Javna preduzeća i ustanove


Javna preduzeća
    
      
»
JP „Vodovod i kanalizacija" 
 sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, snabdevanje vodom za piće i prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda
       
     Direktor
Milan Radnić
     Adresa
15300 Loznica, Georgija Jakšića 9.
     Telefon(015) 7884 - 660.
     E-mail
vodovod.loznica@vikloznica.rs
     Veb
www.vikloznica.rs
       
»
JKP „Toplana - Loznica" 
 snabdevanje parom i klimatizacija koja obuhvata proizvodnju i distribuciju pare i tople vode za grejanje i druge svrhe
       
     DirektorMiodrag Dišić
     Adresa15300 Loznica, Vere Blagojević bb.
     Telefon(015) 888 - 098.
     E-maildirektor@toplana.rs,
     Veb
http://www.lotoplana.co.rs/
       
»
KJP „Naš Dom" 
 Sakupljanje otpada koji nije opasan
       
     DirektorJanko Aleksić
     Adresa15300 Loznica, Bulevar Dositeja Obradovića 6.
     Telefon(015) 879 - 503.
     E-mailkjpnasdomloz@open.telekom.rs
     Vebhttp://kjpnasdom.rs/
       
»
JP Loznica razvoj Loznica
 
 Javno preduzeće za upravljanje, planiranje i projektovanje Loznica razvoj Loznica
       
     Direktor
Nikola Dragićević
     Adresa
15300 Loznica, Georgija Jakšića
     Telefon
(015) 872 - 712.
     E-mail
jpgrad@open.telekom.rs
     Veb
/
       
»
JP "Parking servis"
 
 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju, Upravljanje javnim parkiralištima
       
     Direktor
Željko Radović
     Adresa
15300 Loznica, Jovana Cvijića 20.
     Telefon(015) 877 - 537.
     E-mail
parkserv@open.telekom.rs
     Veb
/
       
       
Ustanove
     
       
»
Centar za kulturu "Vuk Karadžić"
 
 Organizacija kulturnih događaja i očuvanje kulturno istorijskog nasleđa grada Loznice
       
     Direktor
Snežana Nešković Simić
     Adresa
15300 Loznica, Save Kovačevića 1.
     Telefon
(015) 882 - 718.
     E-mail
ckvukkaradzic@gmail.com
     Veb
http://www.ckvkaradzic.org.rs/
       
»
Biblioteka Vukovog zavičaja Loznica
 
 Bibliotekarska delatnost i organizovanje književnih susreta
       
     Direktor
Mirjana Pejak
     Adresa
15300 Loznica, Svetog Save 5.
     Telefon
(015) 7882-123.
     E-mail
bibliotekaloznica@gmail.com
     Veb
http://www.bibliotekaloznica.org.rs/
       
»
Ustanova za fizičku kulturu "Lagator"
 
 Organizovanje sportskih aktivnosti i upravljanje gradskim kupalištem
     Direktor
Željko Marjanović
     Adresa15300 Loznica, Miloša Pocerca 58.
     Telefon
(015) 873 - 111.
     E-mail
lagator@neobee.net
lagatorloz1@open.telekom.rs
     Veb
http://www.ufklagator.com/
       
»
Ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje "Bambi"
 
 Obrazovanje i vaspitanje dece predškolskog uzrasta
       
     Direktor
Ivana Savić
     Adresa
15300 Loznica, Generala Jurišića 3.
     Telefon
(015) 882 - 1221.
     E-mail
bambilo@open.telekom.rs
     Veb
http://bambilo.rs/
       
»
Turistička organizacija grada Loznice
 
 Promocija turističkih potencijala grada Loznice
       
     Direktor
Snežana Perić
     Adresa
15300 Loznica, Trg Jovana Cvijića 3.
     Telefon
(015) 878 - 520.
     E-mail
togloznice@gmail.com
     Veb
http://www.togl.rs/
       
»
Centar za socijalni rad
 
 Pružanje usluga socijalne zaštite i rešavanje o pravima građana
       
     Direktor
Vladimir Petrović
     Adresa
15300 Loznica, Bulevar Dositeja Obradovića 1.
     Telefon
(015) 7889 - 057.
     E-mail
csrloznica2010@gmail.com
     Veb
/
       
»
Dom zdravlja "Dr. Milenko Marin" 
 Zdravstvena delatnost iz oblasti primarne zdravstvene zaštite
       
     Direktordr. Branka Krasavac
     Adresa
15300 Loznica, Bolnička 65.
     Telefon
(015) 893 - 724.
     E-mail
domzdravljaloznica@gmail.com
     Veb
http://dzloznica.co.rs/
       
»
Zdravstvena ustanova "Apoteka Loznica"
 
 Farmaceutska zdravstvena delatnost na primarnom nivou
     DirektorMirjana Manojlović
     Adresa15300 Loznica, Bolnička 65.
     E-mailapoteka1lo@eunet.rs
     Veb http://www.apotekaloznica.com
      
 
»
Crveni krst
    
     DirektorVesna Melezović
     Adresa15300 Loznica, Marije Bursać bb.
     Telefon(015) 891 - 649.
     E-mailloznica@redcross.org.rs
     Veb 

Vesti
11.Decembar 2019.
Prostorni plan za rudnik jadarita ...
Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja ...
09.Decembar 2019.
Takmičari iz cele Srbije na 25. ...
Grad Loznica bio je pokrovitelj 25. Cerskog polumaratona ...
04.Decembar 2019.
Velika podrška međuopštinskoj ...
U okviru promocije projekta ,,Uspostavljanje sistema ...
03.Decembar 2019.
Popunjeni kapaciteti u Centru ...
Попуњени капацитети у Центру изврсности у Тршићу резултат су тимског рада
Više od 150 direktora škola iz iz Kikinde, Pančeva i ...
29.Novembar 2019.
Naučno-obrazovno kulturni centar ...
Direktori škola iz Novog Sada, Kikinde, Sombora ...
28.Novembar 2019.
U toku javni uvid u projekat ...
Javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne ...