Geografski položaj

•  Evropa, jugoistočna Evropa, Srbija, zapadna Srbija;
•  Grad Loznica je pogranični grad sa Bosnom i Hercegovinom;
•  Površina 612 km2;
•  Populacija 86.413 stanovnika;
•  44° 32′ 03′′ SGŠ, 19° 13′ 17′′ IGD;
•  59% poljoprivredno zemljište, 32 % pod šumom, 9% ostalo; Saobraćajna infrastruktura

•   Glavni put:
•   E70  je 80 km udaljen od Loznice
•   Koridora 10 je takođe 80 km udaljen od Loznice;
•   Magistralni  putevi:
•   M-19 koji povezuju grad sa Beogradom i Bosnom i Hercegovinom nalazi se na 80 km od glavnog puta E70;
•   M-4 koji povezuje grad sa jugom Srbije;
•   Udaljenost od aerodroma: 110 km od Beograda  i  130 km  Sarajeva;
•  Železnica: Beograd - Ruma - Loznica povezuje grad sa Bosnom i Centralnom Srbijom;

Reljef

           
U reljefu grada Loznica ističu se tri markantne celine: na severu Cer sa Iverkom, u sredini basen Jadra sa aluvijalnom ravni Drine, i na jugu planinski venac Gučeva.

 


Klima

            Smeštena između Cera i Iverka, na severu i severoistoku, Vlašića, na istoku, Gučeva, Kostajnika i ogranaka Boranje, na jugu, a otvorena prema zapadu i severozapadu, teritorija grada Loznica topografijom podseća na ogroman amfiteatar - džinovsku potkovicu. Zaklonjena planinama i njihovim ograncima od hladnih severnih i istočnih vetrova. Loznica sa okolinom predstavlja svojevrsnu oazu župnog klimata, po kojem se primetno razlikuje od podneblja susednih predela.
            Srednja godišnja temperatura vazduha u Loznici je 11oS, stvarno trajanje sunčevog sjaja (efektivna insolacija) iznosi godišnje prosečno 2041 sat, u proseku se godišnje izluči 800 - 1000 mm padavina, a žestina vetra je relativno mala 282 ‰. S obzirom na pokazatelje može se klimat Loznice i njene okoline okarakterisati kao veoma pogodan.

Vode

            Po vodnim resursima grad Loznica je svakako među prvim u Srbiji. Njeno vodno bogatstvo je značajno i raznovrsno. Čine ga površinski vodotoci - reke, podzemne vode, obični i termo - mineralni izvori. Najznačajniji su: Drina, Jadar, Lešnica, Štira i Žeravija.

• 
Drina

•  Jadar

•  Štira

Podzemne vode i izvori

            Teritorija grada Loznica raspolaže velikim rezervama podzemnih voda. Vode su dobrog kvaliteta i najznačajniji su izvor vodosnabdevanja stanovništva i industrije Loznice i uopšte naselja u gradu.
            Najsnažniji izvori na gradskom području vezani su za rasedne pukotine na kojima vode iz dubina i sa prostranim oblastima hranjenja izbijaju na površinu. Među njima najsnažniji je izvor kod manastira Tronoša, čija je maksimalna izdašnost 5,5 l/s. Kaptiran je u česmu „Devet Jugovića", sa deset „lula" iz kojih izbijaju snažni mlazevi kristalno čiste hladne vode. Izvor je pravi dragulj i svojevrstan prirodni i kulturno - istorijski spomenik.

Termalni izvori

            Vodno bogatstvo i njegovu raznovrsnost na gradskom području upotpunjuju vode termomineralnih izvora. Pojava ovih izvora vezana je za brojne rasedne linije, kao i za nekadašnju slabo izraženu vulkansku aktivnost.
             Najznačajnije su vode Banje Koviljače, koje se javljaju u vidu više izvora, a prema sadržaju rastvorenih hemijskih elemenata svrstane su u alkalno - murijatične, gvožđevite i sumporovite. Najnovija istraživanja pokazuju da je voda Banje Koviljače HCO3, ClNa, Ca, Mg tipa, ukupne mineralizacije 1,41 g/l, temperature oko 30ºS i tvrdoće (pH) 6,6.
             Banja Badanja se nalazi na južnoj padini Iverka, u ataru sela Donja Badanja u dolini reke Cernice. U banji postoje dva izvora: „Glavni izvor" sumporovite vode i „Gvozdene vode". Temperatura vode je 15 - 18ºS, ukupne mineralizacije 0,8 g/l, tvrdoće 7,0, sa znatno povećanom radioaktivnošću.

Biljni i životinjski svet

               
Kod biljnog sveta najzačajnije su: bela vrba, pepeljasta vrba, topola, crna jova, jasen, lužnjak, hrast, beli grab, crni grab, crni jasen, bukva, bagrem i dr. Prisutne su i zajednice zeljastih biljaka: trave, livadske biljke (posebno lekovito bilje, kao npr. kantarion, kičica, hajdučica, majčina dušica i dr.), brojne vrste jestivih gljiva i poljoprivredne kulture.
            Reke na području grada Loznica spadaju u čiste tekuće vode. Naročito su čiste vode potoka i rečica koje se ulivaju u Lešnicu i Jadar, a i Drina je veoma brza i čista. Iz tog razloga se ova teritorija može smatrati za očuvanu i u pogledu bogatstva ribljim vrstama. U ovim rekama se love: som, mladica, skobalj, pastrmka, šaran, klen, mrena, lipljan, štuka, smuđ, zeka, platika i dr.
            Na teritoriji grada Loznica sreću se sisarske vrste svojstvene i drugim terenima Srbije u brdsko planinskom pojasu. Značajne za lov su: zec, lisica, veverica, vuk, srna, divlja svinja i dr. Na gradskoj teritoriji nema endemičnih vrsta.
            Oko Drine i njenih akumulacija preleću ili se kratko zadržava preko 50 vrsta ptica. Za lov su značajne: poljska jarebica, jarebica kamenjarka, prepelica, divlja patka i fazan.

Vesti
03.Mart 2021.
Leskovac i Loznica o unapređenju ...
Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović i predsednice ...
01.Mart 2021.
Gradonačelniku dodeljena Povelja ...
Povodom jubilarne 80. godišnjice od od početka Drugog ...
25.Februar 2021.
Jednake mogućnosti za sve
Једнаке могућности за све
Predstavnici grada Loznice bili su učesnici konferencije ...
25.Februar 2021.
Planski razvoj mesnih zajednica
- Grad Loznica posvećeno i u kontinuitetu radi na ...
25.Februar 2021.
Predstavljena studija saobraćaja
Представљена студија саобраћаја
Studija saobraćaja grada Loznice, koju je izradio ...
24.Februar 2021.
Ministarka privrede Srbije ...
- Ministarka privrede, Anđelka Atanasković, boravila je ...