Почетна
Uzmi racun i pobedi

2020. година - Јавне набавке


* Нове јавне набавке налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
________
   Назив документа
Тип документа

Конкурсна документација - Радови на одржавању локалних категорисаних и некатегорисаних путева и улица на територији града Лознице .doc .pdf
 Деловодни број: 404-1-41/2020-III1–4   
 Позив за достављање понуда
.docx .pdf
 ЈН број: 01/2020    
 Датум пријема и објаве: 03.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-1-41/2020-III1–5   
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-1-41/2020-III1–8   
 Датум пријема и објаве: 05.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-1-41/2020-III1–10   
 Датум пријема и објаве: 24.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Услуге хибридне поште - услуге предштампе, израда коверата са повратницом, печатирање персоналну штампу, машинско инсертовање, уштампавање променљивих адресних података, сортирање, паковање и достављање података у електронском облику о статусу, односно датуму уручења пореске пошиљке за потребе Одсека локалне пореске администрације Градске управе Лозница .doc .pdf
 Деловодни број: 404-2-5/2020-III1   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 02/2020   
 Датум пријема и објаве: 06.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-2-5/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 27.01.2020. године   
     

Конкурсна документација - Радови на рехабилитацију и осавремењавању путева и улица на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-3-42/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 03/2020   
 Датум пријема и објаве: 08.01.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-42/2020-III1-5   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-42/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-42/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-42/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 24.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка тонера за потребе Градске управе Лозница
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-4-45/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 04/2020   
 Датум пријема и објаве: 09.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-4-45/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 29.01.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-4-45/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка услуга уступања људских ресурса - Услуге запошљавања
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-5-49/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 05/2020   
 Датум пријема и објаве: 10.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-5-49/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-5-49/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 24.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектно техничке документације за изградњу улица Нова 6,7 и 8 у Индустријској зони "Шепак" у Лозници и израду техничке документације пројекта за изградњу улице Планирана III у Лозници
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-7-54/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 07/2020   
 Датум пријема и објаве: 13.01.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.docx .pdf
  Деловодни број: 404-7-54/2020-III1-5   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-7-54/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 10.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-7-54/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-7-54/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 29.04.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда планова детаљне регулације
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-8-55/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 08/2020   
 Датум пријема и објаве: 14.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-8-55/2020-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 27.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-8-55/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-8-55/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-8-55/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 10.04.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка добара за одржавање јавне расвете
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 06/2020   
 Датум пријема и објаве: 15.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-5   
 Датум пријема: 20.01.2020. године, објаве: 21.01.2020. године    
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-6   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-7   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 21.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 05.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-17   
 Датум пријема и објаве: 08.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектно-техничке документације за изградњу парковских јавних површина - линеарни парк на Лагатору у Лозници
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-10-64/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 10/2020   
 Датум пријема и објаве: 15.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-10-64/2020-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-10-64/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 07.10.2020. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-10-64/2020-III1-9   
 Датум пријема: 15.05.2020. године, објаве: 16.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Радови на реконструкцији јавног осветљења - III фаза (замена постојећих светиљки са смарт лед светиљкама са LoRa WAN комуникационим модулом за даљинско управљање и контролу светиљки)
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-9-62/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 9/2020   
 Датум пријема и објаве: 15.01.2020. године   
 
Одлука о закључивању оквирног споразума
  .pdf
  Деловодни број: 404-9-62/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 28.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-9-62/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 05.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Адаптација и санација ул. Георгија Јакшића на к.п. 3891/4 и 11939/1 К.О. Лозница град
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 11/2020   
 Датум пријема и објаве: 23.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-5   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  
Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-6   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  
Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 05.03.2020. године   
 
Обавешетење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-12   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2020. године   
 
Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-14   
 Датум пријема и објаве: 11.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка сервера и пратеће опреме
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-2   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 77/2019   
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 28.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-6   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-7   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 03.02.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 06.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-14   
 Датум пријема и објаве: 19.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-16   
 Датум пријема и објаве: 12.03.2020. године   
 
Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-17   
 Датум пријема и објаве: 30.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка беспилотне летелице са пратећом опремом.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 78/2019   
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-78-1578/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-78-1578/2019-III1-8   
 
Обавештење о обустави поступка
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-78-1578/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Услуге оглашавања и маркетинга
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-12-93/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 12/2020   
 Датум пријема и објаве: 29.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-12-93/2020-III1-7   
 

Одлука о обустави поступка - за партију 4

  .pdf
  Деловодни број: 404-12-93/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 06.05.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-12-93/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 26.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Минирање камена
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-13-105/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 13/2020   
 Датум пријема и објаве: 03.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-13-105/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-13-105/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 06.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Дробљење камена.docx .pdf
 Деловодни број: 404-14-106/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 14/2020   
 Датум пријема и објаве: 03.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-14-106/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-14-106/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 02.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектне документације за изградњу фискултурне сале уз објекат у Основној школи у Јадранској Лешници
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-15-108/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 15/2020   
 Датум пријема и објаве: 03.02.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-15-108/2020-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 02.03.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-15-108/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 07.03.2020. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-15-108/2020-III1-9   
 Датум пријема: 15.05.2020. године, објаве: 16.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Услуге социјалне заштите - Лични пратилац детета
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-16-140/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 16/2020   
 Датум пријема и објаве: 11.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-16-140/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-16-140/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 02.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда софтвера - имплементација и пуштање у рад софтвера за електронску писарницу
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-19-297/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 19/2020   
 Датум пријема и објаве: 28.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-19-297/2020-III1-9   
 Датум пријема: 02.04.2020. године, објаве: 03.04.2020. године   
 
Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-19-297/2020-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 06.08.2020. године   
     

Конкурсна документација - Спровођење обуке и консалтинг за развој ГИС-а
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-20-312/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 20/2020   
 Датум пријема и објаве: 03.03.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-20-312/2020-III1-14   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда Студије саобраћаја града Лознице Друга фаза
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-18-264/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 18/2020   
 Датум пријема и објаве: 06.03.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-18-264/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 26.03.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-18-264/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 13.04.2020. године   
 
Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-18-264/2020-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 26.06.2020. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за потребе основних и средњих школа
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-21-326/2020-III1-5   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 21/2020   
 Датум пријема и објаве: 06.03.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.docx .pdf
  Деловодни број: 404-21-326/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2020. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-21-326/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 15.04.2020. године   
 
Обавештење о обустави поступка
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-21-326/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 29.04.2020. године   
     

Конкурсна документација - Дератизација на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-22-343/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 22/2020   
 Датум пријема и објаве: 10.03.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-22-343/2020-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 12.03.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-22-343/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 28.04.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-22-343/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 18.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за потребе Градске управе
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-23-344/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 23/2020   
 Датум пријема: 10.03.2020. године, објаве: 11.03.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-344/2020-III1-4   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-344/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 16.03.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-23-344/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-344/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 18.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Закуп билборда на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-25-356/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 25/2020   
 Датум пријема и објаве: 12.03.2020. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-25-356/2020-III1-7   
 
Обавештење о обустави поступка.doc .pdf
  Деловодни број: 404-25-356/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Дезинсекција на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-24-355/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 24/2020   
 Датум пријема и објаве: 13.03.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-24-355/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 28.04.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-24-355/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 19.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Контрола обављених третмана дезинсекције
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-27-426/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 27/2020   
 Датум пријема и објаве: 09.04.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-27-426/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 28.04.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-27-426/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 22.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Закуп билборда на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-28-429/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 28/2020   
 Датум пријема и објаве: 10.04.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-28-429/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 29.04.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-28-429/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 08.054.2020. године   
     

Конкурсна документација - Услуге физичко-техничког обезбеђења имовине и запослених зграде Градске управе града Лознице
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 29/2020   
 Датум пријема и објаве: 14.04.2020. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 21.04.2020. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 22.04.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.docx .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-4   
 
