Почетна
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Експропријације


-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-31/21-V од 05.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2765/2 КО Ново Село   
 

Датум пријема и објаве: 20.8.2021. године

   
     
-
Решење којим се усваја предлог Јавног предузећа "Путеви Србије", Београд за експропријацију катастарске парцеле  .pdf
 Катастарска парцела: 1570/1 К.О. Лешница   
 

Датум пријема и објаве: 23.8.2021. године

   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-45/21-V од 19.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2534/124 КО Ново Село
   
 

Датум пријема и објаве: 23.8.2021. године

   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-49/21-V од 17.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2766/2 КО Ново Село   
 

Датум пријема и објаве: 23.8.2021. године

   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-101/21-V од 19.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 1500/2 КО Ново Село   
 

Датум пријема и објаве: 23.8.2021. године

   
     
-
Решење којим се усваја предлог Јавног предузећа "Путеви Србије", Београд за експропријацију катастарске парцеле  .pdf
 Катастарска парцела: 11932/4 К.О. Лозница,  11932/4 К.О. Лозница   
 Датум пријема и објаве: 14.9.2021. године   
     
-
Решење којим се усваја предлог Јавног предузећа "Путеви Србије", Београд за експропријацију катастарске парцеле  .pdf
 Катастарска парцела: 1948/126 К.О. Лешница, 1949/1 К.О. Лешница   
 Датум пријема и објаве: 27.9.2021. године   
     
-
Решење којим се усваја предлог Јавног предузећа "Путеви Србије", Београд за експропријацију катастарске парцеле  .pdf
 Катастарска парцела: 2534/1 К.О. Ново Село
   
 Датум пријема и објаве: 27.9.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-133/21-X од 08.06.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2308/2 КО Ново Село   
 Датум пријема и објаве: 13.10.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-70/21-V од 12.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 1682/1 КО Лешница
   
 Датум пријема и објаве: 21.10.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-54/21-V од 12.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 1636/2 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 25.10.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-93/21-V од 06.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2332/2 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 27.10.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-12/21-V од 15.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2582/2 КО Ново Село
   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-14/21-V од 08.08.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2719/2 КО Ново Село
   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-24/21-V од 05.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2534/128 КО Ново Село
   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-40/21-V од 15.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2593/2 КО Ново Село
   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-44/21-V од 09.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2714/2 КО Ново Село
   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-62/21-V од 28.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 1462/2 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-89/21-V од 28.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 1941/2 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-98/21-V од 05.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 1483/2 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-117/21-V од 13.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 1568/2 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-118/21-V од 13.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 1571/2 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-124/21-V од 05.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 1685/2 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-315/21-V од 17.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 413/34 КО Јелав
   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-29/21-V од 09.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2591/2 КО Novo Selo
   
 Датум пријема и објаве: 29.10.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-321/21-V од 22.06.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 288/9 КО Јелав   
 Датум пријема и објаве: 29.10.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-32/21-V од 15.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2741/15 КО Ново Село
   
 Датум пријема и објаве: 09.11.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-59/21-V од 12.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2082/1 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 09.11.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-111/21-V од 19.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2293/2 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 09.11.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-116/21-V од 06.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 1894/12 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 09.11.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-122/21-V од 19.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2148/2 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве: 09.11.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-82/21-V од 23.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 1514/2 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве:16.11.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-279/21-V од 11.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 303/28 КО Јелав   
 Датум пријема и објаве:16.11.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-287/21-V од 11.05.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 289/6 КО Јелав   
 Датум пријема и објаве:16.11.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-307/21-V од 08.06.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 19/80 КО Јелав   
 Датум пријема и објаве:16.11.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-310/21-V од 03.06.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 159/49 КО Јелав   
 Датум пријема и објаве:16.11.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-126/21-V од 22.04.2021  .pdf
 Катастарска парцела: 2145 КО Лешница   
 Датум пријема и објаве:18.11.2021. године   
     
-
 Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-303/21-V од 14.05.2021   .pdf
  Датум пријема и објаве:29.11.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-113/21-V од 05.05.2021  .pdf
  Датум пријема и објаве:29.11.2021. године   
     
