Почетна
Укидање печата

Архива конкурса - Град Лозница, 2015. година


*Текст новијих конкурса налази се у дну стране.
**Преглед текста конкурса врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

1.
 Конкурс за директоре јавних предузећа   
      
2.
 Јавни позив за доделу годишње градске награде за најуспешније ученике и студенте у буџетској 2015. години  
 
 
      
3.
Јавни конкурс за суфинансирање потреба у области спорта на територији града Лознице у 2015. години
  .pdf
 Број: 06-1-21/15-II
   
 Датум: 09.02.2015. године   
 Правилник о начину суфинансирања потреба у области спорта на територији града Лознице у 2015. години
  .pdf
  Број: 06-1-18/15-II   
  Датум: 09.02.2015. године   
 Правилник о изменама и допунама Правилник о начину суфинансирања потреба у области спорта на територији града Лознице у 2015. години  .pdf
  Број: 06-7-13/15-II   
  Датум: 09.03.2015. године   
 Одлука о покретању поступка за суфинансирање потреба у области спорта на територији града Лознице у 2015. години
  .pdf
  Број: 06-1-19/15-II   
  Датум: 09.02.2015. године   
 Решење о именовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса у области спорта у 2015. години
  .pdf
 Предлог расподеле средстава опредељених за спорт у 2015. години
  .pdf
  Датум: 02.03.2015. године   
 
Одлука о расподели средстава из буџета града Лознице опредељених за спорт у 2015. години
  .pdf
  Број: 06-6-2/15-II   
  Датум: 03.03.2015. године   
      
4.
  Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката удружења која обављају културну делатност из буџета града Лознице у 2015. години .doc .pdf
  Датум: 09.02.2015. године   
      
5.
 Јавни конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Лознице у 2015. години .doc .pdf
  
Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања .docx
  
  
Образац 1.2
.xls
  
  
Образац 2
.xls
  
  Датум: 09.02.2015. године   
       
6.
 Јавни конкурс за суфинансирање пројекта цркава и верских заједница на територији града Лозница у 2015. години
.doc .pdf
  Датум: 25.02.2015. године   
      
7.
 Измене и допуне јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Лознице у 2015. години
.doc .pdf
  Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
.doc .pdf
  Датум: 26.02.2015. године
   
      
8.
 Решење о додели и висини годишње градске награде најуспешнијим ученицима и студентима у 2015. години
  .pdf
  Број: 06-7-9/15-II
   
  Датум: 13.03.2015. године   
      
9.
 Одлука о расписивању јавног огласа ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини.doc .pdf
  Датум: 26.03.2015. године   
      
10.
 Одлука о расподели средстава из буџета Града Лознице опредељених за спорт у 2015. години .doc .pdf
  Број: 06-6-2/15-II   
  Датум: 26.03.2015. године   
 
     
11.
 Одлука о избору годишњих програма рада и пројеката удружења која обављају културну делатност, који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2015. години
.doc .pdf
  Број: 06-9-6/15-II   
  Датум: 26.03.2015. године   
      
12.
 Решење о именовању Комисије за расподелу средстава за суфинансирање пројеката јавних гласила у области јавног информисања из буџета града Лознице за 2015. годину.doc .pdf
  Број: 06-9-7/15-II   
  Датум: 27.03.2015. године   
  »
Решење о измени Решења Градског већа о именовању Комисије за расподелу средстава за суфинансирање пројеката јавних гласила у области јавног информисања из буџета града Лознице за 2015. годину, број: 06-9-7/2015-II од 25.03.2015. године
.doc .pdf
   Број: 06-10/15-II   
   Датум: 3.04.2015. године   
      
13.
 Решење о избору пројеката јавних гласила у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета града Лознице
  .pdf
  Број: 06-11-5/15-II   
  Датум: 15.04.2015. године   
  »
Обавештење учесницима Јавног конкурса за суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Лознице у 2015. години
  .pdf
   Број: 47/15-VII   
   Датум: 15.04.2015. године   
       
14.
 Јавни конкурс за финансирање програма удружења предузетника на територији града Лознице у 2015. години
.doc .pdf
  »
Образац програма
.doc .pdf
  »
Образац пријаве
.doc .pdf
       
