Почетна
Укидање печата

Архива конкурса - Град Лозница, 2017. година


*Текст новијих конкурса налази се у дну стране.

**Преглед текста конкурса врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

1.
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице у 2017. години
 .doc
.pdf
 
Пријава на јавни конкурс - образац број 1
 .doc.pdf
 Број: 06-2-7/17- II
   
 Датум: 10.01.2017. године   
 Бодовна ранг листа
 .doc.pdf
 Датум: 21.02.2017. године   
      
2.
Предлог листе за доделу бесповратних средстава брачним паровима са пребивалиштем на територији града Лознице, за куповину кућа са окућницом на селу   .pdf
 Датум: 01.02.2017. године   
 Коначна листа
  .pdf
 Број: 360-1/2017-II   
 Датум: 07.02.2017. године   
      
3.
Одлука о одобравању висине средстава за реализацију годишњих програма организација у области спорта за 2017. годину
  .pdf
 
Обавештење
  .pdf
 
Ревидирани буџет годишњег програма за 2017. годину
 .doc.pdf
 Број: 06-5-20/17-II   
 Датум: 02.02.2017. године   
      
4.
Јавни конкурс за суфинансирање програма рада/пројеката удружења грађана у области социјалне заштите из буџета града за 2017. годину
  .pdf
 
Одлука о покретању поступка
  .pdf
 
Пријава на јавни конкурс
 .doc.pdf
 
Пријава за учешће на јавни конкурс
 .doc.pdf
 
Изјава уз пријаву
 .doc.pdf
 
Нацрт буџета програма рада/пројеката .doc.pdf
 Број: 06-5-14/17-II
   
 Датум: 03.02.2017. године   
 Листа вредновања
 .docx.pdf
 Датум: 06.03.2017. године   
      
5.
Јавни позив за доделу градске награде најбољим ученицима и студентима са подручја града Лознице у 2017. години
  .pdf
 
Образац за пријаву на јавни позив
 .docx.pdf
 Број: 06-6-4/17-II   
 Датум: 06.02.2017. године   
      
6.
Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Лознице у 2017. години .doc
.pdf
 
Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
 .doc.pdf
 
Ревидирани буџет пројекта
 .xlsx
 
 Број: 06-5-24/17-ll
   
 Датум: 20.02.2017. године   
      
7.
Јавни конкурс за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Лозница .docx.pdf
 Број: 06-1/17    
 Датум: 10.03.2017. године   
      
8.
Јавни позив за посебне програме организација у области спорта у граду Лозници који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2017. години
 .doc.pdf
 
Апликациони формулар
 .doc.pdf
 Број: 06-5-19/17-II   
 Датум: 20.03.2017. године   
 
Бодовна ранг листа
  .pdf
  Датум: 21.04.2017. године   
 
Одлука о одобравању предлога посебних програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2017. годину
  .pdf
 
Одлука о одобравању висине средстава за реализацију посебних програма спортских организација за 2017. годину
  .pdf
 
Обавештење учесницима јавног конкурса за суфинасирање посебних програма у области спорта на територији града Лознице у 2017. години
  .pdf
 
Ревидирани буџет посебних програма за 2017. годину
  .pdf
  Датум: 02.06.2017. године   
 -
Решење о одобравању висине средстава за реализацију годишњих програма организација у области спорта за 2018. годину
  .pdf
  Датум: 15.01.2018. године   
9.
Закључак о давању сагласности за усвајање Предлога Решења Комисије за оцену пројеката и расподелу средстава за суфинансирање пројеката јавних гласила у области јавног информисања из буџета града Лознице за 2017. годину  .pdf
 Број: 06-11-9/17-II   
 
Решење о именовању Комисије за оцену пројеката и расподелу средстава за суфинансирање пројеката јавних гласила у области јавног информисања из буџета града Лознице за 2017. годину  .pdf
  Број: 150/17-I   
 Датум: 23.03.2017. године   
 __________
   
 
Записник са седнице стручне Комисије за оцену пројеката и расподелу средстава за суфинансирање пројеката јавних гласила у области јавног информисања из буџета града Лознице за 2017. годину
  .pdf
 
Предлог Градском већу и Градоначелнику Одлуке о избору пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2017. години
  .pdf
 
Закључак о давању сагласности   .pdf
 
Решење о избору пројеката јавних гласила у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2017. години
  .pdf
 
Информација учесницима конкурса
 .doc.pdf
 Датум: 13.04.2017. године   
      
10.
Одлука о избору одобрених пројеката у култури који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2017. години
  .pdf
 Број: 06-11-7/17-II   
 
Решење о одобравању усклађених пројеката носилаца пројеката у култури за 2017. годину са висином средстава Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за суфинансирање пројеката у култури из буџета града Лознице у 2017. години
  .pdf
  Број: 06-11-8/17-II   
 
