Почетна
Укидање печата

2020. година - Јавне набавке


* Нове јавне набавке налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
________
   Назив документа
Тип документа

Конкурсна документација - Радови на одржавању локалних категорисаних и некатегорисаних путева и улица на територији града Лознице .doc .pdf
 Деловодни број: 404-1-41/2020-III1–4   
 Позив за достављање понуда
.docx .pdf
 ЈН број: 01/2020    
 Датум пријема и објаве: 03.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-1-41/2020-III1–5   
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-1-41/2020-III1–8   
 Датум пријема и објаве: 05.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-1-41/2020-III1–10   
 Датум пријема и објаве: 24.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Услуге хибридне поште - услуге предштампе, израда коверата са повратницом, печатирање персоналну штампу, машинско инсертовање, уштампавање променљивих адресних података, сортирање, паковање и достављање података у електронском облику о статусу, односно датуму уручења пореске пошиљке за потребе Одсека локалне пореске администрације Градске управе Лозница .doc .pdf
 Деловодни број: 404-2-5/2020-III1   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 02/2020   
 Датум пријема и објаве: 06.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-2-5/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 27.01.2020. године   
     

Конкурсна документација - Радови на рехабилитацију и осавремењавању путева и улица на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-3-42/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 03/2020   
 Датум пријема и објаве: 08.01.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-42/2020-III1-5   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-42/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-42/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-42/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 24.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка тонера за потребе Градске управе Лозница
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-4-45/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 04/2020   
 Датум пријема и објаве: 09.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-4-45/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 29.01.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-4-45/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка услуга уступања људских ресурса - Услуге запошљавања
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-5-49/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 05/2020   
 Датум пријема и објаве: 10.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-5-49/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-5-49/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 24.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектно техничке документације за изградњу улица Нова 6,7 и 8 у Индустријској зони "Шепак" у Лозници и израду техничке документације пројекта за изградњу улице Планирана III у Лозници
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-7-54/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 07/2020   
 Датум пријема и објаве: 13.01.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.docx .pdf
  Деловодни број: 404-7-54/2020-III1-5   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-7-54/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 10.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-7-54/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-7-54/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 29.04.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда планова детаљне регулације
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-8-55/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 08/2020   
 Датум пријема и објаве: 14.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-8-55/2020-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 27.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-8-55/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-8-55/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-8-55/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 10.04.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка добара за одржавање јавне расвете
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 06/2020   
 Датум пријема и објаве: 15.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-5   
 Датум пријема: 20.01.2020. године, објаве: 21.01.2020. године    
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-6   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-7   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 21.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 05.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-17   
 Датум пријема и објаве: 08.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектно-техничке документације за изградњу парковских јавних површина - линеарни парк на Лагатору у Лозници
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-10-64/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 10/2020   
 Датум пријема и објаве: 15.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-10-64/2020-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-10-64/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 07.10.2020. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-10-64/2020-III1-9   
 Датум пријема: 15.05.2020. године, објаве: 16.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Радови на реконструкцији јавног осветљења - III фаза (замена постојећих светиљки са смарт лед светиљкама са LoRa WAN комуникационим модулом за даљинско управљање и контролу светиљки)
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-9-62/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 9/2020   
 Датум пријема и објаве: 15.01.2020. године   
 
Одлука о закључивању оквирног споразума
  .pdf
  Деловодни број: 404-9-62/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 28.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-9-62/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 05.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Адаптација и санација ул. Георгија Јакшића на к.п. 3891/4 и 11939/1 К.О. Лозница град
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 11/2020   
 Датум пријема и објаве: 23.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-5   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  
Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-6   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  
Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 05.03.2020. године   
 
Обавешетење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-12   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2020. године   
 
Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-14   
 Датум пријема и објаве: 11.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка сервера и пратеће опреме
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-2   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 77/2019   
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 28.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-6   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-7   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 03.02.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 06.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-14   
 Датум пријема и објаве: 19.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-16   
 Датум пријема и објаве: 12.03.2020. године   
 
Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-17   
 Датум пријема и објаве: 30.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка беспилотне летелице са пратећом опремом.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 78/2019   
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-78-1578/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-78-1578/2019-III1-8   
 
Обавештење о обустави поступка
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-78-1578/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Услуге оглашавања и маркетинга
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-12-93/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 12/2020   
 Датум пријема и објаве: 29.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-12-93/2020-III1-7   
 

Одлука о обустави поступка - за партију 4

  .pdf
  Деловодни број: 404-12-93/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 06.05.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-12-93/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 26.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Минирање камена
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-13-105/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 13/2020   
 Датум пријема и објаве: 03.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-13-105/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-13-105/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 06.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Дробљење камена.docx .pdf
 Деловодни број: 404-14-106/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 14/2020   
 Датум пријема и објаве: 03.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-14-106/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-14-106/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 02.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектне документације за изградњу фискултурне сале уз објекат у Основној школи у Јадранској Лешници
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-15-108/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 15/2020   
 Датум пријема и објаве: 03.02.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-15-108/2020-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 02.03.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-15-108/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 07.03.2020. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-15-108/2020-III1-9   
 Датум пријема: 15.05.2020. године, објаве: 16.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Услуге социјалне заштите - Лични пратилац детета
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-16-140/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 16/2020   
 Датум пријема и објаве: 11.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-16-140/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-16-140/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 02.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда софтвера - имплементација и пуштање у рад софтвера за електронску писарницу
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-19-297/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 19/2020   
 Датум пријема и објаве: 28.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-19-297/2020-III1-9   
 Датум пријема: 02.04.2020. године, објаве: 03.04.2020. године   
     

