Почетна
Укидање печата

Архива конкурса - Град Лозница, 2016. година


*Текст новијих конкурса налази се у дну стране.

**Преглед текста конкурса врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

1.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница
 .doc
.pdf
 Број: 06-45/15-28-13
   
 Датум: 11.01.2016. године   
      
2.Предлог Комисије и Решење Градског већа о одобравању висине средстава за реализацију годишњих програма спортских организација за 2016. годину
  .pdf
 Датум: 20.01.2016. године   
      
3.
Предлог Комисије и Решење Градског већа о одобравању висине средстава за реализацију годишњих програма у области културе за 2016. годину  .pdf
 Датум: 20.01.2016. године   
      
4.
Јавни конкурс за суфинансирање програма рада/пројеката удружења у области социјалне заштите за 2016. годину
  .pdf
 »
Изјава уз пријаву на конкурс
 .doc
.pdf
 »Нацрт буџета програма рада/пројеката
 .doc.pdf
 »Пријава за учешће на конкурсу
 .doc.pdf
 »Пријава на јавни конкурс
 .doc.pdf
 Датум: 22.01.2016. године   
 Листа вредновања и рангирања
 .doc.pdf
 Датум: 24.02.2016. године   
      
5.
Периодични и завршни извештај правдања средстава - спорт 2016. - образац 5.
 .doc.pdf
 Датум: 27.01.2016. године   
      
6.
Јавни позив ѕа подношење пријава за евидентирање закупаца на неодређено време и власника станова на којима је засновано право закупа на неодређено време
 .doc.pdf
 »
Евиденциона пријава .doc.pdf
 Датум: 28.01.2016. године   
      
7.
Јавни позив за доделу годишње градске награде за најуспешније ученике и студенте у буџетској 2016. години   .pdf
 »Образац за пријаву
 .docx.pdf
 Број: 06-01-6/16-II   
 Датум: 29.01.2016. године   
      
8.
Јавни позив за посебне програме у области спорта у граду лозници који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2016. години
  .pdf
 »Апликациони формулар
 .doc.pdf
 Број: 06-02-4/16-II   
 Датум: 01.02.2016. године   
     
9.Закључак о утврђивању списка кандидата за директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница чији је оснивач град Лозница .doc.pdf
 »
Одлука о објављивању списка кандидата
 .docx.pdf
 Број: 2/2016
   
 Датум: 25.02.2016. године   
     
10.
Правилник о покретању поступка финансирања програма активности удружења грађана на територији града Лознице у 2016. години
  .pdf
 »
Одлука о покретању поступка финансирања програма активности удружења грађана на територији града Лознице у 2016. години  .pdf
 »
Јавни конкурс за финансирање програма удружења предузетника на територији града Лознице у 2016. години
  .pdf
 »
Образац пријаве на јавни конкурс
 .doc.pdf
 »
Образац предлога програма удружења предузетника за учешће на јавном конкурсу
 .doc.pdf
 Број: 06-4-20/16-II, 06-4-21/16-II и 06-4-22/16-II   
 Датум: 03.03.2016. године   
     
11.
Јавни позив за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Лознице у 2016. години
  .pdf
 »
Образац 1.1. - Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
 .doc 
 »
Образац 1.2. - Буџет пројекта и ревидирани буџет пројекта
 .xls 
 Број: 06-4-19/16-II   
 Датум: 03.03.2016. године   
     
12.
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница
 .docx.pdf
 Број: 06-5/16-29-8   
 Датум: 04.03.2016. године   
     
13.
Јавни конкурс за доделу средстава задужбинама и фондацијама у области уметности и науке за пројекте који доприносе промоцији културно-историјског наслеђа везаног за лик и дело Вука Караџића од значаја за град Лозницу у 2016. години  .doc.pdf
 »
Пријава на јавни конкурс
 .doc.pdf
 Број: 06-4-14/16-II   
 Датум: 17.03.2016. године   
     
14.
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији града Лознице у 2016. години
 .doc.pdf
 »
Пријава на јавни конкурс .doc.pdf
 Број: 06-4-17/16-II   
 Датум: 17.03.2016. године   
     
15.
Решење о додели и висини годишње градске награде најуспешнијим ученицима и студентима у 2016. години
  .pdf
 Број: 06-7-5/16-II   
 Датум: 25.03.2016. године   
     
16.
Обједињени предлог за одобравање посебних програма реализације општег интереса у области спорта у 2016. години
  .pdf
 »
Бодовна ранг листа
  .pdf
 Датум: 29.03.2016. године   
     
17.
Обједињени предлог за одобравање пројеката задужбина и фондација у области уметности и науке који доприносе промоцији кулутрно историјског наслеђа везаног за лик и дело Вука Караџића од значаја за град Лозницу у 2016. години   .pdf
 »
Бодовна ранг листа  .pdf
 Датум: 06.04.2016. године   
     