Одговори на постављена питања  .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 23.04.2020. године   
 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 28.04.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-10   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-11   
 Датум пријема: 23.06.2020. године, објаве: 24.06.2020. године   
 
Одлука о додели уговора.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-14   
 Датум пријема: 13.07.2020. године, објаве: 28.07.2020. године   
 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-15   
 Датум пријема: 22.07.2020. године, објаве: 28.07.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-18   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2020. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за јавну расвету
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-30-433/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 30/2020   
 Датум пријема и објаве: 15.04.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-30-433/2020-III1-4   
 Датум пријема и објаве: 13.05.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-30-433/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.05.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-30-433/2020-III1-   
 Датум пријема и објаве: 30.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за потребе основних и средњих школа
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-31-465/2020-III1-5   
 Обавештење о покретању преговарачког поступка
.docx .pdf
 ЈН број: 31/2020   
 Датум пријема и објаве: 05.05.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-31-465/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 20.05.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-31-465/2020-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 29.07.2020. године   
     

Конкурсна документација - Извођење радова на изградњи путних портала
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-32-466/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 32/2020   
 Датум пријема и објаве: 05.05.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-32-466/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 15.05.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-32-466/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 25.05.2020. године   
 
Одлука о измени уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-32-466/2020-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 18.06.2020. године   
     

Обавештење о покретању набавке - Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства
.doc .pdf
 Број публикације: RHP-W7-404-17-197/2020-I
   
 Датум пријема и објаве: 07.05.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-17-197/2020-I-7   
 Датум пријема и објаве: 08.06.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-17-197/2020-I-9   
 Датум пријема и објаве: 31.07.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка летилице са пратећом опремом
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-34-486/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 34/2020   
 Датум пријема и објаве: 12.05.2020. године   
 
Одговори на питања
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-486/2020-III1-5   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
 
Обавештење о продужетку рока за достављање понуда
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-486/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.05.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-34-486/2020-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 08.06.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-486/2020-III1-13   
 Датум пријема: 23.06.2020. године, објаве: 24.06.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-486/2020-III1-14   
 Датум пријема и објаве: 26.06.2020. године   
     

Одлука о измени уговора о јавној набавци
  .pdf
 Деловодни број: 404-75-1411/2019-III1-14   
 Датум пријема и објаве: 21.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка резервног алата за техничке интервенције на месту саобраћајне незгоде
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-35-541/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 35/2020   
 Датум пријема и објаве: 21.05.2020. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-35-541/2020-III1-7   
 Датум пријема: 04.06.2020. године, објаве: 05.06.2020. године   
 
Обавештење о обустави поступка
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-541/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 12.06.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка семафора и израда инвестиционо-техничке документације и изградњу светлосних сигнала на раскрсници улица Филипа Кљајића и Мрака Радуловића, Саве Ковачевића и Вука Караџића/Трга Јована Цвијића, Миодрага Борисављевића
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-36-550/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 36/2020   
 Датум пријема и објаве: 21.05.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-550/2020-III1-5   
 Датум пријема: 29.05.2020. године, објаве: 30.05.2020. године   
 
Одговори на постављена питања
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-550/2020-III1-6   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-550/2020-III1-7   
 
Обавештење о продужетку радова
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-550/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 18.06.2020. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-36-550/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 29.06.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.docx .pdf
  Деловодни број: 404-36-550/2020-III1-12   
 Датум пријема и објаве: 29.07.2020. године   
     

Конкурсна документација - Извођење радова на изградњи заштитне ограде на мосту преко реке Штире
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-37-552/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 36/2020   
 Датум пријема: 22.05.2020. године, објаве: 23.05.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-37-552/2020-III1-7   
 Датум пријема: 03.06.2020. године, објаве: 04.06.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-552/2020-III1-9   
 Датум пријема: 09.06.2020. године, објаве: 11.06.2020. године   
     