Конкурсна документација - Спровођење обуке и консалтинг за развој ГИС-а
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-20-312/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 20/2020   
 Датум пријема и објаве: 03.03.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-20-312/2020-III1-14   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда Студије саобраћаја града Лознице Друга фаза
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-18-264/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 18/2020   
 Датум пријема и објаве: 06.03.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-18-264/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 26.03.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-18-264/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 13.04.2020. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за потребе основних и средњих школа
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-21-326/2020-III1-5   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 21/2020   
 Датум пријема и објаве: 06.03.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.docx .pdf
  Деловодни број: 404-21-326/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2020. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-21-326/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 15.04.2020. године   
 
Обавештење о обустави поступка
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-21-326/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 29.04.2020. године   
     

Конкурсна документација - Дератизација на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-22-343/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 22/2020   
 Датум пријема и објаве: 10.03.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-22-343/2020-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 12.03.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-22-343/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 28.04.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-22-343/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 18.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за потребе Градске управе
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-23-344/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 23/2020   
 Датум пријема: 10.03.2020. године, објаве: 11.03.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-344/2020-III1-4   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-344/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 16.03.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-23-344/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-344/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 18.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Закуп билборда на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-25-356/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 25/2020   
 Датум пријема и објаве: 12.03.2020. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-25-356/2020-III1-7   
 
Обавештење о обустави поступка.doc .pdf
  Деловодни број: 404-25-356/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Дезинсекција на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-24-355/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 24/2020   
 Датум пријема и објаве: 13.03.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-24-355/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 28.04.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-24-355/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 19.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Контрола обављених третмана дезинсекције
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-27-426/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 27/2020   
 Датум пријема и објаве: 09.04.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-27-426/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 28.04.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-27-426/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 22.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Закуп билборда на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-28-429/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 28/2020   
 Датум пријема и објаве: 10.04.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-28-429/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 29.04.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-28-429/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 08.054.2020. године   
     

Конкурсна документација - Услуге физичко-техничког обезбеђења имовине и запослених зграде Градске управе града Лознице
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 29/2020   
 Датум пријема и објаве: 14.04.2020. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 21.04.2020. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 22.04.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.docx .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-4   
 
Одговори на постављена питања  .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 23.04.2020. године   
 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 28.04.2020. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за јавну расвету
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-30-433/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 30/2020   
 Датум пријема и објаве: 15.04.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-30-433/2020-III1-4   
 Датум пријема и објаве: 13.05.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-30-433/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за потребе основних и средњих школа
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-31-465/2020-III1-5   
 Обавештење о покретању преговарачког поступка
.docx .pdf
 ЈН број: 31/2020   
 Датум пријема и објаве: 05.05.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-31-465/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 20.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Извођење радова на изградњи путних портала
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-32-466/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 32/2020   
 Датум пријема и објаве: 05.05.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-32-466/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 15.05.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-32-466/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 25.05.2020. године   
     

Обавештење о покретању набавке - Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства
.doc .pdf
 Број публикације: RHP-W7-404-17-197/2020-I
   
 Датум пријема и објаве: 07.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка летилице са пратећом опремом
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-34-486/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 34/2020   
 Датум пријема и објаве: 12.05.2020. године   
 
Одговори на питања
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-486/2020-III1-5   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
 
Обавештење о продужетку рока за достављање понуда
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-486/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.05.2020. године   
     

Одлука о измени уговора о јавној набавци
  .pdf
 Деловодни број: 404-75-1411/2019-III1-14   
 Датум пријема и објаве: 21.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка резервног алата за техничке интервенције на месту саобраћајне незгоде
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-35-541/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 35/2020   
 Датум пријема и објаве: 21.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка семафора и израда инвестиционо-техничке документације и изградњу светлосних сигнала на раскрсници улица Филипа Кљајића и Мрака Радуловића, Саве Ковачевића и Вука Караџића/Трга Јована Цвијића, Миодрага Борисављевића
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-36-550/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 36/2020   
 Датум пријема и објаве: 21.05.2020. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-550/2020-III1-5   
 Датум пријема: 29.05.2020. године, објаве: 30.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Извођење радова на изградњи заштитне ограде на мосту преко реке Штире
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-37-552/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 36/2020   
 Датум пријема: 22.05.2020. године, објаве: 23.05.2020. године   
     

Одлука о измени уговора - Радови објекта опште болнице, одељења интерно, грудно и психијатрије број 4040-44-1342/2018-III1-13 од 13.11.2018. године
  .pdf
 Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-13   
 ЈН број: 44/2018   
 Датум пријема и објаве: 28.05.2020. године   
     
Вести
24.Мај 2020.
Градоначелник честитао ...
Свим припадницима исламске вероисповести ...
20.Мај 2020.
Министар Стефановић посетио ...
Министар унутрашњих послова др Небојша ...
18.Мај 2020.
Министар Зоран Ђорђевић и ...
Министар за рад, запошљавање, борачка и ...
14.Мај 2020.
Обавештење за оверу потписа ...
Поводом избора за народне посланике Народне ...
08.Мај 2020.
Градоначелник Лознице ...
Градоначелник Лознице Видоје Петровић је на ...
27.Април 2020.
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Градски штаб за ванредне ситације је на данашњој ...