Odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj - dokumenti


* link ka dodatom dokumentu nalazi se na njegovoj ekstenziji (npr. .pdf, .doc, .docx...).


Obaveštenje za javnost - transport neopasnog otpada
 istekao rok
   .pdf
 Broj: 501-99/2017-VI      
 Datum: 29.12.2017. godine
      
        

Obaveštenje za javnost - transport neopasnog otpada istekao rok   .pdf
 Broj: 501-99-O/2017-VI      
 Datum: 17.01.2018. godine      
        

Obaveštenje za javnost - izdavanje dozvole za sakupljanje neopasnog otpada
 istekao rok   .pdf
 Broj: 501-25/2018-VI      
  Datum prijema i objave: 05.04.2018. godine      
        

Obaveštenje za javnost - zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada
 istekao rok   .pdf
 Broj: 501-29/2018-VI      
 Datum prijema i objave: 19.04.2018. godine      
        

Obaveštenje za javnost - dozvola za skladištenje neopasnog otpada
 istekao rok   .pdf
 Broj: 501-29-O-2/2018-VI      
 Datum prijema i objave: 30.05.2018. godine      
        

Obaveštenje za javnost - Zahtev za izdavanje integralne dozvole - sakupljanje, transport i privremeno skladištenje otpada, operater "EKO-FUTURE-VB" Loznica
 istekao rok   .pdf
 Broj: 501-33/2019-VI      
 Datum prijema i objave: 03.04.2019. godine      
        

Obaveštenje za javnost - Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada istekao rok   .pdf
 Broj: 501-62-O/2018-VI      
 Datum prijema i objave: 09.12.2020. godine      
        

Obaveštenje za javnost - Rešenje o skladištenju neopasnog otpada
 istekao rok   .pdf
 Broj: 501-62-O-2/2020-VI      
 Datum prijema i objave: 29.12.2020. godine      
        

Obaveštenje za javnost - Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operatera STR I KOMISION "SLOŽNA BRAĆA GVOŽĐARI", Trbušnica, Loznica
 istekao rok   .pdf
 Broj: 501-11-O/2021-VI      
 Datum prijema i objave: 18.03.2021. godine      
        

Obaveštenje za javnost - Rešenje za skladištenje neopasnog otpada, operatera STR I KOMISION "SLOŽNA BRAĆA GVOŽĐARI", Trbušnica, Loznica istekao rok   .pdf
 Broj: 501-11-O-2/2021-VI      
 Datum prijema i objave: 09.04.2021. godine      
        

Obaveštenje za javnost - Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operatera "NOVITET" d.o.o., Runjani, Zaobilazni put 6., Loznica
 istekao rok   .pdf
 Broj: 501-25-O/2021-VI      
 Datum prijema i objave: 14.06.2021. godine      
        

Obaveštenje za javnost - Rešenje za skladištenje neopasnog otpada, operatera "NOVITET" d.o.o., Runjani, Zaobilazni put broj 6., Loznica
 istekao rok   .pdf
 Broj: 501-25-O-2/2021-VI      
 Datum prijema i objave: 21.06.2021. godine      
        

Obaveštenje za javnost - Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operatera "Damnjanović" d.o.o., Loznica istekao rok   .pdf
 Broj: 501-48-O/2021-VI      
 Datum prijema i objave: 09.07.2021. godine      
        

Obaveštenje za javnost - Zahtev za odlučivanje o potrebi uticaja na životnu sredinu - Proizvodno - poslovni objekat VII sa skladišnim objektom UB03, skladištem otpada, kotlarnicom, nastrešnicom za pušače i kolskom vagom - nosilac projekta "Minth Automotive Europe" d.o.o., Loznica
     .pdf
 Broj: 501-106-O/2021-VI      
 Datum prijema i objave: 18.01.2022. godine      
        

Obaveštenje za javnost - Zahtev za odlučivanje o potrebi uticaja na životnu sredinu - Industrijski kompleks - nosilac projekta "Minth Automotive Europe" d.o.o., Loznica - skladište opasnih materija
     .pdf
 Broj: 501-107-O/2021-VI      
 Datum prijema i objave: 26.01.2022. godine      
        
