Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Грађевинска дозвола - 2016. година* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Раденко Антонић, Коренита
 .pdf
 Број: 351-549/2015-V   
 Датум: 15.01.2016. године   
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Биљана Поповић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-563/2015-V   
 Датум: 15.01.2016. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгана Ђунић Ваглица, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-562/2015-V   
 Датум: 15.01.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Макевија Бајић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-564/2015-V   
 Датум: 15.01.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Дарко Крстић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-580/2015-V   
 Датум: 15.01.2016. године  
    

Решење о измени и допуни решења о грађевинској дозволи бр. 351-272/2015-V од 05.08.2015. године - Катарина Деспотовић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: 351-531/2015-V   
 Датум: 15.01.2016. године  
    

Решење о измени и допуни решења о грађевинској дозволи бр. 351-228/2015-V од 03.03.2015. године - Сретен Лукић, Крупањ
 .pdf
 Број: 351-556/2015-V   
 Датум: 15.01.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Слободан Дражић, Горњи Добрић
 .pdf
 Број: 351-560/2015-V   
 Датум: 15.01.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница
 .pdf
 Број: 351-557/2015-V   
 Датум: 15.01.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 351-581/2015-V   
 Датум: 15.01.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милутин Гвозденовић, Велико Село
 .pdf
 Број: 351-561/2015-V   
 Датум: 21.01.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Г.П. "Опек" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-487-CPI-1/2016   
 Датум: 22.02.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Ивана Томић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-601-CPI-1/2016   
 Датум: 24.02.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Г.П. "Опек", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1112-CPI-1/2016   
 Датум: 03.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Слободан Дражић, Горњи Добрић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1150-CPI-1/2016   
 Датум: 03.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-720-CPI-1/2016   
 Датум: 03.03.2016. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Иван Мирковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-716-CPI-1/2016   
 Датум: 03.03.2016. године  
    

Решење о измени Решења о одобрењу за изградњу број: 351-59/2009-V од 13.03.2009. године
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-315-CPA-1/2016   
 Датум: 08.03.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Г.П. "Опек" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-1662-CPI-1/2016   
 Датум: 08.03.2016. године  
    

Закључак којим се исправља Решење о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-1662-CPI-1/2016 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1662-GR-2/2016   
 Датум: 11.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1317-CPI-1/2016   
 Датум: 14.03.2016. године  
    

Закључак којим се обуставља поступак по захтеву ГП "Опек" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1317-CPI-1/2016   
 Датум: 17.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Јово Мумовић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-2640-CPI-1/2016   
 Датум: 24.03.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Слободан Дражић, Горњи Добрић .pdf
 Број: ROP-LOZ-1150-CPIH-2/2016   
 Датум: 04.04.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за производњу, прераду и промет "Nelly" д.о.о, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-1765-CPI-2/2016   
 Датум: 04.04.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "Пејак-Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2707-CPI-2/2016   
 Датум: 04.04.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ивана Томић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-601-CPIH-2/2016   
 Датум: 13.04.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Десимир Грбић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-4094-CPI-1/2016   
 Датум: 15.04.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1317-CPIH-2/2016   
 Датум: 15.04.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Дејан и Јулијана Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-405-CPI-4/2016   
 Датум: 25.04.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јово Мумовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2640-GR-2/2016   
 Датум: 25.04.2016. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6945-CPI-1/2016   
 Датум: 09.05.2016. године  
    

Решење о измени и допуни Решења о грађевинској дозволи број 351-487/2015-V од 18.11.2015. године
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-652-CPА-1/2016   
 Датум: 11.05.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Хришћанско хуманитарно удружење "Хлеб живота", Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4243-CPI-1/2016   
 Датум: 12.05.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7963-CPI-1/2016   
 Датум: 13.05.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Жељко Лаловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-41-CPI-3/2016   
 Датум: 20.05.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Војин Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2816-CPI-2/2016   
 Датум: 20.05.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славко Јефић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9226-CPI-1/2016   
 Датум: 24.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Друштво за грађевинарство, производњу иуслуге "МБМ Рад" доо, Лозница
 .pdf
 Број: POP-1-2-8964-CPI-1/2016   
 Датум: 24.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ОПС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8320-CPA-1/2016   
 Датум: 24.05.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марко Ђука, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1229-CPI-3/2016   
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Горан Јеремић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9081-CPI-1/2016   
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - инвеститор Александар Лукић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9820-CPA-1/2016   
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милош Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10876-CPI-1/2016   
 Датум: 03.06.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драган Бантић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11055-CPI-1/2016   
 Датум: 03.06.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Сања Перино, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1087-CPI-3/2016   
 Датум: 03.06.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Бантић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11058-CPI-1/2016   
 Датум: 07.06.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Ледена лозица" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12086-CPI-1/2016   
 Датум: 13.06.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Ивана Томић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11058-CPA-3/2016   
 Датум: 13.06.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милутин Алексић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11578-CPI-1/2016   
 Датум: 13.06.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Бантић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11055-CPIH-2/2016   
 Датум: 15.06.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Предузеће за производњу, промет и услуге "EXTOL" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12292-CPA-1/2016   
 Датум: 15.06.2016. године  
    

Решење о измени и допуни Решења о одобрењу за изградњу број: 351-668/2008-V од 26.01.2010.године и  Потврде број: 351-3431/2010-V од 01.06.2010.године
 .pdf
 Број: 351-234/2016-V
  