Обавештење учесницима
 .doc.pdf
 
Ревидирани буџет
 .doc.pdf
 Датум: 23.03.2017. године   
      
11.
Решење о додели и висини градске награде најбољим ученицима и студентима у 2017. години
  .pdf
 Број: 06-11-14/17-II   
 Датум: 24.03.2017. године   
      
12.Јавни конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији Града Лознице у 2017. години.
  .pdf
 Број: 06-5-22/17-II
   
  -Образац пријаве
 .doc 
 Датум: 29.03.2017. године
   
 
Бодовна ранг листа  .pdf
  Датум: 15.05.2017. године   
 
Одлука о избору одобрених пројеката цркава и верских ѕаједница који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2017. години
  .pdf
 
Одлука о одобравању висине средстава за реализацију пројеката цркава и верских заједница у области вере за 2017. годину
  .pdf
 
Обавештење учесницима јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области вере на територији града Лознице у 2017. години
  .pdf
 
Ревидирани буџет пројекта - цркве и верске заједнице 2017. година
  .pdf
      
      
13.Јавни конкурс за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Лозница
  .pdf
 Број: 06-3/17 
   
 Датум: 05.04.2017. године
   
      
14.
Одлука о одређивању датума отварања конкурсних пријава и објављивању списка кандидата .docx.pdf
 Датум: 19.04.2017. године   
      
15.
Јавни позив за достављање предлога за доделу градских признања
  .pdf
 Број: 202/2017-I     
 Датум: 27.04.2017. године   
      
16.
Јавно обавештење ради прикупљања предлога за суфинансирање годишњих програма спортских организација на територији града Лознице у 2018. години
  .pdf
 Број: 06-18-18/17-II   
 
Апликациони формулар
 .doc.pdf
 Датум: 01.06.2017. године   
 
Бодовна ранг листа
  .pdf
 Датум: 13.07.2017. године   
 
Одлука о прелиминарном одобравању предлога годишњих програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2018. годину  .pdf
 Датум: 04.08.2017. године   
      
17.
Јавни конкурс за доделу субвенција у пољоприведи и руралном развоју
   
 –  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ 
  .pdf
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА У ОБЛАСТИ ПЛАСТЕНИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЦВЕЋА И ПОВРЋА- ЗА НАБАВКУ НОВИХ ЗАШТИЋЕНИХ ПРОСТОРА (ПЛАСТЕНИКА) СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ
  .pdf
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА У СТОЧАРСТВУ - РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА УМАТИЧЕНИХ КРАВА И ЈУНИЦА
  .pdf
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА-ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ РЕГРЕС ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА ЗА УСЕВЕ, ПЛОДОВЕ, ВИШЕГОДИШЊЕ ЗАСАДЕ И ЖИВОТИЊЕ
  .pdf
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА-ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ
  .pdf
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА-ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА НАБАВКУ ПРОТИВГРАДНИХ МРЕЖА И МРЕЖА ЗА СЕНЧАЊЕ
  .pdf
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА-ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА КОЈА СЕ БАВЕ ПЧЕЛАРСТВОМ
  .pdf
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА
  .pdf
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА У СТОЧАРСТВУ - НАБАВКА ПРИПЛОДНОГ МАТЕРИЈАЛА
  .pdf
      
18.Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2018. годину
 .doc
 
 Број: сл/2017    
 Датум: 28.06. 2017. године    
 
Захтев за инфраструктуру .doc 
 
Захтев за сточаре
 .doc 
  Датум: 05.07.2017. године    
      
19.

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице  за 2018. годину

 .doc
 
 

Број:  сл/2017-06

   
 Датум: 28.06.2017. године    
 
Захтев за остваривање права
 .doc 
  Датум: 05.07.2017. године    
      
20.

 Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Лозница

  .pdf
 Број: 1629/2017-lll1
   
 Датум: 18.09.2017. године 
   
      
Вести
22.Јануар 2020.
Обавештење такси превозницима
Обавештење такси превозницима
Обавештавају се такси превозници - ...
17.Јануар 2020.
Састанци са саветима месних ...
Градоначелник Лознице Видоје Петровић и његови ...
10.Јануар 2020.
Конкурс за куповину трактора
Конкурс за куповину трактора
Првог радног дана у овој години Управа за ...
09.Јануар 2020.
Јавни позив за укључивање у тим ...
Град Лозница је оквиру програма „Лозница ...
08.Јануар 2020.
Градоначелник честитао Божић
Градоначелник Видоје Петровић честитао Божић
Уз традиционалну новогодишњу, градоначелник ...
31.Децембар 2019.
Знамења за наше ...
Знамења за наше репрезентативце
Члан параолимпијске репрезентације Србије у ...