Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Грађевинска дозвола - 2015. година


* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).

     

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Ана Панић, Лозница .pdf
 Број: 351-41/2015-V  
 Датум: 12.03.2015. године  
     

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ГП "Трио-градња" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: 351-36/2015-V  
 Датум: 12.03.2015. године  
     

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Предузеће за производњу и промет "Lorenaprom" д.о.о., Лозница  .pdf
 Број: 351-40/2015-V
  
 Датум: 13.03.2015. године
  
     

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Петар Грбић, Лозница  .pdf
 Број: 351-37/2015-V  
 Датум: 25.03.2015. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - Г.П. "Опек", Лозница
 .pdf
 Број: 351-49/2015-V  
 Датум: 30.03.2015. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Никодиновић, Београд
 .pdf
 Број: 351-56/2015-V  
 Датум: 08.04.2015. године  
     

 Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "ГРАДЕКС", Лозница
 .pdf
  Број: 351-58/2015-V  
  Датум: 08.04.2015. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миодраг Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-59/2015-V  
 Датум: 09.04.2015. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Петар Грбић, Лозница .pdf
 Број: 351-61/2015-V  
 Датум: 09.04.2015. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Радомир Гајић, Лешница .pdf
 Број: 351-62/2015-V  
 Датум: 09.04.2015. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће за производњу и промет "LORENAPROM" d.o.o., Лозница
 .pdf
 Број: 351-60/2015-V  
 Датум: 15.04.2015. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ана Панић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-65/2015-V  
 Датум: 17.04.2015. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миленко Бернасек, Лешница .pdf
 Број: 351-67/2015-V  
 Датум: 17.04.2015. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милоје Петровић, Горњи Добрић
 .pdf
 Број: 351-73/2015-V  
 Датум: 17.04.2015. године  
     

Решење о измени и допуни Решења о грађевинској дозволи бр. 351-1030/2014-V од 06.08.2014. године
 .pdf
 Број: 351-74/2015-V  
 Датум: 20.04.2015. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Дејан Стефановић, Церова, Крупањ  .pdf
 Број: 351-72/2015-V  
 Датум: 20.04.2015. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ГП "Трио-градња" д.о.о. и Звонко Мишић
 .pdf
 Број: 351-77/2015-V  
 Датум: 22.04.2015. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славиша Ђукић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-75/2015-V  
 Датум: 22.04.2015. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Гордана и Сретен Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-79/2015-V  
 Датум: 23.04.2015. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Марковић, Лешница
 .pdf
 Број: 351-85/2015-V  
 Датум: 27.04.2015. године  
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - "Натура Траде" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: 351-87/2015-V  
 Датум: 28.04.2015. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-89/2015-V  
 Датум: 04.05.2015. године  
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Живадин Милићевић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-92/2015-V  
 Датум: 04.05.2015. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славољуб Новаковић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: 351-100/2015-V  
 Датум: 12.05.2015. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бранислав Миловановић, Драгинац
 .pdf
 Број: 351-104/2015-V  
 Датум: 15.05.2015. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Живадин Милићевић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-110/2015-V  
 Датум: 19.05.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ОШ "Вук Караџић", Липница
 .pdf
 Број: 351-116/2015-V  
 Датум: 25.05.2015. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Гроздана Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-111/2015-V  
 Датум: 25.05.2015. године  
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Игњат Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-123/2015-V  
 Датум: 26.05.2015. године  
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Милисав Ћелић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-120/2015-V  
 Датум: 27.05.2015. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Натура Траде" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 351-130/2015-V  
 Датум: 02.06.2015. године  
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Будимир Николић, Горњи Добрић
 .pdf
 Број: 351-136/2015-V  
 Датум: 02.06.2015. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марина Јовић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-131/2015-V  
 Датум: 03.06.2015. године  
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - ЈП "Град" Лозница
 .pdf
 Број: 351-127/2015-V  
 Датум: 05.06.2015. године  
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Мартин Криловић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-132/2015-V  
 Датум: 03.06.2015. године  
     

Решење о измени и допуни решења о грађевинској дозволи бр. 351-110/2015-V .pdf
 Број: 351-146/2015-V  
 Датум: 10.06.2015. године  
     

