Почетна
Укидање печата

Архива конкурса - Град Лозница, 2018. година


*Текст новијих конкурса налази се у дну стране.

**Преглед текста конкурса врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

1.
Јавни позив за годишње програме организација у области спорта у граду Лозници који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2018. години   
 
Решење о одобравању висине средстава за реализацију годишњих програма организација у области спорта за 2018. годину   .pdf
 Број: 06-1-4/18-II   
 Датум пријема и објаве: 15.01.2018. године   
 
Периодични извештај о реализацији програма - образац 5
 .doc 
 
Завршни извештај о реализацији програма - образац 4
 .doc 
 Датум пријема: 05.02.2018. године, објаве: 06.02.2018. године   
     
2.
Конкурс за доделу градске награде најбољим ученицима и студентима са подручја града Лознице у 2018. години
  
 
 
Одлука о расписивању конкурса
  .pdf
 Број: 06-1-6/18-II
   
 Датум пријема и објаве: 18.01.2018. године   
 
Образац пријаве
 .docx.pdf
 Датум пријема и објаве: 29.01.2018. године   
     
3.
Конкурс за посебне програме организација у области спорта на територији града Лознице у 2018. години
   
 
Одлука о покретању поступка за суфинансирање посебних програма организација у области спорта на територији града Лознице у 2018. години
  .pdf
  Број: 06-1-3-1/18-II   
 
Одлука о расписивању јавног позива за посебне програме организација у области спорта у граду Лозници који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2018. години
  .pdf
  Број: 06-1-3-2/18-II   
 
Апликациони формулар
 .doc
.pdf
 Датум пријема и објаве: 19.01.2018. године   
 
Бодовна ранг листа
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 20.02.2018. године   
 
Одлука о прелиминарном одобравању предлога посебних програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2018. годину
  .pdf
  Број: 06-4-13/18-II   
 
Решење о одобравању висине средстава за реализацију посебних програма спортских организација за 2018. годину
  .pdf
  Број: 06-4-14/18-II   
 
Обавештење учесницима јавног конкурса
  .pdf
  Број: 108/18-IX   
 
Ревидирани буџет посебног програма за 2018. годину
 .doc.pdf
 Датум пријема и објаве: 13.03.2018. године   
     
4.
Конкурс програма рада/пројеката удружења грађана у области социјалне заштите
   
 
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање програма рада/пројеката удружења грађана у области социјалне заштите из буџета града за 2018. годину
  .pdf
  Број: 06-1-5-2/18-II   
 
Пријава на јавни конкурс
 .doc 
 
Изјава уз пријаву .doc 
 
Нацрт буџета програма рада/пројеката .doc 
 
Пријава за учешће на конкурс
 .doc 
 Датум пријема и објаве: 19.01.2018. године   
 
Одлука о покретању поступка за суфинансирање програма рада/пројеката удружења грађана у области спорта социјалне заштите из буџета града Лознице за 2018. годину
 .doc.pdf
  Број: 06-1-5-1/18-II   
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању недељног распореда рада и радног времена у Дому здравља "Др. Миленко Марин" у Лозници
 .docx.pdf
  Број: 06-6-1-13/2018-II   
 Датум пријема и објаве: 24.01.2018. године   
 
Листа вредновања и рангирања
 .docx.pdf
 Датум пријема и објаве: 02.03.2018. године   
     
5.
Конкурс за суфинансирање пројеката у области културе у 2018. години
   
 
Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице у 2018. години
  .pdf
  Број: 06-1-2-1/18-II   
 
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице у 2018. години
  .pdf
  Број: 06-1-2-2/18-II   
 
Пријава на јавни конкурс
 .doc.pdf
 Датум пријема и објаве: 25.01.2018. године   
 
Бодовна ранг листа
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 12.03.2018. године   
 
Одлука о избору прелиминарно одобрених пројеката у култури који ће се финансирати из буџета града Лознице у 2018. години
  .pdf
  Број: 06-7-8/18-II   
 
Решење о одобравању усклађени пројекти носилаца пројеката у култури за 2018. годину
  .pdf
  Број: 06-7-9/18-II   
 
Обавештење учесницима
  .pdf
  Број: 182/2018-IX   
 
Ревидирани буџет - образац 1а
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 24.04..2018. године   
 
Периодични финансијски извештај о утрошеним буџетским средствима
 .doc 
 
Периодични наративни извештај
 .doc 
 Датум пријема и објаве: 25.04..2018. године   
     
6.
Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у дражавној својини у градау Лозници
   
 
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Лозници
  .pdf
  Број: 98/2018-III1   
 Датум пријема и објаве: 26.01.2018. године   
     
7.
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији града Лознице у 2018. години
  .pdf
 
Образац пријаве
 .doc 
 
Образац пројекта
 .doc 
  Број: 06-4-16/18-II   
 Датум пријема и објаве: 18.04.2018. године   
 Бодовна ранг листа
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 23.05.2018. године   
 
Одлука о избору прелиминарно одобрених пројеката цркава и верских заједница који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2018. години
  .pdf
  Број: 06-12-18/18-II   
 
Решење о одобравању висине средстава за реализацију пројеката цркава и верских заједница у области вере за 2018. годину
  .pdf
  Број: 06-12-19/18-II   
 

– 

Обавештење учесницима
  .pdf
 
Ревидирани буџет пројекта
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 05.06.2018. године   
 - ПЕРИОДИЧНИ  НАРАТИВНИ  ИЗВЕШТАЈ
 .doc
 