15. Јавни позив за достављање предлога за доделу јавних признања
  .pdf
       
16.
 Одлука о избору пројеката цркава и верских заједница у области вера који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2015. години
  .pdf
   Број: 06-11-4/15-II   
   Датум: 27.04.2015. године   
       
17.
 Јавно обавештење ради прикупљања предлога за суфинансирање годишњих програма ради спортских удружења на територији града Лознице у 2016. години
.doc .pdf
  »
Апликациони формулар
doc .pdf
  »
Обрасци
.doc .pdf
  Датум: 04.06.2015. године   
   »  Обавештење о продужењу рока
.doc .pdf
   Датум: 22.06.2015. године   
       
18.
 Конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима
  .pdf
  »
Прилог 1
.doc  
  »
Прилог 2
.doc  
  »
Прилог 3
.doc  
  Конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2015. годину  .pdf
   Датум: 30.07.2015. године   
       
19.
 Јавни конкурс за суфинансирање програма рада/пројекта удружења грађана у области социјалне заштите за 2015. године
.doc .pdf
  »Пријава на јавни конкурс
.doc .pdf
  »Пријава за учешће на конкурс
.doc .pdf
  »Изјава уз пријаву на конкурс
.doc .pdf
  »
Нацрт буџета програма рада/пројекта
.doc .pdf
  Рок за пријаву: 15. август 2015. године
   
  Датум: 31.07.2015. године   
       
20.
 Обједињени предлог за одобравање годишњих програма реализације општег интереса у области спорта за 2016. годину
  .pdf
   Решење којим се усваја предлог Комисије за одобравање програма у оласти спорта на територији града Лознице  .pdf
   Бодовна ранг листа  .pdf
  Датум: 04.09.2015. године   
      
21.
 Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице у 2016. години
.doc
 .pdf
  Датум: 02.10.2015. године   
      
22.
 Одлука о избору програма рада/пројеката удружења грађана из области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Лознице за 2015. годину
  .pdf
  Број: 06-29-5/15-II   
  Датум: 02.10.2015. године   
      
23.
 Одлука о расписивању јавногогласа ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини - индустријска зона "Шепак"
  .pdf
  Одлука о расписивању јавногогласа ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини - индустријска зона "Лагатор - III"
  .pdf
  Број: 01-1190   
  Датум: 15.10.2015. године   
      
24.
  Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Лознице за 2016. годину.doc .pdf
  Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2016. годину .doc .pdf
  Број: сл/2015-06   
  Датум: 15.10.2015. године   
      
25.
 Обавештење о јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 14 сеоских кућа са окућницом и доделе пакета помоћи.
  .pdf
  Датум: 13.11.2015. године
   
      
26.
 Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији градa Лознице .docx .pdf
  Број: 373/2015-I   
  Датум: 27.11.2015. године   
      
27.
 Конкурс за предлог ликовних решења представљања града Лозница у циљу израде календара за наступајућу 2016. годину
.doc .pdf
  Датум: 30.11.2015. године   
      
28.
 Одлука о расписивању јавног огласа ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
.doc .pdf
  Датум: 02.12.2015. године   
      
29. Обједињени предлог за одобравање пројеката у области културе за 2016. годину и бодовна ранг листа
.doc .pdf
  Датум: 08.12.2015. године   
      
30. Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 30 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији града Лознице .doc .pdf
  Датум: 25.12.2015. године   
      
31.  Решење Градског већа о одобравању пројеката у култури за 2016. годину
.doc .pdf
  Датум: 28.12.2015. године   


Вести
17.Јануар 2020.
Састанци са саветима месних ...
Градоначелник Лознице Видоје Петровић и његови ...
10.Јануар 2020.
Конкурс за куповину трактора
Конкурс за куповину трактора
Првог радног дана у овој години Управа за ...
09.Јануар 2020.
Јавни позив за укључивање у тим ...
Град Лозница је оквиру програма „Лозница ...
08.Јануар 2020.
Градоначелник честитао Божић
Градоначелник Видоје Петровић честитао Божић
Уз традиционалну новогодишњу, градоначелник ...
31.Децембар 2019.
Знамења за наше ...
Знамења за наше репрезентативце
Члан параолимпијске репрезентације Србије у ...
27.Децембар 2019.
Лозница припада најбољима
Лозница припада најбољима
Градоначелник Лознице Видоје Петровић синоћ је ...