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Никола Јосиповић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-140/2015-V  
 Датум: 10.06.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Љиљана Стојковић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-143/2015-V  
 Датум: 15.06.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Мартин Криловић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-144/2015-V  
 Датум: 15.06.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "Кока-Д.Добрић", Доњи Добрић  .pdf
 Број: 351-147/2015-V  
 Датум: 17.06.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Игњат Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-149/2015-V  
 Датум: 17.06.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: 351-153/2015-V  
 Датум: 17.06.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: 351-154/2015-V  
 Датум: 24.06.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ГПР "Миалн Илић предузетник", Лозница, Милан Цвијановић - Лозница и Милан Илић, Лозница  .pdf
 Број: 351-173/2015-V  
 Датум: 26.06.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "VALY" д.о.о., Ваљево
 .pdf
 Број: 351-176/2015-V  
 Датум: 26.06.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Слађан Стевановић, Липнички Шор и Предраг Конић, Јелав
 .pdf
 Број: 351-180/2015-V  
 Датум: 02.07.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "VALY" д.о.о. Ваљево
 .pdf
 Број: 351-189/2015-V  
 Датум: 03.07.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милисав Станковић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: 351-195/2015-V  
 Датум: 06.07.2015. године  
    

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Владимир Ристановић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-193/2015-V  
 Датум: 06.07.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миленко Матић, Слатина
 .pdf
 Број: 351-190/2015-V  
 Датум: 06.07.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Мирко Ђурђевић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-194/2015-V  
 Датум: 07.07.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ЈП "Водовод и канализација" Лозница
 .pdf
 Број: 351-191/2015-V  
 Датум: 07.07.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Милинко Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-208/2015-V  
 Датум: 10.07.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ЈП "Град", Лозница
 .pdf
 Број: 351-226/2015-V  
 Датум: 13.07.2015. године  
    

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун  - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Љиљане Васић, Стража
 .pdf
 Број: 351-215/2015-V  
 Датум: 14.07.2015. године  
    

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун  - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Миланке Васић, Стража .pdf
 Број: 351-218/2015-V  
 Датум: 14.07.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Електротехничко предузеће "ЕЛИНГ" а.д. Лозница
 .pdf
 Број: 351-211/2015-V  
 Датум: 14.07.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисник Добривоје Јовановић, Лозница  .pdf
 Број: 351-220/2015-V  
 Датум: 14.07.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Владимир Максимовић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-223/2015-V  
 Датум: 14.07.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Предраг Стефановић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-217/2015-V  
 Датум: 14.07.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Раде Тадић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-219/2015-V  
 Датум: 14.07.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Здравко Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-224/2015-V  
 Датум: 15.07.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Милорад Вићић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-225/2015-V  
 Датум: 15.07.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Даница Живковић, Лозница .pdf
 Број: 351-216/2015-V  
 Датум: 15.07.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Драгица Тадић, Лозница .pdf
 Број: 351-222/2015-V  
 Датум: 16.07.2015. године  
    

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун  - инвеститор Милош Миловановић, Воћњак
 .pdf
 Број: 351-229/2015-V  
 Датум: 16.07.2015. године  
    

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "Милепром" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 351-236/2015-V  
 Датум: 20.07.2015. године  
    
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славиша Радосављевић, Лозница .pdf
 Број: 351-235/2015-V  
 Датум: 20.07.2015. године  
    

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Бранко Јаковљевић, Руњани
 .pdf
 Број: 351-242/2015-V  
 Датум: 22.07.2015. године  
    

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Слободан Обадовић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-243/2015-V  
 Датум: 22.07.2015. године  
    

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Бранко Проданић, Ново Село  .pdf
 Број: 351-247/2015-V  
 Датум: 23.07.2015. године  
    

Решење о измени и допуни решења о издавању грађевинске дозволе - легализација број 351-247/2014-V од 30.03.2015. године
 .pdf
 Број: 351-241/2015-V  
 Датум: 24.07.2015. године  
    

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун  - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Миланке Васић, Стража .pdf
 Број: 351-256/2015-V  
 Датум: 04.08.2015. године  
    

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун  - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Љиљане Васић, Стража .pdf
 Број: 351-257/2015-V  
 Датум: 04.08.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ЈКП "Топлана-Лозница" Лозница
 .pdf
 Број: 351-259/2015-V  
 Датум: 04.08.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ЈКП "Топлана-Лозница" Лозница .pdf
 Број: 351-266/2015-V  
 Датум: 06.08.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Катарина Деспотовић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: 351-272/2015-V  
 Датум: 06.08.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "БИБО-БПУ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 351-271/2015-V  
 Датум: 07.08.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: 351-267/2015-V  
 Датум: 07.08.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "Милепром" д.о.о. Лозница .pdf
 Број: 351-275/2015-V  
 Датум: 07.08.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милош Миловановић, Вошњак .pdf
 Број: 351-278/2015-V  
 Датум: 10.08.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Љупко Ивановић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-277/2015-V  
 Датум: 12.08.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бранко Јаковљевић, Руњани .pdf
 Број: 351-291/2015-V  
 Датум: 12.08.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Петар Новаковић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-292/2015-V  
 Датум: 12.08.2015. године  
    

