZ-24799-CPI-2/2017  
 Датум: 27.10.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "ЕП БЕЛТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20942-CPIH-3/2017  
 Датум: 01.11.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милош Савић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24540-CPI-2/2017  
 Датум: 01.11.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Маринковић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28476-CPI-2/2017  
 Датум: 03.11.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Раде Чугуровић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21063-CPA-3/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12917-CPIH-4/2017  
 Датум: 20.11.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Лука Поповић, Врбић, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28617-CPI-3/2017  
 Датум: 20.11.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милош Томић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31674-CPI-3/2017  
 Датум: 20.11.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "VALY" д.о.о., Белошевац, Ваљево
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28329-CPIH-2/2017  
 Датум: 20.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27794-CPI-3/2017  
 Датум: 20.11.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миладин Мартиновић, Богатић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26348-CPI-3/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27794-CPI-3/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ГП "Тим Ло Градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28206-CPI-3/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - "CHABROS" дрвна индустрија доо, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29999-CPI-3/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Решење о грађевинској доволи - измена - инвеститор Марио Божић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36131-CPA-1/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ГП "Тим ЛО Градња" д.о.о., Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-28206-CPI-4/2017  
 Датум: 07.12.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37248-CPI-1/2017  
 Датум: 07.12.2017. године  
    

Решење о грађевинској доволи - измена - инвеститор Милутин Гвозденовић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11924-CPA-9/2017  
 Датум: 07.12.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Ђурић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18710-CPI-6/2017  
 Датум: 11.12.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јована Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-CPI-3/2017  
 Датум: 15.12.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милорад Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36024-CPI-3/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Никола Максимовић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28627-CPI-2/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Милован Лаловић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7984-CPA-2/2017  
 Датум: 28.12.2017. године  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...