Одлука о измени уговора - Радови објекта опште болнице, одељења интерно, грудно и психијатрије број 4040-44-1342/2018-III1-13 од 13.11.2018. године
  .pdf
 Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-13   
 ЈН број: 44/2018   
 Датум пријема и објаве: 28.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка рачунара, штампача, скенера и рачунарске опреме
.doc  
 Деловодни број: 404-38-642/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 38/2020   
 Датум пријема: 04.06.2020. године, објаве: 05.06.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-38-642/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 18.06.2020. године   
     

Конкурсна документација - Измена опреме (филтера) у току реализације уговора чији је предмет пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку и лож уље, топловода и топлотхних подстаница у оквиру објекта Опште болнице Лозница по систему „кључ у руке“.docx
  
 Деловодни број: 404-33-484/2020-III1-2   
 ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
.docx
  
 Датум пријема и објаве: 19.06.2020. године   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-33-484/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 24.06.2020. године   
 
Обавештење о обустави поступка
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-33-484/2020-III1-10   
 Датум пријема: 27.07.2020. године, објаве: 28.07.2020. године   
     

Конкурсна документација - Извођење радова на одржавању водотокова II реда на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-39-686/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 39/2020   
 Датум пријема и објаве: 19.06.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-39-686/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 05.08.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-39-686/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 28.08.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка рачунарске и друге опреме за потребе успостављања ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији Подриње
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-40-700/2020-III1-1   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 40/2020   
 Датум пријема и објаве: 29.06.2020. године   
 Одговори на питања 2 
.doc
  
 Датум пријема и објаве: 08.07.2020. године
   
 Обавештење о продуженом року за подношење понуда 
.doc
  
 Датум пријема и објаве: 08.07.2020. године
   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-40-700/2020-III1-10   
 Датум пријема: 22.07.2020. године, објаве: 28.07.2020. године   
 Обавештење о закљученом уговору
.doc
  
     

Конкурсна документација - Набавка софтвера и лиценци за потребе ГИС апликације
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-41-706/2020-III1-1   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 41/2020   
 Датум пријема и објаве: 21.08.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-41-706/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 10.09.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-41-706/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 29.09.2020. године   
     

Конкурсна документација - Услуге израде андроид апликације за потребе ГИС-а
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-42-707/2020-III1-1   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 42/2020   
 Датум пријема и објаве: 21.08.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-42-707/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 11.09.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-42-707/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 29.09.2020. године   
     

Конкурсна документација - Осигурање имовине и запослених основних и средњих школа на територији града Лознице
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-43-711/2020-III1-3   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 43/2020   
 Датум пријема и објаве: 21.08.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације  .pdf
  Деловодни број: 404-43-711/2020-III1-6   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-43-711/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 25.08.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-43-711/2020-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 04.09.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-43-711/2020-III1-12   
 Датум пријема и објаве: 14.09.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка огрева за грејну сезону 2020/2021 за потребе образовања
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-44-712/2020-III1-5   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 44/2020   
 Датум пријема и објаве: 25.08.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-44-712/2020-III1-8   
 Датум пријема: 29.07.2020. године, објаве: 30.07.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-44-712/2020-III1-10   
 Датум пријема: 29.10.2020. године, објаве: 30.10.2020. године   
     
Вести
18.Јануар 2021.
Успешно настављена нова ...
Са жељама и поруком градоначелника Лознице ...
13.Јануар 2021.
Заседало Градско веће
Заседало Градско веће
На заседању Градског већа у Лозници донете су ...
11.Јануар 2021.
О новој уписној политици
О новој уписној политици
О планирању уписа за нову генерацију првог ...
08.Јануар 2021.
Инфраструктурни радови у ...
Грађевинска сезона у Лозници је ...
05.Јануар 2021.
Поклон прворођеној беби у 2021. ...
Поклон прворођеној беби у 2021. години
Помоћник градоначелника Љубинко Ђокић уручио ...
30.Децембар 2020.
Изабрани најуспешнији ...
Комисија за спорт града Лознице изабрала је ...