Закључак којим се прекида поступак за измену Решења о грађевинској дозволи бро 351-111/2013-V од 23.05.2013. године
 .pdf
 Број: 351-279/2015-V  
 Датум: 13.08.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милош Јанковић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-294/2015-V  
 Датум: 18.08.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Слободан Обадовић, Лозница  .pdf
 Број: 351-289/2015-V  
 Датум: 18.08.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Љиљане Васић, Стража .pdf
 Број: 351-290/2015-V  
 Датум: 18.08.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Милан, Марица, Горица и Ненад Васић, Стража .pdf
 Број: 351-293/2015-V  
 Датум: 18.08.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марко Гајић, Мали Зворник
 .pdf
 Број: 351-313/2015-V  
 Датум: 21.08.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Илија Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-308/2015-V  
 Датум: 21.08.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Радмила Вуковић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-310/2015-V  
 Датум: 24.08.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Загорка и Горан Кангрга, Ступница
 .pdf
 Број: 351-324/2015-V  
 Датум: 28.08.2015. године  
    

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Миодраг Арсеновић, Лозница .pdf
 Број: 351-319/2015-V  
 Датум: 31.08.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Дејан Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-323/2015-V  
 Датум: 01.09.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгица Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-322/2015-V  
 Датум: 02.09.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Радић, Воћњак
 .pdf
 Број: 351-351/2015-V  
 Датум: 11.09.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Радован Васић, Церова, Крупањ
 .pdf
 Број: 351-352/2015-V  
 Датум: 14.09.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ранко Ђукић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-356/2015-V  
 Датум: 14.09.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славица Петровић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-363/2015-V  
 Датум: 22.09.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бојан Петровић, Томањ - Крупањ
 .pdf
 Број: 351-367/2015-V  
 Датум: 22.09.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "МН" д.о.о. Лозница .pdf
 Број: 351-370/2015-V  
 Датум: 25.09.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као несонован - Бранко Проданић, Ново Село  .pdf
 Број: 351-364/2015-V  
 Датум: 25.09.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Љубомир Ковачевић, Доњи Добрић
 .pdf
 Број: 351-372/2015-V  
 Датум: 29.09.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јово Мирић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-371/2015-V  
 Датум: 29.09.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Гордана Тупајић, Лешница
 .pdf
 Број: 351-373/2015-V  
 Датум: 02.10.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милош Лазић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-396/2015-V  
 Датум: 07.10.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Радислав Мићић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-404/2015-V  
 Датум: 16.10.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - Арсеновић Миодраг, Лозница
 .pdf
 Број: 351-441/2015-V
  
 Датум: 28.10.2015. године
  
    

Решење о грађевинској дозволи - Степановић Добривоју, Лозница
 .pdf
 Број: 351-448/2015-V
  
 Датум: 29.10.2015. године
  
    

Решење о грађевинској дозволи - Ђаковић Милан, Лозница
 .pdf
 Број: 351-464/2015-V
  
 Датум: 02.11.2015. године
  
    

Решење о грађевинској дозволи - Петровић Слађане, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-449/2015-V 
  
 Датум: 04.11.2015. године 
  
    

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Бајић Макевије, Лозница
 .pdf
 Број: 351-482/2015-V  
  
 Датум: 16.11.2015. године  
  
    

Решење о грађевинској дозволи - Искић Владана, Београд
 .pdf
 Број: 351-484/2015-V   
  
 Датум: 16.11.2015. године   
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Владимир Ристановић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-485/2015-V  
 Датум: 18.11.2015. године
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за промет "ЕТУАЛ", Лозница .pdf
 Број: 351-487/2015-V  
 Датум: 19.11.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгутин Перић, Тршић
 .pdf
 Број: 351-488/2015-V  
 Датум: 24.11.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгољуб Радаљац, Лозница
 .pdf
 Број: 351-497/2015-V  
 Датум: 27.11.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марио Божић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-503/2015-V  
 Датум: 01.12.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Будимир Николић, Горњи Добрић
 .pdf
 Број: 351-506/2015-V  
 Датум: 07.12.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Лука Стевановић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-518/2015-V  
 Датум: 09.12.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Жељко Матић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-513/2015-V  
 Датум: 11.12.2015. године  
    

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Милена Лукић, Крупањ
 .pdf
 Број: 351-527/2015-V  
 Датум: 17.12.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Домка Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-532/2015-V  
 Датум: 22.12.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче" Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-540/2015-V  
 Датум: 23.12.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Јон, Бања Ковиљача  .pdf
 Број: 351-535/2015-V  
 Датум: 24.12.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јован Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-534/2015-V  
 Датум: 24.12.2015. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 351-541/2015-V  
 Датум: 28.12.2015. године  
    

Закључак којим се захтев одбацује као неблаговремен - Макевија Бајић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-551/2015-V  
 Датум: 31.12.2015. године  

Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...