Почетна
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Експропријације


-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-31/21-V од 05.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2765/2 КО Ново Село   
 

Датум пријема и објаве: 20.8.2021. године

   
     
-
Решење којим се усваја предлог Јавног предузећа "Путеви Србије", Београд за експропријацију катастарске парцеле  .pdf
 Катастарска парцела: 1570/1 К.О. Лешница   
 

Датум пријема и објаве: 23.8.2021. године

   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-45/21-V од 19.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2534/124 КО Ново Село
   
 

Датум пријема и објаве: 23.8.2021. године

   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-49/21-V од 17.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2766/2 КО Ново Село   
 

Датум пријема и објаве: 23.8.2021. године

   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-101/21-V од 19.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 1500/2 КО Ново Село   
 

Датум пријема и објаве: 23.8.2021. године

   
     
-
Решење којим се усваја предлог Јавног предузећа "Путеви Србије", Београд за експропријацију катастарске парцеле  .pdf
 Катастарска парцела: 11932/4 К.О. Лозница,  11932/4 К.О. Лозница   
 Датум пријема и објаве: 14.9.2021. године   
     
-
Решење којим се усваја предлог Јавног предузећа "Путеви Србије", Београд за експропријацију катастарске парцеле  .pdf
 Катастарска парцела: 1948/126 К.О. Лешница, 1949/1 К.О. Лешница   
 Датум пријема и објаве: 27.9.2021. године   
     
-
Решење којим се усваја предлог Јавног предузећа "Путеви Србије", Београд за експропријацију катастарске парцеле  .pdf
 Катастарска парцела: 2534/1 К.О. Ново Село
   
 Датум пријема и објаве: 27.9.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-133/21-X од 08.06.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2308/2 КО Ново Село   
 Датум пријема и објаве: 13.10.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-70/21-V од 12.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 1682/1 КО Лешница
   
 Датум пријема и објаве: 21.10.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-54/21-V од 12.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 1636/2 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 25.10.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-93/21-V од 06.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2332/2 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 27.10.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-12/21-V од 15.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2582/2 КО Ново Село
   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-14/21-V од 08.08.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2719/2 КО Ново Село
   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-24/21-V од 05.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2534/128 КО Ново Село
   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-40/21-V од 15.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2593/2 КО Ново Село
   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-44/21-V од 09.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2714/2 КО Ново Село
   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-62/21-V од 28.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 1462/2 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-89/21-V од 28.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 1941/2 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-98/21-V од 05.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 1483/2 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-117/21-V од 13.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 1568/2 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-118/21-V од 13.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 1571/2 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-124/21-V од 05.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 1685/2 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-315/21-V од 17.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 413/34 КО Јелав
   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-29/21-V од 09.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2591/2 КО Novo Selo
   
 Датум пријема и објаве: 29.10.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-321/21-V од 22.06.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 288/9 КО Јелав   
 Датум пријема и објаве: 29.10.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-32/21-V од 15.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2741/15 КО Ново Село
   
 Датум пријема и објаве: 09.11.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-59/21-V од 12.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2082/1 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 09.11.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-111/21-V од 19.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2293/2 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 09.11.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-116/21-V од 06.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 1894/12 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 09.11.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-122/21-V од 19.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2148/2 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 09.11.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-82/21-V од 23.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 1514/2 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве:16.11.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-279/21-V од 11.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 303/28 КО Јелав   
 Датум пријема и објаве:16.11.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-287/21-V од 11.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 289/6 КО Јелав   
 Датум пријема и објаве:16.11.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-307/21-V од 08.06.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 19/80 КО Јелав   
 Датум пријема и објаве:16.11.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-310/21-V од 03.06.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 159/49 КО Јелав   
 Датум пријема и објаве:16.11.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-126/21-V од 22.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2145 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве:18.11.2021. године   
     

 

Вести
25.Новембар 2021.
Борба против насиља на женама
Према информацији пренетој из Центра за ...
23.Новембар 2021.
Град донирао вредну опрему ...
Град Лозница предњачи по улагањима и техничком ...
19.Новембар 2021.
Са заседања Градског већа
На редовној седници Градског већа, ...
19.Новембар 2021.
Порука Лекића са пријема у ...
Градоначелник Лознице Видоје Петровић и ...
19.Новембар 2021.
Почела реализација пројекта ...
Поводом спровођења пројекта „Школе за ...
17.Новембар 2021.
Подршка Града у циљу здравог ...
Поводом обележавања Међународног ...