Javno dostavljanje


** link ka dodatom dokumentu nalazi se na njegovoj ekstenziji (npr. .pdf, .doc, .docx...).

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
"Službeni glasnik RS", br. 18/2016

Javno dostavljanje

Član 78.

1)  Javno dostavljanje vrši se:
     a)  ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
     b)  ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
     c)  u drugim slučajevima određenim zakonom.

2)  Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

3)  Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.
Akta Jedinstvenog biračkog spiska koja nije bilo moguće uručiti - 15.10.-01.11.2022. godine
   .pdf
      

Akta Posebnog biračkog spiska koja nije bilo moguće uručiti - 15.10.-01.11.2022. godine   .pdf
Vesti
12.Januar 2023.
Semafori na Vladića brdu
Semaforsku signalizaciju na gradskom području Loznice ...
04.Januar 2023.
Poklon prvorođenoj bebi u Loznici
I ove godine, 1. januara, iz budžeta grada Loznice, ...
29.Decembar 2022.
Pretpraznični prijem za osnovce i ...
Kao što je to  prošle godine u ...
29.Decembar 2022.
Provera ispravnosti sirena
Provera ispravnosti Sistema za javno uzbunjivanje  na ...
22.Decembar 2022.
Željko Marjanović novi načelnik ...
Na Sednici Vlade Republike Srbije ...
20.Decembar 2022.
Cvet za savršenu turističku ...
Цвет за савршену туристичку понуду града
Povodom sticanja prestižnog priznanja za Turističku ...