 Obaveštenje za javnost - Zahtev za odlučivanje o potrebi uticaja na životnu sredinu - Industrijski kompleks - nosilac projekta "Minth Automotive Europe" d.o.o., Loznica
     .pdf
 Broj: 501-4-O/2021-VI      
 Datum prijema i objave: 04.02.2022. godine      
        
-
Obaveštenje za javnost - Rešenje kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta - Proizvodno - poslovni objekat VII sa skladišnim objektom UBO3, skladištem otpada, kotlarnicom, nadstrešnicom za pušače i kolskom vagom
     .pdf
 Broj: 501-106-O-2/2021-VI      
 Datum prijema i objave: 07.02.2022. godine      
        
 Obaveštenje za javnost - Rešenje kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta - Industrijski kompleks  Minth - skladište opasnih materija
     .pdf
 Broj: 501-107-O-2/2021-VI      
 Datum prijema i objave: 07.02.2022. godine      
        
 Obaveštenje za javnost - Rešenje kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta - Industrijski kompleks  Minth - proizvodno poslovni objekat III i nadstrešnica za pušače
     .pdf
 Broj: 501-4-O-2/2021-VI      
 Datum prijema i objave: 07.02.2022. godine      
        
-Obaveštenje za javnost - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje državnog puta IB-26, deonica Šabac - Loznica
     .pdf
 Datum prijema i objave: 09.02.2022. godine      
        

Obaveštenje za javnost - Zahtev za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje, transport i odlaganje neopasnog otpada KJP "Naš Dom", Loznica
     .pdf
 Broj: 501-80-O/2021-VI      
 Datum prijema i objave: 12.04.2022. godine      
        

Obaveštenje za javnost - Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operatera EP "ELING" a.d., Lipnički Šor
     .pdf
 Broj: 501-23-O/2022-VI      
 Datum prijema i objave: 10.05.2022. godine      
        

Obaveštenje za javnost - Rešenje o izdavanju dozvole za skladištenje neopasnog otpada operateru EP "ELING" a.d., Lipnički Šor
     .pdf
 Broj: 501-23-O-2/2022-VI      
 Datum prijema i objave: 17.06.2022. godine      
        

Obaveštenje za javnost - Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operater "NATURA TRADE" d.o.o, Loznica     .pdf
 Broj: 501-54-O/2022-VI      
 Datum prijema i objave: 13.07.2022. godine      
        

Obaveštenje za javnost - Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operater "NATURA TRADE" d.o.o, Loznica     .pdf
 Broj: 501-54-O-2/2022-VI      
 Datum prijema i objave: 03.08.2022. godine      
        

Obaveštenje za javnost -  Zahtev za izdavanje  integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada, operatera KJP "NAŠ DOM"      .pdf
 Broj: 501-80-1/1-O/2021-VI
      
 Datum prijema i objave: 01.12.2022. godine
      
        

Obaveštenje za javnost -Rešenje o izdavanju Integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada operateru KJP "Naš dom"      .pdf
 Broj: 501-80-O-2/2021-VI 
      
 Datum prijema i objave: 13.12.2022. godine 
      
        

Obaveštenje za javnost - Rešenje o izdavanju dozvole za skladištenje neopasnog otpada operateru KJP "Naš dom", Loznica     .pdf
 Broj: 501-80-O-2/2021-VI        
 Datum prijema i objave: 22.12.2022. godine 
     
        
Vesti
12.Januar 2023.
Semafori na Vladića brdu
Semaforsku signalizaciju na gradskom području Loznice ...
04.Januar 2023.
Poklon prvorođenoj bebi u Loznici
I ove godine, 1. januara, iz budžeta grada Loznice, ...
29.Decembar 2022.
Pretpraznični prijem za osnovce i ...
Kao što je to  prošle godine u ...
29.Decembar 2022.
Provera ispravnosti sirena
Provera ispravnosti Sistema za javno uzbunjivanje  na ...
22.Decembar 2022.
Željko Marjanović novi načelnik ...
Na Sednici Vlade Republike Srbije ...
20.Decembar 2022.
Cvet za savršenu turističku ...
Цвет за савршену туристичку понуду града
Povodom sticanja prestižnog priznanja za Turističku ...