18.
Обједињени предлог за одобравање пројеката у области вере за 2016. годину
  .pdf
 »
Бодовна ранг листа  .pdf
 Датум: 06.04.2016. године   
     
19.
Решење о именовању Комисије за оцену пројеката и расподелу средстава за суфинансирање пројеката јавних гласила у области јавног информисања из буџета града Лознице за 2016. годину
  .pdf
 Број: 06-9/16-II   
 Датум: 11.04.2016. године   
     
20.
Решење о допуни Решења бр. 06-9/16-II од 11.04.2016. године о именовању Комисије за оцену пројеката и расподелу средстава за суфинансирање пројеката јавних гласила у области јавног информисања из буџета града Лознице за 2016. годину  .pdf
 Број: 569/16-III1   
 Датум: 14.04.2016. године   
     
21.
Записник са седнице стручне Комисије за расподелу средстава за суфинасирање пројеката у области јавног информисања из буџета града Лознице у 2016. години
  .pdf
 
Предлог одлуке Градском већу и Градоначелнику о избору пројеката производње медијских садржаја
  .pdf
 
Решење о избору пројеката јавних гласила у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2016. години  .pdf
  Број: 06-10-1/16-II
   
 
Обавештење за доставу обрасца
  .pdf
 Датум: 20.04.2016. године
   
     
22.
Решење којим се усваја предлог комисије за одобравање пројеката задужбина и фондација у области уметности и науке који доприносе промоцији културно историјског наслеђа везаног за лик и дело Вука Караџића од значаја за град Лозницу у 2016. години
  .pdf
 Број: 06-10-2/16-II   
 
Решење којим се одобравају усклађени пројекти задужбина и фондација у области уметности и науке који доприносе промоцији културно историјског наслеђа везаног за лик и дело Вука Караџића од значаја за град Лозницу у 2016. години са висином средстава Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за суфинансирање пројеката задужбина и фондација у области уметности и науке из буџета града Лознице у 2016. години  .pdf
 Датум: 20.04.2016. године   
     
23.
Решење којим се одобравају усклађени пројекти цркава и верских заједница, носилаца пројеката у области вере за 2016. годину са висином средстава Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области вере из буџета града Лознице у 2016. години  .pdf
 Број: 06-11-5/16-II   
 
Обавештење учесницима јавног конкурса
  .pdf
 
Ревидирани буџет пројекта
  .pdf
 Датум: 18.05.2016. године   
     
24.
Јавно обавештење ради прикупљања предлога за суфинансирање годишњег програма спортских организација на територији града Лознице у 2017. године
 .doc.pdf
 Број: 06-14-19/16-II   
 
Апликациони формулар
 .doc 
 Датум: 07.06.2016. године   
     
25.
Решење о висини средстава за реализацију посебних програма спортских организација за 2016. годину
 .doc.pdf
 Број: 06-14-17/16-II   
 
Обавештење учесницима Јавног конкурса за суфинасирање посебног програма у области спорта на територији града Лознице у 2016. години
 .doc.pdf
 
Ревидирани буџет посебног програма .doc 
 Датум: 07.06.2016. године   
     
26.
Одлука о расписивању јавног огласа ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
 .doc.pdf
 Датум: 08.06.2016. године   
     
27.
Одлука о расписивању јавног огласа ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини .doc.pdf
 Датум: 30.06.2016. године   
     
28.
Обједињени предлог за одобравање годишњих програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2017. годину  .pdf
 
Бодовна ранг листа  .pdf
 
Одлука о одобравању предлога годишњих програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2016. годину
  .pdf
 Датум: 25.07.2016. године   
     
29.
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2017. годину
 .doc.pdf
 Датум: 16.09.2016. године   
     
30.
Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2017. годину
 .doc.pdf
 Датум: 16.09.2016. године   
     
31.
Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Лозница
  .pdf
 Број: 1881/16-III1   
 Датум: 08.11.2016. године   
     
32.
Јавни позив за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији града Лознице за куповину сеоских кућа са окућницом
  .pdf
 Број: 06-41-1/16-II   
 Датум: 13.12.2016. године   
     
33.
Обавештење о позиву за подношење понуда за руководиоца изградње
 .docx.pdf
 Датум: 30.12.2016. године   
     
Вести
22.Јануар 2020.
Обавештење такси превозницима
Обавештење такси превозницима
Обавештавају се такси превозници - ...
17.Јануар 2020.
Састанци са саветима месних ...
Градоначелник Лознице Видоје Петровић и његови ...
10.Јануар 2020.
Конкурс за куповину трактора
Конкурс за куповину трактора
Првог радног дана у овој години Управа за ...
09.Јануар 2020.
Јавни позив за укључивање у тим ...
Град Лозница је оквиру програма „Лозница ...
08.Јануар 2020.
Градоначелник честитао Божић
Градоначелник Видоје Петровић честитао Божић
Уз традиционалну новогодишњу, градоначелник ...
31.Децембар 2019.
Знамења за наше ...
Знамења за наше репрезентативце
Члан параолимпијске репрезентације Србије у ...