 Датум: 16.06.2016. године
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Сања Перино, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1087-CPIH-4/2016   
 Датум: 23.06.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "DOMAX" д.о.о., Штитар
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1943-CPI-2/2016   
 Датум: 23.06.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Антонић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13794-CPI-1/2016   
 Датум: 27.06.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Светлана Митровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14209-CPI-1/2016   
 Датум: 04.07.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Антонић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13794-CPIH-2/2016   
 Датум: 26.07.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милисав Драгићевић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7989-CPI-2/2016   
 Датум: 26.07.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Горан Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12175-CPI-2/2016   
 Датум: 26.07.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Горан Гајић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8039-CPI-3/2016   
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Иван Томић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-601-CPIH-5/2016   
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Далибор Бојић, Мали Зворник
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11606-CPI-2/2016   
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Неђељко Миловановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10774-CPI-3/2016   
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Неђељко Миловановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10774-CPIH-4/2016   
 Датум: 28.07.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Далибор Бојић, Будишић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11606-CPIH-3/2016   
 Датум: 28.07.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18387-CPI-1/2016   
 Датум: 03.08.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-17855-CPI-1/2016   
 Датум: 03.08.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "МБМ Рад" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11646-CPI-2/2016   
 Датум: 10.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Љубинка Wenisch, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14711-CPI-2/2016   
 Датум: 10.08.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Михаило Вишњић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19114-CPI-1/2016   
 Датум: 12.08.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Војислав Арсеновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19835-CPI-1/2016   
 Датум: 19.08.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Неђељко Миловановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10774-CPA-2/2016   
 Датум: 22.08.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Саша Драгићевић и Дејан Драгићевић, Тршић и Радован Михаиловић, Липнички Шор .pdf
 Број: ROP-LOZ-20096-CPI-1/2016   
 Датум: 24.08.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Љубинка Wenisch, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14711-CPIH-3/2016   
 Датум: 24.08.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Дејана Сремчевић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20096-CPI-1/2016   
 Датум: 29.08.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милија Антонић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20960-CPI-1/2016   
 Датум: 31.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Владимир Андрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20973-CPI-1/2016   
 Датум: 31.08.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Радивојевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21716-CPI-1/2016   
 Датум: 07.09.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Бантић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11058-CPA-4/2016   
 Датум: 12.09.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Радосав Лазић, Брадић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10228-CPI-3/2016   
 Датум: 22.09.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18697-CPI-3/2016   
 Датум: 29.09.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23850-CPI-1/2016   
 Датум: 29.09.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23854-CPI-1/2016   
 Датум: 29.09.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24295-CPI-1/2016   
 Датум: 03.10.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Горан Јеремић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9081-CPI-3/2016   
 Датум: 03.10.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24656-CPI-2/2016   
 Датум: 05.10.2016. године  
    

Решење о измени и допуни решења о грађевинској дозволи бр. ROP-LOZ-10228-CPI-3/2016, заводни број 351-4006/2016-V од 19.09.2016. године - Друштво за производњу и промет "ИНТЕР-ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10228-CPA-4/2016   
 Датум: 05.10.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Осман Акаратовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21291-CPI-3/2016   
 Датум: 06.10.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Владимир Андрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20973-CPIH-2/2016   
 Датум: 10.10.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор СГР "Радинг", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21921-CPI-2/2016   
 Датум: 11.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Небојша Ракић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20532-CPI-4/2016   
 Датум: 11.10.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26097-CPI-1/2016   
 Датум: 13.10.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Владан Радосављевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26571-CPI-1/2016   
 Датум: 17.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Станоје Ћирић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26950-CPI-1/2016   
 Датум: 17.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Лорена пром" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26968-CPI-1/2016   
 Датум: 24.10.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Стеван Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21805-CPI-3/2016   
 Датум: 26.10.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Тања Поповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27363-CPI-1/2016   
 Датум: 26.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ГП "Опек" д.о.о. Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-22684-CPI-3/2016   
 Датум: 26.10.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Петар Ђурић, Липнички Шор  .pdf
 Број: ROP-LOZ-14609-CPI-4/2016   
 Датум: 28.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Небојша Ракић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20532-CPI-5/2016   
 Датум: 31.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - "Лоренапром" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28824-LOC-1/2016   
 Датум: 03.11.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Г.П."Опек" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22684-CPIH-4/2016   
 Датум: 03.11.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Привредно друштво "Алебра" д.о.о., Лозница
 .pdf
 
Број: ROP-LOZ-12305-CPI-2/2016   
 Датум: 03.11.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Радомир Вујић, Горње Недељице  .pdf
 Број: ROP-LOZ-23838-CPI-2/2016   
 Датум: 03.11.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Радоје Мигић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21820-CPI-2/2016   
 Датум: 07.11.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Сњежана Станковић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30168-CPI-1/2016   
 Датум: 23.11.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Дејан Војновић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30404-CPI-1/2016   
 Датум: 23.11.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "Миле Пром" д.о.о., Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-30289-CPI-1/2016   
 Датум: 23.11.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Енерготранс МРД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21925-CPI-2/2016   
 Датум: 28.11.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Радомир Вујић, Горње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23839-CPIH-3/2016   
 Датум: 30.11.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18387-CPI-2/2016   
 Датум: 06.12.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Борисав Јанковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32359-CPI-1/2016   
 Датум: 09.12.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Давид Мирић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32206-CPI-1/2016   
 Датум: 09.12.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Предузеће за производњу и промет "Лоренапром" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28824-CPI-3/2016   
 Датум: 13.12.2016. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миле Станојевић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33781-CPI-1/2016   
 Датум: 23.12.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Мирослав Јевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22645-CPI-3/2016   
 Датум: 27.12.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Славко Филиповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26387-CPI-2/2016   
 Датум: 27.12.2016. године  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...