-
 Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-100/21-V од 05.05.2021  .pdf
  Датум пријема и објаве:29.11.2021. године   
     
-
 Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-76/21-V од 12.04.2021  .pdf
  Датум пријема и објаве:29.11.2021. године   
     
 Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-67/21-V од 05.05.2021  .pdf
  Датум пријема и објаве:29.11.2021. године   
     
 Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-25/21-V од 05.05.2021  .pdf
  Датум пријема и објаве:29.11.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-26/21-V од 05.05.2021  .pdf
 Датум пријема и објаве:30.11.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-319/21-V од 08.06.2021  .pdf
 Датум пријема и објаве:30.11.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-294/21-V од 12.05.2021  .pdf
 Датум пријема и објаве:30.11.2021. године   
     
 Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-280/21-V од 12.05.2021  .pdf
 Датум пријема и објаве:03.12.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-317/21-V од 12.07.2021  .pdf
  Датум пријема и објаве:03.12.2021. године   
     
-
 Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-302/21-V од 03.06.2021  .pdf
  Датум пријема и објаве:03.12.2021. године   
     
-
 Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-293/21-V од 27.05.2021  .pdf
  Датум пријема и објаве:03.12.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-27/21-V од 14.05.2021  .pdf
  Датум пријема и објаве:07.12.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-72/21-V од 05.05.2021  .pdf
  Датум пријема и објаве:07.12.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-102/21-X од 15.09.2021  .pdf
  Датум пријема и објаве:07.12.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-135/21-V од 28.04.2021  .pdf
  Датум пријема и објаве:07.12.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-306/21-V од 08.06.2021  .pdf
  Датум пријема и објаве:07.12.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-83/21-V од 28.04.2021  .pdf
  Датум пријема и објаве:09.12.2021. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-275/21-V од 10.5.2021  .pdf
  Датум пријема и објаве:16.12.2021. године   
     
-Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-297/21-V од 12.5.2021  .pdf
  Датум пријема и објаве:05.01.2022. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-291/21-V од 27.5.2021  .pdf
  Датум пријема и објаве:05.01.2022. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-391/21-X од 1.6.2021  .pdf
  Датум пријема и објаве:10.01.2022. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-407/21-X од 10.6.2021  .pdf
  Датум пријема и објаве:10.01.2022. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-463/21-X од 8.6.2021  .pdf
  Датум пријема и објаве:28.01.2022. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-498/21-X од 12.7.2021  .pdf
  Датум пријема и објаве:25.03.2022. године   
     
 Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-414/21-X од 14.6.2021  .pdf
  Датум пријема и објаве:29.03.2022. године   
     
 Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-131/21-V од 13.5.2021  .pdf
 Датум пријема и објаве:07.04.2022. године   
     
 Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-406/21-X од 10.6.2021  .pdf
 Датум пријема и објаве:07.04.2022. године   
     
 -Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-485/21-X од 12.7.2021  .pdf
 Датум пријема и објаве:07.04.2022. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-376/21-X од 27.5.2021  .pdf
 Датум пријема и објаве:15.06.2022. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-325/21-X од 5.5.2022  .pdf
 Датум пријема и објаве:29.08.2022. године   
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-476/21-X од 23.7.2021  .pdf
     
     
-
Решење којим се дозвољава предаја непокретности експроприсане правоснажним решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница број 465-520/21-X од 23.7.2021  .pdf
     

 

Вести
23.Септембар 2022.
Млади су највећи потенцијал ...
Поред бројних активности  градоначелника ...
22.Септембар 2022.
Спремни на све изазове
На заседању Градског већа у Лозници којим је ...
21.Септембар 2022.
Још једно дечије игралиште у ...
Игралишта за децу млађих узраста су у ...
19.Септембар 2022.
Крај Штире
Пешачка стаза и трибина На плану ...
15.Септембар 2022.
Бољи услови јавног позива за ...
Овогодишњи јавни позив, који је Град ...
14.Септембар 2022.
Радови на путној ...
Настављају се радови на реконструкцији и ...