 - КОНАЧАН НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ
 .doc
 
     
8.
Решење о додели и висини градске награде најбољим ученицима и студентима у 2018. години
  .pdf
 Број: 06-7-11/18-II   
 Датум пријема и објаве: 24.04.2018. године   
     
9.
Одлука о расписивању Јавног позива ради прикупљања предлога за суфинансирање годишњих програма спортских организација на територији града Лознице у 2019. години
  .pdf
 Апликациони формулар
 .doc
 
 Број: 06-10-7/18-II   
 Датум пријема и објаве: 25.05.2018. године   
 
Бодовна ранг листа
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 14.09.2018. године   
 
Одлука о прелиминарном одобравању предлога годишњих програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2019. годину
  .pdf
  Број: 06-22-17/18-II   
 Датум пријема и објаве: 27.09.2018. године   
 
Решење о одобравању висине средстава за реализацију годишњих програма организација у области спорта за 2019. годину
  .pdf
  Број: 06-2-16/19-II   
 
Обавештење
  .pdf
 
Ревидирани буџет годишњег програма за 2019. годину
 .doc
.pdf
 Датум пријема и објаве: 04.02.2019. године   
 
Периодични извештај о реализацији програма
  .pdf
 
Завршни извештај о реализацији програма
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 06.02.2019. године   
     
10.
Конкурс за доделу субвенција - подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава   .pdf
 Датум пријема и објаве: 28.05.2018. године   
     
11.
Конкурс за доделу субвенција - подстицајних средстава за инвестиције осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња  .pdf
 Датум пријема и објаве: 28.05.2018. године   
     
12.
Конкурс за доделу подстицајних средстава - регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 28.05.2018. године   
     
13.
Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 01.06.2018. године   
     
14.Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Града лознице у 2018. години  .pdf
 Број: 06-16-23/18-II   
 

Одлука о расписивању јавног позива са суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Лознице у 2018. године .doc.pdf
  Број: 06-16-24/18-II   
 
Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
  .pdf
 
Буџет пројекта а/
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 13.07.2018. године   
 
Закључак о давању сагласности за усвајање Предлога Решења о именовању Стручне комисије
  .pdf
  Број: 06-22-18/18-II   
 
Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката и расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета града Лознице у 2018. години   .pdf
  Број: 451/18-I   
 Датум пријема и објаве: 27.09.2018. године   
 
Предлог Одлуке са образложењем о избору пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Лознице у 2018. години
  .pdf
 
Закључак о давању сагласности
  .pdf
  Број: 06-28-2/18-II   
 
Решење о избору пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања кои се суфинансирају из буџета града Лознице у 2018. години
  .pdf
  Број: 479/18-I   
 
Информација учесницима јавног позива  .pdf
  Број: 722/2018-IX   
 
Пријава - Образац 1 - ревидирани буџет
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 19.10.2018. године   
     
15.
Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице  .pdf
 Датум пријема и објаве: 19.07.2018. године   
     
16.
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на тертиторији града Лознице за 2019. годину  .doc.pdf
 Број: 01/2018   
 Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2019. годину .doc.pdf
 Број: 02/2018   
  Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром на територији града Лознице за 2019. годину
 .doc.pdf
  Захтев за коришћење права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији града Лознице за 2019. годину
 .doc.pdf
  Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу сточарства на територији града Лознице за 2019. годину
 .doc.pdf
 Датум пријема и објаве: 08.08.2018. године   
     
17.
Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице  .pdf
 Датум пријема и објаве: 04.10.2018. године   
     
18.
Јавни конкурс - Пројекат "ЖЕНСКО ИНОВАЦИОНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО ЛОЗНИЦА 2018"   .pdf
 
Правилник о начину спровођења пројекта
  .pdf
 Образац пријаве
 .doc 
 
Изјава 1
 .docx 
 
Изјава 2
 .docx 
 Датум пријема и објаве: 20.11.2018. године   
     
19.
Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Лозница
  .pdf
 Број: 1577/2018-III1   
 Датум пријема и објаве: 22.11.2018. године   
     
20.
Наградни конкурс "Моја идеја за моју Лозницу"
 .docx.pdf
 Број: 06/35/10-2018-II   
 
Пријавни образац
 .doc 
 Датум пријема и објаве: 05.12.2018. године   
      
21.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице   .pdf
 Датум пријема и објаве: 19.12.2018. године
   
     
Вести
18.Фебруар 2020.
Подршка града у финансирању ...
На предстојећој седници Скупштине града ...
13.Фебруар 2020.
Бранкица и Михаило донели ...
Бранкица и Михаило донели сребро и бронзу са Првенства Европе у каратеу
У Градској управи уприличен је пријем за ...
13.Фебруар 2020.
Књижевник Вујиновић о повратку ...
Књижевник Вујиновић о повратку младих
– Од срца треба да поздравимо акцију града ...
13.Фебруар 2020.
Лозница у председништву СКГО
Лозница у председништву СКГО
За велики допринос у креирању развојних ...
12.Фебруар 2020.
Ђацима продужен распуст
Ђацима продужен распуст
Како би се смањило ширење вируса грипа, други ...
12.Фебруар 2020.
Три нове улице на Лагатору
Три нове улице на Лагатору
Комисија за утврђивање назива улица и тргова ...